đề kiểm tra vật lý 10 chương 1

ĐỀ KIỂM TRA VẬT 10 - CHƯƠNG I

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG I
... Toạ độ i m trục 0x khoảng cách từ gốc đến i m C Đồng hồ dùng để đo khoảng th i gian D Giao thừa năm Mậu Thân th i i m Câu 25: Trong chuyển động thẳng biến đ i đều, véc tơ gia tốc tức th i có ... vi gia tc 0,1 m/s2 t n tc 36 km/h, thi gian cn thit l: A 10s B 100 s C 10 s D 360s Cõu 13: Chuyn ng ca vt no sau õy cú th l ri t A Mt hũn bi c th t trờn xung B Mt mỏy bay ang h cỏnh C Mt chic ... động tròn a Phơng tiếp tuyến v i bán kính đờng tròn quỹ đạo, chiều chiều chuyển động b Phơng vuông góc v i bán kính đờng tròn quỹ đạo, chiều chiều chuyển động c Phơng tiếp tuyến v i bán kính đờng...
 • 3
 • 420
 • 23

Đề kiểm tra vật 10 ban cơ bản npl

Đề kiểm tra vật lý 10 ban cơ bản npl
... Đề kiểm tra tiết Gv: Nguyễn Phước Lợi ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: VẬT LÝ LỚP 10 Ban Bản Thời gian: 45 phút Họ tên: Lớp: Điểm: (Đề gồm 28 câu trắc nghiệm, thời gian ... kim phút dài 10 cm kim dài cm Cho kim quay Tốc độ dài hai đầu kim là:  vh = 11,6 10- 6 m/s, vp = 17,4 10- 5 m/s  vh = 11,6 10- 5 m/s, vp = 17,4 10- 4 m/s  vh = 11,6 10- 7 m/s, vp = 17,4 10- 7 m/s  ... quỹ đạo vật  Chất điểm vật có kích thước nhỏ  Chất điểm vật có kích thước nhỏ  Chất điểm là điểm 22     23     24     25     26     27     28     Đề kiểm tra tiết...
 • 5
 • 327
 • 6

ĐỀ KIỂM TRA VẬT 10 1 TIẾT SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 1 TIẾT SỐ 1
... (0,5 đ ) (0,5 đ ) 8.A D 10 . B 11 D 12 .D 13 .D Trường THPT Chu Văn An ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi VL10 492 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ LỚP 10 - THPT Ngày 02 tháng 12 năm 2008 MƠN: VẬT LÝ-Chương trình chuẩn Thời ... Câu14:Hai tàu thủy có khối lượng m1 = m2 = 40 000 kg cách 400 m Lực hấp dẫn chúng có độ lớn A 4 .10 - 5N B 4 .10 - 7N C 6,67 .10 - 5N D 6,67 .10 - 7N Câu15 :Vật chòu tác dụng lực không đổi hướng độ lớn A Vật ... Câu1:.Hai tàu thủy có khối lượng m1 = m2 = 40 000 kg cách 400 m Lực hấp dẫn chúng có độ lớn A 4 .10 - 5N B 4 .10 - 7N C 6,67 .10 - 7N D 6,67 .10 - 5N Câu2: .Vật chòu tác dụng lực không đổi hướng độ lớn A Vật...
 • 4
 • 389
 • 16

Đề kiểm tra vật 10 NC

Đề kiểm tra vật lý 10 NC
... động vật chuyển động thẳng B gia tốc vật tăng dần C lực cản không khí nhỏ so với trọng lượng vật D vận tốc vật tăng tỷ lệ với thời gian Câu 11 Độ lớn vận tốc vật tỉ lệ thuận với thời gian vật: ... vật x = 3t - (x tính m, t tính giây) Thông tin sau đúng? A Vật chuyển động thẳng với vận tốc 3m/s B Tọa độ ban đầu vật 3m C Trong 5s vật 12m D Gốc thời gian chọn thời điểm Câu13 Nói gia tốc vật ... Trong 1s, vận tốc vật giảm 1m/s B Trong 1s, vận tốc vật tăng 1m/s C Trong 1s, vận tốc vật biến thiên lượng 1m/s D Tại thời điểm t = 1s, vận tốc vật m/s Câu 14 Trong chuyển động thẳng đều, gọi v vận...
 • 3
 • 420
 • 12

Tài liệu Đề kiểm tra vật 10 cơ bản số 3 pptx

Tài liệu Đề kiểm tra vật lý 10 cơ bản số 3 pptx
... m/s B Đáp số khác C.2,00 m/s D.2,25 m/s 4 132 _b Một vật có khối lượng 500g rơi tự nơi g=10m/s2 Sau 2s kể từ bắt đầu rơi ,động lượng vật A 10 kgm/s B kgm/s C 20 kgm/s D Đáp số khác 532 1_b Một khối ... C.V4 > V2 D.V2 > V3 O T 532 2_b Cho T1 , T2 , T3 , T4 nhiệt độ trạng thái , , , khối lượng khí lí tưởng hình II Hãy chọn phát biểu : p A.T2 < T1 Hình II B T1 < T4 C T2 > T3 O V D T3 < T4 4222_b Một ... lượng 5411_a Hệ thức sau không phù hợp với phương trình trang thái khí lí tưởng ? A.p1V1/ T1 = p2V2/ T2 B pT /V = số C.pV/ T = số D pV ~ T 531 1_a Đồ thị sau phù hợp với quắ trình đẳng áp ? A Đồ...
 • 3
 • 395
 • 4

Tài liệu Đề kiểm tra vật 10 cơ bản số 2 pdf

Tài liệu Đề kiểm tra vật lý 10 cơ bản số 2 pdf
... J D.một đáp số khác 4131_aVật m1 = 400g chuyển động thẳng với vân tốc v = 10 m/s , vật m2 = 300g chuyển động thẳng vật theo phương vuông góc với vận tốc vật Tổng đông lượng hệ hai vật : A.70 kgm/ ... sau sai : Khi vật rơi A Tổng động vật vật độ cao h B Tổng động vật động vật vừa chạm đất C Động vật không đổi D vật bảo toàn 5411_a Trong trình sau , ba thông số trạng thái lượng khí thay đổi ... tử 41 12_ a Chọn câu sai : A Động lượng vật hệ kín luôn không đổi B Tổng động lượng hệ kín luôn không đổi C Động lượng vật tích khối lượng vật vận tốc D Động lượng vật đại lượng vectơ 4 321 _a Hãy...
 • 3
 • 307
 • 1

Đề kiểm tra vật 11 chương Từ trường pptx

Đề kiểm tra vật lý 11 chương Từ trường pptx
... gian có từ trường B với vận tốc ban đầu v0 vuông góc cảm ứng từ Quỹ đạo electron từ trường đường tròn có bán kính R Khi tăng độ lớn cảm ứng từ lên gấp đôi thì: A bán kính quỹ đạo electron từ trường ... đạo electron từ trường giảm nửa C bán kính quỹ đạo electron từ trường tăng lên lần D bán kính quỹ đạo electron từ trường giảm lần 028: Phát biểu sau đúng? A Độ từ thiên dương ứng với trường hợp ... thẳng tương tác từ B Tương tác từ trường với êlectron chuyển động tương tác từ C Tương tác nam châm chữ U nam châm thử tương tác từ D Tương tác dòng điện với nam châm thử tương tác từ 018: Hai hạt...
 • 3
 • 1,948
 • 58

ĐỀ KIỂM TRA VẬT 10 CB KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 CB KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN
... D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7 KIỂM TRA VẬT LÝ 10 CB KỲ II (ĐỀ )* HỌ VÀ TÊN…………………………………… LỚP 10 MÃ ĐỀ 4* Câu 1: Một khối khí xi lanh lúc đầu áp suất 2at, ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9 ĐÁP AN ĐỀ 01* D ,2 B ,3B, 4C ,5C , A, 7C, 8D ,9A ,10 B , 11 B , 12 A ,13 B, 14 C , 15 D , 16 A , 17 A , 18 D , 19 D ,20 D , 21 C , 22 A , 23 B 24 B , 25 B ... đầu Câu A B C D Câu A B C D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5 KIỂM TRA VẬT LÝ 10 CB KỲ II (ĐỀ )* HỌ VÀ TÊN…………………………………… LỚP 10 MÃ ĐỀ 3* Câu 1: Người ta truyền...
 • 9
 • 691
 • 14

ĐỀ KIÊM TRA VẬT 10 CB KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIÊM TRA VẬT LÝ 10 CB KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN
... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 GV Phạm Cơng Đức Trường THPT Gio Linh KIỂM TRA Mơn : VẬT LÝ 1 0CB l ần k 2 ĐỀ 03 HỌ TÊN LỚP 10 1: Một vật gọi cân A Vận tốc vật khơng B Gia tốc vật khơng ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 GV Phạm Cơng Đức Trường THPT Gio Linh KIỂM TRA Mơn : VẬT LÝ 1 0CB l ần k 2 ĐỀ 02 HỌ TÊN LỚP 10 1: Một lắc đơn chiều dài 1m Kéo lắc lệch ... độ lớn bằng: A 3m/s B -3m/s C -1,2m/s D 1,m/s Câu 10 11 12 13 14 15 A B C D C âu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B C D GV Phạm Cơng Đức Trường THPT Gio Linh KIỂM TRA Mơn : VẬT...
 • 9
 • 456
 • 9

ĐỀ KIỂM TRA VẬT 12 – CHƯƠNG I & II doc

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12 – CHƯƠNG I & II doc
... 3Sin  t  D x  3Sin  t     2   Câu 19 : Hình bên biểu diễn sóng ngang truyền s i dây, theo chiều từ tr i sang ph i T i th i i m hình : Q i m P có li độ không , Q có li độ cực đ i ... T i th i i m t = 0,5 s ,gia tốc có giá trị a = 1m/s2 C T i th i i m t = 0,5 s ,Độ lớn lực phục h i F = 1N D Kết khác Câu 15 : cho lắc đơn gồm vật nhỏ có kh i lượng m = 3,6 kg, dây treo d i ... A x  10Sin   t   cm B x  10 Sin  t  cm 2  C x  10 Sin   t  cm D x  10 Sin  t    cm Câu 14 : Vẫn kiện câu 13 Kết sau sai? A T i th i i m t = 0,5 s ,gia tốc có giá trị a...
 • 3
 • 219
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA VẬT 12 (Chương 6 - HKII) pdf

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12 (Chương 6 - HKII) pdf
... 4,234.10 -1 9J Câu 14:Công thoát electron khỏi kim loại 1,88eV Dùng kim loại làm catốt tế bào quang điện Giới hạn quang điện kim loại nhận giá trị giá trị sau : A) 6, 6m B) 0 ,66 m C) 0, 56 m D) 0 ,66 nm ... Câu 12: Công thoát electron khỏi kim loại tế bào quang điện A = 3.1019J Giới hạn quang điện kim loại : A) 6, 625m B) 0 ,66 25m C) 0, 562 5m D) Một trị số khác Câu 13: ... trạng thái K M EK = 13,6eV; EM = 1,51eV Tính bước sóng vạch quang phổ mà nguyên tử hidrô phát electron chuyển từ quĩ đạo M quĩ đạo K A) 0,103m B) 0, 164 m C) 1,03m D) 1 ,64 m ...
 • 2
 • 280
 • 1

Đề kiểm tra vật 10 docx

Đề kiểm tra vật lý 10 docx
... gấp lần so với Trái Đất là: a 40 (N) b 100 (N) c 200 (N) d 100 0 (N) Câu 14: Một lò xo có độ cứng 24 (N/m) để dãn 5cm phải treo vật có khối lượng (lấy g = 10 m/s2) là: a- 12(kg) b- 1,2(kg) c- 0.12(kg) ... ép lên giá đỡ kéo căng dây treo Câu 4: Hai vật có khối lượng m1 m2, cách khoảng r có lực hấp dẫn F Khi khối lượng vật tăng gấp đôi khoảng cách hai vật tăng gấp đôi lực hấp dẫn chúng sẽ: a Giảm ... Lớn nhiều e Nhỏ nhiều Câu 10: Các lực ma sát có chung đặc điểm là: a Tỉ lệ với áp lực b Có độ lớn xác đònh c Cản trở chuyển động d Đóng vai trò lực phát động e Chỉ xuất vật chuyển động Câu 11 :...
 • 6
 • 289
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA Vật 10 đề số : 003 doc

ĐỀ KIỂM TRA Vật lý 10 đề số : 003 doc
... Người phanh gấp đến vật cản đứng lại Độ lớn gia tốc thời gian hãm phanh : A 0,15 (m/s2) ; 100 (km) B 1,5 (m/s2) ; 100 (s) C.2,25 (m/s2) ; 6,67(km) D.2,25 (m/s2) ; 6,67(s) Câu 10. Hai ôtô A B chạy ... chuyển động xe : A x = 15 t t- t 12 B.x = 15 t + t 12 C.x = -15 t + t 12 D.x = -15 t 12 Câu 17 Thả bi từ độ cao 10 (m) xuống mặt đất Hòn bi rơi 3(s) Vận tốc rơi : A 10 (m/s) B 10 (m/s) C 30 (m/s) ... tốc không đổi : 60km/h 40km/h Thời điểm vị trí hai xe gặp l : A 0,25 h ; 10km B 1/4h ; 15km C 0,25h ; 12km D 2,5h ;15km Câu 30 Hai xe xuất phát hai thành phố Hà Nội Hải Phòng cách 100 km , lúc...
 • 6
 • 169
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA Vật 10 đề số : 002 docx

ĐỀ KIỂM TRA Vật lý 10 đề số : 002 docx
... thấy vật cản cách xe 50(m) Người phanh gấp đến vật cản đứng lại Độ lớn gia tốc thời gian hãm phanh : A 0,15 (m/s2) ; 100 (s) B 1,5 (m/s2) ; 6,67(s) C 2,25 (m/s2) ; 6,67 (s) D 1,5 (m/s2) ; 100 ... Thả bi từ độ cao 10 (m) xuống mặt đất Hòn bi rơi 3(s) Vận tốc rơi : A 10 (m/s) B 20 (m/s) C 30 (m/s) D 10 (m/s) Câu 26 Công thức tính quãng đường chuyển động thẳng chậm dần : B S= V0 t + C S= ... : A Chu kỳ chuyển động tròn khoảng thời gian ngắn để vật lặp lại vị trí cũ B Chu kỳ chuyển động tròn thời gian để vật vòng C Tốc độ góc chuyển động tròn luôn thay đổi theo thời gian D Tần số...
 • 6
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra vật lý 9 chương 1đề kiểm tra vật lý 8 chương 1đề kiểm tra vật lý 6 chương 1đề kiểm tra vật lý 10 nâng cao chương 4đề kiểm tra vật lý 10 chương 5đề kiểm tra vật lý 10 chương 3đề kiểm tra vật lý 10 chương 4đề kiểm tra vật lý 10 chương 1đề kiểm tra vật lý 10 nâng cao chương 1đề kiểm tra vật lý 10 chương 4 cơ bảnđề kiểm tra vật lý 10 chương 4 5đề kiểm tra vật lý 10 nâng cao chương 3de kiem tra vat ly 10 nang cao chuong 1đề kiểm tra vật lý 10 chương 2đề kiểm tra vật lý 10 nâng cao chương 2Nhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn nguyễn khải thời đổi mớiXích markov và ứng dụng trong vấn đề trộn bàiXích markov và thuật toán metropolisThuyết mã hóa kép của Allan Urho Paivio (Dual coding theory)Một số tính chất của ngôn ngữ chính quyĐề kiểm tra 15 lần 1 môn Tiếng Anh 8Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa của lớp hệ DBLSsuper minds 3 workbook pdf downloadsuper minds 3 teacher book downloadXây dựng chương trình truyền thông cổ động cho sản phẩm Mirinda của công ty Pepsico Việt NamMột số đặc điểm của từ ngữ tiếng anh trong tiếng hán và tiếng việt hiện đạiTài liệu ôn thi tuyển công chức: Chuyên đề 16: Quản lý nhà nước về kinh tếQuản lý hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng tự chủ ở các trường trung học phổ thông ngoài công lập huyện chương mỹ, thành phố hà nộiChuyên đề thi giáo viên dạy giỏi Môn Tin Học - Tên chuyên đề: “Hướng dẫn học sinh lớp 9 thiết kế trang web bằng phần mềm Kompozer và đưa lên mạng Internet”Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo tiên tiến khối ngành kỹ thuật ở việt namNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh quế lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa hương chiêm tại thị xã nghĩa lộ, tỉnh yên báiNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng và phát triển giống cà chua VNS390 tại thái nguyênQuản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện bình giang tỉnh hải dươngỨng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyênChâu văn quan, tỉnh lạng sơn nửa đầu thế kỉ XIX
Đăng ký
Đăng nhập