Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi sau biogas bằng thực vật thủy sinh

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN BẰNG HẦM BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH Ở THỪA THIÊN HUẾ ppt

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN BẰNG HẦM BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH Ở THỪA THIÊN HUẾ ppt
... nước thải đầu vào đầu hầm biogas 3.2 Đánh giá hiệu xử nước thải chăn nuôi lợn số hầm biogas Nước thải chăn nuôi lợn có nồng độ đậm đặc chất ô nhiễm, nguyên liệu đầu vào hầm biogas phạm vi nghiên ... T-P Hiệu suất xử hầm biogas giới thiệu Hình Kết nghiên cứu Vũ Đình Tôn [5] cho thấy, nồng độ nitơ tổng giảm 10,1 - 27,46% sau hầm biogas Hình Hiệu xử T-P TKN nước thải chăn nuôi lợn hầm biogas ... kết bùn đáy Kết riêng cho hầm biogas trình bày Hình Hình Hiệu xử VSS SS nước thải chăn nuôi lợn hầm biogas 3.2.3 Hiệu xử chất dinh dưỡng Bảng cho thấy qua hầm biogas, nồng độ chất dinh...
 • 9
 • 553
 • 5

Tiểu luận nghiên cứu khả năng xử nước thải chăn nuôi của ba loại thực vật thủy sinh lục bình, rau ngổ, bèo cám

Tiểu luận nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của ba loại thực vật thủy sinh lục bình, rau ngổ, bèo cám
... sau xử với quy chuẩn Việt Nam chất lượng nước mặt Từ đưa nhận xét nên dùng loại thực vật để xử nước thải chăn nuôi để đạt hiệu xử cao 4 Dự kiến kết • Nước thải sau loại thực vật thủy sinh ... rắn nước Vi khuẩn sinh vật nước thải: Các vi sinh vật diện nước thải bao gồm: vi khuẩn, vi rút, nấm, tảo, nguyên sinh động vật, loài động thực vật bậc cao Tổng quan thực vật thủy sinh: Thực vật ... trình vô hóa vi sinh vật nước trình hấp thu chât vô hòa tan thực vật nướctạo tượng giảm vật chất có nước Vì người ta ứng dụng thực vật nước để xử nước thải Đặc điểm thực vật a Lục bình: Là thân...
 • 24
 • 517
 • 0

đánh giá hiệu quả xử nước thải từ túi ủ biogas của hệ thống đất ngập nước trồng cây thủy trúc

đánh giá hiệu quả xử lý nước thải từ túi ủ biogas của hệ thống đất ngập nước trồng cây thủy trúc
... thời gian tháng thực đề tài Đánh giá hiệu xử nước thải từ túi biogas hệ thống đất ngập nước trồng Thủy trúc , kết thí nghiệm cho thấy hiệu xử nước thải từ túi Biogas mô sau: Thời gian ... biện pháp xử vừa đảm bảo hiệu quả, tốn lại tận dụng sẵn có dễ thực cho người dân.Trước vấn đề đó, đề tài Đánh giá hiệu xử nước thải từ túi biogas hệ thống đất ngập nước trồng Thủy trúc ... giá hiệu xử nước thải từ túi biogas hệ thống đất ngập nước trồng Thủy trúc không đạt so với quy chuẩn cho phép, hiệu suất xử COD, BOD hệ thống cao (trên 90%) Mặt khác, Thủy trúc mọc nhiều...
 • 71
 • 121
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử nước thải tinh bột mì bằng công nghệ lọc sinh học

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ lọc sinh học
... c sinh 7381 mg/L h c hi u khí Ngoài sơ d a nguyên li u s n có K T LU N nư c, giá thành r v y thích h p v i ñi u Mô hình l c sinh h c hi u khí x hi u qu nư c th i tinh b t ñó: Hi u qu x ... a xơ d a Do v y, hi u qu x Đánh giá t i tr ng v n hành K t qu kh o sát hi u qu x COD ch t ô nhi m h u dinh dư ng cao 3.2 K t qu m t ñ màng sinh h c t i tr ng nghiên c u 0,5; 1; 1,5 kg COD/m ... u qu x COD gi m d n m c ñ chênh l ch không ñáng k hàm lư ng ch t th p Do v y, mô hình x Bên c nh x COD, mô hình xơ d a hi u qu , m t ñ vi sinh cao, th i x gian lưu l p màng vi sinh dài...
 • 13
 • 612
 • 8

Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử nước thải bằng thực vật thủy sinh

Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh
... nguồn nước với hiệu cao Thực vật thuỷ sinh sử dụng để xử nước ô nhiễm chia làm loại: nhóm thực vật ngập nước, nhóm thực vật trôi nổi, nhóm thực vật nửa ngập nước Đối tượng phương pháp nghiên cứu ... ngập nước áp dụng rộng rãi không để xử nước thải đô thị mà để xử nước thải cho khu công nghiệp, vùng khai khoáng nước thải nông nghiệp Đất ngập nước tự nhiên thể chức xử nước thải nước ... Những nghiên cứu xây dựng đất ngập nước nhân tạo để xử nước thải bắt đầu vào năm 1950 Đức, Hoa kỳ vào năm 1970 đến 1980 phát triển mạnh năm 1990, người ta xây dựng nhiều hệ thống xử nước thải...
 • 7
 • 744
 • 12

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử nước thải tinh bột mì bằng công nghệ lọc sinh học hiểu khí trên các loại vật liệu lọc khác nhau pptx

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ lọc sinh học hiểu khí trên các loại vật liệu lọc khác nhau pptx
... có th ñư c dùng cho nghiên c u khác nuôi c y t bào gan sàng l c sinh h c cho m u th nghi m N ng ñ gây ñ c c a CCl4 1,5%; th i gian th nghi m 45’ ñư c dùng làm thông s cho nghiên c u sàng l c ... t i thi u (>105 t bào/ml) s ñư c không dùng thu c th nghi m ñ ñánh giá so sánh k t qu huy n phù môi trư ng E’MEM b sung Đánh giá k t qu : ño ho t tính c a enzym huy t bào thai bò (10%), dexamethasone ... bào gan có hi u qu Như v y, cao methanol c a Râu mèo s ñư c nghiên c u sâu qua nghiên c u tác d ng b o v gan in vivo phân l p ch t tinh t có tác d ng b o v gan phân ño n B n quy n thu c ĐHQG-HCM...
 • 9
 • 233
 • 0

Nghiên cứu thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả xử nước thải tinh bột mì bằng chế phẩm sinh học B560HV

Nghiên cứu thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng chế phẩm sinh học B560HV
... sinh v t ch ph m sinh h c B560HV 1.4 N un t c c c th i tinh b tc c th i tinh b t, ng ng - u m t s ch ph m sinh h sinh v ng vi m vi s d ng - Thi t l c th i tinh b t ch ph m sinh h c B560HV - X nh ... 2.1.1.3.1 Đ tan c a tinh b t Amylose m tinh b n, nhanh A c nhi Tinh b t b k t t a c yc u qu thu h i tinh b t 2.1.1.3.2 S K h p th H cho h t tinh b h t tinh b Đ c a cc : i tinh b 9,1%, tinh b t tb ,7%, ... vi sinh v t ch ph m sinh h c B560HV nhi Kh ( OD ut OD H ,n n p 1.5 pn n ứu 1.5.1 D t nt c tinh b n n cung c t ng th mang l i nh c x c th nh vi c gi m thi Đ u qu x sinh h c hi d ng ch ph m sinh...
 • 121
 • 158
 • 0

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ NƯỚC THẢI BẰNG THỰC VẬT THỦY SINH

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG THỰC VẬT THỦY SINH
... 2012 Nghiên cứu đánh giá hiệu xử nước thải thực vật thủy sinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NGẬP NƯỚC VÀ THỰC VẬT ĐẤT NGẬP NƯỚC 1.1 Khái quát Đất ngập nước ... nguồn nước với hiệu cao Thực vật thuỷ sinh sử dụng để xử nước ô nhiễm chia làm loại: nhóm thực vật ngập nước, nhóm thực vật trôi nổi, nhóm thực vật nửa ngập nước Đối tượng phương pháp nghiên cứu ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 3.1 Đánh giá hiệu xử nước rỉ rác số hệ thống đất ngập nước giới Việt Nam 40 Nguyễn Thị Thanh Huệ K17 Cao học môi trường Nghiên cứu đánh giá hiệu...
 • 13
 • 433
 • 3

chế tạo mô hình bể lọc sinh học hiếu khí có vật liệu lọc ngập trong nước đánh giá hiệu quả xử nước thải giết mổ của mô hình

chế tạo mô hình bể lọc sinh học hiếu khí có vật liệu lọc ngập trong nước đánh giá hiệu quả xử lý nước thải giết mổ của mô hình
... lọc nước thải giết mổ hình bể lọc sinh học vật liệu lọc ngập nước thời gian lưu 30 phút 30 4.2.3.2 Kết thí nghiệm lọc nước thải giết mổ hình bể lọc sinh học vật liệu lọc ngập ... sinh học vật liệu lọc ngập nước Bể lọc sinh học vật liệu lọc ngập nước bể hình tròn, bên chứa vật liệu làm giá thể cho vi sinh vật Giá thể tạo nên diện tích bề mặt lớn cho vi sinh vật bám ... cấu tạo chức bể lọc sinh học vật liệu lọc ngập nước 2.1.1.3 Ưu khuyết điểm bể lọc sinh học vật liệu lọc ngập nước 2.1.1.4 Các yếu tố để vận hành bể lọc vật liệu...
 • 60
 • 379
 • 0

chế tạo mô hình bể usbf phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và đánh giá hiệu quả xử nước thải giết mổ của mô hình

chế tạo mô hình bể usbf phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và đánh giá hiệu quả xử lý nước thải giết mổ của mô hình
... thùng chứa nước thải - Đánh giá hiệu xử nước thải giết mổ gia súc hai thời gian lưu tồn nước khác đánh giá hiệu xử nước thải giết mổ gia súc hình thay đổi vị trí tiếp nhận nước ngăn lắng ... dụng rộng rãi nước ta, định thực đề tài Chế tạo hình bể USBF (Upflow Sludge Blanket Filter) phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu đánh giá hiệu xử nước thải giết mổ gia súc hình Mục đích ... nghiệm đánh giá hiệu xử nước thải giết mổ gia súc hai thời gian lưu tồn nước khác 26 3.4.2.2 Thí nghiệm đánh giá hiệu xử nước thải giết mổ gia súc hình thay đổi vị trí tiếp nhận nước...
 • 76
 • 266
 • 0

đánh giá hiệu quả xử nước thải lò giết mổ, nước thải mía đường bằng bể lọc sinh học kị khí kết hợp hiếu khí với giá thể bã mía

đánh giá hiệu quả xử lý nước thải lò giết mổ, nước thải mía đường bằng bể lọc sinh học kị khí kết hợp hiếu khí với giá thể bã mía
... tài “ Đánh giá hiệu xử nước thải giết mổ, nước thải mía đường bể lọc sinh học yếm khí kết hợp hiếu khí với vật liệu lọc mía nhằm đánh giá hiệu xử bể lọc yếm khí kết hợp với hiếu khí ... tài “ Đánh giá hiệu xử nước thải giết mổ, nước thải mía đường bể lọc sinh học kị khí kết hợp hiếu khí vật liệu lọc mía thực từ tháng 1/2012 đến tháng 4/2012 nhằm đánh giá hiệu xử mô ... hình bể lọc sinh học kị khí kết hợp hiếu khí với vật liệu lọc mía xử nước thải giết mổ gia súc nước thải nhà máy mía đường Đề tài thực với việc vận hành mô hình bể lọc sinh học với hai...
 • 67
 • 152
 • 0

đánh giá hiệu quả xử nước thải sản xuất bia và mía đường bằng phương pháp phân hủy kỵ khí

đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sản xuất bia và mía đường bằng phương pháp phân hủy kỵ khí
... hủy kỵ khí kết đạt khả quan Do đó, nhóm lựa chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp Đánh giá hiệu xử nước thải sản xuất bia mía đường phương pháp phân hủy kỵ khí ” sử dụng thiết bị phân hủy kỵ ... Đánh giá hiệu xử nước thải sản xuất bia mía đường phương pháp phân hủy kỵ khí nhằm tìm thông số thích hơp trình phân hủy kỵ khí để giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm trước qua công đoạn xử ... nước thải sản xuất bia mía đường Đánh giá hiệu xử thiết bị nước thải bia mía đường thông qua khoảng thời gian lưu khác Đồng thời xác định khả sinh khí trình phân hủy kỵ khí hai loại nước thải...
 • 82
 • 111
 • 0

đánh giá hiệu quả xử nước thải và khả năng hạn chế bùn khối của bể bùn hoạt tính có bổ sung mụn dừa

đánh giá hiệu quả xử lý nước thải và khả năng hạn chế bùn khối của bể bùn hoạt tính có bổ sung mụn dừa
... đề tài “ Đánh Giá Hiệu Quả Xử Nước Thải Khả Năng Hạn Chế Bùn Khối Của Bể Bùn Hoạt Tính Bổ Sung Mụn Dừa thực Với đề tài tiến hành nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung mụn dừa ... ta = 8h Bùn khối không bổ sung mụn dừa ta = 8h Bùn khối không bổ sung mụn dừa ta = 8h Bùn khối không bổ sung mụn dừa ta = 8h Bùn khối bổ sung mụn dừa 22 mg/L ta = 8h Bùn khối bổ sung mụn dừa 22 ... độ nước thải sau xử tương đương hai nghiệm thức bổ sung không bổ sung mụn dừa Thể tích bùn lắng bổ sung mụn dừa không bổ sung mụn dừa Điều cho thấy bùn lắng tốt, nén tốt bổ sung mụn...
 • 75
 • 81
 • 0

Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử nước thải bằng thực vật thủy sinh

Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh
... môi trường Nghiên cứu đánh giá hiệu xử nước thải thực vật thủy sinh thực vật ngập nước hệ vi sinh vật để xử nước thải Các loại nước nhân tạo trình bày Hình 1.4 So với hệ đất ngập nước tự nhiên, ... nghệ xử thực vật thủy sinh hiệu Nguyễn Thị Thanh Huệ 25 K17 Cao học môi trường Nghiên cứu đánh giá hiệu xử nước thải thực vật thủy sinh CHƢƠNG II: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... môi trường Nghiên cứu đánh giá hiệu xử nước thải thực vật thủy sinh Bảng 1.2 Vai trò thực vật đất ngập nƣớc Đặc điểm thực vật Vai trò xử - Giảm ánh sáng → giảm phát triển sinh vật phù du...
 • 72
 • 126
 • 0

Đánh giá hiệu quả xử nước thải Công ty CP thực phẩm – xuất khẩu Trung Sơn – Hưng Yên

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải Công ty CP thực phẩm – xuất khẩu Trung Sơn – Hưng Yên
... nguồn thải Công ty CP thực phẩm xuất Trung Sơn • Tìm hiểu đặc điểm hệ thống xử nước thải Công ty CP thực phẩm xuất Trung Sơn Đánh giá hiệu xử nước công đoạn hệ thống xử nước thảiCông ... Xuất Trung Sơn Đánh giá quy trình xử nước thải Công ty CP Thực phẩm Xuất Trung Sơn  Đề xuất biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu xử nước thải Công ty CP Thực phẩm Xuất Trung Sơn Phần ... xin thực đề tài: Đánh giá hiệu xử nước thải Công ty CP thực phẩm xuất Trung Sơn Hưng 1.2 Yên Mục tiêu nghiên cứu đề tài  Xác định đặc điểm nguồn thải Công ty CP Thực phẩm Xuất Trung...
 • 68
 • 164
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bổ sung chế phẩm sinh học biod và sẻm09 nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghê sinh học kỵ khísánh hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng kỹ thuật bùn hoạt tính không có vật liệu mang pu và kỹ thuật tầng vi sinh chuyển động có sửdụng vật liệu mang puxử lý nước thải chăn nuôi sau biogasdanh gia hieu suat xu ly nuoc thai tu nha may bia cua be tuyen noiđánh giá hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ sankyo nfi 05 tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênđánh giá hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của một số trang trại tại các huyện phía nam tỉnh thái nguyênnghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nitơ trong nước thải thủy sảnđánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nứơc thải nhà máy sữa nghệ an vinamilknghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể lọc hiếu khí sử dụng giá thể sơ dừa kết hợp hồ thủy sinhđánh giá hiệu quả xử lý nh4 trong nước ngầm sử dụng hệ ed qui mô hộ gia đìnhđánh giá hiệu quả xử lý no2 và no3 trong nước ngầm sử dụng hệ ed qui mô hộ gia đìnhhiệu quả xử lý nước thảiđánh giá công nghệ xử lý nước thảiđánh giá công nghệ xử lý nước thải tinh bột sắnđánh giá hiện trạng xử lý nước thải sinh hoạt quận bình thạnhđề cương môn quản lý ngân sách nhà nướcXây dựng mô hình giàn ảo (Developments in strut and tie method)Tiểu luận những tư tưởng mỹ học cơ bản của i kantTRẮC NGHIỆM SINH học đại CƯƠNG –PHẦN NGUỒN gốc sự SỐNG và đa DẠNG SINH họcTRẮC NGHIỆM SINH học đại CƯƠNG –PHẦN SINH học cơ THỂIs complementary and alternative medicine (CAM) used to combat medical costs a study of consumers, medical professionals, and a CAM practitionerKế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phẩn Xuất nhập khẩu tạp phẩmKế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàngKế hoạch chủ nhiệm 20132014Giáo trình tin học cơ sở 2008 phần 2Mô hình giàn ảo theo Schlaich (Toward a consisten design of structural concrete )Báo cáo về mô hình giàn ảo trong thiết kế cầu (Đại học Texas)Thegioiao power pointTuyển tập các chuyên đề và kỹ thuật tính tích phân phần 2Bài 4 – công thức và hàm trong excelLựa chọn công nghệ khai thác hợp lý mỏ muối kali Nongbok – CHDCND LàoBảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với ngưòi thứ 3 ở Việt Nam hiện nay Thực trạng và những vấn đề đặt ra với các Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọBiện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng tại công ty CHUP RUBBER PLANTATION của CampuchiaĐÁP ÁN MÔN HỌC VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÒNG 1Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập