Phát triển vùng chè đặc sản tân cương theo tiêu chuẩn vietgap

Phát triển vùng chè đặc sản tân cương theo tiêu chuẩn vietgap

Phát triển vùng chè đặc sản tân cương theo tiêu chuẩn vietgap
... thuật theo tiêu chuẩn VietGAP 60 3.2.6 Về tiêu thụ chè vùng chè đặc sản Tân Cƣơng theo tiêu chuẩn VietGAP 61 3.2.7 Công tác phát triển HTX chè vùng chè đặc sản Tân Cƣơng theo tiêu chuẩn VietGAP ... vùng chè đặc sản Tân Cƣơng theo tiêu chuẩn VietGAP 73 4.3 Giải pháp phát triển vùng chè đặc sản Tân Cƣơng theo tiêu chuẩn VietGAP .74 4.3.1 Quy hoạch vùng sản xuất chè đặc sản Tân Cƣơng theo tiêu ... đặc sản Tân Cƣơng theo tiêu chuẩn VietGAP? - Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển vùng chè đặc sản Tân Cƣơng theo tiêu chuẩn VietGAP? - Giải pháp phát triển vùng chè đặc sản Tân Cƣơng theo tiêu chuẩn...
 • 113
 • 36
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường đất trồng chè và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng theo hướng bền vững tại vùng chè đặc sản tân cương, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiện trạng môi trường đất trồng chè và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng theo hướng bền vững tại vùng chè đặc sản tân cương, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên
... hành thực đề tài Đánh giá trạng môi trường đất trồng chè đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng theo hướng bền vững vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Đề tài đƣợc ... sau: - Đánh giá trạng môi trƣờng đất trồng chè vùng chè đặc sản Tân Cƣơng - Xây dựng giải pháp quản sử dụng đất canh tác chè theo hƣớng bền vững CHƢƠNG - TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các ... môi trƣờng đất nhằm đánh giá trạng tổng thể môi trƣờng đất vùng đặc sản chè Tân Cƣơng xây dựng giải pháp quản sử dụng đất canh tác chè theo hƣớng bền vững (VietGAP) Xuất phát từ thực trạng đó,...
 • 65
 • 333
 • 2

đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng chè đặc sản tân cương, thái nguyên

đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng chè đặc sản tân cương, thái nguyên
... phát từ thực tiễn đề tài Đánh giá trạng quản sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên lựa chọn thực Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá trạng quản sử dụng thuốc ... bảo vệ thực vật phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam - Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012 Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, hạn chế sử dụng, ... hội vùng chè Tân Cương − Tình hình trồng chè vùng nghiên cứu − Tình hình sử dụng thuốc BVTV đánh giá tác động việc sử dụng thuốc BVTV vùng chè Tân Cương − Đưa số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng...
 • 70
 • 261
 • 1

HTX THỎ VIỆT VÀ MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

HTX THỎ VIỆT VÀ MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP
... đới theo tiêu chuẩn VietGAP cho thị trường TPHCM 4.2 Khảo sát thực tế hợp tác xã Thỏ Việt Ngày 10/11/2013 nhóm có khảo sát tình hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP HXT Nông Nghiệp Thỏ Việt, ... VÀ TIÊU THỤ RAU TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ rau giới Rau trồng ngắn ngày có giá trị dinh dưỡng hiệu kinh tế cao nên trồng sử dụng từ lâu đời Tình hình sản xuất rau ... chuyên sản xuất tiêu thụ rau an toàn Nổi bật việc tham gia sản xuất tiêu thụ rau có lẽ HTX - Rau Thỏ Việt (Củ Chi) nhân tố tích cực bất ngờ xuất Hợp tác xã Rau Thỏ Việt với 100 xã viên nhiều...
 • 27
 • 706
 • 4

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP của hộ nông dân tại xã tráng việt, huyện mê Linh,TP hà nội

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP của hộ nông dân tại xã tráng việt, huyện mê Linh,TP hà nội
... tài: Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP hộ nông dân Tráng Việt, huyện Linh,TP Nội Để thực điều đó, mục tiêu nghiên cứu đề tài đánh giá hiệu sản xuất rau theo tiêu ... VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT RAU THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP CỦA HỘ NÔNG DÂN 2.1 Cơ sở lý luận hiệu kinh tế sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP hộ nông dân 2.1.1 Khái niệm vai trò sản xuất rau theo ... hưởng đến hiệu kinh tế sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP hộ nông dân Tráng Việt 70 4.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP hộ nông dân Tráng Việt...
 • 127
 • 354
 • 5

Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn vietgap ở hà nội

Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn vietgap ở hà nội
... ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap Nội ” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tôi hy vọng với kết nghiên cứu, hiểu rõ tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm từ rau xanh Nội ... QUẢ NGHIÊN ỨU V THẢO LUẬN 53 4.1 Thực trạng sản xuất rau an toàn Nội 53 4.1.1 Tình hình Sản xuất tiêu thụ rau Tại Nội 53 4.1.2 Sản xuất tiêu thụ rau an toàn 55 4.1.3 ác nhân tố ảnh hƣởng ... trồng rau nội; xuất giải pháp điều kiện thúc đẩy áp dụng VietGAP rau Nội 1.3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ối tƣợng nghiên cứu đề tài việc ứng dụng VietGAP vào sản...
 • 138
 • 79
 • 0

Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap ở Hà Nội

Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap ở Hà Nội
... phí sản xuất, giá thành sản phẩm rau xanh sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn VietGAP 108 4.6 Đề xuất giải pháp để tăng cường áp dụng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP Nội 110 4.6.1 Phân tích ... ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap Nội ” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tôi hy vọng với kết nghiên cứu, hiểu rõ tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm từ rau xanh Nội ... địa bàn TP Nội xuất hàng trăm cửa 16 17 hàng bán rau, an toàn sơ sở sản xuất công ty bán lẻ có liên Nhà sản xuất trả chi phí chứng nhận theo hợp đồng trước nhận Giấy kết với sở sản xuất an toàn...
 • 69
 • 250
 • 1

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây Thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây Thành phố Thái Nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THANH HẢI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN VÙNG CHÈ ĐẶC SẢN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Ngành: Phát triển ... xã hội vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 43 3.2 Thực trạng phát triển sản xuất chè vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên .51 3.2.1 Tình hình sản xuất ... cứu thực trạng giải pháp phát triển sản xuất chè hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên" làm đề tài nghiên cứu nhằm góp phần thiết thực triển khai chiến lược phát triển nông...
 • 110
 • 134
 • 1

Phát triển du lịch làng nghề tại cac vùng chè đặc sản thái nguyên

Phát triển du lịch làng nghề tại cac vùng chè đặc sản thái nguyên
... 3.2.3 Chiến lược phát triển du lịch Thái Nguyên đến 2020 86 3.2.4 nh hng cho phỏt trin du lch gn vi c sn chố Thỏi Nguyờn n nm 2015 89 3.3 Mt s gii phỏp y mnh phỏt trin du lch lng ngh chố ... dng nhm ỏp ng nhu cu du lch, l yu t c bn hỡnh thnh cỏc khu du lch, im du lch, tuyn du lch, ụ th du lch (Lut Du lch, 2005) Nh vy, ti nguyờn du lch c xem l tin phỏt trin du lch song cng l i tng ... yu t tin du lch nh nghiờn cu th trng du lch, chin lc kinh doanh du lch, chin lc marketing du lch, xõy dng sn phm v cung cp (bỏn) sn phm cho du khỏch tha nhu cu ca du khỏch Theo T chc Du lch Th...
 • 125
 • 133
 • 1

Phục hồi và phát triển giống lúa đặc sản Nanh Chồn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phục hồi và phát triển giống lúa đặc sản Nanh Chồn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
... NC-VN NC-VN2 NC-VN3 NC-VN4 NC-VN5 NC-VN6 NC-VN7 NC-VN8 NC-VN9 NC-VN 10 NC-VN 11 NC-VN12 NC-VN 13 NC-VN 14 NC-VN 15 NC-VN 16 NC-VN 17 NC-VN18 NC-IRl NC-IR2 NC-IR3 NC-IR4 NC-IR5 NC-IR6 NC-IR7 NC-1R8 ... ddng gidng NC-VN, 2006 TT NC-VN NC-VN2 NC-VN3 NC-VN4 NC-VN5 NC-VN6 NC-VN7 NC-VN8 NC-VN9 NC-VN 10 NC-VN 11 NC-VN 12 NC-VN 13 NC-VN 14 NC-VN 15 NC-VN 16 NC-VN 17 NC-VN18 NC-VN 19 NC-VN20 Ave Bdng/ ... ddng/ gidng Cao cay (cm) NC-VN NC-VN2 NC-VN3 NC-VN4 NC-VN5 NC-VN6 NC-VN7 NC-VN8 NC-VN9 NC-VN 10 NC-VN 11 NC-VN12 NC-VN 13 NC-VN 14 NC-VN 15 NC-VN 16 NC-VN 17 NC-VN 18 NC-IR MCLD CV (%) LSDo,o5 160,0...
 • 90
 • 183
 • 0

SẢN XUẤT THỬ, PHÁT TRIỂNCHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHÈ SHAN MỚI CHO VÙNG MIẾN NÚI PHÍA BẮC

SẢN XUẤT THỬ, PHÁT TRIỂN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHÈ SHAN MỚI CHO VÙNG MIẾN NÚI PHÍA BẮC
... tanin: Tùy vào sản phẩm chè xanh hay chè đen mà yêu cầu hàm lượng tanin thấp cao Hàm lượng tanin cao thích hợp cho chế biến sản phẩm chè đen, hàm lượng tanin thấp thích hợp cho chế biến chè xanh ... nghệ chế biến chè vàng qua kết nghiên cứu năm thứ cho thấy trình ủ chè vàng xi-măng cho chất lượng chè vàng tốt thể tổng điểm cảm quan cao đạt 16.1 xếp loại Trong trình ủ chè vàng, ủ chè vàng ... giâm cành chè NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Văn Ngọc (2006) Cây chè Shan vùng cao - trồng có lợi phát triển vùng núi cao miền Bắc Việt Nam, Hội thảo Nghiên cứu phát triển chè Shan, Hiệp hội Chè Việt...
 • 10
 • 65
 • 0

Đề tài " Chiến lược phát triển thương hiệu đăc sản “ Bún cá lá Ninh Hòa” " docx

Đề tài
... 7_49kd1 Page Chiến lược phát triển thương hiệu đăc sản Bún Ninh Hòa” Nhóm 7_49kd1 Page Chiến lược phát triển thương hiệu đăc sản Bún Ninh Hòa” PHẦN III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO DOANH ... Dung Đề Tài Nhóm 7_49kd1 Page Chiến lược phát triển thương hiệu đăc sản Bún Ninh Hòa” PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẶC SẢN BÚN CÁ NINH HÒA PHẦN II : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUÁN BÚN CÁ LÁ ... phát triển thương hiệu đăc sản Bún Ninh Hòa” góp nho nhỏ vào việc giữ gìn ẩm thực dân gian cho địa phương nhóm chúng em định chọn đề tài ” Xây dựng chiến lược cho Bún Quán Bún Ninh...
 • 21
 • 245
 • 3

Phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn việtgáp tại huyện yên bình tỉnh yên bái

Phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn việtgáp tại huyện yên bình tỉnh yên bái
... trạng phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn ViệtGAP huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - ðề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn ViệtGAP huyện Yên Bình ... phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn ViệtGAP tiêu chuẩn an toàn khác 23 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển sản xuất chè an toàn giới 23 2.2.2 Kinh nghiệm sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn ... an toàn theo tiêu chuẩn ViệtGAP huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái 51 4.1.1 Thực trạng phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn ViệtGAP huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái 4.1.2 Thực trạng áp dụng tiêu...
 • 155
 • 331
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: phát triển thương hiệu đặc sản địa phươnggiải pháp quy hoạch và phát triển vùng chèquy hoạch vùng chè đặc sảnsự hình thành và phát triển của chế định xóa án tích theo pháp luật hình sự việt nam từ sau cách mạng tháng 8 1945 đến trước lần pháp điển hóa lần thứ nhất vào năm 1985quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn vietgapphát triển các điểm dân cư tập trung theo tiêu chí nông thôn mớimột số quy định cụ thể của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hoàng mai về tiêu chuẩn định giásản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn vietgapquy trình sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn vietgapsản xuất rau quả theo tiêu chuẩn vietgapkích thước sân cầu lông theo tiêu chuẩn việt namsản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn vietgapquy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn vietgapsản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn vietgapđánh giá đặc trưng thống kê theo tiêu chuẩn nessiebáo cáo bài tập lớn môn xác suất thống kêGiải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án theo thủ tục rút gọn (tt)MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Nămlý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.Chế độ hôn sản trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Quản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngĐơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật việt nam (tt)Giáo án BD HSG địa lí 9HỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nướcCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁIĐặc điểm của người xem phim truyền hình ở đà nẵng (file spss .sav)Kế hoạch thực tập kiểm toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH kiểm toán immanuelTUỔI mới lớn TRONG cảm QUAN SÁNG tác của NHÀ văn NGUYỄN NHẬT ÁNHCHI TIẾT NGHỆ THUẬT và cảm NHẬN CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNGĐập đất Thi công trên mặt đậpKế hoạch chiến thuật: Nâng cao sự hiểu biết Pháp luật của người dân thông qua việc thành lập tổ trợ giúp pháp lý xã Thới An HộiMẫu đề cương LVTS giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC ở cơ sởBảo vệ quyền cổ đông tại luật doanh nghiệp 2014 (tt)Pháp luật về quảng cáo thương mại trên truyền hình thực trạng và giải pháp (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập