ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC NĂM CHỌN LẠI LỚP 10 LÊN 11

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 12 năm 2012 - 2013

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 12 năm 2012 - 2013
... THPT CHUY£N ĐÁP ÁN §Ò THI KSCL ĐẦU N¡M Năm học: 2 012 - 2013 M«n: To¸n - Líp 12; Thêi gian lµm bµi: 120 Câu (3 điểm) TXĐ D = R \ {2} , y' ' (x ) = (2 − x ) (2 − x )3 Theo giả thi t ta có = ⇔ (2 − ... y(− 2) = 0, y (2) = 0, y (1) = 3 Suy ra: GTLN hàm số 3 , GTNN hàm số Câu (1 điểm) Ta có: − y + 12 x + xy = x + 3x y + x + y − ⇔ ( x − y ) + ( x − y ) = (2 x − 1) + (2 x − 1) Xét hàm số f (t ) ... Gọi N trung điểm CD O A M B ⇒ AN = 5, SN = 11 2 Ta có cos(SA, CM ) = cos(SA, AN ) = cos ∠SAN = 12 + − 11 15 = 10 2.2 ⎛ 15 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ 10 ⎠ Suy (SA,CM ) = arccos⎜ ⎜ C' Câu (1 điểm) Gọi H, K hình...
 • 3
 • 2,791
 • 60

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 20142015 lớp 11 môn Hoá trường THPT Thuận Thành

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 20142015 lớp 11 môn Hoá trường THPT Thuận Thành
... khối lượng mol nguyên tố: Cu: 64; Fe: 56; S: 32; O: 16; Na: 23; Cl: 35,5; H: 1; Al: 27 .Hết SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ Năm học 2014 – 2015 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ... TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ Năm học 2014 – 2015 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN HÓA HỌC, KHỐI 11 Thời gian làm bài: 60 phút HƯỚNG DẪN Bài (2,5 điểm) 2 p  n  54  p  17 =>  ... AY = 37u, AZ = 35u => AX  điểm 25*37  75*35  35,5(u ) 100 0,5 điểm c nKXO3 = 0,4 mol => khối lượng đồng vị Z là: 0,4*0,75*35=10,5 gam (các cách tính khác, cho điểm tối đa) điểm Bài (2,5 điểm)...
 • 3
 • 493
 • 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 20142015 lớp 11 môn Toán Trường THPT Thuận Thành

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 20142015 lớp 11 môn Toán Trường THPT Thuận Thành
... có x  x   x  (3) (4) 0,25 0,25 0,25  4 KL: HPT có nghiệm ( x; y )  1;   5 IV Từ giả thi t suy BD  a Gọi H hình chiếu B lên CD suy HC = 2a suy DC=3a Do đó, diện tích hình thang S ... với d có dạng 3x + y + m = 0.5 0.5 0.5  m  1  10 m 1 4 10  m  1  10  0.5 Theo giả thi t suy d(I,  ) =  V Có đường thẳng  thỏa mãn Là x  y   10  x  y   10  Đường cao từ...
 • 3
 • 306
 • 0

Để thi khảo sát chất lương đầu năm môn toán lớp 7

Để thi khảo sát chất lương đầu năm môn toán lớp 7
... BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM KSCL ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: TOÁN - LỚP (Đáp án gồm trang) Đáp án Câu 3 1) 3,5      2 11  2  4 2) 3,12  10,  7,   3,12  2,8 Câu (2 điểm) 0,25 ... 0,55  0 ,75 x  0,55  1 ,7  0 ,75 x  2, 25 0,25  x  2, 25 :  0, 75   x  3 0,25 4) x  2,3  3,  x  2,3  3, x + 2,3 = -3,2 0,25  x = 0,9 x = -5,5 Câu (2 điểm) 3 Viết :  ; 0 ,75  ; 2 ... 3 ,75 1) 1 1  x   x  2  x  2 3  1 10  x  :   x   2 2) x   1,3  x  0,3 Câu (2 điểm) Điểm  x  0,3 x = - 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3) 0 ,75 x   1,7...
 • 3
 • 370
 • 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn toán lớp 10 trường THPT Gia Phù năm 2014

Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn toán lớp 10 trường THPT Gia Phù năm 2014
... Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn toán lớp 10 trường THPT Gia Phù năm 2014 CÂU NỘI DUNG ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM a) 3x - = 3x = 0,5 ... = 1800 0,5 Vậy tứ giác ABOC nội tiếp b) Biểu thức có nghĩa 0,5 0,5 x < Nguồn dethi.violet.vn ...
 • 4
 • 78
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Thạch Thành 1, Thanh Hóa năm 2015 2016

Đề thi khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Thạch Thành 1, Thanh Hóa năm 2015 2016
... 0 ,25 0 ,25 2  a2   a2 Q (a + 4b )2 2 = 1+  ÷ + 1+ b ≥ +  + b ÷ = + 16  4   (1) (2 + a )(1 + b) = a + 2b + ab = ⇔ 2a + 4b + 2ab = 2 Mặt khác: Mà: 0 ,25  a + ≥ 2a  3(a + 4b ) ⇒ + ≥ 2a ... CHẤM TOÁN 10 - Lần II - Năm học 20 15 - 20 16 Câu ý a b Nội dung Tìm tập xác định hàm số sau: x+3 a) f ( x) = x − 10 Hàm số có nghĩa khi: x − 10 ≠ ⇔ x ≠ 10 Vậy hàm số có tập xác định D = ¡ \ { 10} ... −3    b 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 Vậy y = x − x − Lập bảng biến thi n vẽ đồ thị … Ta có: 0 .25 0 ,25 a 0.5 1.0 0 .25 −b −∆ = 1; = −4 2a 4a Bảng biến thi n: a = > x y −∞ +¥ +∞ +∞ -4 0 .25 Hàm số đồng...
 • 5
 • 147
 • 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 1
... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 MÔN VĂN 12 ĐỀ SỐ Câu Ý Nội dung Trong đoạn trích thơ Việt Bắc, Tố Hữu sử dụng phương tiện ... láy giàu tính tạo hình, điệp từ, đối lập, kết hợp bằng, trắc… 1, 0 1, 0 1, 0 1, 5 Nguồn đề thi: Trường THPT Thừa Lưu – Huế Tiếp theo: Đề số ... cao, ngàn thước xuống Nhà Pha Luông mưa xa khơi (Theo Ngữ văn 12 , tập một, NXBGD, 2008,tr 88) Yêu cầu kĩ năng: 0,5 – HS biết cách làm văn nghị luận, vận dụng khả đọc hiểu để phát biểu cảm nhận...
 • 4
 • 64
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 2
... VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 MÔN VĂN 12 ĐỀ SỐ CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 1,0 1.1 Nêu nội dung đoạn văn trên? – Đoạn văn thể tình cảm tác giả Sài Gòn cảm nhận tinh tế thi n nhiên, khí ... phong phú thi n nhiên, khí hậu Sài Gòn Câu 1,0 0,5 0,5 Viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ anh (chị) nạn bạo hành trẻ em xã hội a/ Yêu cầu kĩ năng: – Biết cách làm văn nghị luận xã hội tượng đời sống ... yêu cầu đề, có định hướng giải vấn đề đắn, có lí lẽ dẫn chứng thuyết phục, sát hợp, lập luận chặt chẽ – Hạn chế lỗi diễn đạt, chữ rõ, b/ Yêu cầu kiến thức:HS trình bày theo nhiều cách Sau số gợi...
 • 4
 • 70
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 3

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 3
... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 MÔN VĂN 12 ĐỀ SỐ CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 1.1 Nội dung xác định phong cách ngôn ngữ thể đoạn trích(Trích ... Viết đoạn văn phát biểu ý kiến em mục đích học tập Unesco đề xướng: “Học để biết, học để làm, học để chung sống học để tự khẳng định mình”: * Yêu cầu kĩ năng: – HS biết cách viết đoạn văn (dài ... gồm câu, phần đầu thơ Việt Bắc tái chia tay lưu luyến người dân Việt Bắc người cán cách mạng 0.5 *Bốn câu đầu: Là lời ướm hỏi tình cảm dạt người lại – Thời gian gắn bó tình nghĩa: 15 năm – Không...
 • 4
 • 70
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 4
... Tỉ lệ =50 % Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm =5 Tổng số Số điểm = Số điểm =1 Số điểm = Số điểm =10 Tỉ lệ=50% Tỉ lệ = 10% Tỉ lệ = 10% Tỉ lệ = 30% Tỉ lệ = 100 % II Đề thi Câu 1: (2 ... Dũng) ———————Hết——————- ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 MÔN VĂN 12 ĐỀ SỐ CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 0.75 1.1 Nhận biết lỗi đoạn văn: – Vi phạm qui tắc ngữ pháp: Câu (1) chưa có ... thời gian trôi lãng phí – Biết trân trọng giá trị sống ngày 0.25 0.25 Câu Yêu cầu kĩ năng: – Hiểu đề có kĩ phân tích đề – Biết làm văn nghị luận văn học, phân tích đoạn thơ – Luận điểm cụ thể,...
 • 5
 • 73
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 9 (Trường THCS Suối Ngô)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 9 (Trường THCS Suối Ngô)
... Khảo sát chất lượng đầu năm lớp môn Văn (Đề thi tuyển trường THCS Suối Ngô) ...
 • 2
 • 102
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án)
... (-3)2 + … + (-3)2015 —————– Hết————– HƯỚNG DẪN CHẤM, Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: TOÁN Bài (2 điểm ) a) Thực phép tính (Tính hợp lí):...
 • 5
 • 164
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 20142015 lớp 7đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 5đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7đề thi khảo sát chất lượng cuối năm lớp 6đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6đề thi khảo sát chất lượng cuối năm lớp 5đề thi khảo sát chất lượng đầu năm toán 8đề thi khảo sát chất lượng đầu năm tiểu họcđề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12đề thi khảo sát chất lượng cuối năm lớp 7đề thi khảo sát chất lượng cuối năm lớp 3Application of hydro-mathematical models for flood forecast and inundation warning of Tra Khuc-Ve River basinsHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayHOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VỚI THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾNHợp đồng thuê khai thác tàu bay trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt NamLearning Approaches in Relation with Demographic FactorsLý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mạiMô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt NamMột số vấn đề của giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hiện nayMột số vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nayMột số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiNâng cao dung lượng hệ thống CDMA bằng phương pháp điều khiển mù trong dàn anten thích nghiMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Hồ Tây, thành phố Hà NộiNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ.Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số cacboxylat kẽm (II)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập