Bài 17 dao động cưỡng bức, cộng hưởng

BÀI 17 : DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG ppsx

BÀI 17 : DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG ppsx
... góc  động trì xảy ? HS : Xảy tác dụng ngoại GV : Dao động cưỡng cộng lực tuần hoàn có tần số góc  hưởng có điểm giống với dao động với tần số góc 0 dao động tự trì chổ ? hệ GV : Dao động cưỡng ... HS : Ngoại lực điều khiển dao động qua cấu ? GV : Cộng hưởng có hại không ? Hoạt động : HS : Tần số kế, lên dây đàn HS : Chế tạo máy móc, lắp đặt máy IV / NỘI DUNG : Dao động cưỡng * Dao động ... Focos(t + ) gọi dao động cưỡng * Đặc điểm dao động cưỡng Dao động cưỡng có biên độ không đổi có tần số tần số lực cưỡng Dao động cưỡng điều hòa (có dạng sin)  Biên độ dao động cưỡng không phụ...
 • 7
 • 188
 • 0

BÀI 17 : DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG pot

BÀI 17 : DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG pot
... ? dao động qua cấu ? GV : Cộng hưởng có lợi không ? Hoạt động : HS : Tần số kế, lên dây đàn GV : Cộng hưởng có hại không ? HS : Chế tạo máy móc, lắp đặt máy IV / NỘI DUNG : Dao động cưỡng * Dao ... riêng o hệ dao động tắt dần, gọi tượng cộng hưởng Nếu ma sát giảm giá trị cực đại biên độ tăng Hiện tượng cộng hưởng rõ nét Phân biệt dao động cưỡng dao động trì * Dao động cưỡng dao động xảy tác ... cưỡng có đặc điểm ? GV : Tần số góc dao động HS : Tỉ lệ với biên độ F0 ngoại cưỡng có đặc điểm ? lực GV : Biên độ dao động cưỡng Hoạt động : có đặc điểm ? HS : Giá trị cực đại biên độ A dao động...
 • 5
 • 163
 • 0

BÀI 17 : DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG. ppt

BÀI 17 : DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG. ppt
... Focos(t + ) gọi dao động cưỡng * Đặc điểm dao động cưỡng Dao động cưỡng có biên độ không đổi có tần số tần số lực cưỡng Dao động cưỡng điều hòa (có dạng sin)  Biên độ dao động cưỡng không phụ ... HS : Ngoại lực độc lập hệ GV : Dao động cưỡng gây nên ngoại lực có đặc điểm ? HS : Ngoại lực điều khiển GV : Dao động trì gây nên dao động qua cấu ngoại lực có đặc điểm ? ? Hoạt động : GV : Cộng ...  với GV : Em cho biết dao tần số góc 0 dao động tự động trì xảy ? hệ GV : Dao động cưỡng cộng HS : Cả hai có tần số góc  hưởng có điểm giống với dao động tần số góc riêng  hệ dao động trì...
 • 6
 • 282
 • 0

Vật lý 12 Phân ban: BÀI 17 : DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG. potx

Vật lý 12 Phân ban: BÀI 17 : DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG. potx
... số cưỡng gần với tần số riêng biên độ dao động cưỡng lớn Biên độ dao động cưỡng có giá trị cực đại tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động Sự cộng hưởng : Hiện tượng biên độ dao động cưỡng ... số góc 0 dao động tự hệ GV : Em cho biết dao động trì xảy ? HS : Cả hai có tần số góc  tần số góc riêng 0 hệ dao động GV : Dao động cưỡng cộng hưởng có điểm giống với dao động HS : Ngoại lực ... GV : Dao động cưỡng gây nên HS : Ngoại lực điều khiển ngoại lực có đặc điểm ? dao động qua cấu ? GV : Dao động trì gây nên ngoại lực có đặc điểm ? Hoạt động : HS : Tần số kế, lên dây đàn GV : Cộng...
 • 7
 • 252
 • 0

Bài 11. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC- CỘNG HƯỞNG doc

Bài 11. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC- CỘNG HƯỞNG doc
... ảnh hưởng đến cộng hưởng? HS quan st hình 11.3 -Nêu điều kiện để cộng hưởng xảy -Quan st hình 11.3 Phn tích ảnh hưởng ma sát Hoạt động (10ph) Tìm hiểu tương quan dao động cưỡng dao động trì Mục ... -Thảo luận, tìm đặc thức hai Bài 10 v 11 điểm ngoại lực gây H1 : Hy phn Bài t điểm dao động khác dao động cưỡng dao động trì Phn tích đặc điểm ngoại lực gây dao động + Dao động trì: SGK ngoại lực ... gĩc  tần số gĩc ring o hệ + Dao động cưỡng bức: H2 : Phân Bài t dao động tần số góc  ngoia5 cưỡng dao động lực trì -Tham khảo ứng dụng GV hướng dẫn HS xem dao động cưỡng mục Phân tích vài ứng...
 • 4
 • 331
 • 5

Bài 11. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC- CỘNG HƯỞNG potx

Bài 11. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC- CỘNG HƯỞNG potx
... gây dao động H1 : Hãy phân Biết điểm khác dao động cưỡng + Dao động trì: ngoại dao động trì Phân lực phải có tần số góc  SGK tích đặc điểm ngoại lực tần số góc riêng o gây dao động hệ + Dao động ... -Hướng dẫn HS tìm hiểu Bài n độ, tần số dao động cưỡng Hoạt động (10ph) Tìm hiểu: CỘNG HƯỞNG Giới thiệu đường Biểu diễn A Quan sát, rút kết luận Cộng hưởng: theo  ngoại lực (11.2 ) + A đạt cực đại ... xảy cộng hưởng cộng hưởng diễn, em thấy điều gì? tần số góc  ngoại lực tần số góc riêng o hệ H2 : Điều kiện để cộng hưởng xảy ra? H3 : Ma sát ảnh hưởng đến cộng hưởng? HS quan sát hình 11.3 ...
 • 4
 • 319
 • 1

Bài giảng lý 12 - DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG pdf

Bài giảng lý 12 - DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG pdf
... riêng o hệ dao động tắt dần, gọi tượng cộng hưởng Nếu ma sát giảm giá trị cực đại biên độ tăng Hiện tượng cộng hưởng rõ nét Phân biệt dao động cưỡng dao động trì * Dao động cưỡng dao động xảy tác ... số riêng biên độ dao động cưỡng lớn Biên độ dao động cưỡng có giá trị cực đại tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động Sự cộng hưởng : Hiện tượng biên độ dao động cưỡng tăng đến giá trị cực ... đặt máy IV / NỘI DUNG : Dao động cưỡng * Dao động gây ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian F = Focos(t + ) gọi dao động cưỡng * Đặc điểm dao động cưỡng Dao động cưỡng có biên độ không...
 • 7
 • 163
 • 0

Tài liệu Chủ đề 9: DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – CỘNG HƯỞNG ppt

Tài liệu Chủ đề 9: DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – CỘNG HƯỞNG ppt
... biểu nói dao động cưỡng bức? A Tần số dao động cưỡng số ngoại lực tuần hoàn B Tấn số dao động cưỡng tần số riêng hệ C Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng ... động cưỡng với tần số dao động Hz B hệ dao động với biên độ cực đại xảy tượng cộng hưởng C hệ ngừng dao động hiệu tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng D hệ dao động với biên độ giảm dần ... động đúng? A Dao động vật tắt dần, điểm dừng lại cuối vật O B Dao động vật tắt dần, khoảng cách gần vật B l0 - A C Dao động vật tắt dần, điểm dừng lại cuối vật cách O xa x0  D Dao động vật tắt...
 • 6
 • 1,452
 • 32

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT : 19 DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC. CỘNG HƯỞNG potx

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT : 19 DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC. CỘNG HƯỞNG potx
... 2 Học sinh: - Ôn lại dao động trì, dao động tắt dần III/ KIỂM TRA BÀI CŨ : IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : HĐ CỦA GIÁO HĐ CỦA HỌC VIÊN NỘI DUNG SINH - Dao động - Đọc SGK thảo Dao động cưỡng gọi dđ ... biệt dao động cưỡng lời bạn - Hãy so sánh -Nhận xét câu trả lời bạn dao động trì - ều tác dụng ngoại lực dao động cưỡng - Thảo luận biến thiên trì ? trả lời -Tần số ngoại lực: CB  0; DT - Yêu ... tượng cộng -Ma sát có ảnh hưởng  = 0 hưởng -Nhận xét câu trả lời bạn đến cộng hưởng ? - Thảo luận trả lời ảnh hưởng ma sát - Fms giảm biên độ dao động cưỡng tăng tượng - Yêu cầu HS cộng hưởng rõ...
 • 4
 • 304
 • 3

DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG ppt

DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG ppt
... riêng  o hệ dao động tắt dần, gọi tượng cộng hưởng Nếu ma sát giảm giá trị cực đại biên độ tăng Hiện tượng cộng hưởng rõ nét Phân biệt dao động cưỡng dao động trì * Dao động cưỡng dao động xảy tác ... số riêng biên độ dao động cưỡng lớn Biên độ dao động cưỡng có giá trị cực đại tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động Sự cộng hưởng : Hiện tượng biên độ dao động cưỡng tăng đến giá trị cực ... đặt máy IV / NỘI DUNG : Dao động cưỡng * Dao động gây ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian F = Focos(t + ) gọi dao động cưỡng * Đặc điểm dao động cưỡng Dao động cưỡng có biên độ không...
 • 6
 • 267
 • 0

TÀI LIỆU VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG DUY TRÌ – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – CÔNG HƯỞNG

TÀI LIỆU VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG DUY TRÌ – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – CÔNG HƯỞNG
... sau thay đổi vị trí vật trình chuyển động đúng: A Dao động vật tắt dần, điểm dừng lại cuối vật O B Dao động vật tắt dần, khoảng cách gần vật B 45 cm C Dao động vật tắt dần, điểm dừng lại cuối ... vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ 381 Chủ đề Dao động tắt dần Dao động cưỡng Bài 10: Một lắc dao động ... Cho dao động nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, với biên độ góc 0,14 (rad) Trong trình dao động, lắc chịu tác dụng lực ma sát nhỏ có độ lớn không đổi 0,002 (N) dao động tắt dần Dao động tắt dần...
 • 11
 • 474
 • 1

Giải các bài toán dao động cưỡng bức bằng phương pháp số phức

Giải các bài toán dao động cưỡng bức bằng phương pháp số phức
... Chơng II phơng pháp giải toán dao động cỡng số phức 2.1 Phơng pháp giải toán dao động cỡng đơn giản số phức: Ta trở lại dao động cỡng chơng I, với hệ dao động động đơn giản nh dao động lắc đơn, ... đó, dao động hệ dao động phức tạp, tổng hợp dao động riêng tắt dần dao động tác động tuần hoàn gây Sau thời gian t, dao động riêng hệ tắt hẳn dao động ngoại tác động gây ra, dao động có tần số ... Chơng i dao động 1.1 Dao động tuần hoàn dao động điều hoà 1.1.1 Dao động: Dao động dạng chuyển động thờng gặp đời sống kỹ thuật, ví dụ: Dao động dây đàn gãy, dao động lắc đồng hồ, dao động dòng...
 • 57
 • 1,157
 • 5

bài toán dao động tắt dần, cưỡng bức, cộng hưởng

bài toán dao động tắt dần, cưỡng bức, cộng hưởng
... lắc dao động tắt dần Sau dao động biên độ dao động lắc 80 Hãy tính lượng phải bổ sung cho tuần để dao động với biên độ góc  =90 Hướng dẫn giải: 2π Chu kỳ dao động : T = = 2πs ω '2 Độ giảm sau dao ... vật dao động điều hòa Viết phương trình dao động b Thực tế ma sát mặt mặt phẳng nghiêng μ = 0,017 Tính độ giảm biên độ sau chu kỳ dao động số dao động thực Hướng dẫn giải: a Phương trình dao động ... nhẹ cho dao động Khi dao động lắc chịu tác dụng lực cản có độ lớn coi không đổi sau 100 dao động, li độ cực đại lắc  = 30 coi chu kỳ dao động lắc lực cản a Tính lực cản b Để trì dao động lắc...
 • 20
 • 1,633
 • 6

BÀI 19 + 20 : THỰC HÀNH NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VÀ HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG BẰNG CON LẮC ĐƠN. potx

BÀI 19 + 20 : THỰC HÀNH NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VÀ HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG BẰNG CON LẮC ĐƠN. potx
... treo lắc Dây ngang dài khoảng 40  50cm, dùng sợi chập đôi, để chùng  Một tờ giấy kẻ ô li Về kiến thức :  Khái niệm lắc đơn quy luật dao động  Sự khác dao động tự dao động cưỡng Hiện tượng cộng ... khác dao động tự dao động cưỡng Hiện tượng cộng hưởng điều kiện xảy cộng hưởng  Tính gần sai số Về tổ chức :  Phân chia lớp thành nhóm thực hành  Phân công nhiệm vụ nhóm  HS chuẩn bị giấy ... chuẩn bị, lắc buộc vào dây ngang nút đơn giản, chặt dễ tháo để dễ điều chỉnh III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC : Bài TN sử d5ung dụng cụ đơn giản nên tổ chức nhiều nhóm thực hành, nhóm...
 • 3
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La (LV thạc sĩ)Kinh nhật tụng chùa hoằng phápNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)giáo trình nghiệp vụ bán hàngHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Đánh giá tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tới chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện mê linh, thành phố hà nộiNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập