lt hoa duocduoc ly tai lieu bo tro

lt hoa duocduoc ly tai lieu bo tro

lt hoa duocduoc ly tai lieu bo tro
... 0,18 – 0,3 ml - phút Nitroglycerin, uống, tác dụng chậm 6,5 – 13 mg, 6–8 - Nitroglycerin, thuốc mỡ 2% 2,5 – 5,0 mg, – 8giờ - Nitroglycerin, giải phóng chậm, uống mg, - Nitroglycerin, giải phóng ... mg Chú ý : Trong dùng digitalin với liều điều trị, muốn chuyển sang sử dụng strophantin, cần ngừng thuốc ngày 1.2 STROPHANTIN : Nguồn gốc : Strophantin chiết xuất từ hạt Strophanthus Trong lâm ... thải ngắn, nồng độ thuốc máu thay đổi lớn bệnh nhân Nitroglycerin hấp thu nhiều đường: lưỡi, dạng uống, hấp thu qua da tiêm tĩnh mạch Nitroglycerin đặt lưỡi cho tác dụng nhanh, đạt nồng độ tối...
 • 102
 • 187
 • 0

Tài liệu Bổ trợ kiến thức hóa đại cương-vô cơ pdf

Tài liệu Bổ trợ kiến thức hóa đại cương-vô cơ pdf
... trình oxi hóa khử Σ Số e cho = Σ số e nhận Σ mole cho = Σ mole nhận Ví du4:ï ( ĐHNNTH – 1998) Cho pứ: 3M +8H++2NO3- → Mn++ NO + H2O a.Tính số oxi hóa +n M? b Hãy cho biết chất oxi hóa; chất khử; ... biểu thức liên hệ x, y, z, t Trong dung dòch ΣMol điện tích (+) =ΣMol điện tích (-) • n điện tích = nion x Số điện tích Ví dụ 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2-: z mol Cl-: t mol Lập biểu thức ... trái = Σ đ.tích vế phải Ví dụ 2:( ĐHNNTH – 1998) Cho pứ: 3M +8H++2NO3- → Mn++ NO + H2O Tính số oxi hóa +n M? Pt:? Ví dụ 3: Cân phản ứng (bằng pp cân e-) -+ NO- + H O →AlO- + NH a Al +OH 2 b Al +OH-+...
 • 12
 • 1,438
 • 30

Tài liệu Bổ trợ kiến thức Các định luật trong hoá học doc

Tài liệu Bổ trợ kiến thức Các định luật trong hoá học doc
... Bài 14 Các đònh luật hóa học Cần nhớ Đònh luật sau: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT) ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG ( ĐLBTKL) ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI ( ĐLTPKĐ) ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ... NH3 + H2O ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT): Có nội dung cần nhớ Trong dung dòch ΣMol điện tích (+) =ΣMol điện tích (-) Trên phương trình ion: Σ đ.tích Vế trái = Σ đ.tích vế phải Các trình ... Cl-: t mol Lập biểu thức liên hệ x, y, z, t Giải: Theo ĐLBTĐT có: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT): Có nội dung cần nhớ Trong dung dòch ΣMol điện tích (+) =ΣMol điện tích (-) Trên phương...
 • 12
 • 219
 • 2

tài liệu bổ trở điểm 8 đại học môn vật

tài liệu bổ trở điểm 8 đại học môn vật lý
... => có 16 điểm cực đại AB + k λ AB AD − AB ≤ AD ⇔− ≤k ≤ + số cực đại AD: ≤ d ≤ AD ⇔ ≤ λ λ ⇔ −10 ,8 ≤ k ≤ 7, => có 18 điểm cực đại Vậy CD có 18 – 16 = cực đại, suy có đường hyperbol cực đại cắt MN ... 11,08cm +Xét điểm AB, điều kiện để điểm cực đại : d2 –d1 = kλ; d2 + d1 = AB => d2 = (AB + kλ)/2 N AB + k λ AB AC − AB ≤ AC ⇔− ≤k ≤ + số điểm cực đại AC là: ≤ d ≤ AC ⇔ ≤ λ λ ⇔ −10 ,8 ≤ k ≤ 5 ,8 => ... λ=v/f=120/20=6cm − 18 1 18 1 − − pkp − − Ta có: 6 6 suy có điểm thỏa mãn u cầu đề −3, 66 < k < 2,33 DẠNG 3: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI GIỮA HAI ĐIỂM BẤT KÌ A.LÍ THUYẾT + Nếu hai nguồn biên độ: Số điểm (đường)...
 • 144
 • 165
 • 0

Chuyên đề Bazơ (Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9)

Chuyên đề Bazơ (Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức Hóa học 9)
... dung dòch bazơ ( kiềm )? A Na2O, Fe2O3 ,CaO B CaO , SO3 , BaO C ZnO , K2O, BaO D CaO , K2O, BaO Câu 22: Dãy hợp chất tác dụng với nước tạo thành dung dòch bazơ ( kiềm )? A Na2O, Fe2O3 ,CaO B P2O5 ... m) + H2O  dd bazơ + H2 → 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 to Oxit bazơ + H2O  dd bazơ → K2O + H2O → 2KOH BaO + H2O → Ba(OH)2 dd bazơ + dd mu i → Mu i m i + Bazơ m i Ca(OH)2 ... thaonguyenh81@gmail.com Trang: Tài li u b tr nâng cao ki n th c Hóa h c GV: Trương Th Th o – T: 0163.4104805 Chun 3: BAZƠ A TĨM T T LÝ THUY T: I TÍNH CH T HĨA H C C A BAZƠ: * Ph n b n (theo chương trình...
 • 13
 • 2,186
 • 5

Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 8

Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 8
... tượng hóa học B Hiện tượng hóa học D Tất đề sai Website: http://violet.vn/thethao0 481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: Tài li u d y thêm h c thêm Hóa h c GV: Trương Th Th o – T: 0163.410 480 5 ... http://violet.vn/thethao0 481 Email: thaonguyenh81@gmail.com Trang: Tài li u d y thêm h c thêm Hóa h c GV: Trương Th Th o – T: 0163.410 480 5 Câu 78: Trong tượng sau đây, tượng tượng hóa học? 1/ Trứng bò ... phản ứng hóa học, chất biến đổi làm nguyên tử biến đổi theo 2/ Phương trình hóa học gồm công thức hóa học chất phản ứng với hệ số thích hợp cho số nguyên tử nguyên tố hai vế 3/ Dựa vào dấu hiệu...
 • 25
 • 1,803
 • 1

Chuyên đề Muối (Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9)

Chuyên đề Muối (Tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9)
... trình hóa học điều chế CuCl2 hai cách khác nhau? b MgSO4, NaHCO3, K2S, CaCl2 Hãy cho biết: - Muối tác dụng với dung d ch Na2CO3? - Muối tác dụng với dung d ch HCl? Viết phương trình hóa học? Bài ... Tài li u b tr nâng cao ki n th c Hóa h c GV: Trương Th Th o – T: 0163.4104805 BÀI CA KÍ HIỆU HOÁ HỌC Ca Can xi Ba cậu Bari họ hàng Au tên gọi Vàng Ag Bạc làng với Viết Đồng C ... 9,85g muối cacbonat kim loại hoá trò II tác dụng hết với dung d ch H2SO4 loãng, dư thu 11,65g muối Sunfat Hãy tìm công thức muối cacbonat hoá trò II? Bài 24: Hoà tan 25,8g hỗn hợp BaCl2 CaCl2 vào...
 • 17
 • 1,609
 • 1

Chuyên đề: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9

Chuyên đề: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ tài liệu bổ trợ và nâng cao kiến thức hóa học 9
... Tài li u b tr nâng cao ki n th c Hóa h c GV: Trương Th Th o – T: 0163.4104805 Chun 5: M I QUAN H GI A CÁC LO I H P CH T VƠ CƠ A TĨM T T LÝ THUY T: I M I QUAN H GI A CÁC LO I H P CH T VƠ CƠ: ... Trang: Tài li u b tr nâng cao ki n th c Hóa h c Ca(HCO3)2 CuCO3 (1) (4) (2) (3) (1) Na2CO3 CaCO3 (6) BaCO3 (7) (4) (1) AlCl3 (2) FeS2 (2) SO2 (1) 11 (11) (13) (7) SO2 (1) (7) (1) CaO (2) (12) (9) ... thaonguyenh81@gmail.com Trang: Tài li u b tr nâng cao ki n th c Hóa h c GV: Trương Th Th o – T: 0163.4104805 + L y BSCNN chia cho hóa tr ta c h s : : II = , : III = , : I = Thay vào ph n ng: 3BaCl2 +...
 • 14
 • 753
 • 1

lt bao che tai lieu bo tro

lt bao che tai lieu bo tro
... Thường dùng methyl cellulose, hydroxymethyl cellulose, carboxymethyl cellulose, natri carboxymethyl cellulose, carboxy polymethylen (carbopol)… − Các loại dẫn chất tan nước tạo dịch keo, có pH ... benzoat 0,2 g Nước tinh khiết vđ 100,0 g • Gel carbopol 36 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp TC Dược – Bào chế Toản Đại học Võ Trường − Carbopol (carbomer, carboxy vinyl polymer) sản phẩm trùng hiệp acid ... phân lập từ sáp: • Các hydrocarbon 34 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp TC Dược – Bào chế Toản Đại học Võ Trường − Các hydrocarbon sản phẩm tinh chế dư phẩm dầu mỏ hydrocarbon no thể lỏng, mềm rắn, không...
 • 78
 • 1,843
 • 21

Tai lieu bo tro kien thuc dia li6,7

Tai lieu bo tro kien thuc dia li6,7
... ngành kinh tế * Khó khăn: - Núi cao, Hoang Mạc, khí hậu lạnh -> mở rộng diện tích đất trồng - Thiên tai: động đất, núi lửa, bão, lụt IV Đánh giá Kể tên sông lớn Bắc á, hớng chảy, thủy chế (H 2.1) ... khô hạn (trung tâm) - Núi cao - Lá cứng Địa Trung Hải => thay đổi khí hậu Su tầm: Ghi loại thiên tai, ngày tháng xảy ra, nơi xảy ra, thiệt hại, cách phòng chống? V Hoạt động nối tiếp - Bài tập ... lợng CN: 10TG nhiều ngành phát triển: công nghệ cao, tinh vi, xác (Côncata -> Cancutta; Mumbai -> Bombay) * NN không ngừng phát triển: + CM xanh + CM trắng => giải nạn đói -> thừa XK Tỉ trọng NN...
 • 36
 • 267
 • 0

Tài liệu BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO VIETKEY VA UNIKEY

Tài liệu BO TRO CHO HS KT SU DUNG PHAN MEM HO TRO VIETKEY VA UNIKEY
...  Unikey Cách 2: nhấp D_Click va o shortcut Unikey desktop (ho ̣c nhấp va o shortcut Unikey, nhấp phải chuột cho n Open)   Hình 5.1: Shortcut của UNIKEY  Dấu hiệu nhận biết UNIKEY ... 1 Khởi động Vietkey: Cách 1: Start  Programs  Vietkey Vietkey Cách 2: nhấp D_Click va o shortcut Vietkey desktop (ho ̣c nhấp va o shortcut Vietkey, nhấp phải chuột cho n Open)   ... khiển Vietkey Các thao tác Vietkey (tt)  Cho n bảng mã va kiểu gõ Vietkey: Chọn kiểu gõ Chọn giao diện tiếng Anh ho ̣c tiếng Việt Các thao tác Vietkey (tt)  Cho n bảng mã va kiểu...
 • 22
 • 219
 • 0

tài liệu bổ trợ thi đại học môn tiếng anh

tài liệu bổ trợ thi đại học môn tiếng anh
... ngôi) Page học tiếng Anh cực hay: https://www.facebook.com/YeuLaiTuDauTiengAnh Tài liệu do: Tài liệu_ giáo trình_luận văn ôn thi miễn phí tổng hợp x Chi tiết xem Tài liệu luận văn ôn thi miễn phí ... cần tìm Page học tiếng Anh cực hay: https://www.facebook.com/YeuLaiTuDauTiengAnh Tài liệu do: Tài liệu_ giáo trình_luận văn ôn thi miễn phí tổng hợp x Chi tiết xem Tài liệu luận văn ôn thi miễn phí ... Đáp án Page học tiếng Anh cực hay: https://www.facebook.com/YeuLaiTuDauTiengAnh Tài liệu do: Tài liệu_ giáo trình_luận văn ôn thi miễn phí tổng hợp x Chi tiết xem Tài liệu luận văn ôn thi miễn phí...
 • 78
 • 557
 • 11

