Bài 10 ba định luật newton (2 tiết)

Bài 10 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. (2 tiết) docx

Bài 10 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. (2 tiết) docx
... Giáo viên - Quan sát hình 10. 1, 10. 2, - Nhấn mạnh tính chất hai chiều 10. 3 10. 4, nhận xét tương tác vật tương tác hai vật - Viết biểu thức định luật - Nêu phân tích định luật III - Nêu khái niệm ... giúp Giáo viên - Nêu phân tích định luật I Newton - Nêu khái niệm quán tính Hoạt động ( phút): Tìm hiểu Định luật II Newton Hoạt động Học sinh - Viết biểu thức định luật II cho trường hợp có nhiều ... - Xác định lực tác dụng lên - Trình bày dự đoán Ga-lilê bi máng nằm ngang Hoạt động ( phút): Tìm hiểu Định luật I Newton khái niệm quán tính Hoạt động Học sinh - Đọc SGK, tìm hiểu định luật I...
 • 5
 • 172
 • 1

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 10: Ba định luật Newton
... *Không I Định luật I Newton ĐỊNH LUẬT I NEWTON: Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực không, vật đứng yên tiép tục đứng yên, chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng I Định luật ... TRÌ CHUYỂN ĐỘNG CỦA MỘT VẬT HAY KHÔNG? *ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY, TA XÉT BÀI HỌC SAU BA I 10 BA ÑÒNH LUAÄT NEWTON I Định luật I Newton *Học sinh đọc phần mở nhận xét -Galilê không tin lực cần thiết ... TÍNH: Quán tính tính chất vật có xu hướng bảo toàn vận tốc hướng độ lớn II ĐỊNH LUẬT II NEWTON *Hãy đọc phần mở định luật II Newton nhận xét? *Lực lớn gây cho xe gia tốc lớn *Khối lượng ảnh hưởng...
 • 15
 • 2,288
 • 12

Bài 10.Ba định luật Newton

Bài 10.Ba định luật Newton
... *Không I Định luật I Newton ĐỊNH LUẬT I NEWTON: Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực không, vật đứng yên tiép tục đứng yên, chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng I Định luật ... TÍNH: Quán tính tính chất vật có xu hướng bảo toàn vận tốc hướng độ lớn II ĐỊNH LUẬT II NEWTON *Hãy đọc phần mở định luật II Newton nhận xét? *Lực lớn gây cho xe gia tốc lớn *Khối lượng ảnh hưởng ... tốc xe -Cùng chịu lực, vật có khối lượng nhỏ thu gia tốc lớn chuyển động nhanh II ĐỊNH LUẬT II NEWTON Định luật II Newton Gia tốc vật hướng với lực tác dụng lên vật Độ lớn gia tốc tỉ lệ thuận với...
 • 15
 • 741
 • 5

Bai 10: Ba dinh luat Niu ton(tiet 1)

Bai 10: Ba dinh luat Niu ton(tiet 1)
... đổi phải tác dụng lực lên Bài 10: Ba định luật niu tơn Vật lý HọC Cơ học cổ điển Quang học Thiên văn học TOáN HọC Isaac Newton (1642 1727) I - Định lụât I Niu tơn: 1) Thí nghiệm lịch sử Galilê: ... II NH LUT II NIUTN Quan sỏt II NH LUT II NIUTN Quan sỏt a~F F a II NH LUT II NIUTN Quan sỏt a~ m a F II NH LUT II NIUTN Quan sỏt F a II NH LUT II NIUTN Quan sỏt a F im t ca lc : im t ca ... NH LUT II NIUTN 1) Phỏt biu: Vộct gia tc ca mt vt luụn cựng hng vi lc tỏc dng lờn vt ln ca vect gia tc t l thun vi ln ca vect lc tỏc dng lờn vt v t l nghch vi lng ca vt II NH LUT II NIUTN 2)...
 • 34
 • 619
 • 7

Bài 10: Ba Định Luật Newton

Bài 10: Ba Định Luật Newton
... tra sau: Bài 10: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON I ĐỊNH LUẬT MỘT NEWTON 1.Thí nghiệm lòch sử Galilê 1.Thí nghiệm lòch sử Galilê Đònh luật I NewTon Quán tính II ĐỊNH LUẬT II NEWTON Đònh luật II NewTon Khối ... Thí ngiệm Bài 10: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON I ĐỊNH LUẬT MỘT NEWTON 1.Thí nghiệm lòch sử Galilê 1.Thí nghiệm lòch sử Galilê Đònh luật I NewTon Quán tính II ĐỊNH LUẬT II NEWTON Đònh luật II NewTon Khối ... hay khác Bài 10: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON I ĐỊNH LUẬT MỘT NEWTON 1.Thí nghiệm lòch sử Galilê 1.Thí nghiệm lòch sử Galilê Đònh luật I NewTon Quán tính II ĐỊNH LUẬT II NEWTON Đònh luật II NewTon Khối...
 • 10
 • 817
 • 21

Giáo án Vật Lý lớp 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN (TIẾT 2) pps

Giáo án Vật Lý lớp 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN (TIẾT 2) pps
... trọng vật lực tác dụng lên vật - Gợi ý: phân biệt lực - Xác định công thức tính trọng lượng trọng lực - Suy từ toán vật rơi tự Trả lời câu hỏi C4 - Vận dụng công thức rơi tự 2) Tìm hiểu định luật ... II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Chuẩn bị số ví dụ minh họa định luật Newton để tăng niềm tin học sinh vào đắn định luật Học sinh: - Ôn lại kiến thức học cân lực quán tính - Ôn lại quy tắc ... chất chiều - Quan sát hình 10,1;10.2; tương tác vật 10.3; 10.4, nhận xét lực - Nêu phân tích định luật III tương tác vật Newton - Viết biểu thức định luật - Nêu khái niệm lực tác dụng III phản lực...
 • 4
 • 768
 • 2

Giáo án Vật Lý lớp 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN (Tiết 2) pdf

Giáo án Vật Lý lớp 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN (Tiết 2) pdf
... nằm ngang không đổi mãi 2) Tìm hiểu định luật I Newton - Đọc sách giáo khoa tìm hiểu khái niệm quán tính định luật I - Nêu phân tích định luật I - Vận dụng khái niệm quán tính Newton để trả lời ... niệm quán tính 3) Tìm hiểu định luật II Newton - Nêu phân tích định luật II - Viết biểu thức định luật II cho Newton trường hợp có nhiều lực tác - Nêu phân tích định nghĩa khối dụng lên vật lượng ... nghiệm bi lăn máng nghiêng Galilê với máng nghiêng thay đổi độ nghiêng - Trình bày dự đoán Galilê: Nếu máng ma sát máng nằm - Xác định lực tác dụng lên ngang bi lăn với vận tốc bi máng nằm ngang...
 • 5
 • 1,649
 • 9

Bài 10 Ba Định Luật Niu-tơn

Bài 10 Ba Định Luật Niu-tơn
... P BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN Q M A R B N C BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN Q  A R B M N C BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN Thí Nghiệm Lịch Sử Của Ga-li-lê Định Luật I Niu-tơn ...  a BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN Thí Nghiệm Lịch Sử Của Ga-li-lê Định Luật I Niu-tơn Qn Tính: II ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN Định Luật II Niu-tơn:  F  F -Định Luật II Niu-tơn: ... dụng nào? động nào? BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN Thí Nghiệm Lịch Sử Của Ga-li-lê Định Luật I Niu-tơn Qn Tính: II ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN Định Luật II Niu-tơn:  F Hãy quan...
 • 13
 • 1,108
 • 7

Bài 10 - Ba định luật Niu ton

Bài 10 - Ba định luật Niu ton
... thẳng đà - ịnh luật I Niu tơn định luật tính bảo toàn vận tốc vật nên gọi định luật quán tính - Chuyển động vật không chịu tác dụng lực gọi chuyển động theo quán tính F a II NH LUT II NIUTN Quan ... lực lực N P2 P1 P N Fk Fms Fđ Fc Fc Fđ Hợp lực tác dụng vào vật chuyển động thẳng Định luật I Niu tơn Định luật: Một vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực giữ nguyên trạng ... định luật I Niu tơn -Mọi vật có khả bảo toàn vận tốc gọi quán tính, quán tính có biểu sau: + Xu hướng giữ nguyên trạng thái v = tính ì + Xu hướng giữ nguyên trạng thái chuyển động thẳng đà - ...
 • 34
 • 495
 • 3

Bai 10 Ba dinh luat Niu-ton

Bai 10 Ba dinh luat Niu-ton
... KIỂM TRA BÀI CŨ Nhắc lại khái niệm lực 2.Cho hai lực đồng quy có độ lớn 10 N Góc hai lực hợp lực có độ lớn 10 N A 90o B 120o C 60o D 0o NỘI DUNG BÀI MỚI I ĐỊNH LUẬT I NIU- TƠN Thí nghiệm ... quán tính lớn a Đònh nghóa : Khối lượng đại lượng đặc trưng cho mức quán tính vật C3 : Tại máy bay phải chạy quãng đường dài đường băng cất cách ? b Tính chất khối lượng : (SGK ) CỦNG CỐ : Chọn...
 • 13
 • 259
 • 1

bài giảng vật lý 10 bài 10 ba định luật niu-tơn

bài giảng vật lý 10 bài 10 ba định luật niu-tơn
... tô? II ĐỊNH LUẬT II NIUTON: 1 .Định luật II Niu – tơn:  m F  m F a~F  F a a F a~ m  II ĐỊNH LUẬT II NIUTON: 1 .Định luật II Niu – tơn: a~F  a~ m a= F m II ĐỊNH LUẬT II NIUTON: 1 .Định luật ... động vật I ĐỊNH LUẬT I NIUTON: 1.Thí nghiệm lịch sử Ga-li-lê: Định luật I Niu – tơn: Nhà bỏc học người Anh Isaac Newton (1642 – 1727) I ĐỊNH LUẬT I NIUTON: 1.Thí nghiệm lịch sử Ga-li-lê: Định luật ... lớn : F = m.a Với: F: lực tác dụng lên vật (N) m: khối lượng vật (kg) a: gia tốc vật thu (m/s2) II ĐỊNH LUẬT II NIUTON: 1 .Định luật II Niu – tơn: - Nếu vật chịu nhiều lực tác dụng : F1 ,F2 …...
 • 29
 • 924
 • 0

bai 10. Ba định luật niu-ton

bai 10. Ba định luật niu-ton
... Bài 10 : BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN by Nguyễn Phạm I Đònh luật Niu - tơn Khi ta ngừng đẩy, giá sách ngừng chuyển động Vậy cỏ phải cần có lực trì chuyển động? by Nguyễn Phạm I Đònh luật Niu - tơn ... Đònh luật III Niu - tơn Sự tương tác vật Quan sát Nhận xét trạng thái hai vật sau chạm by Nguyễn Phạm Quan sát Phân tích lực tác động lên người by Nguyễn Phạm I Đònh luật III Niu - tơn Đònh luật ... không N P F® Fc Hợp lực tác dụng vào vật chuyển động thẳng by bằngNguyễn Phạm I Đònh luật Niu - tơn Đònh luật Niu-tơn Isaac Newton (1642 – 1727) • Nếu vật không chòu tác dụng lực chòu tác dụng...
 • 22
 • 193
 • 0

Bài giảng ba định luật newton

Bài giảng ba định luật newton
... thẳng I ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN Thí nghiệm: Định luật I Niu-tơn: Quán tính: Kết luận: Định luật I Niu-tơn gọi định luật quán tính Chuyển động thẳng gọi chuyển động theo quán tính Isaac Newton (1642 ... vật độ lớn phản lực mặt sàn tác dụng lên vật I ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN II ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN Định luật II Niu-tơn: Khối lượng mức quán tính: a) Định nghĩa: Khối lượng đại lượng đặc trưng cho mức ... II ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN : Định luật II Niu-tơn: Gia tốc vật hướng với lực tác dụng lên vật Độ lớn gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn lực tỉ lệ nghịch với khối lượng vật F a m hay F  m.a I ĐỊNH LUẬT...
 • 22
 • 123
 • 0

Lý thuyết và các dạng bài tập ba định luật Newton

Lý thuyết và các dạng bài tập ba định luật Newton
... =1800 Bài 2: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời lực có độ lớn 20N 30N, xác định góc hợp phương lực hợp lực có giá trị: a 50N b 10N c 40N d 20 Dạng : Các định luật Niutơn ĐỊNH LUẬT II NEWTON Bài ... ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ 2) Định luật II Niu Tơn (Gia tốc): Biểu thức dạng véc tơ: a = Độ lớn: a = F  F  ma m F  F  ma m Chú ý: Nếu vật chịu tác dụng nhiều lực thì: F  Fhl  F1  F2   Fn = ma 3) Định luật III ... T r DẠNG 1: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC Bài 1: Tìm hợp lực lực trường hợp sau: `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ (Các...
 • 6
 • 192
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập