Phuong phap ion electron

PHƯƠNG PHÁP ION - ELECTRON

PHƯƠNG PHÁP ION - ELECTRON
... SO4 2- + 4H+ +2e x MnO 4- +8H+ +5e → Mn2+ + 4H2O x 5SO2 + 2MnO4 2- +2H2O → 5SO4 2- + 4H+ +2Mn2+ 5SO2 + 2KMnO4 +2H2O → K2SO4 +2MnSO4 +2H2SO4 c Ta có: CH2=CH2 + KMnO4 +H2O → HOCH2-CH2OH ... FeS + HNO3đ → FeS +4H2O → Fe3+ + SO4 2- + 8H+ + 9e x NO 3- +2H+ +1e → NO2+ H2O x9 _ FeS + 9NO 3- + 10H+ → Fe3+ + SO4 2- + 9NO2 + 5H2O ; Có phương trình phân tử phù hợp : FeS + 12HNO3đ ... Đối với dạng giải HS phải cẩn thận! III BÀI TẬP TỰ LUYỆN : Bổ túc cân phản ứng sau theo phương pháp ion- electron : FeS2 + HNO3 đặc → Hòa tan 3,085 gam hỗn hợp gồm Al , Zn , Fe 0,04 lit dung...
 • 4
 • 753
 • 42

giai bai tap theo Phuong Phap Ion- electron

giai bai tap theo Phuong Phap Ion- electron
... Phản ứng: 0,03 → 0,09 ⇒ 0,1 mol → n OH − ( d­ ) = 0,01mol 0,03 mol n H2 tiếp tục hòa tan kết tủa theo phương trình: Al(OH)3 + OH− → AlO2− + 2H2O 0,01 ← 0,01 mol m Al(OH )3 = 78×0,02 = 1,56 gam ... mol ⇒ Vậy tổng n H + = 0,5 mol n Cl− = 0,5 mol n H + = 0,28 + 0,5 = 0,78 mol Mà n H = 0,39 mol Theo phương trình ion rút gọn: Mg0 + 2H+ → Mg2+ + H2↑ (1) Al + 3H+ → Al3+ + Ta thấy ⇒ n H + ( ... Mg(OH)2↓ (4) Al3+ + 3OH− → Al(OH)3↓ (5) Để kết tủa đạt lớn số mol OH− đủ để kết tủa hết ion Mg2+ Al3+ Theo phương trình phản ứng (1), (2), (4), (5) ta có: n H + = n OH − = 0,78 mol ⇒ 2V = 0,78 → V =...
 • 9
 • 192
 • 1

PHƯƠNG PHÁP ION-ELECTRON ppsx

PHƯƠNG PHÁP ION-ELECTRON ppsx
... nước Đối với dạng giải HS phải cẩn thận! III BÀI TẬP TỰ LUYỆN : Bổ túc cân phản ứng sau theo phương pháp ion-electron : FeS2 + HNO3 đặc → Hòa tan 3,085 gam hỗn hợp gồm Al , Zn , Fe 0,04 lit dung...
 • 2
 • 123
 • 0

Phương pháp ion electron 2

Phương pháp ion electron 2
... + Cl2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2HCl K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O NaCl + KMnO4 + H2SO4 → Na2SO4 + K2SO4 + Cl2 + MnSO4 + H2O FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 ... + H2O NaNO3 + KI + H2SO4 → NO + I2 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O NaNO2 + KI + H2SO4 → NO + I2 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O KMnO4 + HI + H2SO4 → I2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Al + KOH + KNO3 → KAlO2 + NH3 + H2O ... K2SO4 + H2O 10 KBr + KMnO4 + H2SO4 → Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 11 KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 12 KMnO4 + KNO2 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + KNO3 + H2O 13 Cu + NaNO3 + H2SO4...
 • 7
 • 59
 • 0

phương pháp sử dụng phương trình ion electron

phương pháp sử dụng phương trình ion electron
... phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh M + nH 2O M(OH)n + http://webdayhoc.net n H2 Từ phương trình ta có: n OH 2n H = 0,1mol Dung dịch A tác dụng với ... mol Phương trình tạo kết tủa: Ba2+ + 0,5V mol Mg Al 2+ 3+ SO42 BaSO4 (3) 0,14 mol + 2OH Mg(OH)2 (4) + 3OH Al(OH)3 (5) Để kết tủa đạt lớn số mol OH đủ để kết tủa hết ion Mg 2+ Al3+ Theo phương trình ... theo phương tr ình tổng số n OH (d X ) 2n H = 0,3 mol Phương trình ion rút gọn dung dịch axit với dung dịch baz http://webdayhoc.net Tư liệu dành cho giáo viên trung học Trích từ phần: “10 PHƯƠNG...
 • 10
 • 115
 • 0

19 thi online phương pháp sử dụng phương trình ionelectron

19 thi online  phương pháp sử dụng phương trình ion – electron
... tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu 4,66 gam kết tủa Mặt khác, dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Cu Biết trình trên, sản phẩm khử N+5 NO Giá trị m A 5,92 B 4,96 C 9,76 D 9,12 Câu 28 [155 519] Cho ... Fe, Cu tác dụng với 800 ml hỗn hợp dung dịch HCl 2M HNO3 0,5M thu 12,8 gam chất rắn không tan, dung dịch X khí NO Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư AgNO3 thu m gam kết tủa Biết suốt trình phản ... 48 gam B 16 gam C 32 gam D 28,8 gam Câu 19 [155510]Hoà tan hoàn toàn m gam FeS2 vào axit HNO3 có khí NO2 bay ra, thu dung dịch X Lấy dung dịch X cho tác dụng với lượng dư bột Cu H2SO4 loãng, khí...
 • 5
 • 127
 • 2

19 thi online phương pháp sử dụng phương trình ionelectron

19 thi online  phương pháp sử dụng phương trình ion – electron
... tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu 4,66 gam kết tủa Mặt khác, dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Cu Biết trình trên, sản phẩm khử N+5 NO Giá trị m A 5,92 B 4,96 C 9,76 D 9,12 Câu 28 [155 519] Cho ... Fe, Cu tác dụng với 800 ml hỗn hợp dung dịch HCl 2M HNO3 0,5M thu 12,8 gam chất rắn không tan, dung dịch X khí NO Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư AgNO3 thu m gam kết tủa Biết suốt trình phản ... 48 gam B 16 gam C 32 gam D 28,8 gam Câu 19 [155510]Hoà tan hoàn toàn m gam FeS2 vào axit HNO3 có khí NO2 bay ra, thu dung dịch X Lấy dung dịch X cho tác dụng với lượng dư bột Cu H2SO4 loãng, khí...
 • 5
 • 63
 • 0

Một số bài toán giải theo phương pháp ion và HPT có số mol và khối lượng không đều nhau

Một số bài toán giải theo phương pháp ion và HPT có số mol và khối lượng không đều nhau
... thể tích khí đo đktc) b) Tính khối lợng kim loại hỗn hợp M B i 25: Một dung dịch chứa cation l Fe2+ (0,1 mol) v Al3+ (0,2 mol) v anion l Cl(x mol) v SO42- (y mol) Tính x v y biết cô cạn dung ... tới khối lợng không đổi thu đợc 11,2 lít CO2 (ở đktc) v chất rắn B1 a) Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 đ dùng b) Tính khối lợng B v B1 c) Tính khối lợng nguyên tử R, biết hỗn hợp đầu số mol ... hợp muối khan Tính nồng độ mol/ l muối dung dịch X B i 8: Cho dung dịch X chứa ion Zn2+, Fe3+, SO42- a) Cần pha trộn muối ZnSO4 , Fe2(SO4)3 theo tỉ lệ mol nh n o để số mol Zn2+, Fe3+ dung dịch...
 • 7
 • 670
 • 6

cách áp dụng phương trình ion - electron

cách áp dụng phương trình ion - electron
... = 500 ml (0,5 lít) H 0,005 = 0,01 = 10 0,5 pH = ( áp án B) Ví dụ 12: (Câu 18 - Mã 231 - TS Cao Đẳng - Khối A 2007) Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H (ở ... mol Phương trình tạo kết tủa: Ba2+ + 0,5V mol Mg Al 2+ 3+ SO42 BaSO4 (3) 0,14 mol + 2OH Mg(OH)2 (4) + 3OH Al(OH)3 (5) Để kết tủa đạt lớn số mol OH đủ để kết tủa hết ion Mg 2+ Al3+ Theo phương trình ... mol Biết rằng: mol ion H + mol H2 0,475 mol H + nH ( ) = 0,5 H 0,2375 mol H 0,475 = 0,025 mol 0,025 = 0,1 = 10 1M 0,25 pH = ( áp án A) Ví dụ 10: (Câu 40 - Mã đề 285 - Khối B - TSĐH 2007) Thực...
 • 10
 • 658
 • 38

Phương trình ion - electron ppsx

Phương trình ion - electron ppsx
... H2O → NaOH + H2 Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 n H = 0,15 mol, theo phương trình → tổng số n OH − (d X ) = 2n H = 0,3 mol Phương trình ion rút gọn dung dịch axit với dung dịch bazơ H+ + OH− → H2O ... 0,005 H+  = = 0,01 = 10−2 →   0,5 pH = (Đáp án B) Ví dụ 12: (Câu 18 - Mã 231 - TS Cao Đẳng - Khối A 2007) Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H (ở đktc) Thể ... 0,28 + 0,5 = 0,78 mol Mà n H = 0,39 mol Theo phương trình ion rút gọn: Mg0 + 2H+ → Mg2+ + H2↑ (1) ↑ H2 (2) Al + 3H+ → Al3+ + Ta thấy n H ⇒ + (p-) = 2n H2 → H+ hết mhh muối = mhh k.loại + mSO...
 • 10
 • 140
 • 0

SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION-ELECTRON pps

SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION-ELECTRON pps
... + H2O → NaOH + H2 Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 n H = 0,15 mol, theo phương trình → tổng số n OH − (d X ) = 2n H = 0,3 mol Phương trình ion rút gọn dung dịch axit với dung dịch bazơ H+ + OH− → H2O ... NaCl NaBr tác dụng với dung dịch AgNO dư thu kết tủa có khối lượng khối lượng AgNO phản ứng Tính phần trăm khối lượng NaCl hỗn hợp đầu A 23,3% B 27,84% C 43,23% Hướng dẫn giải Phương trình ion: ... kim loại kiềm thổ với H 2O: M + nH2O → M(OH)n + n H2 D 2,34 gam Từ phương trình ta có: n OH − = 2n H = 0,1mol Dung dịch A tác dụng với 0,03 mol dung dịch AlCl 3: Al3+ + 3OH− → Al(OH)3↓ Ban đầu:...
 • 10
 • 136
 • 0

Bài tập phương pháp ion thu gọn pps

Bài tập phương pháp ion thu gọn pps
... với 0,5 lít dung dịch AgNO3 0,3 M thu 17,22 gam kết tủa Cho phần tác dụng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa Lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu gam chất rắn Khối lượng FeCl3 ... dung dịch B chứa hỗn hợp HCl 0,2 M NaCl 0,05 M Cho dung dịch B vào 100 ml dung dịch A để thu kết tủa lớn thu m gam chất rắn Thể tích dung dịch B cần cho vào 100 ml dung dịch A giá trị m là: A 80 ... KOH 0,05M thu 2,33 gam kết tủa dung dịch Z có PH = 12 Giá trị a b là: A 0,01 M 0,01 M B 0,02 M 0,04 M C 0,04 M 0,02 M D 0,05 M 0,05 M Câu 43: Hoà tan muối ZnCl2, CuCl2 AgNO3 vào H2O thu kết tủa...
 • 2
 • 58
 • 0

SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION - ELECTRON doc

SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION - ELECTRON doc
... thu dung dịch X Giá trị pH dung dịch X A B C D Ví dụ 11: (Câu 18 - Mã 231 - TS Cao Đẳng - Khối A 2007) Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H2 (ở đktc) Thể tích ... dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi) Dung dịch Y có pH A B C D Ví dụ 10: (Câu 33 - Mã 285 - Khối B - TSĐH 2007) Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm ... c) Lượng kết tủa A 54,02 gam B 53,98 gam C 53,62 gam D 53,94 gam Ví dụ 9: (Câu 40 - Mã 182 - TS Đại Học - Khối A 2007) Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl...
 • 3
 • 113
 • 0

Phương pháp ion rút gọn

Phương pháp ion rút gọn
... Vanlongtdm@gmail.com PHƯƠNG PHÁP ION RÚT GỌN Đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn Mg2+ + 2OH− → Mg(OH)2↓ (4) Al3+ + 3OH− → Al(OH)3↓ (5) ð k t t a đ t l n nh t s mol OH− đ đ k t t a h t ion Mg2+ Al3+ Theo phương ... hi u đăng ký h c, liên l c đ n SðT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com PHƯƠNG PHÁP ION RÚT GỌN Đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn 0,025 −1 H+  =   0,25 = 0,1 = 10 M → pH = ... hi u đăng ký h c, liên l c đ n SðT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com PHƯƠNG PHÁP ION RÚT GỌN Đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn VÍ D 7: Cho 56ml khí CO2 (đktc) vào lit dung d...
 • 19
 • 65
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp ion electroncân bằng theo phương pháp ion electronphương pháp ion hóaphuong phap hoa electron haycân bằng phương trình ion electroncách cân bằng phương trình ion electronMẫu bìa đẹp nhất 2017 số 0001 (tải miễn phí)Tìm hiểu về công nghiệp Silicattài liệu ôn thi viên chức môn tiếng anhSáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Linh Hoạt SGK Tiếng Anh Lớp 11 Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ NăngGiáo Án Không Gian Vector Và Các Phép Toán Trên Vector; Hệ Vector hệ vector độc lập tuyến tính và hệ vector phụ thuộc tuyến tínhGiáo Án Môn Địa Lý Lớp 9 Cả NămThuật toán trong hình học không gian để chứng minh quan hệ vuông góc, giải các bài toán về góc – khoảng cách – thể tíchTài Liệu Bồi Dưỡng Ngạch Chuyên Viên ChínhUNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson 1: Getting Started - A special dayMột số biện pháp khai thác và ứng dụng CNTT vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non Kim Sơnieltsdori Career Paths SecretarialGiáo Án Tin Học 6 HK1Trắc nghiệm tiếng anh thi công chức có đáp ánBìa báo cáo thực hànhDe cuong tưới thấm bám và dính bámĐánh giác tác động môi trường dự án xây dựng Tòa nhà SJCGiáo án toán học lớp 3 đầy đủgiao an lop 2 tuan 8De cuongluan van giai phap tang cuong xa hoi hoa gdData khách hàng Phú Mỹ Hưng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập