KIỂM TOÁN CĂN BẢN

138 1,943 22 Gửi tin nhắn cho Hận Mộc
Hận Mộc

Hận Mộc

Tải lên: 3,135 tài liệu

  • Loading...
1/138 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 17:11

KIỂM TOÁN CĂN BẢN KIỂM TOÁN Họ và tên : Trần Thị MơB ộ môn : Tài chính kế toán Khoa : Kinh tế & QTKDChương 2•Một số khái niệm cơ bản trong kiểm toánNỘI DUNG2.1 Hệ thống kiểm soát nội bộ2.2 Cơ sở dẫn liệu 2.3. Gian lận và sai sót2.4 Trọng yếu và rủi ro kiểm toán2.6 Tính hoạt động liên tục2.5 Bằng chứng kiểm toán2.7 Hồ sơ kiểm toán2.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ2.1.1 Bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ2.1.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống KSNB2.1.1 Bản chất của hệ thống KSNB•Theo CMKTsố 230, HT KSNB là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, để kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để lập BCTC trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả TS của Đvị2.1.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống KSNB Môi trường kiểm soát Hệ thống kế toán Các thủ tục kiểm toán Kiểm toán nội bộ2.1.2.1 Môi trường kiểm soát•Bao gồm toàn bộ nhân tố bên trong đv và bên ngoài đv có tính môi trường tác động đến việc thiết kế, hoạt động, xử lý dư liệu của các loại hình KSNB2.1.2.2. Hệ thống kế toán•Hệ thống thông tin chủ yếu là hệ thống kt của đơn vị gồm:Hệ thống chứng từ ktHệ thống sổ kế toánHệ thống tài khoản kế toánHệ thống bảng tổng hợp, cân đối kt2.1.2.3 Các thủ tục kiểm soát•Các thủ tục ks do các nhà quản lý xd trên 3 nguyên tắc cơ bản•- Nguyên tắc bất kiêm nhiệm•- Nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng•- Nguyên tắc ủy quyền và phê chuẩn2.1.2.4 Kiểm soát nội bộ- Là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiến hành công việc kiểm tra và đánh giá các hoạt động phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị.[...]... pháp cơ bản 2.4.2. Rủi ro kiểm toán b. Các loại rủi ro kiểm toán Rủi ro Rủi ro kiểm kiểm toán toán Rủi ro tiềm Rủi ro tiềm tàng tàng Rủi ro kiểm Rủi ro kiểm soát soát Rủi ro phát Rủi ro phát hiện hiện Rủi ro Rủi ro kiểm kiểm toán toán 2.4.1. Trọng yếu trong nội dung kiểm toán Company Logob. Nguyên nhân phải lựa chọn thông tin trọng yếu Phạm vi quá rộngQuan tâm đến bản. .. sinh sai phạm c. Căn cứ để xác đinh thông tin trọng yếu2.4.1. Trọng yếu trong nội dung kiểm toán Quy mô:Độ lớn của sai phạm Trọng yếu Tính chất: Bản chất của sai phạm KIỂM TOÁN Họ và tên : Trần Thị MơB ộ môn : Tài chính kế toán Khoa : Kinh tế & QTKD 2.4.2. Rủi ro kiểm toán c. Mối quan hệ của cỏc loi ri ro kim toỏn ãMụ hỡnh ri ro kiểm toán: Trong đó: AR: Rủi ro kiểm toán IR: Rủi ro... thập bằng chứng kiểm toán -Tính khách quan của bằng chứng kiểm toán 2.4.2. Rủi ro kiểm toán a.Khái niệm Rủi ro kiểm toán là rủi ro (khả năng)mà KTV đưa ra ý kiến không xác đáng về đối tượng kiểm toán khi thực hiện kiểm toán. RRKT xác định từ biên độ 0 đến 100%.Ví dụ: + KTV đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ các thông tin được kiểm toán trong khi nó vẫn còn có các sai phạm trọng yếu, hoặc:... thống kiểm soát nội bộ2.2 Cơ sở dẫn liệu 2.3. Gian lận và sai sót2.4 Trọng yếu và rủi ro kiểm toán 2.6 Tính hoạt động liên tục2.5 Bằng chứng kiểm toán 2.7 Hồ sơ kiểm toán c. Mối quan hệ của các loại rủi ro kiểm toỏn ãMụ hỡnh ri ro kim toỏn ãMa trn ri ro phát hiện 2.4.2. Rủi ro kiểm toán c. Mối quan hệ của cỏc loi ri ro kim toỏnãMa trn ri ro phỏt hiện: Đánh giá của KTV về rủi ro kiểm. .. nhận các thông tin được kiểm toán trong khi nó không có các sai phạm trọng yếu… 2.1.2.1 Mụi trng kim soỏtãBao gm ton b nhõn t bên trong đv và bên ngoài đv có tính môi trường tác động đến việc thiết kế, hoạt động, xử lý dư liệu của các loại hình KSNB 2.1.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống KSNB Môi trường kiểm soát Hệ thống kế toán  Các thủ tục kiểm toán  Kiểm toán nội bộ 2.1.2.3 Cỏc... Rủi ro kiểm soátDR: Rủi ro phát hiện 2.3. Gian lận và sai sót Sai sót Sai sót Năng lực Năng lực Sức ép Sức ép Lề lối Lề lối làm làm việcviệc 2.5.2. Các yêu cầu đối với BCKTYêu cầu về tính thích hợpTính đáng tin cậy Tính liên đớiBằng chứng kiểm toán phải liên quan đến mục tiêu kiểm toán -Nguồn và bản chất thông tin thu thập-Thời điểm thu thập bằng chứng kiểm toán -Tính... ktHệ thống sổ kế toán Hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống bảng tổng hợp, cân đối kt 2.3. Gian lận và sai sót 2.3.1. Khái niệm gian lận và sai sót(t) “ Sai sót là lỗi không cố ý, thường được hiểu là sự nhầm lẫn, bỏ sót hoặc do yếu kém về năng lực gây ra sai phạm”Ví dụ:Lỗi tính toán số học, ghi chép sai Bỏ sót và hiểu sai nghiệp vụ Áp dụng sai chuẩn mực chế độ kế toán do hạn chế năng... Thấp Đánh giá của KTV về rủi ro tiềm tàng Cao Thấp nhất Thấp Trung bình Trung bìnhThấp Trung bình Cao Thấp Trung bình Cao Cao nhất 2.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ2.1.1 Bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ2.1.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống KSNB 2.3.3. Trách nhiệm của KTV đối với gian lận và sai sót 2.3. Gian lận và sai sót Phát hiện và đánh giá ảnh hưởng của sai phạm Trách... (Inherent Risk IR): Là rủi ro tiềm ẩn, vốn có do khả năng từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong báo cáo tài chính chứa đựng sai sót trọng yếu khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp cho dù có hay không hệ thống kiểm soát nội bộ 2.3.2. Các yếu tố làm nảy sinh và phát triển gian lận và sai sót (t)b. Các điều kiện làm gia tăng gian lận, sai sót Tính chính trực và năng lực của BGĐ1Các sức ép bất thường . tục2.5 Bằng chứng kiểm toán2 .7 Hồ sơ kiểm toán 2.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ2.1.1 Bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ2.1.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống. Các yếu tố cơ bản của hệ thống KSNB Môi trường kiểm soát Hệ thống kế toán Các thủ tục kiểm toán Kiểm toán nội bộ2.1.2.1 Môi trường kiểm soát•Bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TOÁN CĂN BẢN, KIỂM TOÁN CĂN BẢN, KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Bình luận về tài liệu kiem-toan-can-ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP