đề thi thử quốc gia khối a 2017.

đề thi thử quốc gia môn hóa học khối a b lần 1 năm 2015

đề thi thử quốc gia môn hóa học khối a b lần 1 năm 2015
... dịch NaAl(OH)4 (hay NaAlO2) Số thí nghiệm cuối thu kết t a < /b> A B C D quoctoank3 715 @gmail.com ĐT: 0978553908 Trang –Mã đề < /b> 13 5 Câu 36 Chia 39,9 gam hỗn hợp X dạng b t gồm Na, Al, Fe thành ba phần ... thu m gam muối Giá trị m là: A < /b> 94,98 gam B 97 ,14 gam C 64,98 gam D 65 ,13 gam Câu 16 H a < /b> tan oxit kim loại M h a < /b> < /b> trị lượng v a < /b> đủ dung dịch H2SO4 10 % ta thu dung dịch muối có nồng độ 11 ,8% Tên ... A < /b> Al, Cu, Ba B Fe, Cu, Pb C Ca, Zn, Fe D Na, Ni, Cu Câu 12 : Dùng ba ống nghiệm đánh số 1, 2, cho h a < /b> < /b> chất vào ống nghiệm theo b ng sau: Thời gian Ống nghiệm Na2S2O3 H2 O H2SO4...
 • 5
 • 237
 • 1

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Hóa học khối A, B

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Hóa học khối A, B
... gương Số chất X thỏa mãn điều kiện là: A B C D Câu 31: Chất sau có khả tạo loại dẫn xuất mono brom? A m-đimetylbenzen B o-đimetylbenzen C p-đimetylbenzen D Etylbenzen Câu 32: Nhiệt phân muối sau: ... luyện: A Zn, Mg, Ag B Ba, Fe, Cu C Al, Cu, Ag D Cr, Fe, Cu Câu 43: Các ion sau tồn dung dịch: A K+, Mg2+, NO3, Cl- B Cu2+, Fe2+, HSO4, NO3 Hoàng Minh Quý – LTĐH 2015 < /b> đề < /b> thi < /b> 176 - Trang 3/18 ... thuộc nhóm A b ng tuần hoàn Kết luận sau X, Y ? (Biết ZX < ZY ZX + ZY = 32) A B n kính nguyên tử X > Y B Năng lượng ion hóa < /b> I1 X < Y C X, Y có electron lớp D Tính kim loại X > Y Mã đề < /b> thi < /b> 176 -...
 • 7
 • 73
 • 0

Đề thi thử môn toán Khối A THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc 2014 thi thử môn toán 2014

Đề thi thử môn toán Khối A THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc 2014 thi thử môn toán 2014
... 2; f KL: Max  f  xD   2; xD * Gọi H trung điểm AB, từ gt  SH   ABCD  Dễ thấy AC  CD ………… IV 3  1.0 điểm Trong mp  ABCD  kẻ HI  CD  SIH  600 HI  AC  a  SH  a 4 a ………………………………………………………………… ... mp  ABCD  kẻ DE / / AB kẻ HF//AD , mp  SHF  kẻ HL  SF ……… Vậy VS ABCD  Dễ thấy d  AB; SD   d  AB;  SDE    HL  a …………………………………… 59 0.25 0.25 0.25 0.25 www.VNMATH.com S L A D H ... 1   a   b2    a  b2 a b  1   Bình phương ta  a  b  2b     b   …………………………………… a b  b   BĐT viết lại  V 1.0 điểm Dễ thấy b4  2b    b  b    nên ta có  a  b ...
 • 4
 • 959
 • 37

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Toán 2013 Trường Ngô Gia Tự - Lần 1 docx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Toán 2013 Trường Ngô Gia Tự - Lần 1 docx
... + BC ) AB ⇔ a a + x = ( x + 2a ) a 2 a a ⇔ x − 4ax + a = ⇔ x = Vậy AD = 2 1 a 5a  ⇒ S ABCD =  + 2a a = 2  1 5a 5a mà SA ⊥ (ABCD) nên VS ABCD = SA.S ABCD = a = 3 12 BC = a Gọi N điểm ... có AC = AB + BC = a Trong tam giác vuông SAC có SA tan SCA = = AC Vì AC hình chiếu SC (ABCD) mà AC ⊥ BD nên SC ⊥ BD Đặt AD = x , x > ta có BD = a + x 1 Ta có S ABCD = AC.BD = ( AD + BC ) AB ... nên tan 30° AB = AH + HB = ( 0.25 ) +1 Do A Ox nên giả sử A( a; 0) AB = a − = ( a = + 3 +1 ⇔   a = −2 −  ) 0.25 Vì AC ⊥ AB A, B ∈ Ox nên C A có hoành độ, C ∈ BC : x − y − = ( ) ( + Với a =...
 • 5
 • 172
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 Trung Tâm Gia Sư Trực Tuyến - Lần 1 potx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 Trung Tâm Gia Sư Trực Tuyến - Lần 1 potx
... quay quanh trục nú Bỏ qua ma sát trục quay Gia tốc góc  hình trụ 2 2 A 50rad / s B 25rad / s C 20rad / s D 40rad / s Câu 55: Gia tốc tiếp tuyến điểm vật rắn (không thuộc trục quay) xuất A ... điểm A, cách nguồn đoạn rA  A 60 dB B 40 dB rB có mức cường độ âm C 12 0 dB D 80 dB Trang 3/6 - đề thi 13 6 www.MATHVN.com www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng giao ... điều hoà vật tập hợp ba đại lượng sau không đổi theo thời gian? Trang 4/6 - đề thi 13 6 www.MATHVN.com www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam A Lực phục hồi, vận tốc, dao động B Động năng, tần...
 • 6
 • 201
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A Toán 2013 Trường Ngô Gia Tự - Lần 1 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A Toán 2013 Trường Ngô Gia Tự - Lần 1 ppt
... a a + x = ( x + 2a ) a 2 www.Vuihoc24h.vn - Kờnh h c t p Online 1. 0 0.25 x - ax + a = x = a a Vy AD = 2 0.25 1 a a ị S ABCD = ỗ + 2a ữ = a 2ố ứ 3 5a a = 12 mSA ^ (ABCD)nờn VS ABCD = SA.S ABCD ... GcatamgiỏcABCl: G ỗ ỗ ( ) ( +Vi a = -2 - A -2 - , C -2 - -6 - 0.25 ) n v ổ -4 - -6 - 3ử ị Gỗ ữ ỗ ữ 3 ố ứ h c 2. Giscúhaichskhỏcnhaul ab vi a v a, b ẻ { 01 23 45 6} Vỡ a nờnacú6cỏchchn b a nờnbcú6cỏchchn. ... III. 1. i u VỡSA ^ (ABCD)nờnAClhỡnh chiucaSCtrờnmtphng (ABCD) DoúgúcgiaSCvimtphng (ABCD)lgúcgiaSCviACv bng SCA(vỡtamgiỏcSACvuụng tiAnờn SCA < 90 ) Theogt,hỡnhthang ABCDvuụng tiAvBnờntamgiỏcABC...
 • 6
 • 141
 • 0

Đề thi thử ĐH - CĐ khối A, B, D năm 2009 - 1010 trường thpt Gia Bình 1 doc

Đề thi thử ĐH - CĐ khối A, B, D năm 2009 - 1010 trường thpt Gia Bình 1 doc
... 1) 2 + dt = t + ln(t 2t + 5) 1 3I1 = + ln 3I1 0,25 dt Tính I1= + (t 1) 2 Đặt t - = 2tanv, dt = dv = (1 + tan v)dv cos v ,t = v = 0 (1 + tan v)dv 1 Nên I1 = = dv = v = 4 16 4 (1 ... xdx (tan x tan x + 5) cos2 x I= 0,25 đặt t = tanx, x ; , dt = cos x 2 với x = dx t = 1; x = t = 4 Do I= 1 1 t dt 2t 2t 1 t 2t + = (1 + (t 1) 2 + )dt = dt + t 2t + dt 31 ... có :BA = 3, BC = 15 0,25 xD = uuu r uuu r DA BA Ta có = = DC = DA DC = DA yD = D (0;0;3) DC BC z = D Suy AD = M 0,25 uu r u JB AB 3 uur 9+ ;0; ) JD J ( = = JB = JD AD 5 3+ 3+ VIIa 0,25...
 • 10
 • 148
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình
... Lb  L1  L2  1, 5L1 Cb  (1) Lb Cb C1C2 C1  C2 Từ (1) ta có  Lb Cb    1, 5 L1 2 C1C2 L  L1    1, 5 L1 1 C1  C2  L1 12 L1 2   1, 5L1  2  L 12  2 L  2 2    1, 5L1 2 21 2  ... mạch A ω = 1  22 B ω = 2 1   2 C ω = 1 Mạch điện X cộng hưởng ta có 1   L2C2 1  22  L1C1 12  L1C1 Mạch điện Y cộng hưởng ta có   D ω = 2  L1C2  L1C2 Trang 10 - Mã 234 Khi ... 21 2    1, 5 1   2 1 L1 1    2 1 2  2 12 L1 12  2 2 2  2 12   2  2 12 Chọn đáp án B Câu: Tụ điện máy phát sóng điện từ có giá trị điện dung C1 ứng với tần số phát f1 Nếu mắc nối...
 • 12
 • 1,190
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Toán trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Toán trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình
... 0,25 2/ (0,5 điểm) 15 15  k 15   k   Ta có:   x    C15   k 0  x   x  x Khi xét số hạng không chứa x ta có 15   2 k k 0 15  k k 15 C x k 15 0,25 5k  15   k  3 Vậy số ... dạng: f  y  1  f   1 x  y 1 1 x  y  1 1 x 0,25 Thế vào phương trình lại ta được:  2x   1 x  x   x   1 x   2x   Dễ thấy vế trái hàm số đồng biến [- 4 ;1] nên phương ...  k  3 Vậy số hạng không chứa x 212 .C15       (1, 0 Ta có AB   2; 1; 3 , AC   2 ;1; 5  ;  AB; AC    8; 16 ;0    điểm)  Do n  1; 2;0  vectơ pháp tuyến mặt phẳng...
 • 4
 • 209
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình
... ĐÁP ÁN KÌ THI THỬ QUỐC GIA LẦN NĂM 2 015 MÔN HÓA HỌC Đề 12 1 1C 2D 3C 4C 5D 6C 7A 8C 9D 10 A 11 B 12 A 13 C 14 C 15 C 16 B 17 D 18 D 19 D 20D 21D 22B 23A 24B 25C Đề 12 1 26C 27D 28C 29B 30C 31C 32A 33A 34C ... 38B 39C 40A 41A 42B 43B 44C 45B 46D 47B 48C 49D 50B Đề 245 1C 2A 3C 4D 5A 6B 7A 8C 9C 10 C 11 B 12 D 13 D 14 C 15 C 16 D 17 C 18 C 19 D 20D 21C 22C 23D 24C 25B Đề 245 26C 27A 28A 29B 30B 31B 32B 33D 34B ... 38C 39A 40A 41C 42A 43B 44C 45B 46C 47D 48B 49A 50B Đề 357 1C 2C 3B 4D 5D 6D 7C 8D 9C 10 C 11 D 12 C 13 A 14 C 15 D 16 A 17 D 18 D 19 B 20A 21B 22C 23C 24D 25C Đề 357 26B 27C 28C 29A 30A 31C 32A 33B 34C...
 • 5
 • 320
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình
... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... B (1) , (2), (4), (6) C (1) , (2), (5) D (3), (4), (5), (6) - - HẾT Trang 6/7 - Mã đề thi 13 2 ĐÁP ÁN made 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 ... hóa tiền sinh học - tiến hóa hóa học - tiến hóa sinh học C tiến hóa hóa học - tiến hóa sinh học - tiến hóa tiền sinh học D tiến hóa sinh học - tiến hóa hóa học - tiến hóa tiền sinh học Câu 35:...
 • 7
 • 1,655
 • 2

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Lịch Sử trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Lịch Sử trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình
... TRƯỜNG THPT GIA VIỄN A HDC THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C NĂM HỌC 2 014 - 2 015 Môn: Lịch Sử (Hướng dẫn chấm có 02 trang) Chấm theo thang điểm 10 , lấy đến 0,25; không quy tròn ... Thanh niên - Cuối năm 19 24, Nguyễn Ái Quốc Quảng Châu (Trung Quốc) mở lớp đào tạo cán bộ, giác ngộ số niên tích cực Tâm tâm xã, lập Cộng sản đoàn (2 – 19 25) Tháng – 19 25, Nguyễn Ái Quốc thành lập ... tục huấn luyện, đào tạo cán Hội - Ra báo Thanh niên (6 – 19 25); đầu năm 19 27, tác phẩm Đường Kách mệnh Nguyễn Ái Quốc xuất - Cuối năm 19 28, thực chủ trương “vô sản hoá”, nhiều cán Hội vào nhà...
 • 3
 • 244
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Địa lý trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Địa lý trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình
... GD-ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT GIA VIỄN A ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN: MÔN: ĐỊA LÍ Chấm theo thang điểm 10 , lấy đến 0,25; không quy tròn điểm CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí nước ta 1. 5 ... 34’B tại… + Kinh độ: 0.25 Điểm cực Tây :10 2 09’Đ Điểm cực Đông: 10 9024’Đ - Trên vùng biển hệ tọa độ địa lí nước ta kéo dài tới 0.25 0 khoảng 50’B 10 1 Đ -11 7 20’Đ biển Đông - Nằm múi số 0.25 2.Trình ... phân theo….(%) Năm Tổng số Nông-lâmthủy sản 2005 10 0 19 ,3 2 010 10 0 18 ,9 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 2.0 0.5 Chia Công nghiệp xây dựng 38 ,1 38,2 Dịch vụ...
 • 4
 • 1,653
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Yên Mô A, Ninh Bình

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Yên Mô A, Ninh Bình
... thị 1: ………………………………………………………………………… Giám thị 2: ………………………………………………………………………… SỞ GD & ĐT NNH BÌNH TRƯỜNG PTTH YÊN MÔ A HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ LẦN THỨ NHẤT KÌ THI THPT QUỐC GIA CHUNG NĂM 2 015 Môn: ... câu trả lời phải thể dạng văn (đoạn văn ngắn) Nội dung câu hỏi trả lời độc lập Về nội dung: Câu Hoàn cảnh sáng tác thơ: tháng 12 /19 74 Đó thời điểm chiến tranh chống Mĩ giai đoạn gấp rút Tất quân ... gái tiền phương”, nữ chiến sĩ giao liên hay cô gái niên xung phong Sự có mặt cô gái đỉnh Trường Sơn nơi tuyến đầu Tổ quốc nhắc với mai sau chiến đấu toàn dân tham gia, có đóng góp người gái trẻ...
 • 6
 • 196
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Gia Viễn A, Ninh Bình
... ĐIỂM THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 015 MÔN NGỮ VĂN Phần I: Đọc hiểu (3 điểm) Câu 1: Đoạn văn trích từ tác phẩm Người lái đò Sông Đà (0.25đ); thuộc thể loại tùy bút (0,25đ) Câu 2: Ý đoạn văn: Đoạn văn ... Làm văn (7 điểm) 1/ Yêu cầu kĩ năng: Thí sinh biết cách làm văn nghị luận văn học kết hợp nghị luận xã hội, làm có kết cấu chặt chẽ, bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi tả, dùng ngữ ... Điểm 4: Đáp ứng nửa yêu cầu, thi u ý mắc số lỗi - Điểm 3: Bài thi u ý, lúng túng triển khai vấn đề, mắc nhiều lỗi diễn đạt - Điểm 2: Bài sơ sài, mắc nhiều lỗi kĩ - Điểm 1: Bài viết sơ sài, có nhiều...
 • 5
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn toán khối a thpt ngô gia tự vĩnh phúc 2014 thi thử môn toán 2014đề thi thử đại học khối ađề thi thử môn hóa khối ađề thi thử đại học khối a môn toán 2014đề thi thử đại học khối a 2014đề thi thử đại học khối a môn lý 2014đề thi thử đại học khối a 2012đề thi thử đại học khối a môn hóa 2014đề thi thử môn lý khối ađề thi thử môn toán khối ađề thi thử cao đẳng khối a 2013đề thi thử cao đẳng khối a môn toán 2013đề thi thử đại học khối a môn hóa 2012bộ đề thi thử đại học khối a 2012đề thi thử môn toán khối a năm 2012XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ THỰC TẾ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG 4 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN – VẬT LÍ 10 CƠ BẢNBài toán tối ưu vectơ với các hàm khả vi fréchet và điều kiện tối ưu cấp hai (LV thạc sĩ)Châu Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Quản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, xử lý các nguồn nước thải trước khi xả thải vào sông lô, đoạn qua thành phố tuyên quangTổ chức bồi dưỡng kĩ năng đánh giá năng lực học sinh cho giáo viên các trường THCS thành phố uông bí, quảng ninhĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangRèn luyện kĩ năng sử dụng sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 với sự hỗ trợ của một số kĩ thuật dạy học tích cựcLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND làoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơnGiải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện yên sơn, tỉnh tuyên quangQuản lý hệ thống thông tin phục vụ tự kiểm định chất lượng ở trường trung cấp nghề nam thái nguyênBài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị, ứng dụng giải một số bài toán trong thực tếHướng dẫn thực hành photoshopDãy farey và áp dụngHướng dẫn sử dụng phần mềm ADOBE FLASHXây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “mưa với cuộc sống con người” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học cơ sởSoạn thảo và sử dụng các bài tập chương “dòng điện xoay chiều” vật lí 12 có sử dụng dao động kí điện tử nhằm bồi dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinh
Đăng ký
Đăng nhập