Tài liệu Trộn Cay pptx

Tài liệu Bò Trộn Cay pptx
... sợi - Bổ đôi kiệu theo chiều dọc - Trộn tất nguyên liệu trên, cho tương ớt, nước mắm vào Chân Gà Trộn Cay Trước ăn, cho dầu satế hành tước sợi vào Nguyên liệu: - 1/2kg chân gà (khoảng 10 chiếc) ... - Bỏ hạt ớt sừng, thái hình chữ nhật nhỏ - Cho hành, tỏi, ớt, chân gà vào trộn - Cho giấm, đường, tiêu, hạt nêm vào trộn đều, để 15 phút cho ngấm gia vị (giữ lạnh ngon hơn) ... súp nước mắm - thìa súp nước cốt chanh - thìa súp tương ớt - Nước tương, dầu ăn Thực hiện: - Ướp với hạt nêm, nước tương, để khoảng 15 phút, rán vừa vàng, lấy thái sợi - Thái sợi dưa chuột,...
 • 4
 • 156
 • 0

Tài liệu bổ trợ kiến thức tin học

Tài liệu bổ trợ kiến thức tin học
... đổi nội dung tài liệu Khi có văn dự thảo cần gửi để người góp ý sửa đổi, sử dụng tính Track changes Word để theo dõi việc sửa đổi, góp ý Khi đó, người góp ý sửa đổi trực tiếp vào tài liệu Word, ... Style and Formatting Để bôi đen tất vùng văn có Style này: Chọn vào tên Style  Select all _ instances + Xem chi tiết định dạng Style: Tại cửa sổ Style and Formatting  Formatting of selected ... chọn sau: Formatting restrictions: Hạn chế thay đổi định dạng văn Người sử dụng phép thực số thao tác định dạng định  settings…  Lựa chọn Style cho phép sửa đổi định dạng Editing restrictions:...
 • 6
 • 289
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp chuẩn hoá xử lý tài liệutài liệu bổ trợ hướng nghiệp trong hđgdnpttài liệu bổ trợ gdhn qua hoạt động gdnptcác tài liệu bổ trợchuẩn hoá trong xử lý tài liệutài liệu bộ môn sinh lýtài liệu cách trồng hoaxử lý tài liệu trong thư việnquản lý tài liệu số hóabiên bản thanh lý tài liệu trong thư việncông tác xử lý tài liệu trong thư việnquy trình xử lý tài liệu trong thư việnphương pháp quản lý tài liệu trong kho lưu trữquản lý tài liệu trong ipadquan ly tai lieu trong iphoneSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT BỊ Một số giải pháp bảo quản sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học bộ môn sinh học Trường Trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIIE6N1 KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 9 Một số biện pháp tích hợp tình yêu quê hương đất nước qua bài giảng môn Lịch sử 9 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi huyện Tháp MườiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số giải pháp duy trì sĩ số học sinh lớp chủ nhiệm cấp trung học cơ sởBài giảng Chuyên đề VI CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý duy trì sỉ số học sinh trường trug học cơ sở Thạnh LợiTài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 2Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 5Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 7nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết NdFeB kháng từ cao (tt)Ôn nhanh ngữ pháp tiếng Anh 12 thi THPT Quốc giaKẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNGCÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI LẦN THỨ 8 NĂM 2014Bài giảng Trắc nghiệm luật giáo dụcNGHIÊN cứu THỰC TRẠNG NHẬN THỨC về y đức của SINH VIÊN đại học điều DƯỠNG đa KHOA năm 4 TRƯỜNG đại học kĩ THUẬT y tế hải DƯƠNG THÁNG 42015 62015Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh quảng ninhMẫu T13 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu họcMẫu T15 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu họcMẫu T17 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu họcMẫu T18 đến T19 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu họcTổng hợp Ngữ pháp và Từ vựng tiếng Anh 6 (chương trình SGK thí điểm)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập