Soan bai son tinh thuy tinh

Bai Son tinh thuy tinh

Bai Son tinh thuy tinh
... núi Sơn Tinh? Sơn Tinh Điều có ý nghiã gì? Thảo luận nhóm phút VĂN BẢN: SƠN TINH THỦY TINH TRẢ LỜI CÂU HỎI - Vì Thuỷ Tinh đại diện cho lũ lụt, thiên tai, mang đến tai hoạ cho nhân dân, Sơn Tinh ... thắng VĂN BẢN: SƠN TINH THỦY TINH CÂU HỎI THẢO LUẬN Vì Sơn Tinh chiến thắng Thuỷ Tinh? Chiến thắng thể khatù vọng cha ông ta? Thảo luận nhóm 03 phút VĂN BẢN: SƠN TINH THỦY TINH TRẢ LỜI CÂU HỎI ... BẢN: SƠN TINH THỦY TINH I.Đọc- tìm hiểu thích II.Đọc-tìm hiểu văn 1.Vua Hùng kén rểâ 2.Cuộc giao tranh Sơn có lợi cho Sơn Tinh Từ sính lễ vua Hùng đưa Tinh Thuỷ Tinh nhưThuỷ Tinh đến việc gì?...
 • 16
 • 245
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 BÀI SƠN TINH THỦY TINH

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 BÀI SƠN TINH THỦY TINH
... cuối nước Văn Lang ?Khi Vua Hùng kén rể đến? - Sơn Tinh Thủy Tinh: đến cầu Hs trả lời hôn GV chiếu Slide hình ảnh Sơn Tinh - Thủy Tinh ?Em tìm chi tiết giới thiệu nhân vật Sơn Tinh Thủy Tinh? - ... Sơn Tinh Thủy Tinh ?Quan sát tranh máy chiếu, em cho biết tranh thể điều gì? Hs trả lời ?Theo em nguyên nhân dẫn đến giao tranh Sơn Tinh Thủy Tinh Hs trả lời Cuộc giao tranh Sơn Tinh Thủy Tinh ... Thủy Tinh Nguyên nhân : - Sơn Tinh đến trước lấy Mị Nương - Thủy Tinh đến sau giận đem quân đòi cướp Mị Nương ?Em tìm chi tiết thể chiến Thủy Tinh Sơn Tinh Sơn Tinh- Thủy Tinh? Hô mưa, gọi gió Bốc...
 • 9
 • 160
 • 1

Bài soạn Bai 10: tinh chat phep cong so nguyen

Bài soạn Bai 10: tinh chat phep cong so nguyen
... -1 TiÕt 47: TÝnh chÊt cđa phÐp céng c¸c sè nguyªn TÝnh chÊt giao ho¸n ?1 Thùc hiƯn phÐp tÝnh vµ so s¸nh a) (-2) + (-3) vµ (-3) + (-2) b) (-5) + (+7) vµ (+7) + (-5) §¸p ¸n a) (-2) + (-3) = (-3) ... céng c¸c sè nguyªn TÝnh chÊt giao ho¸n C«ng thøc tỉng qu¸t: a+b=b+a TÝnh chÊt kÕt hỵp ?2 TÝnh vµ so s¸nh [( - ) + ] + = ( - ) + (4 + ) = Vậy :[( - ) + ] + 2) 1+2= (-3)+6= = (-3)+ (4 +2) TiÕt 47: ... céng víi số đối C«ng thøc tỉng qu¸t: a + (-a) = Bµi tËp Nªu c¸c tÝnh chÊt cđa phÐp céng sè nguyªn? So s¸nh víi tÝnh chÊt cđa phÐp céng sè tù nhiªn ®¸p ¸n stt TÝnh chÊt cđa phÐp céng Sè tù nhiªn Sè...
 • 15
 • 208
 • 0

Bài soạn Bài 1: Tính chất hóa học của o xit

Bài soạn Bài 1: Tính chất hóa học của o xit
... học ? Hãy nêu loại oxit oxit , phân oxit thành loại : ? Những oxit oxit bazơ,oxit axit, - Oxit bazơ : Fe 2O3 , K 2O oxit lưỡng tính, oxít trung tính ? - Oxit axit : N 2O5 , SO2… - Giới thiệu số oxit ... * Tính chất hóa học oxit bazơ tác dụng với axit t o muối nước * Tính chất hóa học oxit axit tác dụng với dd bazơ t o muối nước - Dựa tính chất hóa học để phân loại oxit Dựa v o tính chất hóa ... thiệu số oxit lưỡng tính : - Oxit lưỡng tính: Al 2O3 , ZnO… Al 2O3 , ZnO….một số oxit trung tính : CO, - Oxit trung tính: CO, NO… NO…Hai loại oxit học sau  Hoạt động :( 5’) Củng cố - Bài tập 1/...
 • 4
 • 486
 • 0

Bài soạn Bài 24: Tính chất của Oxi

Bài soạn Bài 24: Tính chất của Oxi
... cháy - Oxi tính chất gì? Oxi có vai trò sống? - Sự oxi hóa, cháy gì? - Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy gì? - Điều chế oxi nào? - Không khí có thành phần nào? Bài 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI -Kí ... nghiệm đựng khí oxi lỏng hình bên nhận xét màu sắc Oxi lỏng Oxi lỏng có màu xanh nhạt Bài 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI -Kí hiệu hóa học nguyên tố oxi: O Giải thích sao: - Công thức hóa học đơn chất a Khi ... cá? Oxi lỏng có màu xanh nhạt II Tính chất hóa học: Tác dụng với phi kim: a Với lưu huỳnh: Bài 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI -Kí hiệu hóa học nguyên tố oxi: O Thí nghiệm: - Công thức hóa học đơn chất...
 • 13
 • 905
 • 4

Soạn bài Tự tình 2 - Hồ Xuân Hương pptx

Soạn bài Tự tình 2 - Hồ Xuân Hương pptx
... thông… 2. Tác phẩm: thơ nằm chùm thơ tự tình ( I, II, III ) a.Thể loại: TNBCĐL b.Bố cục: phần: đề, thực, luận, kết c.Chủ đề: Bài thơ nỗi thương cô đơn lẽ mọn, khao khát hạnh phúc, tuổi xuân Đồng ... ngán ngẩm nỗi đời éo le, bạc bẽo Mùa xuân mùa xuân trở lại với thiên nhiên, với người mùa xuân qua không bao giở trở lại Sự trở lại mùa xuân đồng nghĩa với tuổi xuân Thủ pháp nghệ thuật tăng tiến, ... mảnh tình – san sẻ - tí – con Mảnh tình bé lại san sẻ thành ỏi, tí con, nên xót xa tội nghiệp → Nỗi lòng người phụ nữ xã hội xưa, với họ, hạnh phúc chăn hẹp III.Tổng kết 1.Nội dung: Qua lời tự tình, ...
 • 5
 • 13,364
 • 51

Soạn bài Tự Tình - Hồ Xuân Hương docx

Soạn bài Tự Tình - Hồ Xuân Hương docx
... có nghĩa Hồ Xuân Hương ngán ngẩm nỗi đời éo le, bạc bẽo Mùa xuân mùa xuân trở lại với thiên nhiên, với người mùa xuân qua không bao giở trở lại Sự trở lại mùa xuân đồng nghĩa với tuổi xuân Thủ ... mảnh tình – san sẻ - tí – con Mảnh tình bé lại san sẻ thành ỏi, tí con, nên xót xa tội nghiệp → Nỗi lòng người phụ nữ xã hội xưa, với họ, hạnh phúc chăn hẹp III.Tổng kết 1.Nội dung: Qua lời tự tình, ... mai “Cái hồng nhan” trơ với nước non không dãi dầu mà cay đắng, nỗi xót xa thấm thía, ngẫm lại đau - Nhịp điệu câu thơ: 1/3/3 để nhấn mạnh vào bẽ bàng Tuy nhiên bên cạnh nỗi đau lĩnh Xuân Hương, ...
 • 4
 • 1,368
 • 11

Soạn bài Tự tình

Soạn bài Tự tình
... tin, thơ Hồ Xuân Hương lại chứng Xuân Hương lãng du vào thời gian nào? Khó mà xác định cảnh nhiêu tình chỗ trải Xuân Hương Xuân Hương năm nào? Chưa đâu đáng tin lời thơ Miên Thẩm: trước 1842 Như ... sĩ tài vô song người vận dụng Cái tài chẳng khác tài người làm xiếc Vượt xa mức tưởng tượng Tài tình thần thông biến hóa Dân gian mà cổ điển Điêu luyện mà hồn nhiên Thực hư, hư thực, mà nó, bóng ... gì, non nớt tuổi đời, non tài thơ mà dám chơi trèo, định ghẹo tới bà chị làm thơ để ghẹo… Chỗ tài tình có lẽ lấp lửng nghĩa nghĩa kia, hình tượng, từ, cách nói… Đồn Nguyễn Khuyến nói Hồ Xuân Hương...
 • 3
 • 593
 • 0

Soạn bài Đức tính giản dị của Bác Hồ - văn mẫu

Soạn bài Đức tính giản dị của Bác Hồ - văn mẫu
... KĨ NĂNG Tóm tắt Bài văn nêu bật đức tính giản dị Bác thể nhiều phương diện: từ sinh hoạt, lối sống, quan hệ với đồng chí, đồng bào, lời nói, cách viết… Cách đọc Văn viết dạng văn nghị luận Ngoài ... vật chất giản dị hoà hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với tư tưởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp Đó đời sống thực văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng giới ngày nay“ Trong đoạn văn trên, ... biết thân Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • soạn đức tính giản dị bác hồ, ...
 • 3
 • 6,823
 • 7

