Trắc nghiệm môn hành vi tổ chức

100 Câu trắc nghiệm môn hành vi tổ chức có đáp án

100 Câu trắc nghiệm môn hành vi tổ chức có đáp án
... Tất 2 1Hành vi tổ chức nghiên cứu thái độ hành vi định đến kết người lao động a Đúng 2 2Hành vi tổ chức chức năng: a Chức giải thích b Chức dự đoán c Chức kiểm soát d Tất 2 3Hành vi tổ chức mối ... định hành động theo cách đề trình xung đột giai đoạn d Hành vi 2 0Hành vi tổ chức bao gồm: a Hành vi thái độ cá nhân b Hành vi thái độ cá nhân với tập thể c Hành vi thái độ cá nhân với tổ chức ... hội nhập, hay nói, đoán 68Trong học thuyết công bằng, nhân vi n áp dụng dạng so sánh a Tự so sánh bên tổ chức b So sánh người khác bên tổ chức bên tổ chức c Tự so sánh bên tổ chức d Tất 69Trong...
 • 10
 • 8,182
 • 19

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn hành vi tổ chức - CÓ ĐÁP ÁN

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn hành vi tổ chức - CÓ ĐÁP ÁN
... Hành vi 2 0Hành vi tổ chức bao gồm: a Hành vi thái độ cá nhân b Hành vi thái độ cá nhân với tập thể c Hành vi thái độ cá nhân với tổ chức d Tất 2 1Hành vi tổ chức nghiên cứu thái độ hành vi định ... 2 2Hành vi tổ chức chức năng: a Chức giải thích b Chức dự đoán c Chức kiểm soát d Tất 2 3Hành vi tổ chức mối quan hệ với môn học a Khoa học trị b Tâm lý xã hội c Nhân chủng học d Tất 2 4Hành ... hội nhập, hay nói, đoán 68Trong học thuyết công bằng, nhân vi n áp dụng dạng so sánh a Tự so sánh bên tổ chức b So sánh người khác bên tổ chức bên tổ chức c Tự so sánh bên tổ chức d Tất 69Trong...
 • 16
 • 571
 • 1

Trắc nghiệm môn hành vi tổ chức

Trắc nghiệm môn hành vi tổ chức
... thể a Nhân vi n có khả sẵn sàng làm vi c b Nhân vi n có khả không sẵn sàng làm vi c c Nhân vi n khả sẵn sàng làm vi c d Nhân vi n khả không sẵn sàng làm vi c 66 Câu không thuộc hành vi người lãnh ... Sai 30 Trong học thuyết công bằng, nhân vi n áp dụng dạng so sánh a Tự so sánh bên tổ chức b So sánh người khác bên tổ chức bên tổ chức c Tự so sánh bên tổ chức d Tất 31 Nhóm hai hay nhiều cá nhân, ... Mâu thẫu 99 Những vấn đề không nằm nghiên cứu hành vi tổ chức cấp độ cá nhân? a Nhận thức b Động vi n c Xung đột d Ra đònh cá nhân 100 Hành vi tổ chức nhắm đến làm thể để a Tăng suất lao động...
 • 5
 • 216
 • 1

Ôn thi trác nghiệm môn hành vi tổ chức có đáp án

Ôn thi trác nghiệm môn hành vi tổ chức có đáp án
... đoạn d Hành vi 2 0Hành vi tổ chức bao gồm: a Hành vi thái độ cá nhân b Hành vi thái độ cá nhân với tập thể c Hành vi thái độ cá nhân với tổ chức d Tất 2 1Hành vi tổ chức nghiên cứu thái độ hành vi ... 2 2Hành vi tổ chức chức năng: a Chức giải thích b Chức dự đoán c Chức kiểm soát d Tất 2 3Hành vi tổ chức mối quan hệ với môn học a Khoa học trị b Tâm lý xã hội c Nhân chủng học d Tất 2 4Hành ... lòng công vi c d An toàn công vi c biến phụ thuộc mô hình hành vi tổ chức thực tế a b c d Kiến thức hành vi tổ chức mang lại nhiều lợi ích nhà nhà quản lý môn học tập trung vào: a Cải thi n...
 • 19
 • 314
 • 0

trắc nghiệm môn Hành Vi Tổ Chứ

trắc nghiệm môn Hành Vi Tổ Chứ
... d Hành vi Hành vi tổ chức bao gồm: a Hành vi thái độ cá nhân b Hành vi thái độ cá nhân với tập thể c Hành vi thái độ cá nhân với tổ chức d Tất Hành vi tổ chức nghiên cứu thái độ hành vi định đến ... Đúng Hành vi tổ chức có chức năng: a Chức giải thích b Chức dự đốn c Chức kiểm sốt d Tất Hành vi tổ chức có mối quan hệ với mơn học a Khoa học trị b Tâm lý xã hội c Nhân chủng học d Tất Hành vi tổ ... nhân b Hành vi thái độ cá nhân với tập thể c Hành vi thái độ cá nhân với tổ chức d Tất Hành vi tổ chức nghiên cứu thái độ hành vi đònh đến kết người lao động a Đúng b Sai Hành vi tổ chức có mối...
 • 13
 • 162
 • 2

Giáo trình môn hành vi tổ chức

Giáo trình môn hành vi tổ chức
... Mục tiêu Định nghĩa hành vi tổ chức Mơ tả cơng vi c nhà quản lý Trình bày thách thức mà hành vi tổ chức đối mặt Xác định đóng góp lĩnh vực khoa học khác đến hành vi tổ chức Trình bày lý mà nhà ... cần có kiến thức hành vi tổ chức 1–2 Mục tiêu Giải thích phương pháp tiếp cận nghiên cứu hành vi tổ chức Trình bày cấp độ phân tích mơ hình hành vi tổ chức 1–3 Nhà quản lý làm vi c gì? Người quản ... làm vi c đâu? Tổ chức Một đơn vị xã hội kết hợp có chủ ý, gồm nhiều người, đơn vị xã hội có hoạt động dựa tảng đạt mục tiêu chung hay nhiều mục tiêu 1–5 Các chức quản lý Hoạch định Tổ chức Các chức...
 • 10
 • 559
 • 7

câu hỏi môn hành vi tổ chức

câu hỏi môn hành vi tổ chức
... 2 0Hành vi tổ chức bao gồm: a Hành vi thái độ cá nhân b Hành vi thái độ cá nhân với tập thể c Hành vi thái độ cá nhân với tổ chức d Tất 2 1Hành vi tổ chức nghiên cứu thái độ hành vi định ... 2 2Hành vi tổ chức chức năng: a Chức giải thích b Chức dự đoán c Chức kiểm soát d Tất 2 3Hành vi tổ chức có mối quan hệ với môn học a Khoa học trị b Tâm lý xã hội c Nhân chủng học d Tất 2 4Hành ... nằm nghiên cứu hành vi tổ chức cấp độ nhóm? a Thiết kế công vi c công nghệ 52Ở giai đoạn nhóm vi c thực tốt nhiệm vụ không ưu tiên hàng đầu nhóm Thay vào thành vi n nghĩ đến c .vi c d Giai đoạn...
 • 6
 • 913
 • 16

Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức

Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức
... ĐỀ NHẬP MÔN Giới thiệu Mục tiêu môn học - Giải thích hành vi người - Dự đoán hành vi người - Kiểm soát hành vi người Tất môi trường tổ chức Số tiết giảng dạy : 45 tiết Tài liệu tham khảo - Hành ... tiết Tài liệu tham khảo - Hành vi tổ chức T.S Nguyễn Hữu Lam - Organizational Behavior S P.Robbins Phương pháp học - Hiểu rõ thuật ngữ khái niệm môn Hành vi tổ chức - Hiểu rõ mối quan hệ biến ... ĐỘ HỆ THỐNG TỔ CHỨC Chương 15 : Nền tảng Cấu trúc tổ chức Chương 16 : Thiết kế công vi c Kỹ thuật Chương 17 : Các sách nhân thực Chương 18 : Văn hóa tổ chức Chương 19 : Thay đổi tổ chức kiểm soát...
 • 7
 • 867
 • 7

Bài cuối kỳ môn: HÀNH VI TỔ CHỨC pps

Bài cuối kỳ môn: HÀNH VI TỔ CHỨC pps
... đồng dân cư địa phương hành vi vi phạm môi trường Thực tế, có nhiều địa phương, hoạt động bảo vệ môi 14 trường đưa vào hương ước thôn, xóm, lấy làm sở điều tiết hành vi người, vi c bảo vệ môi trường ... bị vi c, có 10-20 người qua đào tạo nghề Những năm qua Chính phủ có nhiều sách ưu tiên giải vi c làm cho nông dân vùng dự án, năm giải khoảng 55.000 người, "muối bỏ biển" tổng số lao động vi c ... thì cốt lõi quản lý định (quyết sách) Quyết sách quản lý gồm vi c: hoạch định kế hoạch, lựa chọn phương án hành động, thiết lập cấu tổ chức, phân định trách nhiệm quyền hạn, so sánh tình hình thực...
 • 18
 • 715
 • 1

tài liệu hướng dẫn môn hành vi tổ chức

tài liệu hướng dẫn môn hành vi tổ chức
... sau: Hành vi tổ chức gì? Hành vi tổ chức nghiên cứu nào? Hành vi tổ chức có liên quan đến quản lý? Bây bắt đầu tìm câu trả lời cho câu hỏi I Khái niệm hành vi tổ chức Nói cách đơn giản, hành vi tổ ... chuyển - Mức độ hài lòng nhân vi n tổ chức Khi vào phân tích mô hình hành vi tổ chức, làm rõ hành vi kể II Phân tích mô hình hành vi tổ chức Mô hình hành vi tổ chức xây dựng dựa hàm số toán học ... hỏi góp ý cho để có thêm tài liệu hướng dẫn học tập hay bổ ích Mục tiêu môn học: Sau học xong môn hành vi tổ chức, học vi n nắm vấn đề sau: - Giải thích mô hình hành vi tổ chức với biến phụ thuộc...
 • 180
 • 304
 • 3

báo cáo tiểu luận môn hành vi tổ chức mối quan hệ giữa làm việc nhóm và hiệu quả thực hiện công việc

báo cáo tiểu luận môn hành vi tổ chức mối quan hệ giữa làm việc nhóm và hiệu quả thực hiện công việc
... hội ihiện -Mô hình làm vi ̣c nhóm là xu tấ yếu xã hộ hiện -Làm vi ̣c nhóm giúp nâng cao hiệu quả thực hiện công vi ̣c -Làm vi ̣c nhóm giúp nâng cao hiệu quả thực hiện công ... dẫn tới vi ̣c đùn đẩy trách nhiệm, không dám quyết định hoặc quyết định chung chung, đó làm giảm hiệu quả công vi ̣c Teamwork Methoad KẾT LUẬN -Mô hình làm vi ̣c nhóm là ... tạp hóa công vi ̣c, mất nhiều thời gian không cần thiết cho quyết định Công vi ̣c có tính chuyên môn hóa cao, đòi hỏi trách nhiệm cá nhân lớn: Khi đó, làm vi ̣c nhóm có...
 • 13
 • 265
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn hành vi tổ chứchoi va dap an trac nghiem mon hanh vi to chuc100 câu hỏi trắc nghiệm môn hành vi tổ chứccâu hỏi trắc nghiệm về hành vi tổ chứcđề thị môn hành vi tổ chứchọc môn hành vi tổ chứcNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc cimetidine của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngỨng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn sinh lý người động vật từ chương i đến chương VIIhướng dẫn sử dụng proteus và ứng dụngNHỮNG QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về vắn hóaPhân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (LV thạc sĩ)BÁO cáo THỰC tập về THỪA kế THEO PHÁP LUẬTMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)Phát biểu ky niem thanh lap truongGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LỄ TÂN TẠI NHÀ KHÁCH LA THÀNHgiải pháp nằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn du lịch và xây dựng nam thanhkhóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiQuản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học hạ longGiao an the duc lop 4 ca namTài trợ xuất nhập khẩuTăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung họcBộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2016-2017 các môn nghiệp vụ chuyên ngành [full]17 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017Giao an the duc lop 2 ca namMỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập