Bài 33 kim loại nhôm

Bài 33 kim loại nhôm

Bài 33 kim loại nhôm
... nhỏ so với nhiều kim loại khác NHÔM II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Nhôm kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ dát mỏng, dễ kéo sợi Có thể dát nhôm mỏng 0,01 mm dùng để gói thực phẩm - Nhôm kim loại nhẹ (2,7g/ ... độ cao, Al khử nhiều oxit kim loại Fe2O3, Cr2O3,…thành kim loại tự Phản ứng Al với oxit kim loại gọi phản ứng nhiệt nhôm Lượng nhiệt phản ứng tỏa làm nóng chảy kim loại Học sinh xem đoạn phim ... đoạn phim nhôm tác dụng với phi kim, với axit, với oxit kim loại, với nước với dung dịch kiềm NHÔM II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC Tác dụng với phi kim - Nhôm tác dụng trực tiếp mạnh với nhiều phi kim như:...
 • 22
 • 71
 • 0

Bài tập kim loại nhóm A

Bài tập kim loại nhóm A
... ta ̣o thành kế t tu a ̣ ̣ Dung dich chư a các ố ng nghiêm 1, 2, 3, tương ứng là ̣ ̣ A NaOH, AlCl3, HCl, NaAlO2 B- NaOH, AlCl3, NaAlO2, HCl C- AlCl3, NaOH, NaAlO2, HCl D- NaAlO2, HCl, NaOH, ... gì xảy ra? 63 Phân biêṭ các chấ t mỗi day sau bằ ng it ho a chấ t nhấ t ̃ ́ a) Các kim loa ̣i: Al, Mg, Ca, Na b) Các muố i: CaCl2, AlCl3, NaCl c) Các oxit: Al2O3, CaO, MgO d) Các ... là ̃ A- Na2CO3 và HCl B NaOh và HCl C Na3PO4 và Na2CO3 D Na2CO3 và NaOH 42 Dung dich X chư a các muố i: NH4HCO3, Ca(HCO3)2, NaHCO3, CaCl2 Đun sôi X mô ̣t thời gian để ̣ phản ứng xảy...
 • 7
 • 189
 • 0

BAI TẬP KIM LOẠI NHÓM IA, IIA- NH 2010-2011 pot

BAI TẬP KIM LOẠI NHÓM IA, IIA- NH 2010-2011 pot
... bị kết tủa màu xanh nh t D.Không thấy có tượng xảy Câu 43 :Kim loại kiềm có t nh khử m nh tất kim loại vì: 1> Trong chu kỳ , kim loại kiềm có bán k nh lớn 2> Kim loại kiềm có Z nh so với nguyên ... tử kim loại kiềm đạt đến cấu h nh khí trơ 4> Kim loại kiềm kim loại nh Chọn phát biểu a> Chỉ có 1, b> Chỉ có 1, 2, c> Chỉ có d> Chỉ có 3, Câu 44:Hiđrua kim loại kiềm tác dụng với nước tạo th nh ... kim loại b 1s22s22p63s23p6, R khí 2 2 c 1s 2s 2p 3s 3p , R phi kim d 1s22s22p63s2, R phi kim Câu 62:Theo chiều tăng dần điện tích hạt nh n nguyên tố kim loại thuộc PNC nh m II có : A T nh kim loại...
 • 8
 • 304
 • 1

BÀI TẬP KIM LOẠI NHÓM IA, IIA- NH 2010-2011 pot

BÀI TẬP KIM LOẠI NHÓM IA, IIA- NH 2010-2011 pot
... bị kết tủa màu xanh nh t D.Không thấy có tượng xảy Câu 43 :Kim loại kiềm có t nh khử m nh tất kim loại vì: 1> Trong chu kỳ , kim loại kiềm có bán k nh lớn 2> Kim loại kiềm có Z nh so với nguyên ... tử kim loại kiềm đạt đến cấu h nh khí trơ 4> Kim loại kiềm kim loại nh Chọn phát biểu a> Chỉ có 1, b> Chỉ có 1, 2, c> Chỉ có d> Chỉ có 3, Câu 44:Hiđrua kim loại kiềm tác dụng với nước tạo th nh ... tố kim loại thuộc PNC nh m II có : A T nh kim loại nguyên tử tăng dần B T nh bazơ hidroxit tăng dần C T nh bazơ hidroxit giảm dần D T nh axit hidroxitgiảm dần Câu 63:Nguyên tử X có cấu h nh e...
 • 9
 • 126
 • 1

bài tập kim loại nhóm ia, iia, iiia

bài tập kim loại nhóm ia, iia, iiia
... đầu A 8,60 gam B 20,50 gam C 9,40 gam D 11,28 gam Câu 32: X kim loại thuộc phân nhóm nhóm II (hay nhóm IIA) Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh 0,672 ... khối A ) Câu 3: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu 5,6 lít khí (đktc) Kim loại X, Y A kali bari B liti beri C natri ... 21: Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M oxit vào nước, thu 500 ml dung dịch chứa chất tan có nồng độ 0,04M 0,224 lít khí H2 (ở đktc) Kim loại M A Na B Ca C Ba D K Câu 24: Cho dung...
 • 6
 • 348
 • 5

Bài giảng kim loại nhóm IVA trong bảng hệ thống tuần hoàn

Bài giảng kim loại nhóm IVA trong bảng hệ thống tuần hoàn
... qua vùng trung tâm lò Trong nhiều trường hợp người ta dùng nước để làm chậm, đồng thời làm chất tải nhiệt • Động đất điện lưới đánh gục hoàn toàn hệ thống bơm tải nhiệt hệ thống làm nguội có cố.Các ... C oxy hóa lưu huỳnh, hydro nhiều kim loại để tạo cacbua C + 2H2 CH4 ∆Ho = -315.2 kJ Ứng dụng • Kim cương dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt kim loại • Than chì dùng làm bút chì, ... vỡ, nước biển tràn vào làm ngập gian nhà chứa máy diesel, chạy chưa đầy • có hệ thống ăcquy dự phòng, đủ điện cho hệ thống điều khiển chiếu sáng hạn chế Máy phát điện lưu động điều đến vòng 13...
 • 168
 • 1,249
 • 0

chuyên đề bài tập kim loại nhóm ia giải chi tiết

chuyên đề bài tập kim loại nhóm ia giải chi tiết
... húa hc ca cỏc kim loi kim (tỏc dng vi phi kim, axit, nc ) , cỏc hp cht ca kim loi kim nờu v gii thớch mt s hin tng húa hc Chỳ ý: Khi cho kim loi kim tỏc dng vi dung dch mui tan ca kim loi cú hidroxit ... lng Chuyờn 1: Xỏc nh tờn kim loi v hp cht ca kim loi kim Dng1: Xỏc nh tờn kim loi kim da vo phn ng ca chỳng tỏc dng vi nc v dung dch axit Lu ý: - Nu bi toỏn yờu cu tỡm tờn kim loi A, B k tip cựng ... bỡnh va hai kim loi ri dựng bng HTTH cỏc nguyờn t suy A v B A m hh n hh Nu cho hn hp kim loi A, B tan c nc: + Nu A, B l kim loi kim thỡ c u phn ng trc tip vi H2O + Nu A l kim loi kim cũn B cha...
 • 47
 • 1,007
 • 1

tổng hợp bài tập kim loại nhóm 1, 2, 3 trong đề thi đại học

tổng hợp bài tập kim loại nhóm 1, 2, 3 trong đề thi đại học
... gam Câu 32 : X kim loại thuộc phân nhóm nhóm II (hay nhóm IIA) Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh 0,672 lít khí H2 (ở đktc) Mặt khác, cho 1,9 gam X ... Câu 31 : Nhiệt phân hoàn toàn 34 ,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 Cu(NO3 )2, thu hỗn hợp khí X (tỉ khối X so với khí hiđro 18,8) Khối lượng Cu(NO3)2 hỗn hợp ban đầu A 8,60 gam B 20,50 gam C 9,40 gam D 11,2 8 ... trị V A 4,48 B 3, 36 C 2,2 4 D 1,1 2 Câu 32 : Hoà tan hoàn toàn 12,4 2 gam Al dung dịch HNO3 loãng (dư), thu dung dịch X 1 ,3 44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí N2O N2 Tỉ khối hỗn hợp khí Y so với...
 • 6
 • 345
 • 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM
... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM DẠNG I: Bài tập củng cố lý thuyết Câu 1: Nguyên tử hay ion sau có số proton nhiều ... tan 2,15 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X kim loại kiềm thổ Y vào H2O, thu dung dịch Z 0,448 lít khí H2 (đktc) Thêm H2SO4 dư vào dung dịch Z, thu 2,33 gam kết tủa Kim loại X Y A Li, Ba B Na, Ba ... 3g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm thổ tác dụng vơi HCl dư cho 3,36l khí H2(đktc) Hai kim loại A Ca Sr B Be Mg C Mg Ca D Sr Ba Câu 6: Hòa tan 4g hỗn hợp Fe kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl...
 • 29
 • 1,488
 • 13

Bài soạn kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

Bài soạn kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm
... trúc tinh thể đặt khít C Kim loại kiềm có độ cứng cao có liên kết kim loại mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững D Kim loại kiềm có khối lượng riêng lớn thuộc loại kim loại nặng Nếu M nguyên tố ... O2 -> 2Na2O B 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2 C 4NaOH -> 4Na + O2 + 2H2O D 2Na + H2SO4 -> Na2SO4 + H2 Câu 7: Phản ứng đặc trưng kim loại kiềm phản ứng ? A kim loại kiềm tác dụng với nước B kim loại ... dãy biến đổi sau thực ? A Ca -> CaCO3 -> Ca(OH)2 -> CaO B Ca -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3 C CaCO3 -> Ca -> CaO -> Ca(OH)2 D CaCO3 -> Ca(OH)2 -> Ca -> CaO Câu 14: Có thể dùng chất sau để...
 • 14
 • 346
 • 3

Tài liệu Các dạng bài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhôm

Tài liệu Các dạng bài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhôm
... lợng kim loại hỗn hợp đầu 2.Muốn hoà tan hết hỗn hợp đầu dung dịch HNO3 3,98% (D=1,02g/ml) có khí N2O bay phải dùng ml dung dịch axit nói Bài 10:Hoà tan 2,15g hỗn hợp kim loại kiềm A kim loại kiềm ... x,y phần trăm khối lợng kim loại hỗn hợp đầu Lữ ánh Ngọc -3- Nếu cho m2 g chất rắn tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu đợc lit khí(đktc) Bài 9: Chia hỗn hợp kim loại A, B có hoá trị tơng ... thúc thu đợc dung dịch B 2,08 g chất rắn C gồm kim loại Nếu cho C tác dụng với HNO3 loãng thu đợc 0,672 lit NO( đktc) Tính số mol kim loại C tính m Bài 8: Cho 20,04g hỗn hợp bột Al, Cu tác dụng...
 • 3
 • 898
 • 35

Tài liệu Bài luyện tập phân kim loại nhóm B pptx

Tài liệu Bài luyện tập phân kim loại nhóm B pptx
... trò Việt Tài < /b> liệu < /b> khóa học: Luyện < /b> thi Vip 2010 A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Không xác định 22 Để b o quản dung dịch Fe2(SO4)3 tránh tượng thủy phân,< /b> người ta thường nhỏ vào giọt: A dd H2SO4 B dd NaOH ... Tài < /b> liệu < /b> khóa học: Luyện < /b> thi Vip 2010 11 A hợp chất sắt Hòa tan A axit HNO3 thấy có khí nâu bay ra, dung dịch thu cho tác dụng với BaCl2 thấy có kết tủa trắng xuất A là: A FeCO3 B FeS C ... ta, thu dung dịch xanh thẫm Dung dịch X là: A AlCl3 B Fe2(SO4)3 C CuSO4 D ZnCl2 27 Có thể phân < /b> biệt kim < /b> loại < /b> Zn Al thuốc thử: A dd NaOH, dd HCl B dd NaOH, khí CO2 C dd HCl, dd NH3 D dd NaOH, dd...
 • 5
 • 233
 • 0

CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ NHÔM

CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ NHÔM
... 1 ,12 3+ 2+ Câu 56 Một pin điện hoá cấu tạo cặp oxi hoá - khử Al /Al Cu /Cu Phản ứng hoá học xảy pin hoạt động Luyenthithukhoa.vn -3- CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM ... khí thoát C có kết tủa trắng bọt khí D tượng Luyenthithukhoa.vn -2- CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM Câu 39 Cho 2,84g hỗn hợp CaCO3 MgCO3 tác dụng hết với dung dịch ... CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM Câu 20 Cho 0,1 mol hỗn hợp Na2CO3 KHCO3 tác dụng hết với dung...
 • 4
 • 4,302
 • 192

bài tập kim loai kiêm - kiềm thổ- nhôm

bài tập kim loai kiêm - kiềm thổ- nhôm
... GIẢI NHANH BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM VÀ HỢ P CHẤT CỦA CHÚNG Ad : DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1- Thanh Hoá Kĩ thuật Ad minh hoạ sinh động thông qua tập sau, ... tan số muối quan trọng: - Tất muối axit tan - Tất muối chứa Cl tan ( - AgCl) - Tất muối chứa N tan - Tất muối chứa Na, K tan - Tất muối chứa SO4 2- tan ( - BaSO4 PbSO4) Bài giải Theo phân tích ... tính) OH- + M(OH)n  MO2(4-n )- + H2O → Chú ý: - Nếu đề bảo trung hòa dung dịch X nghĩa có phản ứng (1) vừa đủ ⇒ nH + = nOH − - Khi dùng lượng OH- vừa đủ để phản ứng với ddX lượng OH- cần dùng...
 • 29
 • 366
 • 4

Bài tập phần kim loại nhóm I và II pot

Bài tập phần kim loại nhóm I và II pot
... n h p kim lo i ki m thu c chu kỳ liên ti p vào nư c thu c 5,9136 lít H2 27,3oC atm Hai kim lo i ó là: A Na K B Li Na C K Rb D Rb Cs 16 Nung 100 gam h n h p X g m Na2CO3 NaHCO3 cho n kh i lư ng ... kim lo i M thu c nhóm IIA lư ng dư không khí ( ch có O2 N2) c h n h p ch t r n A ( peoxit) Hòa tan A vào nư c c dung d ch B 448 ml khí ( ktc) Th i CO2 vào dung d ch B n dư thu c 6,48 gam mu i ... 7,0 gam D 7,8 gam 26 i n phân mu i clorua kim lo i ki m thu c 1,68 lít ( ktc) 3,45 gam kim lo i Công th c c a mu i là: A LiCl B NaCl C KCl D RbCl 27 Hòa tan 1,44 gam Mg vào 100 ml dung d ch ch...
 • 3
 • 204
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập kim loại nhóm 1abài 9 kim loại nhóm iib zn cd hgbài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhômcác dạng bài tập về kim loại nhômcác dạng bài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhômbài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhôm violetbài tập trắc nghiệm về kim loại nhômbài tập kim loại kiềm kiềm thổ và nhômbài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhôm có đáp ándạng bài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhômbài tập về kim loại nhômphương pháp giải bài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhômchuyên đề 12 bài tập kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhômbài tập tìm tên kim loại nhômbai tap kim loai kim kiem tho nhomHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La (LV thạc sĩ)Kinh nhật tụng chùa hoằng phápKinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcNghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Lunchtime Games BookPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam đang niêm yếtSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhCác giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của cán bộ nhân viên văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố biên hòa, tỉnh đồng naiCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Nghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốc
Đăng ký
Đăng nhập