Hướng dẫn soạn bài tự tình

Hướng dẫn soạn bài tự tình
... hơn: mảnh tình – san sẻ - tí – con Mảnh tình bé lại san sẻ thành ỏi, tí con, nên xót xa tội nghiệp → Nỗi lòng người phụ nữ xã hội xưa, với họ, hạnh phúc chăn hẹp III.Tổng 1.Nội Qua lời tự sống, ... chưa tròn”, tuổi xuân trôi qua mà nhân duyên không trọn vẹn Hương rượu để lại vị đắng chát, hương tình thoảng qua để phận hẩm duyên ôi… 3.Hai câu luận Hai câu thơ sử dụng biện pháp đảo ngữ để nhấn ... thân phận người, tuổi xuân qua mau mà duyên chưa trọn vẹn Cụm từ “say lại tỉnh” → vòng luẩn quẩn, tình duyên trở thành trò đùa tạo, say tỉnh, cảm nhận nỗi đau thân phận Câu thơ ngoại cảnh tâm cảnh,...
 • 4
 • 470
 • 0

Soạn bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Soạn bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ
... chiến thành công ta trở lại Trăng xưa hạc cũ với xuân (Cảnh rừng Việt Bắc) Giản dị đức tính, phẩm chất cao đẹp mà nên có Giản dị, với người, thường thể lời nói, việc làm, thể lối sống, quan hệ với ... thay đổi giọng đọc, nhịp đọc) Một số ví dụ tính giản dị Bác thể thơ văn Người: Sáng bờ suối, tối vào hang Cháo bẹ, rau măng sẵnsàng Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật làsang ... khác giải thích, nêu vấn đề lật lại vấn đề… III RÈN LUYỆN KĨ NĂNG Tóm tắt Bài văn nêu bật đức tính giản dị Bác thể nhiều phương diện: từ sinh hoạt, lối sống, quan hệ với đồng chí, đồng bào, lời...
 • 2
 • 335
 • 0

Hướng dẫn soạn bài : TỰ TÌNH ( Hồ Xuân Hương )

Hướng dẫn soạn bài : TỰ TÌNH ( Hồ Xuân Hương )
... không dám tin, nh ng th H Xuân H n g l i b ng ch ng Xuân H n g lãng du nh th vào th i gian nào? Khó mà xác n h nh ng c nh b y nhiêu tình ch t ng tr i c a Xuân H n g Xuân H n g m t n m nào? Ch ... chúa th Nôm chúa c n i dung hình th c Xuân H n g ã sáng t o c m t ch t th r t man mác, nên th … (Xuân Di u, H Xuân H n g, Bà chúa th Nôm, Nxb V n h c, 198 7) ... b ng l i th c a Miên Th m: tr c 1842 Nh v y Xuân H n g thu c vào th h nhà th cu i th k XVIII u th k XIX nh tu i h n Nguy n Du Nói thêm m t chút v ngôn ng : S d ngôn ng Xuân H n g l t c m i ý c...
 • 4
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: huong dan cach soan bai son tinh thuy tinhsoạn bài sơn tinh thủy tinh lớp 6soạn bài sơn tinh thủy tinh 6soạn bài sơn tinh thủy tinh – truyền thuyếtsoạn van lop6 bai son tinh thủy tinhsoan van lop 6 bai son tinh thuy tinhsoạn ngữ văn lớp 6 bài sơn tinh thủy tinhsoạn văn bài sơn tinh thủy tinh lớp 6soan van ban bai son tinh thuy tinhsoan ngu van bai son tinh thuy tinh lop 6soạn giáo án bài sơn tinh thủy tinhsoan van ban lop 6 bai son tinh thuy tinhkiểm tra đọc tiếng việt lớp 2 bài sơn tinh thủy tinhbai son tinh thuy tinhbai son tinh thuy tinh lCông tác lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà NẵngĐánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà NẵnĐánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Đà NẵngĐiều khiển thích nghi cho tay máy Robot công nghiệp có xét đến vùng chết của cơ cấu truyền độnĐịnh giá cổ phiếu ngành dược phẩm niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhGiải pháp marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đà NẵngGiải pháp marketing trong huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng BìnHoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình ĐịnHoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng NaHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An NgãiHoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng ở Công ty Cổ phần Xây lắp An Thịnh PhátHuy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền TrunKhai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt NamMở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, chi nhánh Thừa Thiên HuMở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bình ĐịnhMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú TàiNghiên cứu bài toán tối ưu véc tơ toàn phương Điều kiện tối ưu, điều kiện tồn tại nghiệm, vô hướng hoá bài toán tối ưu véc tơ toàn phương và bài toán tối ưu véc tơ toàn ătơng lồiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe máy trường hợp tại thành phố Đà Nẵn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập