KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Hận Mộc
Hận Mộc(3135 tài liệu)
(47 người theo dõi)
Lượt xem 1891
22
Tải xuống 7,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 138 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 17:11

Mô tả: KIỂM TOÁN CĂN BẢN KIỂM TOÁN Họ và tên : Trần Thị MơB ộ môn : Tài chính kế toán Khoa : Kinh tế & QTKDChương 2•Một số khái niệm cơ bản trong kiểm toánNỘI DUNG2.1 Hệ thống kiểm soát nội bộ2.2 Cơ sở dẫn liệu 2.3. Gian lận và sai sót2.4 Trọng yếu và rủi ro kiểm toán2.6 Tính hoạt động liên tục2.5 Bằng chứng kiểm toán2.7 Hồ sơ kiểm toán2.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ2.1.1 Bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ2.1.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống KSNB2.1.1 Bản chất của hệ thống KSNB•Theo CMKTsố 230, HT KSNB là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, để kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để lập BCTC trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả TS của Đvị2.1.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống KSNB Môi trường kiểm soát Hệ thống kế toán Các thủ tục kiểm toán Kiểm toán nội bộ2.1.2.1 Môi trường kiểm soát•Bao gồm toàn bộ nhân tố bên trong đv và bên ngoài đv có tính môi trường tác động đến việc thiết kế, hoạt động, xử lý dư liệu của các loại hình KSNB2.1.2.2. Hệ thống kế toán•Hệ thống thông tin chủ yếu là hệ thống kt của đơn vị gồm:Hệ thống chứng từ ktHệ thống sổ kế toánHệ thống tài khoản kế toánHệ thống bảng tổng hợp, cân đối kt2.1.2.3 Các thủ tục kiểm soát•Các thủ tục ks do các nhà quản lý xd trên 3 nguyên tắc cơ bản•- Nguyên tắc bất kiêm nhiệm•- Nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng•- Nguyên tắc ủy quyền và phê chuẩn2.1.2.4 Kiểm soát nội bộ- Là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiến hành công việc kiểm tra và đánh giá các hoạt động phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị. . tục2.5 Bằng chứng kiểm toán2 .7 Hồ sơ kiểm toán 2.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ2.1.1 Bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ2.1.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống. Các yếu tố cơ bản của hệ thống KSNB Môi trường kiểm soát Hệ thống kế toán Các thủ tục kiểm toán Kiểm toán nội bộ2.1.2.1 Môi trường kiểm soát•Bao gồm

— Xem thêm —

Xem thêm: KIỂM TOÁN CĂN BẢN, KIỂM TOÁN CĂN BẢN, KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tran Anh Tho
Tran Anh Tho Vào lúc 01:03 pm 10/04/2015

hay

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu kiem-toan-can-ban

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.305345058441 s. Memory usage = 18.46 MB