ĐỀ 12a1 NGÀY 9 3 2015

ĐỀ 12a1 NGÀY 9 3 2015

ĐỀ 12a1 NGÀY 9 3 2015
... Công thức X A CH3COOCH3 B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 α Câu 38 : Cho 15 mol - amino axit A( chứa nhóm COOH nhóm NH 2) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl ,sau đem cô cạn thu 22 ,3 g muối Công ... g hỗn hợp gồm: CH3NH2 ;C6H5NH2.và CH3CH2NHCH3 tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCl 5M Đốt cháy hoàn toàn 50 g hỗn hợp amin thu lít N2 ( đktc) ? A 11,2 B 5,6 C 6,72 D 13, 44 Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn ... đem cô cạn thu 22 ,3 g muối Công thức cấu tạo A là: A H2NCH2COOH B CH3CH2CH(NH2)COOH C H2NCH(CH3)COOH D H2NCH2CH2COOH Câu 39 : Cho a gam axit glutamic tác dụng với NaOH vừa đủ cô cạn thu (a + 8,8)g...
 • 2
 • 64
 • 0

Đề HSG Toán 9.3

Đề HSG Toán 9.3
... hoc sinh giỏi tỉnh lớp thCS năm học 2004 - 2005 3,0 2,0 3,0 Môn : Toán (Vòng 2) Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thức Bài 1: (7 điểm) Giải phơng trình: x +1 x + x + 64 x = 2 ... lớp thCS năm học 2004 - 2005 Môn : toán (Vòng 1) Đáp án thang điểm: Sở Giáo dục đào tạo Bài 1 ý 1.1 1.2 Nội dung (2,0 điểm) Phơng trình ... Thiên Huế Sở Giáo dục đào tạo kỳ thi chọn hoc sinh giỏi tỉnh lớp thCS năm học 2004 - 2005 Môn : toán (Vòng 2) Đáp án thang điểm: Bài ý 1.1 Nội dung Điểm 7,0 (2,0 điểm) x + ( ) ( x 3) = x =...
 • 8
 • 195
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " VỀ MỐI QUAN HỆ CỘNG TÁC - CỘNG TRỊ NHẬT - PHÁP Ở VIỆT NAM TRONG THẾ CHIẾN II VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CUỘC ĐẢO CHÍNH NGÀY 9/3/1945 " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... E¸ NK’QJ FKL¯Q FËD 1JD\ WÏ QJ\ ˆ¡X WL„Q ˆ¯Q …QJ '‡†QJ QK¥P FKỊF 7RQ TX\¬Q -HDQ 'HFRX[ ˆà TXƒQ3K’SPF¹QOPFKRƒPP‡XNK’QJ FKL¯Q¤\VÇPE¸E“LỖ NK…QJ ˆ‡ÈF ... SK„FKX¢QPÃWY‚QEQTXDQWU¾QJF½QKDQ ˆ¬ O &’F EL°Q SK’S ˆÂL L …QJ '‡†QJ NKL W±QK K±QK WKD\ ˆÀL -RVHL QR +HQND QL 2]XUX 7DL)XWVXLQ QL DQVXUX HQ WURQJ ˆ½ FK² U¼ 0 F GÉ Å WKÄL ... FDL WU¸ QK‡ WK¯ F½ WK­ WX\„Q Ê WĨ JLL WK­ Y NK…QJ WK­ QR VDX FXÃF ˆR FK·QK" &½ Q„Q WUDR WU WL¯SWỴFFÃQJW’FLTXƒQ1K¥WQĐD7URQJ ˆÃF O¥S FKR F’F GƒQ WÃF...
 • 9
 • 173
 • 1

đề cương hóa 9 năm 2015

đề cương hóa 9 năm 2015
... đặc nhng không giải phóng Hidro So sánh tính chất hoá học nhôm sắt * Giống: - Đều có tính chất chung kim loại - Đều không tác dụng với HNO3 H2SO4 đặc nguội * Khác: Tính chất Al (NTK = 27) Fe ... Ca(OH)2 + Na2CO3 CaCO3 + 2NaOH 10 CaO + H2O Ca(OH)2 dpdd 11 NaCl + 2H2O NaOH + Cl2 + H2 0 0 12 19 Muối Kim loại + phi kim Oxit bazơ + dd axit 13 20 Kim loại + dd axit Oxit axit + dd kiềm 14 21 ... Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl 17 CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 18 CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O t 19 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 20 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 21 Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu Tính chất hoá học kim loại...
 • 12
 • 106
 • 2

chuyên đề cho ngày 8/3

chuyên đề cho ngày 8/3
... Ngoại khoá tổ Ngữ văn - Đề tài Hình ảnh ngời phụ nữ ca dao xa i cy i cy ch chng k cụng Ti ti ch gi mt chng Ch cho manh chiu, nm khụng chung bũ Mong chng chng chng xung cho n chng xung, g o o ... xa thng l ni kinh hong ca nhng nng dõu vỡ xó hi phog kin vi quan nim hụn nhõn g bỏn cho phộp ngi ta mua v cho khỏc no mua ngi lnm khụng cụng, tr cỏi n ng ln m chớnh ngi m chng trc õy phi gỏnh ... mt chng Ch em i cho tụi mn chic gu sũng tụi tỏt nc mỳc chng tụi lờn ú l tt c nhng ni kh ca thõn phn, ni au ca s kip nhng ngi ph n ca dao xa c li nhng cõu ca ny ta thy s ng cm cho mt thi chu kh...
 • 5
 • 99
 • 0

Tap huan ma tran de KT ngay 13/3/2011

Tap huan ma tran de KT ngay 13/3/2011
... difficulties, Identify the weakness) exercise 1- Do you need some to write on? A paper b pen c table d.material 2- I think hell be here in an_ a hour b day after tomorrow c Weekend d soon 2 Grammar question ... Tasks in guided writing Multiple-choice sentences can be used! Unrelated sentence Sentence reordering Tasks in Free writing - Use pictures or simple charts, tables, or diagrams to help students and ... controlling the contents of the writing Another way to control content is to provide a situation that determines what students are to write about Evaluating the tests High Correct + Low correct Total...
 • 30
 • 93
 • 0

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN VINH LẦN 3 2015

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN VINH LẦN 3  2015
... tháng năm 2015 Buổi học diễn vào 14h – 17h30, Thứ ngày 27/05 /2015 rongden_167 - http://moon.vn/ Phạm Hùng Vương Hà nội, ngày 20 tháng năm 2015 Buổi học diễn vào 14h – 17h30, Thứ ngày 27/05 /2015 rongden_167 ... tháng năm 2015 Buổi học diễn vào 14h – 17h30, Thứ ngày 27/05 /2015 rongden_167 - http://moon.vn/ Phạm Hùng Vương Hà nội, ngày 20 tháng năm 2015 Buổi học diễn vào 14h – 17h30, Thứ ngày 27/05 /2015 rongden_167 ... tháng năm 2015 Buổi học diễn vào 14h – 17h30, Thứ ngày 27/05 /2015 rongden_167 - http://moon.vn/ Phạm Hùng Vương Hà nội, ngày 20 tháng năm 2015 Buổi học diễn vào 14h – 17h30, Thứ ngày 27/05 /2015 rongden_167...
 • 8
 • 1,414
 • 32

đề thi thử lần 3 - 2015 - ĐH Vinh hay nhất môn vật lý

đề thi thử lần 3 - 2015 - ĐH Vinh hay nhất môn vật lý
... x1 = - cm x = - cm; x2 = x  3cm Giá trị A A 15 ,32 cm B 14,27cm C 13, 11cm D 11,83cm Câu 6: Một lắc lò xo dao động điều hòa tự với tần số f = 3, 2Hz Lần lượt tác dụng lên vật ngoại lực biến thi n ... 60Hz Tại t = 0, giá trị tức thời dòng điện Trong giây đầu, số lần giá trị tức thời giá trị hiệu dụng A 60 lần B 120 lần C 240 lần D 30 lần Tài lời giải chi tiết TANGGIAP.VN Câu 29: Một mạch điện ... – V D V B V C - V Câu 33 : Hiện tượng quang dẫn xảy chất sau chiếu sáng thích hợp A Cs B Cu C Zn D Ge Câu 34 : Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa sánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 3mm, khoảng cách...
 • 7
 • 64
 • 1

đề thi thử lần 3 - 2015 - ĐH Vinh môn vật lý

đề thi thử lần 3 - 2015 - ĐH Vinh môn vật lý
... 210 238 Câu 39 Trong hạt nhân 82 Pb ; 88 Ra ; 84 Po ; 92 U hạt nhân có nhiều proton 238 226 210 206 A 92 U B 88 Ra C 84 Po D 82 Pb Trần Văn Hậu - THPT U Minh Thượng - Kiên Giang Trang - - Câu ... A – V B V C - V D V Câu 33 Hiện tượng quang dẫn xảy chất sau chiếu sáng thích hợp A Cs B Cu C Zn D Ge Câu 34 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa sánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 3mm, khoảng cách ... A 1, 73 B 2,75 C 1,25 D 3, 73 Câu 28 Một dòng điện xoay chiều có tần số 60Hz Tại t = 0, giá trị tức thời dòng điện Trong giây đầu, số lần giá trị tức thời giá trị hiệu dụng A 60 lần B 120 lần C...
 • 4
 • 90
 • 1

Đề thi CN 9 HKII 2015 - 2016

Đề thi CN 9 HKII 2015 - 2016
... # #N###M# #H#è#C# #2#0#1#5# #-# #2#0#1#6# #T#R##ĩ#N#G# #T#H# #&# #T#H#C#S# #B##I# #T#H# #M# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #M#ễ#N#:# #C#ễ#N#G# #N#G#H#ặ# #9# # # # # # # # # # # # # # # ... #k## # #t#h#í#i# #g#i#a#n# #p#h#ỏ#t# ####)###I#.# #M#ọ#C# #T#I#ấ#U#:# ##1#.# #K#i##n# #t#h#ộ#c#:# #-# #G#i#ỳ#p# #c#ỏ#c# #e#m# #c#ỗ#n#g# #c#ẹ# #l#Ă#i# #n#h#ù#n#g# #k#i##n# #t#h#ộ#c# #v## #m#ụ#n# #c#ụ#n#g# ... #c#ụ#n#g# #n#g#h#ầ# #p#h#Đ#n# #t#r#ể#n#g# #c#õ#y# ###n# #q#u#Ê#.##2#.# #K#ự# #n###n#g#:# # # # # # #-# #G#i#ỳ#p# #g#i#ỏ#o# #v#i#ờ#n# #t#h#u# #t#h##p# ####ó#c# #t#h#ụ#n#g# #t#i#n# #v## #t#ỡ#n#h# #h#ỡ#n#h#...
 • 3
 • 28
 • 0

Đề KT văn 9 HKI 2015 2016

Đề KT văn 9 HKI 2015 2016
... Kiều) (1 đ) Tiết 68, 69 Viết tập làm văn số Đề I Phần trc nghim Hãy hoàn chỉnh khái niệm sau cách điền từ thích hợp vào chỗ trống: a Đối thoại hình thức hai nhiều ngời Trong văn tự đối thoại đợc ... tròn vào chữ đầu dòng ý em cho Câu Bài thơ Đồng chí đợc sáng tác vào năm nào? A 194 8; B 198 4; C 194 7; D 197 4; Câu Bài thơ Đồng chí đợc viết theo thể thơ nào? A Thất ngôn, bát cú, đờng luật; ... xe tác phẩm: Bài thơ tiểu đội xe không kính Phạm Tiến Duật Viết văn kể lại gặp gỡ trò chuyện Đáp án Viết tập làm văn số (Tiết 68, 69) I Phần trắc nghiệm: (1,0điểm) Câu Điền theo trình tự (1 đ)...
 • 11
 • 211
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2015

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2015
...  cm Khi x1  6cm x  5cm ; x2  x  3cm Giá trị A A 15 ,32 cm B 14,27cm C 13, 11cm D 11,83cm Câu 20: Một lắc lò xo dao động điều hòa tự với tần số f = 3, 2Hz Lần lượt tác dụng lên vật ngoại lực ... 2/5 Câu 24: Trong phóng xạ : 234 92 234 92 U    230 90Th tỏa lượng 14MeV Cho biết lượng liên kết riêng hạt  7,1MeV, hạt U 7,63MeV Năng lượng liên kết riêng hạt 230 90Th xấp xỉ A 7,7MeV B 7,5MeV ... đầu cuộn dây A u L  60 cos 100 t   / 3 V C u L  30 cos 100 t   /  V B u L  60 cos 100 t   /  V D u L  30 cos 100 t   / 3 V Câu 37 : Một dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn...
 • 5
 • 28
 • 0

Đề khảo sát chất lượng Toán lớp 9 ngày 16-3-2013

Đề khảo sát chất lượng Toán lớp 9 ngày 16-3-2013
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN PHÒNG GD & ĐT BÌNH XUYÊN TRƯỜNG THCS ĐẠO ĐỨC (Thời gian làm bài: 90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH ... Đối với phần thí sinh làm đến đâu cho điểm đến Các mức điểm cột bên phải tổng điểm cho ý, giám khảo chia nhỏ điểm ý đến 0,1 Câu (2,5 điểm) a (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức P ĐKXĐ: x > 0,25 x + ... chữ số hàng chục, hàng đơn vị số có hai chữ số phải tìm a, b Điều kiện a, b ∈ { 0;1;2;3;4;5;6;7;8 ;9} ,a ≠ Biến đổi rút gọn P = ( )( ) 0,75 0,75 0,5 0,25 0,25 Vì chữ số hàng chục hàng đơn vị nên...
 • 4
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi văn 9 hk2 2015xổ số kiến thiết đà nẵng ngày 9 3 2013xổ số kiến thiết tphcm ngày 9 3 2013xổ số kiến thiết tp hcm ngày 9 3 2013quyết định số 38 2009 qđttg ngày 9 3 2009ngày dạy thứ ba ngày 9 3 2010chuyển khoản chuyển tiền thư điện lập ngày 9 3 2006thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010 mĩ thuật bài 25 vẽ tranh đề tài trường emđề kiểm tra số 3 tiếng anh lớp 9đề luyện tập unit 3 lớp 9 đề anhde kt toan 9 chuong 3 hinh hocđề văn lớp 9 bài viết số 3đề kiểm tra chương 3 đại số lớp 9bai viet so 3 de 2 lop 9 tap 1viet bai tap lam van so 3 de 2 lop 9Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC trần thế san, nguyễn ngọc phươngSửa chữa bảo trì máy tàu và hệ thống điện trần thế san (biên soạn), đỗ dũng (hiệu đính)Thiết kế mạch và lập trình PLC trần thế san, nguyễn ngọc phươngTIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌCMẫu đơn xin việc hành chính văn phòngĐề thi HSG Vật Lý 6 Huyện đô lươngHOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNHKIỂM ĐỊNH VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA VĂN HÓA TÁC ĐỘNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA HÀNH KHÁCHSlide bài giảng lập trình C++ FPT Software Ngày 3 bài 1 (Functions)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển hành khách của doanh nghiệp tư nhân VL Vương Phú (LV thạc sĩ))Đề thi toán lớp 6 học kỳ 1KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ CHỌN lọc CO2 và CH4 của vật LIỆU MOF 199Tác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại việt namNghiên cứu thói quen xem phim truyền hình của khán giả trong độ tuổi 40 55 trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵngXác định các nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự nhàn rỗi của công nhân trên công trường xây dựng (LV thạc sĩ))Xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 20162020 (LV thạc sĩ))hướng dẫn tiến độ dự ánPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của người dân thành phố Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Tổng hợp bài tập Kế Toán Ngân hàngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập