Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (47)

Bài tập SGK môn địa lớp 9 (47)

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (47)
... + Lượng xăng dầu nhập tăng liên tục, từ 7,4 triệu (năm 199 9) lên 10,0 triệu (năm 2002) -> Cho thấy ngành chế biến dầu khí nước ta chưa phát triển ...
  • 2
  • 385
  • 0

Bài tập SGK môn địa lớp 9 (7)

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (7)
... thời kì 199 5 - 2002, Thành phố Hồ Chí Minh: - Tổng số dân táng thêm 838,6 nghìn người - Số dân thành thị tăng, số dân nông thôn giảm -> Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh, từ 74, 69 % năm 199 5 lên 83,82...
  • 2
  • 603
  • 0

Bài tập SGK môn địa lớp 9 (16)

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (16)
... (trừ cao nguvên cao), thích hợp để phát triển công nghiệp nhiệt đới + Trung du miền núi Bắc Bộ có địa hình cao có mùa đông lạnh, thích hợp để phát triển công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới...
  • 2
  • 583
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập