PRACTICE TEST No. 45

INDIRECT SPEECH – PRACTICE TEST No. 1

INDIRECT SPEECH – PRACTICE TEST No. 1
... now A on B in C at D over 10 Do these shoes my new skirt? A suit B go C match D look High School for Gifted Students - HNUE Reported speech 11 Don’t get that color green went out fashion last ... he was taking his driving test the following day II Questions in reported speech a Yes No question 10 Yesterday  S1 + asked + (O) + if/whether + S2 + V Ex: - He said, “can you speak any foreign ... said He said that if he were me, he would apologize IV Other reported speech Introductory verb Direct speech Reported speech agree + to v “Yes, I’ll it again.” He agreed to it again demand...
 • 9
 • 380
 • 1

practice test 45''''-L11 (u1,3)

practice test 45''''-L11 (u1,3)
... (close)………………when I (get)…………… into the town …….Peter often (do)…………………….homework in the evening? Nam always (practice) ……………… speaking English They sometimes (take)………………a trip to Ha Long Bay in summer When...
 • 2
 • 146
 • 0

practice test 45''''-L10 (u1,2,3)

practice test 45''''-L10 (u1,2,3)
... 3 She can’t come to the meeting because she is busy ……………………………………………………………… Practice test (2) I Chọn phương án ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với ba từ lại:...
 • 3
 • 225
 • 1

Practice test for University Entrance (No. 1) docx

Practice test for University Entrance (No. 1) docx
... restaurant for a tasty bite to eat at one end of town, to a bar with some live music at the other end, then for a coffee, and finally back to the restaurant for a further appetizer Reasons for this ... anything 44 Right after Helen went out for tea, David came by her house A No sooner had Helen went out for tea then David came by her house B Hardly had Helen went out for tea than David came by her ... adjustment seems similar for both sexes In the majority of instances Weiss studied, the respect and liking a couple may have felt for one another disappears some while before they separate At the...
 • 8
 • 247
 • 0

45’ Test No 4 pptx

45’ Test No 4 pptx
... _ A does not have advantages B does not have disadvantages C have both advantages and disadvantages D does not exist through time According to the passage, which of the following is not affected ... cultural marriage or love relationship with someone from another country or cultural background? No matter how much you love your husband or wife, no matter how high your level of cross cultural awareness, ... old friends, we (know) each other in 1985 A few minutes ago, I (hear) on the radio about a bad plane accident Mary and Peter ( be) friends for ages Ba and Phong (know) each other...
 • 3
 • 152
 • 0

45’ Test No 3 docx

45’ Test No 3 docx
... C has done D was doing 14 They ordered us that to anyone A not to tell B not tell C not telling D not told 15 They wanted to know in the area A how long would you stay B if you would ... difficult to control C cannot express our feelings D not include eye brow moments According to the text, body movements cannot express A feelings B status C attitudes D desires Nonverbal communication ... of nonverbal messages and the most difficult to control 'It is estimated that there are over 200.000 physical signs capable of stimulating meaning in another person For example, there are 23 distinct...
 • 4
 • 192
 • 0

45’ Test No 2 pps

45’ Test No 2 pps
... grass A not play B did not play C not playing D not to play II Choose the underlined part need correcting ( 1m) 17 She asked if I can make an appointment A B C D 18 They asked us to not talk ... arranged by parents and family, with their children having little chance to say no in the matter In the past it was not surprising to find that a bride and groom had only just met on the day of ... Vietnamese marriage was decided by parents and family C getting married at an early age was not allowed D parents had no right to interfere their children's marriage In former days, the fact that a bride...
 • 3
 • 158
 • 0

45’ Test No 1 pptx

45’ Test No 1 pptx
... underlined part need correcting ( 1m) 17 Mike told that he was leaving the next day , not then A B C D 18 He wondered whom had put salt in his coffee A B C D 19 It’s the first time I saw this ... feelings D not include eye brow moments According to the text, body movements cannot express A status B feelings C attitudes D desires Nonverbal communication A dominates words B has no relation ... may be interrupted by noise D is less common than verbal communication D (3m) I Put the verb in bracket into correct tense Somebody (steal) my bicycle l Now I '11 have to walk home Gerry...
 • 4
 • 110
 • 1

PRACTICE TEST FOR THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION- No 18 pdf

PRACTICE TEST FOR THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION- No 18 pdf
... can the Moon hide the Sun during a total eclipse? a The fact that the Moon is closer to Earth than the Sun makes up for the Moon’s smaller size b The Moon can only obscure the Sun because of the ... wish we had gone somewhere else for the holiday a If only we went somewhere else for the holiday b It’s a pity we didn’t go there for the holiday c If we had gone for the holiday, I would have gone ... distance from the Earth c Because the Sun is relatively close to Earth, the Sun can be eclipsed by the Moon d The moon hides the Sun because of the Moon’s considerable size 42 The word relative...
 • 5
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 45minute test no 2 english 1045minute test no english 10ielts practice testielts practice test plus part 17ielts practice test plus part 16ielts practice test plus part 18ielts practice test plus part 12ielts practice test plus part 7ielts practice test plus part 9ielts practice test plus part 8ielts practice test plus part 14ielts practice test plus part 15ielts practice test plus part 10ielts practice test plus part 6ielts practice test plus part 11EST toeic 1200 RC + LC (có link tải audio ở trang cuối)Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng ở Công ty Xây Dựng Bưu Điện Hà NộiĐánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể Bắc KạnNăng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếKiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Tài chính Châu Á thực hiệnÁp dụng tính chất của tỷ lệ thức vào giải toánPhân cấp quản lý ngân sách nhà nước giữa Tỉnh và huyện, xã ở tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 20042007 Thực trạng và giải phápLập và phân tích dự án nuôi NhímBìa tập hàm số chất lượngPhân tích và định lượng thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ nghệ vàng ở Thanh HóaThực trạng cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn 1996 2000Đồ án Nghiên cứu thiết kế áo váy dành cho phụ nữ cho con bú, Ứng dụng thiết kế một sản phẩm. Xây dựng tài liệu kĩ thuật cho sản phẩm đã thiết kếNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng cam sành Lục Yên, Yên Bái (LV thạc sĩ)Quy trình thiết kế LED trái tim báo cáo nhập môn ĐTVTQuản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái BìnhXoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam Thực trạng và giải phápThiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 18000 ngườiXây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa (LA tiến sĩ)Báo cáo thực tập nhận thức FPT software
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập