trắc nghiệm C5 kiểm toán căn bản

Trắc nghiệm kiểm toán căn bản có đáp án

Trắc nghiệm kiểm toán căn bản có đáp án
... tài kiểm toán sai sót kiểm toán viên phát đơn vị điều chỉnh theo ý kiến kiểm toán viên TL : Đúng GT : GT/174 7.18 Trong trường hợp từ hai công ty kiểm toán thực kiểm toán báo cáo kiểm toán ... kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội là: a Phương pháp sử dụng để kiểm toán b Phạm vi hoạt động mục đích kiểm toán c Các chuẩn mực kiểm toán áp dụng d Không khác ĐÁP ÁN :A ... nhận toàn phần ĐÁP ÁN :A 13 Báo cáo kiểm toán hình thức biểu trực tiếp của: a Chức kiểm toán b Thư hẹn kiểm toán c Kết luận kiểm toán d Câu a b ĐÁP ÁN :C 14 Khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn...
 • 10
 • 2,830
 • 12

bài tập trắc nghiệm kiểm toán đại cương (kiểm toán căn bản) pptx

bài tập trắc nghiệm kiểm toán đại cương (kiểm toán căn bản) pptx
... Vì lập KH kiểm toán ko xuất phát từ yêu cầu kiểm toán nhằm chuẩn bị điều kiện công tác kiểm toán, cho kiểm toán mà nguyên tắc công tác kiểm toán quy định thành chuẩn mực đòi hỏi kiểm toán viên ... CHỨC KIỂM TOÁN Lựa chọn câu trả lời phù hợp: Dấu hiệu khác kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội là: a Phương pháp sử dụng để kiểm toán b Phạm vi hoạt động mục đích kiểm toán c ... chuẩn mực kiểm toán áp dụng d Không có khác Lĩnh vực đặc trưng Kiểm toán Nhà nước là: a Kiểm toán tuân thủ b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tài d Lĩnh vực khác CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI...
 • 22
 • 1,665
 • 18

Kiểm toán căn bản lý thuyết, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm cập nhật theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực kiểm toán việt nam mới nhất ban hành 2013 trần mạnh dũng, lại thị thu thủy pdf

Kiểm toán căn bản  lý thuyết, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm cập nhật theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực kiểm toán việt nam mới nhất ban hành 2013 trần mạnh dũng, lại thị thu thủy pdf
... nhà nghiên cứu, người hành nghề kế toán kiểm toán nội dung cập nhất Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tể Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam ban hành năm 2013; nội dung kiểm toán quốc tế thông qua việc nghiên ... pháp kiểm toán, kiểm toán phân thành kiểm toán bắt buộc kiểm toán tự nguyện - Phân loại kiểm toán theo chu kv kiểm toán, phân kiểm toán thành kiểm toán thường kỳ, kiểm toán định kỳ kiểm toán ... kiểm toán hiệu - Phân loại kiểm toán theo phương pháp áp dụng kiểm toán, phân kiểm toán thành kiểm toán chứng từ kiểm toán chứng từ - Phân loại kiểm toán theo phạm vi tiến hành kiểm toán, kiểm toán...
 • 203
 • 54
 • 0

Đề thi trắc nghiệm, tự luận marketing căn bản

Đề thi trắc nghiệm, tự luận marketing căn bản
... phân đoạn thi trường Các biến số của Marketing Mix phải được thay đổi theo từng đoạn thi trường mục tiêu của donah nghiệp Theo quan điểm của marketing, nghiên cứu thi trường ... trường marketing vĩ mô doanh nghiệp b.Quy mô thị trường c.Sức dấp dẫn thị trường d.Thế mạnh doanh nghiệp Đề Câu (3 điểm): Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách ghi giấy thi thứ ... sinh lý, tự hoàn thi ̣, được tôn trọng b) Cá nhân, an toàn, sinh lý, tự hoàn thi ̣n, được tôn trọng c) Sinh lý, an toàn, được tôn trọng, xã hội, tự hoàn thi ̣n d) Không câu...
 • 5
 • 4,446
 • 116

KIỂM TOÁN CĂN BẢN

KIỂM TOÁN CĂN BẢN
... rủi ro kiểm toán • Ma trận rủi ro phát 2.4.2 Rủi ro kiểm toán c Mối quan hệ loại rủi ro kiểm toán • Mô hình rủi ro kiểm toán: Trong đó: AR: Rủi ro kiểm toán IR: Rủi ro tiềm tàng CR: Rủi ro kiểm ... Mối quan hệ loại rủi ro kiểm toán 2.4.2 Rủi ro kiểm toán a.Khái niệm Rủi ro kiểm toán rủi ro (khả năng)mà KTV đưa ý kiến không xác đáng đối tượng kiểm toán thực kiểm toán RRKT xác định từ biên ... tin kiểm toán có sai phạm trọng yếu, hoặc: + KTV đưa ý kiến không chấp nhận thông tin kiểm toán sai phạm trọng yếu … 2.4.2 Rủi ro kiểm toán b Các loại rủi ro kiểm toán Rủi ro tiềm tàng Rủi ro kiểm...
 • 138
 • 2,552
 • 22

bài giảng kiểm toán căn bản

bài giảng kiểm toán căn bản
... hình thức kiểm toán nội mời Kiểm toán viên công ty kiểm toán tiến hành b Theo mục đích báo cáo kiểm toán - Kiểm toán định kỳ: kiểm toán báo cáo TC hàng năm Thường chủ doanh nghiệp mời kiểm toán độc ... thống kiểm soát nội Khi lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên công ty kiểm toán phải đánh giá rủi ro tiềm tàng cho toàn báo cáo tài đơn vị kiểm toán Khi lập chương trình kiểm toán, kiểm toán ... Luật kiểm toán đời Sau kiểm toán phát triển nhanh chóng, nhiều công ty kiểm toán xuyên quốc gia xuất Mỹ: 45 000 hãng kiểm toán Pháp: 24 miền có 24 công ty kiểm toán với khoảng > 10 000 Kiểm toán...
 • 96
 • 2,136
 • 13

Câu hỏi ôn tập kiểm toán cản bản

Câu hỏi ôn tập kiểm toán cản bản
... 16 Mục tiêu kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ ? 17 Trung thực kiểm toán khác với trung thực kế toán hay không ? Giải thích ? 18 Có ý kiến cho ... kết cuối kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước kiểm toán nội ? 41 Hãy phân tích giải thích kết luận sau : + IR tăng CR tăng + DR giảm số lượng chứng kiểm toán tăng 42 Có loại báo cáo kiểm toán ? ... tổ chức kiểm toán tiến hành ? 43 Trong trình thực kiểm toán kiểm toán viên có quyền thay đổi chương trình kiểm toán cho sát với tình hình thực tế đơn vị không ? Tại sao? 44 Anh chị hiểu câu nói...
 • 4
 • 1,834
 • 34

Ôn trắc nghiệm môn kiểm toán

Ôn trắc nghiệm môn kiểm toán
... hàng B Khi công ty kiểm toán lập xong kế hoạch kiểm toán cho khách hàng C Khi công ty kiểm toán kí hợp đồng với khách hàng D Khi công ty kiểm toán bắt đầu tiến hành công việc kiểm toán cho khách ... Vì lập KH kiểm toán ko xuất phát từ yêu cầu kiểm toán nhằm chuẩn bị điều kiện công tác kiểm toán, cho kiểm toán mà nguyên tắc công tác kiểm toán quy định thành chuẩn mực đòi hỏi kiểm toán viên ... tục kiểm toán chi tiết TL : Đúng GT : Mối quan hệ cụ thể hóa công thức : Thủ tục kiểm tra chi tiết = Trắc nghiệm độ vững chãi trắc nghiệm công việc + Trắc nghiệm trực tiếp số dư 6.10/ Kiểm toán...
 • 19
 • 435
 • 13

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản
... 16 Mục tiêu kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ ? 17 Trung thực kiểm toán khác với trung thực kế toán hay không ? Giải thích ? 18 Có ý kiến cho ... kết cuối kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước kiểm toán nội ? 41 Hãy phân tích giải thích kết luận sau : + IR tăng CR tăng + DR giảm số lượng chứng kiểm toán tăng 42 Có loại báo cáo kiểm toán ? ... tổ chức kiểm toán tiến hành ? 43 Trong trình thực kiểm toán kiểm toán viên có quyền thay đổi chương trình kiểm toán cho sát với tình hình thực tế đơn vị không ? Tại sao? 44 Anh chị hiểu câu nói...
 • 4
 • 1,226
 • 19

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản 2

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản 2
... túi Không nhỏ 20 0 (2) Nổ mìn lỗ khoan nhỏ Không nhỏ 20 0 Nổ mìn buồng nhỏ (hình ống) Không nhỏ 20 0 (2) Nổ mìn lỗ khoan lớn Theo thiết kế không- nhỏ 20 0 (3) Nổ mìn lỗ khoan lớn có tạo túi Không nhỏ ... mái bê tông cốt thép làm trần; phải có lớp cách nhiệt, mái nhà kho phải làm vật liệu không cháy Có lợp ngói phibrôximăng 33 34 d) Nền nhà sàn nhà phải đảm bảo luôn khô Nền phải cao mặt kho 20 cm ... 2. 3 Nếu sở xây dựng nhà kho bảo quản chung vật liệu nổ nhóm khác phải tuân theo điều 2. 1.7 TCVN 4586 : 1988 2. 4 Những kho vật liệu nổ tạm thời sử dụng năm thực theo phụ lục TCVN 4586 : 1988 2. 5...
 • 6
 • 865
 • 7

Tài liệu ôn tập trắc nghiệm môn kiểm toán

Tài liệu ôn tập trắc nghiệm môn kiểm toán
... công ty kiểm toán trở thành chủ thể kiểm toán khách hàng : A Khi công ty kiểm toán có liên lạc với khách hàng B Khi công ty kiểm toán lập xong kế hoạch kiểm toán cho khách hàng C Khi công ty kiểm ... tài kiểm toán có sai sót kiểm toán viên phát đơn vị điều chỉnh theo ý kiến kiểm toán viên TL : Đúng GT : GT/174 7.18 Trong trường hợp có từ hai công ty kiểm toán thực kiểm toán báo cáo kiểm toán ... tục kiểm toán chi tiết TL : Đúng GT : Mối quan hệ cụ thể hóa công thức : Thủ tục kiểm tra chi tiết = Trắc nghiệm độ vững chãi trắc nghiệm công việc + Trắc nghiệm trực tiếp số dư 6.10/ Kiểm toán...
 • 19
 • 613
 • 9

Kiểm toán căn bản

Kiểm toán căn bản
... Bài kiểm tra kỳ (10%) Bài tập tình (20%) Kiểm tra cuối kỳ (60%) CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KiỂM TỐN o o o o o o o o o Lịch sử đời phát triển kiểm tốn Bản chất chức kiểm tốn Khái niệm kiểm ... định số 70/CP: “ thành lập kiểm tốn Nhà nước với nhiệm vụ quyền hạn quy định cụ thể” 10 BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TỐN  Bản chất kiểm tốn Kiểm tốn đồng nghĩa với kiểm tra kế tốn Truưn thäúng ... đến - BẢN CHẤT KIỂM TỐN Kiểm tốn hiểu theo theo thời điểm phát sinh với chế thị trường - Chuẩn mực kiểm tốn Vương quốc Anh, Kiểm tốn kiểm tra độc lập bày tỏ ý kiến khai tài doanh nghiệp kiểm...
 • 45
 • 890
 • 5

Bai tap kiem toan can ban

Bai tap kiem toan can ban
... HTKSNB quy trình chòu ảnh hưởng HĐQT ban lãnh đạo Điều có nghóa là: a HĐQT ban lãnh đạo trực tiếp kiểm tra nghiệp vụ phát sinh b Các thể thức kiểm soát HĐQT ban lãnh đạo lựa chọn trực tiếp thực ... lận nên đưa ý kiến khơng hợp lý Ý kiến ln đúng: KTV phải chịu trách nhiệm Ban quản trị cơng ty X phải chịu trách nhiệm Cả ban quan trị cơng ty X KTV phải chịu trách nhiệm KTV khơng phải chịu trách ... vào chỗ tùy thuộc vào nhận thức, thái độ HĐQT ban lãnh đạo đònh d Các thể thức kiểm soát lựa chọn cài đặt tùy thuộc vào phạm vi kinh doanh mà HĐQT ban lãnh đạo đònh Khi thiết kế HTKSNB lónh vực...
 • 14
 • 3,340
 • 6

Bài giảng kiểm toán căn bản

Bài giảng kiểm toán căn bản
... hình thức kiểm toán nội mời Kiểm toán viên công ty kiểm toán tiến hành b Theo mục đích báo cáo kiểm toán - Kiểm toán định kỳ: kiểm toán báo cáo TC hàng năm Thường chủ doanh nghiệp mời kiểm toán độc ... thống kiểm soát nội Khi lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên công ty kiểm toán phải đánh giá rủi ro tiềm tàng cho toàn báo cáo tài đơn vị kiểm toán Khi lập chương trình kiểm toán, kiểm toán ... lượng kiểm toán vậy, kiểm toán bị giới hạn tính độc lập kiểm toán viên phải khắc phục không loại trừ tính hạn chế, kiểm toán viên phải giải trình nêu ảnh hưởng đến kết kiểm toán báo cáo kiểm toán...
 • 97
 • 753
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm môn kiểm toán căn bản có đáp ánbộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán căn bảncác câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán căn bảncâu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán căn bảnđề thi trắc nghiệm môn kiểm toán căn bảntài liệu trắc nghiệm môn kiểm toán căn bảnđề thi trắc nghiệm môn kiểm toán căn bản có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán căn bản có đáp ánbài tập trắc nghiệm môn kiểm toán cơ bảncâu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán cơ bảncâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán căn bảnngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán căn bảncâu hỏi trắc nghiệm đúng sai kiểm toán căn bảncác câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán căn bảntrắc nghiệm kiểm toán căn bản có đáp ánTài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8 (có đáp án)giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Chủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiGiải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiMạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Pháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamQuản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữQuản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Nguyễn Bính huyện Vụ bản tỉnh Nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận Hoàng Mai- Hà Nội25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập