Bài 19 kim loại và hợp kim

bài 19 (12NC) kim loai hợp kim

bài 19 (12NC) kim loai và hợp kim
... sau không nói hợp kim: a /Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất chất hỗn hợp ban đầu b/Tính dẫn điện, dẫn nhiệt hợp kim kim loại hỗn hợp ban đầu c/Nhiệt độ nóng chảy hợp kim thường cao ... nhiệt độ nóng chảy kim loại hỗn hợp d/ Hợp kim thường cứng giòn chất hỗn hợp kim loại ban đầu 8.Cho sắt vào dd chứa muối tan sau: AlCl3, Pb(NO3)2 , ZnCl2, NaNO3 Cho biết trường hợp xảy phản ứng ... Al Sở dĩ kim loại có tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt có ánh kim do: a)Mật độ ion dương kim loại b)Bán kính nguyên tử kim loại c) Các electron tự kim loại d) Khối lượng nguyên tử kim loại...
 • 21
 • 415
 • 0

thuyết trình hóa học :bài 19 kim loại hợp kim

thuyết trình hóa học :bài 19 kim loại và hợp kim
... thể kim loại Bài 19 : (tiết 33) B HỢP KIM I - Khái niệm Hợp kim vật liệu kim loại có chứa kim loại số kim loại phi kim khác VD: - Hợp kim sắt Fe-C - Hợp kim đồng Cu-Ni - Thép inoc Fe-C-Cr-Ni Vàng ... dẫn nhiệt kim loại thành phần + Hợp kim cứng kim loại thành phần + Hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp kim loại thành phần Giải thích electron tự Vì : Hợp kim hợp kim có tính dẫnkim có liên ... chất Hợp kim sắt Fe-C Hợp kim đồng Cu-Ni Thép inoc Fe-C-Cr-Ni Bài 19 : HỢP KIM II - Tính chất a Tính chất vật lí học - Tính chất vật lí học hợp kim khác nhiều với tính chất đơn chất + Hợp kim...
 • 21
 • 613
 • 0

Bài 19 kim loại hợp kim

Bài 19 kim loại và hợp kim
... DỤNGCỦA HỢP KIM KIM LOẠI VÀ HỢP KIM A – KIM LOẠI I – VỊ TRÍ KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN Các em nhận xét vị trí kim loại bảng tuần hoàn KIM LOẠI VÀ HỢP KIM A – KIM LOẠI I – VỊ TRÍ KIM LOẠI TRONG ... : - Kim loại đứng trước kim loại muối - Kim loại không tác dụng với nước - Muối phải tan KIM LOẠI VÀ HỢP KIM B – KIM LOẠI I – ĐỊNH NGHĨA Hợp kim vật liệu kim loại có chứa kim loại số kim loại ... CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI KIM LOẠI VÀ HỢP KIM A – KIM LOẠI II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI Tính chất vật lí chung KIM LOẠI VÀ HỢP KIM A – KIM LOẠI II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI Tính chất...
 • 22
 • 86
 • 0

BAI TAP KIM LOAI VA HOP CHAT

BAI TAP KIM LOAI VA HOP CHAT
... Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21% Kim loại M A Cu B Zn C Fe D Mg Câu 32 (CĐ-07) Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng ... 200 ml Câu (A-2010) Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu 5,6 lít khí (đktc) Kim loại X, Y A kali bari B liti beri C natri ... Câu (CĐ-2012) Hoà tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X kim loại kiềm thổ Y (MX < MY) dung dịch HCl dư, thu 1,12 lít khí H2 (đktc) Kim loại X A Li B Na C Rb D K Câu (CĐ-2012) Hòa tan...
 • 17
 • 299
 • 0

Bài tập về phản ứng của kim loại hợp chất với axit - bài tập tự luyện doc

Bài tập về phản ứng của kim loại và hợp chất với axit - bài tập tự luyện doc
... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c Bài t p v ph n ng c a kim lo i h p ch t v i axit Câu 43: Cho 18 gam h n h p b t Al, Al2O3 m t kim lo i R hoá tr II không ñ i - N u ... v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c Bài t p v ph n ng c a kim lo i h p ch t v i axit Câu 30: Hòa tan hoàn toàn 8,8 gam h n h p kim lo i ki m vào 500 lít dung d ... cacbonat sunfit c a m t kim lo i ki m vào dung d ch HCl dư, thu ñư c 3,36 lít h n h p khí (ñktc) Kim lo i ki m A Li B Na C K D Rb Câu 34: Cho t t dung d ch ch a 0,015 mol HCl vào dung d ch ch a a...
 • 4
 • 847
 • 27

Bài giảng điện tử môn hóa học: kim loại hợp kim potx

Bài giảng điện tử môn hóa học: kim loại và hợp kim potx
... Bài 19 KIM LOẠI VÀ HỢP KIM A KIM LOẠI I Vị trí kim loại BTH II Tính chất vật lí kim loại III Tính chất hóa học chung KL B HỢP KIM A KIM LOẠI I Vị trí kim loại BTH A KIM LOẠI I Vị trí kim loại ... trang sức Vật liệu sắt A KIM LOẠI b Tính dẫn điện I Vị trí kim loại BTH II T/chất vật lí T/chất chung + + + + + + + + + + + + A KIM LOẠI b Tính dẫn điện I Vị trí kim loại BTH II T/chất vật lí ... độ kim loại tăng - + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + Nhiệt độ KL cao tính dẫn điện KL giảm A KIM LOẠI b Tính dẫn điện I Vị trí kim loại BTH II T/chất vật lí T/chất chung Nhiệt độ kim...
 • 49
 • 862
 • 1

BÀI TẬP KIM LOẠI HỢP KIM

BÀI TẬP KIM LOẠI VÀ HỢP KIM
... 12,3 gam D 15,6 gam Câu 18(ĐHKB.10): Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm kim loại Fe, Al, Zn, Mg oxi, sau thời gian thu 2,71 gam hỗn hợp Y Hòa tan Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu 0,672 lít khí NO (sản phẩm ... 0,16 D 0,18 Câu 19(ĐHKA.09): Cho 3,024 gam kim loại M tan hết dung dịch HNO3 loãng thu 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử đktc) có tỉ khối H2 22 Khí NxOy kim loại M là: A N2O Fe B NO2 Al C N2O Al D ... lượng Al hỗn hợp ban đầu là: A 19,53% B 12,80% C 10,52% D 15,25% Câu 17(ĐHKB.08): Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau kết thúc phản ứng...
 • 2
 • 246
 • 3

Bài tập lí thuyết Dạng 1: Kim loại hợp kim pdf

Bài tập lí thuyết Dạng 1: Kim loại và hợp kim pdf
... Có kết luận sau: Kim loại bên trái hoạt động; ion kim loại khó bị khử Kim loại không tác dụng với nước đẩy kim loại đứng sau khỏi dung dịch muối Kim loại đặt bên trái đẩy kim loại đặt bên phải ... tự kim loại gây D Trong điều kiện thường, kim loại thể rắn Câu 28: Trong số dạng tinh thể kim loại, dạng tinh thể đặc khít nhất: A Lập phương tâm diện B Lập phương tâm khối C Lục phương D Dạng ... nguyên tử kim loại lớn bán kính nguyên tử phi kim chu kì B Kim loại dễ nhường electron, tức dễ bị oxi hóa C Những tính chất vật lý chung kim loại (tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim) electron...
 • 3
 • 165
 • 1

DANG 22 1 bai tap kim loai va hop kim

DANG 22 1  bai tap kim loai va hop kim
... 9,48g Câu 17 : Cho m(g) Al tan hoàn toàn dung dịch HNO3 thấy thoát 11 ,2(l) đkc hỗn hợp khí A gồm khí N2, NO, N2O có tỷ lệ số mol tương ứng 2 :1: 2 Gía trị m ? A 2,7g B 16 ,8g C 3,51g D 35,1g Câu 18 : Cho ... nước thu dung dịch nước lọc 0,25mol H2 Số mol Na hỗn hợp ? A 0 ,12 5 mol B 0,2 mol C 0,25 mol D 0 ,1 mol GV: sđt: 0 919 .10 7.387 & 0976. 822. 954 -2- ... Cho hỗn hợp X gồm 0 ,1 mol Al; 0 ,15 mol Mg tác dụng hoàn toàn với dd HNO3 Kết thúc phản ứng thu 1, 344 lít khí Y (sản phẩm khử N+5, đktc) Khí Y là? A NO B NO2 C N2 D N2O Câu 19 : Hoà tan hoàn toàn...
 • 2
 • 174
 • 0

DANG 22 1 1 bai tap kim loai va hop kim

DANG 22 1 1  bai tap kim loai va hop kim
... 20 ,16 D 16 ,8 Câu 18 Cho 19 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H SO đặc, nóng dư thu V lít khí SO2 (đktc) 86,2 gam muối khan Giá trị V là: A 15 ,68 B 16 ,8 C 17 ,92 D 20 ,16 Câu ... 28 ,1 g D 30,4 g Câu 17 Cho 31 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu V lít khí NO (đktc) Cô cạn dung dịch thu 17 9,8 gam hỗn hợp muối khan Giá trị V là: A 17 ,92 B 15 ,68 ... 7,7 lít 80 (g) B 0,77 lít 81, 6 (g) C 7,5 lít 81 (g) D 7,2 lít 80 (g) Câu 16 Hoà tan hoàn toàn 8,5 gam hỗn hợp Zn, Mg dung dịch H 2SO4 đặc thu 1, 12 lít SO2 (ở đktc) 1, 6 gam S dung dịch X Khối...
 • 2
 • 191
 • 0

DANG 22 1 2 bai tap kim loai va hop kim

DANG 22 1 2  bai tap kim loai va hop kim
... thu 4,368 lít khí H2 (đktc) Cũng lượng kim loại tác dụng với clo khối lượng muối thu là: A 17 , 715 gam B 17 ,775 gam C 17 ,27 5 gam D 27 ,14 gam GV: sđt: 0 919 .10 7.387 & 0976. 822 . 954 -2- ... 17 Cho 1, 35 g hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu 1, 12 lít (đkc) hỗn hợp khí X gồm NO N2O Tỷ khối X khí H2 20 ,6 Khối lượng muối nitrat sinh dung dịch là: A 23 ,05g B 13 ,13 g ... Câu 16 Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỷ lê mol 1: 1) HNO3,thu V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO NO2) dung dịch Y (chỉ chứa muối axit dư) Tỉ khối X so với H2 19 Giá trị V A 3,36 B 2, 24...
 • 2
 • 184
 • 0

Phân loại kim loại các phương pháp xử lý mẫu kim loại hợp kim

Phân loại kim loại và các phương pháp xử lý mẫu kim loại và hợp kim
... DUNG Phân loại kim loại Phương pháp xử kim loại – xác định hàm lượng Zn Sn 2.1 Phương pháp so màu 2.2 Phương pháp hấp thụ nguyên tử Phương pháp xử hợp kim – xác định hàm lượng Cr thép hợp kim ... Au, Ag, nhóm Pt Kim loại đất Kim loại phân tán Kim loại khó nóng chảy Phương pháp xử kim loại – xác định hàm lượng Zn Sn 2.1 Phương pháp so màu 2.1.1 Phạm vi áp dụng Phương pháp xác định hàm ... VO3+ Phương pháp xử hợp kim – xác định hàm lượng Cr thép hợp kim 3.3 So sánh phương pháp iod với phương pháp bạc persulfat Phương pháp Ưu điểm Iod Thời gian phân tích ngắn  Đều áp dụng phân tích ...
 • 21
 • 345
 • 0

TÌM TÊN KIM LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

TÌM TÊN KIM LOẠI VÀ HỢP CHẤT VÔ CƠ
... CO2 (ktc) Hai kim loi A, B l: Tìm tên kim loại hợp chất - gv: nguyễn xuân vụ thpt tân yên A Be v Mg B Ca v Sr C Sr v Ba D Mg v Ca Cõu 6: Cho 3,6 gam hn hp A gm mui cacbonat ca kim loi k tip ... 13 Hoà tan hoàn toàn 2,16 gam ôxit kim loại X ddHNO 2M loãng thu đợc ddA 0,224 lít khí NO đktc Oxít là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Al2O3 Tìm tên kim loại hợp chất - gv: nguyễn xuân vụ thpt tân ... Tìm tên kim loại hợp chất - gv: nguyễn xuân vụ thpt tân yên Cõu 25 Nhỳng kim loi R cha bit húa tr vo dung dch cha 0,03 mol CuSO4 Phn...
 • 5
 • 393
 • 16

KIM LOẠI HỢP KIM MÀU

KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU
... 1%Mg; 1,5%Fe; 0,6%Mn; cn lải Al 2-Håüp kim nhäm âục : Gäưm cạc håüp kim chỉïa khạ nhiãưu cạc ngun täú håüp kim, cọ thnh pháưn nàòm bãn phi âiãøm C (C') Cạc håüp kim ny cọ nhiãût âäü nọng chy tháúp ... cỉïu håüp kim nhäm họa bãưn âỉåüc bàòng nhiãût luûn vç chụng cọ vai tr quan trng nhnh váût liãûu 1-Håüp kim nhäúm våïi 4% Cu : Håüp kim nhäm våïi 4% âäưng l cå såí ca háưu hãút cạc håüp kim nhäm ... loải håüp kim âäưng : Trong k thût êt sỉí dủng âäưng ngun cháút m ch úu sỉí dủng håüp kim âäưng Håüp kim âäưng âỉåüc chia lm hai nhọm sau : la täng v bräng La täng (âäưng thau) l håüp kim ca âäưng...
 • 11
 • 479
 • 14

Kim loại hợp kim 12TN tiết 1 1

Kim loại và hợp kim 12TN tiết 1 1
... Bài 19 KIM LOẠI VÀ HỢP KIM A KIM LOẠI I Vị trí kim loại BTH II Tính chất vật lí kim loại III Tính chất hóa học chung KL B HỢP KIM A KIM LOẠI I Vị trí kim loại BTH A KIM LOẠI I Vị trí kim loại ... (những ngun tố d) * Họ lantan actini (những ngun tố f) A KIM LOẠI I Vị trí kim loại BTH II T/chất vật lí T/chất chung A KIM LOẠI I Vị trí kim loại BTH II T/chất vật lí T/chất chung a Tính dẻo + + ... trang sức Vật liệu sắt A KIM LOẠI b Tính dẫn điện I Vị trí kim loại BTH II T/chất vật lí T/chất chung + + + + + + + + + + + + A KIM LOẠI b Tính dẫn điện I Vị trí kim loại BTH II T/chất vật lí...
 • 44
 • 249
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ĐỀ THI THỬ TIN HỌC TRẺngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếLựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Lào - Chi nhánh tỉnh SavanhnakhMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song songNghiên cứu vấn đề an ninh mạng máy tính không dâyNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD SmartbookNghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn tại thành phố Khaysome Phomvihane giai đoạn 2015 - 20
Đăng ký
Đăng nhập