đề tài bảo tồn nguồn gen in vitro trong thời gian dài

đề tài bảo tồn nguồn gen in vitro trong thời gian dài

đề tài bảo tồn nguồn gen in vitro trong thời gian dài
... lục I Sơ lược bảo tồn nguồn gen in vitro thời gian dài II Ý nghĩa việc bảo tồn nguồn gen in vitro thời gian dài III Phương pháp bảo quản nguồn gen in vitro thời gian dài III.1 ... hàng gen đồng ruộng Trang trại Bảo tồn in vitro Bảo tồn ngắn hạn Bảo tồn trung hạn Bảo tồn dài hạn Trong đó: - Bảo tồn ngắn hạn: nuôi cấy in vitro điều kiện sinh trưởng bình thường - Bảo tồn trung ... 20 So sánh phương pháp bảo tồn in vitro 20 Khả làm virus (Virus elimination) 21 I Sơ lược bảo tồn nguồn gen in vitro thời gian dài Ngân hàng hạt Bảo tồn Tại chỗ Ngân hàng DNA...
 • 21
 • 273
 • 0

Góp phần nghiên cứu nhân giống vô tính một số cây thuốc thuộc đề tài bảo tồn nguồn gen cây thuốc, tại Trường ĐHDHN

Góp phần nghiên cứu nhân giống vô tính một số cây thuốc thuộc đề tài bảo tồn nguồn gen cây thuốc, tại Trường ĐHDHN
... phải nhân giống để đảm bảo tính an toàn giống cung cấp giống cho nhân dân địa phương trồng để thu hoạch Với cần thiết chứỉig thực hỉệỉì khóa luận : Góp phần nghiên cứu nhân giống tính số thuốc ... năm 1990 Viện Dược liệu có đề án bảo tồn nguồn gen giống thuốc, môn Thực vật tham gia đề án Một nhiệm vụ quan trọng đề án bảo nguồn gen thuốc dân tộc Hiện có số loài thuốc bị khai thác mức dẫn ... giống tính số thuốc thuộc đề tài bảo tồn nguồn gen thuốc trường đại học Dược Hà Nội” Vì thời gian có hạn nghiên cứu nhân giống loài mà nhân dân xã Ba Vì dùng nhiều thuốc họ thuốc quí địa phương...
 • 55
 • 180
 • 1

Đề tài : Bảo tồn và lưu trữ nguồn gen cây nguyên liệu giấy

Đề tài : Bảo tồn và lưu trữ nguồn gen cây nguyên liệu giấy
... bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật, vi sinh vật thu đợc số kết định Trong việc bảo tồn nguồn gen lâm nghiệp nói chung nguyên liệu giấy nói riêng đợc bảo tồn hình thức In-situ Ex- situ bảo tồn ... quỹ gen nguyên liệu giấy cần phải đợc nâng cao số lợng chất lợng đáp ứng đợc nhu cầu thực tế Xuất phát từ vấn đề trên, định hớng thực nhiệm vụ bảo tồn lu giữ nguồn gen nguyên liệu giấy l : Điều ... bảo tồn nguồn gen quý loài nguyên liệu giấy nói riêng thân gỗ nói chung việc làm cần thiết, đợc nhiều nớc giới ý Năm 1850 Châu Âu ngời ta bắt đầu nhận thức đợc vấn đề cần bảo tồn Năm 1985 bảo...
 • 108
 • 165
 • 0

Tiểu luận "Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn nguồn gen Thông nước tại khu bảo tồn Earal, tỉnh Đắk Lắk" pot

Tiểu luận
... nghiên cứu Như vậy, chưa có nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài khu vực cụ thể Đề tài tiến hành cung cấp sở khoa học cho giải pháp kỹ thuật thu hút tham gia cộng đồng người dân vào công tác bảo ... người dân tham gia bảo tồn loài thông nước PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU - Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân giống loài thông nước biên tập - Vườn ươm loài thông nước xây dựng - rừng ... loài thông nước NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu đặc điểm tái sinh loài thông nước tự nhiên - Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học kỹ thuật nhân giống loài thông nước - Nghiên cứu biện pháp thu hút...
 • 3
 • 280
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " DANH LỤC VÀ Ý NGHĨA BẢO TỒN NGUỒN GEN QUÍ HIẾM CÁC LOÀI THÚ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÀ NÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... dựng danh lục loài thú khu vực Nà (bao gồm khu bảo tồn thiên nhiên khu vực Hòa Bắc) thành phố Đà Nẵng gồm 77 loài thuộc 28 họ, 10 (bảng phụ lục) Điều chứng tỏ khu hệ thú khu vực Nà ... thịt (Carnivora),… chưa thống kê Tuy nhiên, so với Danh lục thú Dự án Khu bảo tồn thiên nhiên thành phố Đà Nẵng (1997), số loài không xác định nghiên cứu Nhen 32 (Dendrogale murina), Dơi ... are not in existence in Ba Na area Bảng phụ lục Danh lục loài thú ghi nhận khu vực Nà, thành phố Đà Nẵng Nguồn tư liệu Tình trạng bảo tồn TT Tên khoa học Tên Việt Nam QS ĐT M VN INSECTIVORA BOWDICH,...
 • 10
 • 191
 • 0

điều tra và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen các giống hoa cúc và hoa lan cắt cành hiện đang sản xuất tại đà lạt

điều tra và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen các giống hoa cúc và hoa lan cắt cành hiện đang sản xuất tại đà lạt
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Đại học Đà Lạt -o0o ĐIỀU TRA VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN CÁC GIỐNG HOA CÚC VÀ HOA LAN CẮT CÀNH HIỆN ĐANG SẢN XUẤT TẠI ĐÀ LẠT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: 2.2.1 Vật liệu ban đầu Đặc thù đề tài nghiên cứu bảo tồn nguồn gen giống cúc hoa lan cắt cành sản xuất Đà Lạt đa dạng giống, riêng giống cúc ... 38 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN A KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN CÁC GIỐNG ĐNA LAN CẮT CÀNH 3.1 Kết điều tra lồi địa lan Đà lạt Bảng 3.1 Danh mục lồi địa lan cắt cành sản xuất Đà Lạt STT 10 11 12 13...
 • 89
 • 461
 • 2

đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật

đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật
... Quế ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU DẺ VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN DẺ TRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ - TẾ BÀO THỰC VẬT Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: ... Khánh - Cao Bằng, chọn đề tài: "Đánh giá mối quan hệ di truyền số mẫu dẻ nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ Trùng Khánh - Cao Bằng kỹ thuật nuôi cấy - tế bào thực vật" Mục tiêu nghiên cứu - Phân ... dung nghiên cứu 3.1 Đánh giá mối quan hệ di truyền số mẫu dẻ kỹ thuật RAPD 3.2 Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ Trùng Khánh - Cao Bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro - Khử trùng mẫu: Thăm dò nồng độ...
 • 66
 • 457
 • 1

ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU DẺ VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN DẺ TRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ - TẾ BÀO THỰC VẬT

ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU DẺ VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN DẺ TRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ - TẾ BÀO THỰC VẬT
... Quế ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU DẺ VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN DẺ TRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ - TẾ BÀO THỰC VẬT Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: ... Khánh - Cao Bằng, chọn đề tài: "Đánh giá mối quan hệ di truyền số mẫu dẻ nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ Trùng Khánh - Cao Bằng kỹ thuật nuôi cấy - tế bào thực vật" Mục tiêu nghiên cứu - Phân ... dung nghiên cứu 3.1 Đánh giá mối quan hệ di truyền số mẫu dẻ kỹ thuật RAPD 3.2 Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ Trùng Khánh - Cao Bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro - Khử trùng mẫu: Thăm dò nồng độ...
 • 66
 • 327
 • 1

Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ Trùng Khánh Cao Bằng bằng nuôi cấy mô , tế bào thực vật

Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ Trùng Khánh Cao Bằng bằng nuôi cấy mô , tế bào thực vật
... 4,1 0,3 3 2,0 0,7 8 0,3 8 8,8 0,2 2 3,2 0,3 7 1,9 0,5 6 0,4 8 3,3 0,3 4 3,3 0,3 3 1,7 0,6 7 Sau tuần ĐC 0,0 5,5 0,1 7 1,6 0,1 5 1,2 0,3 5 0,0 5 7 7,7 0,2 1 5,1 0,7 8 6,4 0,3 1 0,1 9 4,4 0,1 7 6,6 0,5 2 ... 1,5 0,1 6 10 0,0 0 XBT 0,2 0,5 6 8,1 0,1 0 13 0,6 9 2,0 0,3 1 11 9,7 6 1,5 0,1 3 9 8,1 1 XBT 0,2 1,0 9 1,3 0,0 6 17 5,0 0 2,4 0,5 1 14 3,7 1 1,5 0,2 3 9 7,4 8 XBT 0,2 1,2 4 7,8 0,1 2 9 1,6 8 XBT 0,2 1,3 6 5,2 0,1 3 ... 17 5,0 0 2,2 0,2 9 13 7,1 3 1,5 0,1 2 9 9,3 7 XN 0,5 1,5 6 0,8 0,1 2 11 6,6 8 2,4 0,3 0 14 5,5 1 1,6 0,1 6 10 3,7 7 XN 0,5 2,0 7 8,2 0,0 9 15 0,0 1 2,5 0,3 3 14 9,7 0 1,7 0,1 6 11 0,6 9 XBT 0,5 7 8,2 0,0 9 15 0,0 1 2,5 0,3 7...
 • 66
 • 354
 • 0

ĐIỀU TRA VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN CÁC GIỐNG HOA CÚC VÀ HOA LAN CẮT CÀNH HIỆN ĐANG SẢN XUẤT TẠI ĐÀ LẠT

ĐIỀU TRA VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN CÁC GIỐNG HOA CÚC VÀ HOA LAN CẮT CÀNH HIỆN ĐANG SẢN XUẤT TẠI ĐÀ LẠT
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Đại học Đà Lạt -o0o ĐIỀU TRA VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN CÁC GIỐNG HOA CÚC VÀ HOA LAN CẮT CÀNH HIỆN ĐANG SẢN XUẤT TẠI ĐÀ LẠT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: 2.2.1 Vật liệu ban đầu Đặc thù đề tài nghiên cứu bảo tồn nguồn gen giống cúc hoa lan cắt cành sản xuất Đà Lạt đa dạng giống, riêng giống cúc ... 38 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN A KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN CÁC GIỐNG ĐNA LAN CẮT CÀNH 3.1 Kết điều tra lồi địa lan Đà lạt Bảng 3.1 Danh mục lồi địa lan cắt cành sản xuất Đà Lạt STT 10 11 12 13...
 • 89
 • 229
 • 0

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn nguồn gen cây thuốc tại VQG ba vì, huyện ba vì, hà nội

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn nguồn gen cây thuốc tại VQG ba vì, huyện ba vì, hà nội
... VQG Ba Vì Vậy cộng đồng vai trò việc bảo tồn đa dạng sinh học? Nhằm tìm hiểu vai trò cộng đồng bảo tồn nguồn gen thuốc, chung thực đề tài Nghiên cứu vai trò cộng đồng việc bảo tồn nguồn gen ... phạm vi, địa điểm thời gian nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Vai trò người dân việc bảo tồn nguồn gen thuốc Ba Vì - Phạm vi nghiên cứu: Nhóm tài nguyên rừng nghiên cứu: Bao gồm loài thực vật LSNG ... trạng bảo tồn nguồn gen thuốc khu vực nghiên cứu 3.2.1 Các bên liên quan hoạt động bảo tồn nguồn gen thuốc khu vực VQG Ba Vì Qua điều tra, nghiên cứu, đề tài xác định bên liên quan hoạt động bảo tồn...
 • 11
 • 379
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Một số vấn đề lâm sinh trong bảo tồn nguồn gen cây rừng tự nhiên " pot

Nghiên cứu khoa học
... Đó vấn đề lâm sinh đặc biệt đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục thực có hiệu trình xây dựng phương án triển khai bảo tồn cho loài định số vấn đề lâm sinh cụ thể 2.1 Tái sinh tự nhiên Các loài rừng ... diện tích 350 khu bảo tồn có tới 178 rừng sến mật gần loại bảo vệ nghiêm ngặt Nhưng sến mật khó khăn lớn lại số vấn đề cần giải mặt lâm sinh, cụ thể vấn đề cạnh tranh Tại khu rừng sến Tam Quy, ... rừng tự nhiên, bao gồm công tác bảo tồn rừng sản xuất Quản lý rừng bền vững bao gồm biện pháp khai thác bảo vệ hợp lý, kết hợp với biện pháp bảo tồn thích hợp đường cần thiết nước ta Bảo tồn...
 • 8
 • 224
 • 1

Luận văn: ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU DẺ VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN DẺ TRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ - TẾ BÀO THỰC VẬT potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU DẺ VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN DẺ TRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ - TẾ BÀO THỰC VẬT potx
... Quế ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU DẺ VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN DẺ TRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ - TẾ BÀO THỰC VẬT Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: ... Khánh - Cao Bằng, chọn đề tài: "Đánh giá mối quan hệ di truyền số mẫu dẻ nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ Trùng Khánh - Cao Bằng kỹ thuật nuôi cấy - tế bào thực vật" Mục tiêu nghiên cứu - Phân ... dung nghiên cứu 3.1 Đánh giá mối quan hệ di truyền số mẫu dẻ kỹ thuật RAPD 3.2 Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ Trùng Khánh - Cao Bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro - Khử trùng mẫu: Thăm dò nồng độ...
 • 66
 • 249
 • 1

Duy trì và bảo tồn nguồn gen lúa hoang tại đồng bằng Sông Cửu Long

Duy trì và bảo tồn nguồn gen lúa hoang tại đồng bằng Sông Cửu Long
... truyền lúa hoang sau: + O rufipogon (AA): gen kháng phèn; gen vươn lóng theo mực nước; gen điều khiển tính bất dục đực di truyền tế bào chất (CMS), gen chống bệnh tungro + O nivara (AA): gen kháng ... (AA): gen kháng bệnh virus lúa lùn, bệnh vàng lúa + O barthii (AA): gen kháng bạc + O longistaminata (AA): gen kiểm tra tính vòi nhụy dài; kháng bạc (Xa21) + O eichingeri: gen kháng rầy nâu, rầy ... trì bảo tồn 300 acc lúa hoang gồm loài: O.Rufipogon, O.Offiscinalis, O.nivara, O Alta, O.Brachyantha, O punctata, O Australiensis … nhà lưới Viện lúa ĐBSCL III Kết theo dõi đặc tính số loài lúa...
 • 8
 • 111
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cần quản lý tốt đàn cá rô đầu vuông bố mẹ hiện nay để bảo tồn nguồn gen quý tránh bị lai tạp phục vụ nghiên cứu nhu cầu sản xuất giống lâu dàibảo tồn nguồn gengiải pháp bảo tồn nguồn genmục tiêu bảo tồn nguồn genđề tài bảo tồn làng nghề truyền thốngbảo tồn nguồn gen vi sinh vậtbảo tồn nguồn gen cây trồngbảo tồn nguồn gen dược liệubảo tồn nguồn gen việt nambảo tồn nguồn gen thủy sảnbảo tồn nguồn gen cây rừngbảo tồn nguồn gen thực vậtbảo tồn nguồn gen cây lúacác phương pháp bảo tồn nguồn gen thực vậtbảo tồn nguồn gen vật nuôi việt namỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieNghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển bền vững du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk LăkPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy NhơnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhPhát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quảng NaPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên45 IELTS Speaking Part 2 Topics Questions THÁNG 2 THÁNG 5 2017Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng NaPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đăk LăkPhát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh tỉnh Quảng NgãPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy NhơPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch tại Mỹ Sơn
Đăng ký
Đăng nhập