CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN UBND XÃ DÂN TIẾN

Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ hành chính tại văn phòng UBND ngũ hùng

Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ hành chính tại văn phòng UBND xã ngũ hùng
... 1946 hợp liên hiệp nên lấy tên Ngũ Hùng, cũ đƣợc gọi thôn I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CUẢ XÃ NGŨ HÙNG: Chức UBND Ngũ Hùng UBND HĐND bầu quan chấp hành ... Về nhiệm vụ cấu tổ chức Văn phòng UBND Ngũ Hùng gồm cán chính: - Công chức văn phòng - Thống kê - Kế hoạch Làm nhiệm vụ văn phòng HĐND - UBND xã, quản lý, bảo quản sử dụng dấu HĐND, UBND, dấu ... việc bố trí phòng làm việc khoa học văn phòng 1.2.1 Sơ đồ làm việc văn phòng UBND Ngũ Hùng (xem phụ luc 02) * Những ưu điểm, nhược điểm hoạt động văn phòng UBND Ngũ Hùng Văn phòng phận thiếu...
 • 10
 • 26
 • 0

Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại UBND dân TIẾN (Hệ trung cấp)

Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại UBND xã dân TIẾN (Hệ trung cấp)
... Tại UBND Dân Tiến, huyện Võ Nhai Thành phần gồm có: I Uỷ ban nhân dân Dân Tiến Ông: Lương Huy Bắc - Chủ tịch UBND Ông: Ong Khắc Luận - Cán địa Ông: Lê Văn Thành - Văn phòng UBND ... CHÍNH VĂNPHÒNG CỦA UBND XÃ DÂN TIẾN * Đặc điểm tình hình Dân Tiến Dân Tiến vùng sâu vùng xa nằm phía Đông nam huyện Võ Nhai, cách trung tâm huyện 15km Dân Tiến tiếp giáp với sau: ... tịch Văn phòngThống kê 41 Ban văn hóa hội Công an Ban huy quân Lớp: TC HCVP K16 Báo cáo thực tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phụ lục Sơ đồ cấu tổ chức văn phòng UBND Văn phòng UBND Văn...
 • 47
 • 76
 • 0

Chuyên đề ôn tập văn bản hành chính công vụ lớp 9

Chuyên đề ôn tập văn bản hành chính công vụ lớp 9
... rộng kiến thức Thể thức chung văn hành công vụ quy định nào? Ngoài văn hành công vụ học chương trình, em biết thêm loại văn hành công vụ khác? ( Gợi ý: Thông báo, thông tri, nghị định, nghị quyết, ... - Đề nghị người viết - Người nhận tường trình - Người làm tường trình kí ghi rõ họ tên TIẾT 3: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: BIÊN BẢN, HỢP ĐỒNG A – Tóm tắt kiến thức bản: Biên bản: Là loại văn ... TIẾT 2: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: BÁO CÁO, TƯỜNG TRÌNH A Tóm tắt kiến thức bản: Báo cáo : Là văn trình bày tình hình, việc kết đạt cá nhân hay tập tập thể Tường trình: Là văn trình bày...
 • 11
 • 447
 • 0

Tài liệu Chuyên đề thực tập : Áp dụng pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội docx

Tài liệu Chuyên đề thực tập : Áp dụng pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội docx
... tin Thực tiễn áp dụng pháp luật cổ phần hóa DNNN Năm 2005 Số doanh nghiệp dự kiến hoàn thành cổ phần hóa : 34 doanh nghiệp Kết : Cổ phần hóa 30 doanh nghiệp đạt tỉ lệ 88,23 % kế hoạch Số doanh nghiệp ... tiễn áp dụng pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Nội đưa giải pháp, ý kiến góp phần vào việc tổ chức thực tốt công tác cổ phần hóa DNNN Do lần đầu tiếp xúc với viêc nghiên cứu đề tài thực ... chưa hoàn thành cổ phần hóa : doanh nghiệp Năm 2006 Số doanh nghiệp dự kiến hoàn thành cổ phần hóa : 21 doanh nghiệp Kết : Cổ phần hóa 10 doanh nghiệp đạt tỉ lệ 47,6 % kế hoạch Số doanh nghiệp chưa...
 • 20
 • 359
 • 1

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Đề tài: giải pháp nâng cao hiệu vụ hành chính tại Văn phòng UBND Ngũ Hùng

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Đề tài: giải pháp nâng cao hiệu vụ hành chính tại Văn phòng UBND xã Ngũ Hùng
... Quyết định - Chỉ thị - Nghị - Tời Trình - Công văn - Thông báo - Báo cáo - Kế hoạch - Chương trình - Phương án - Biên - Giấy mời - Giấy giới thiệu - Giấy chứng nhận Trên số văn UBND Ngũ Hùng thẩm ... Về nhiệm vụ cấu tổ chức Văn phòng UBND Ngũ Hùng gồm cán chính: - Công chức văn phòng - Thống kê - Kế hoạch Làm nhiệm vụ văn phòng HĐND - UBND xã, quản lý, bảo quản sử dụng dấu HĐND, UBND, dấu ... 1946 hợp liên hiệp nên lấy tên Ngũ Hùng, cũ gọi thôn I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CUẢ XÃ NGŨ HÙNG: Chức UBND Ngũ Hùng UBND HĐND bầu quan chấp hành HĐND,...
 • 56
 • 981
 • 6

Chuyên đề thực tập: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Đức Phát

Chuyên đề thực tập: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Đức Phát
... công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Đức Phát Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu công ty TNHH sản xuất, thương mại dịch vụ Đức Phát SV: Trần Thị Thương - Lớp: Quản ... Lớp: Quản trị Kinh doanh Tổng hợp 49A Chuyên đề thực tập 17 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤTTHƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT 2.1 Nguyên vật liệu ... Quản trị Kinh doanh Tổng hợp 49A Chuyên đề thực tập CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT SV: Trần Thị Thương...
 • 38
 • 88
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... chức thực sự, tránh bỡ ngỡ bắt đầu làm PHẦN 2: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LỜI ... khác cải cách hành chế "một cửa" , "một cửa liên thông" coi giải pháp để tiến hành cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành Cải cách hành theo chế “một cửa , “một cửa liên thông” 1.1 Khái niệm Theo ... cửa “một cửa liên thông” giải thủ tục hành UBND Thành phố Ninh Bình + Đề án 03/ĐA- UB ngày 16/6/2003 cải cách thủ tục hành theo mô hình " cửa " UBND Thị xã Ninh Bình (nay Thành phố Ninh Bình) ;...
 • 44
 • 229
 • 0

báo cáo chuyên đề thực tập tại phòng địa chính môi trường – UBND liên mạc

báo cáo chuyên đề thực tập tại phòng địa chính môi trường – UBND xã liên mạc
... thiện báo cáo chuyên đề thực tập Hoàn thiện báo cáo chuyên đề thực tập Hoàn thiện báo cáo chuyên đề thực tập Hoàn thiện báo cáo chuyên đề thực tập Xin xác nhận, đánh giá, nhận xét trình thực tập ... tế hội Liên Mạc huyện Từ Liêm Đọc báo cáo tổng hợp kết khảo sát môi trường nước khu vực Liên Mạc Đọc báo cáo tổng hợp kết khảo sát môi trường không khí địa bàn Liên Mạc Đọc báo cáo ... Tên Chuyên đề: KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG XÃ LIÊN MẠC HUYỆN TỪ LIÊM NĂM 2012 Địa điểm thực tập: Phòng địa môi trường UBND Liên Mạc SVTH: PHẠM AN NHÀN LỜI...
 • 25
 • 74
 • 0

Báo cáo kiến tập nghiệp vụ hành chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam

Báo cáo kiến tập nghiệp vụ hành chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam
... Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Giới thiệu chung Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam thành lập theo định ... tác hành văn phòng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam 2.1 Tổ chức hoạt động văn phòng 2.1.1, Chức năng, nhiệm vụ, cấu phòng hành Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam Sinh ... Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội PHẦN I KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng...
 • 35
 • 89
 • 0

Các giải pháp tài chính để thực hiện khoán chi hành chính chế tự trang trải

Các giải pháp tài chính để thực hiện khoán chi hành chính và cơ chế tự trang trải
... hội 22 Chơng III giải pháp tài để thực khoán chi hành chế tự trang trải I Một số quan điểm thực khoán chi hành chế tự trang trải Khoán chi hành quan hành tuý thực chế tự trang trải đơn vị nghiệp ... số vấn đề việc thực khoán chi hành chế tự trang trải Chơng II: Thực trạng tình hình quản lý tài đơn vị hành nghiệp Chơng III: Các giải pháp tài để thực khoán chi hành chế tự trang trải Quá trình ... tinh giản biên chế để tăng thu nhập mà làm ảnh hởng quyền lợi ngời lao động II/ Các giải pháp tài để thực khoán chi hành chế tự trang trải 1/ Những giải pháp tài để thực khoán chi hành 1.1/ Xây...
 • 104
 • 327
 • 0

các giải pháp tài chính để thực hiện khoán chi hành chính chế tự trang trải

các giải pháp tài chính để thực hiện khoán chi hành chính và cơ chế tự trang trải
... tinh giản biên chế để tăng thu nhập mà làm ảnh hởng quyền lợi ngời lao động II/ Các giải pháp tài để thực khoán chi hành chế tự trang trải 1/ Những giải pháp tài để thực khoán chi hành 1.1/ Xây ... thực chế Cần hoàn thiện chế quản lý tài đơn vị hành nghiệp, đảm bảo kinh phí khoán nguồn thu đợc để lại cho đơn vị tự trang trải đợc sử dụng có hiệu Để đảm bảo thực có hiệu khoán chi chế tự trang ... hợp pháp ngời lao động, nh mục đích đề chế không đạt đợc 2/ Về sở pháp Để thực khoán chi hành chế tự trang trải, trớc hết cần tạo dựng sở pháp lý cho chế hoạt động đợc thuận lợi Thực khoán chi...
 • 82
 • 212
 • 0

Báo cáo thực tập nghiệp vụ Làm thủ tục hải quan cho lô hàng tạm nhập tái xuất tại Công ty TNHH Đại Thiên Quý

Báo cáo thực tập nghiệp vụ Làm thủ tục hải quan cho lô hàng tạm nhập tái xuất tại Công ty TNHH Đại Thiên Quý
... Vô Làm thủ tục hải quan cho hàng tạm nhập tái xuất a) Hàng hoá kinh doanh tạm nhập- tái xuất làm thủ tục hải quan cửa b) Hàng hoá tái xuất làm thủ tục hải quan cửa nhập cửa tái xuất c) Hàng ... xuất hết, không để hàng hóa thẩm lậu vào nội địa II THỰC HIỆN LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CHO LÔ HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH ĐẠI THIÊN QUÝ Trình tự thực hàng tạm nhập tái xuất mô tả sau: ... khai hải quan làm thủ tục tái xuất cửa khác cửa tạm nhập sau hoàn thành thủ tục tái xuất hàng, Chi cục Hải quan cửa xuất fax tờ khai tái xuất (bản lưu Hải quan) cho Chi cục Hải quan cửa tạm nhập...
 • 40
 • 1,396
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc tap trung cap hanh chinh van phong chuyen de thuc hien thu tuc hanh chinhđề thi môn nghiệp vụ hành chính văn phòngđề cương môn nghiệp vụ hành chính văn phòngbài tập nghiệp vụ hành chính văn phòngbáo cáo thực tập nghiệp vụ làm thủ tục hải quanbáo cáo thực tập nghiệp vụ tại công ty cổ phần may đại việtbáo cáo thực tập nghiệp vụ làm thủ tục hải quan cho lô hàng tạm nhập tái xuất tại công ty tnhh đại thiên quýmẫu biên bản quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan quản lý thị trường 19 2011 tt bct docgiờ làm việc hành chính của cơ quan nhà nướcdanh gia chat luong quan ly hanh chinh cua co quan nha nuoc cap bo o vn7 địa vị pháp lí hành chính của cơ quan hành chính nhà nướcchuyên đề thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàngđề tài thực tập kế toán hành chính sự nghiệpchuyên đề thực tập tốt nghiệp ngành tài chính doanh nghiệpchuyên đề thực tập tốt nghiệp quản trị tài chínhNghiên cứu ảnh hưởng của quá trình mở rộng không gian đô thị tới công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố lào cai, tỉnh lào cai250 bài tập trắc nghiệm đạo hàm tự luyệnẢnh hưởng của muối nacl tới sinh trưởng và hàm lượng proline của ngô ở giai đoạn cây conNghiên cứu quy trình vi nhân giống lan hồ điệp mãn thiên hồng (doritaenopsip)Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến quá trình tái sinh chồi và ra rễ của cây chùm ngây trong nuôi cấy invitroPhát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội theo hướng chuẩn hóaQuản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện hoài đức, thành phố hà nộiQuản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninhrobot dò đường mobile robotCông Thức Thống Kê Kinh DoanhNhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Nam Định (LV thạc sĩ)Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán đại học tài chính ngân hàngBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nộiLuận văn tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhàQuản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo hướng chuẩn hóaQuản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tích hợp các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong dạy học môn Lịch sử lớp 7, lớp 9 ở Trường THCSMỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGA THẠCHSỬ DỤNG NHẠC NỀN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẬP THỂ DỤC GIỮA GIỜ Ở TRƯỜNG THCS NGA YÊNPHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CỦA MÔN TOÁN 7 Ở TRƯỜNG THCS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập