Vài nét về văn học thượng cổ nhật bản

VÀI NÉT VỀ VĂN HỌC SO SÁNH VÀ ỨNG DỤNG VÀO TÌM HIỂU NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRUYỆN CÂY KHẾ CỦA VIỆT NAM VÀ TRUYỆN XÚC CA TỐ VÀ XÚC CA TÁ CỦA LÀO

VÀI NÉT VỀ VĂN HỌC SO SÁNH VÀ ỨNG DỤNG VÀO TÌM HIỂU NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRUYỆN CÂY KHẾ CỦA VIỆT NAM VÀ TRUYỆN XÚC CA TỐ VÀ XÚC CA TÁ CỦA LÀO
... nét tương đồng, dị biệt truyện cổ tích Việt & Lào nguyên nhân điểm dị biệt tương đồng PHẦN NỘI DUNG I Vài nét văn học so sánh Trước hết ta phải hiểu văn học so sánh gì? Nó môn phương pháp? Văn ... thù văn học dân tộc Nó cầu nối văn học sử dân tộc văn học giới Với đời “ Tạp chí lịch sử văn học so sánh ( 1886) khẳng định đời môn văn học so sánh Ngày Văn học so sánh ngày xác định môn khoa học ... chọn) Văn học so sánh nghiên cứu triển vọng,NXB ĐHSP,2005 Mục Lục ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA VĂN HỌC LÝ LUẬN VĂN HỌC SO SÁNH PHẦN NỘI DUNG I V ÀI NÉT VỀ...
 • 22
 • 468
 • 3

VÀI NÉT VỀ VĂN HỌC MỸ

VÀI NÉT VỀ VĂN HỌC MỸ
... nhà văn tiếng Ông nhanh chóng trở thành nhà văn tiếng đương thời Cuộc đời sáng tác ông có 18 năm (1898-1916), ông để lại cho đời sau 19 tiểu thuyết, 150 truyện ngắn, kịch v.v… Jack London nhà văn ... London cho đời tiểu thuyết, 125 truyện ngắn Nhà văn Mỹ William Faukner (1897-1962) sinh ngày 25.9.1897 New Albany, bang Mississipi, miền Nam nước Mỹ gia đình sống lâu đời nơi Faukner hiểu biết ... đến chuyển tiểu thuyết châu Âu Ông giải thưởng Nobel văn học năm 1949 Ngày xưa … ngày Một nữ đôc giả sau đọc tác phẩm Faulkner viết thư hỏi nhà văn, phải người ác độc tồi tệ nhiều Faulkner viết...
 • 3
 • 277
 • 3

VÀI NÉT VỀ VĂN HỌC NGA

VÀI NÉT VỀ VĂN HỌC NGA
... Nikolai Vasillievich Gogol (1809-1852) nhà văn, nhà viết kịch tiếng văn học Nga nửa đầu kỷ 19, thủ lĩnh trường phái thực phê phán 1830, Gogol làm quen với giới văn nghệ sĩ 1831, Gogol kết thân với ... hàng đầu Gogol người tiên phong nét đặc trưng văn học Nga trước hết tỏ rõ tác phẩm ông Bá tước Leo Nikolajewitsch Tolstoi (1828-1910) chịu ảnh hưởng sâu sắc triết học trào lưu tinh thần Ánh sáng ... (1899) rút học đạo đức Sẽ… đâu có cần Khi biết dự định thực được, Tolstoi tự nhủ: - Khi lớn, làm điều Cái ông biết có được, ông nói: - Lớn rồi, đâu có cần đến Tính cách Nga Người Nga cởi mở,...
 • 3
 • 289
 • 3

Vài nét về văn học Mỹ Latinh pdf

Vài nét về văn học Mỹ Latinh pdf
... nhat l i c h sd cua cac dan tdc chung ta" n h h n g ngUdi s i n h r a va ldn len t a i van hoc My Latinh C h a u M y Rat ddng t r o n g so ho l a Cac thdi ky van hoc n h h n g ngUdi cd h a i ddng ... ngoat lich sh t r o n g d a i n a y da dUa t i e n g l a R u y Babosa (1849-1923) cua v a n hoc My Latinh Brazil, phdt trien cdi bong khdi lanh sdng tdi mot thdi mdi, txing biidc thoat ky khoi Montalvo ... k h d n g My hoan toan ap d u n g mdt each m a y mdc nghia h i e n thUc N h a v a n M a n u e l Latinh d a n chuyen sang c h h 52 CHAU MY NGAY NAY SO 02-2011 A l m e y d a (1830-1861) cua B r...
 • 12
 • 212
 • 0

Vài nét về văn học nữ đương đại Trung Quốc pdf

Vài nét về văn học nữ đương đại Trung Quốc pdf
... tác giả nữ Trung Quốc “gây tiếng vang mạnh mẽ tồn lịch sử văn học Trung Quốc Trước cách mạng văn hóa có vài người Đinh Linh, Băng Tâm khơng thành xu hướng Ngay nhà phê bình văn học Trung Quốc thừa ... tượng lạ văn đàn Trung Quốc Rất nhiều tác giả nữ nói lên tác phẩm chấp nhận được, có giá trị thực sự”(1) Theo nhà nghiên cứu văn học Trung Quốc Lưu Tư Khiêm khái niệm văn học nữ tính” Trung Quốc ... từ mang tính chủ thể nữ tính, với trải nghiệm nữ giới vào văn học yếu tố văn học nữ Để người nữ trở thành chủ thể văn học, tất nhiên phải có điều kiện xã hội định Văn học nữ khơng thể đời xã...
 • 5
 • 148
 • 2

Vài nét về văn học nữ đương đại Trung Quốc docx

Vài nét về văn học nữ đương đại Trung Quốc docx
... điểm văn học 8X Trung Quốc hỗn loạn chưa định hình cách rõ nét làng văn học Trung Quốc đương đại Theo thống kê báo giới Trung Quốc thời điểm (2008-2009), số lượng tác giả 8X Trung Quốc có đầu sách ... cơng độc giả Trung Quốc ghi nhận Nhưng số có chục tác giả trụ vững khẳng định vị trí văn đàn văn học Trung Quốc đương đại Ở phương Tây, dường giới trẻ đón nhận tác phẩm văn học 8X Trung Quốc trào ... Tuyết Thơn, Dương Hằng Qn… Ở Trung Quốc năm có giải thưởng văn học mạng Điều tác động khơng nhỏ cho phát triển văn học nghệ thuật Trung Quốc năm gần An Ni Bảo Bối nhà văn nữ tiếng mạng với nhuận bút...
 • 5
 • 150
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vài nét về văn học làm thuê : hiện tượng văn học quan trọng thời kỳ cải cách mở cửa của trugn quốc " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... phê bình văn học tiếng Trung Quốc rằng: Văn học làm thuê văn học ngời làm thuê viết, văn học viết làm thuê; văn học làm thuê trở thành tợng văn học đánh giá thấp, tranh toàn cảnh văn học đơng ... ngời làm thuê viết, ngời làm thuê làm, ngời làm thuê đọc, lực lợng độc lập với quan phơng, với lực lợng thơng mại giới học thuật nghiên cứu Trung Quốc số 6(85) - 2008 VàI nét văn học làm thuê Văn ... kiến tranh cãi, nhng đại đa số nhà văn, nhà phê bình, ngời làm công tác văn học Trung Quốc thừa nhận: văn học làm thuê có giá trị văn học, văn học làm thuê văn học ngời lao động, kiên trì biểu...
 • 7
 • 185
 • 0

Vài nét tương đồng trong truyện cổ Nhật Bản và Việt Nam.PDF

Vài nét tương đồng trong truyện cổ Nhật Bản và Việt Nam.PDF
... Cii thien chidn thing, long tdt duge ban thudng Con eii i e bj len in, bj trimg phat Trong khudn kbd ciia bai vidt nay, ebung tdi khdng ed didu kien di sau phan tfeb su gidng va khic ... xud'ng bidn, vd vat thin eir tudn chay mudi la ly vi nude bidn lai man Tuong dong ve cdt truycn Trong tmyen kd truyen mieng dan gian, cdt truyen cd vai trd nit quan trgng Cdt tmyen ed ebire nang ... bimb tdi hay Le) nude thin, Dia dd dia tbd va Tim Cim, Con chim se bj cdt ludi va sy tfeb eon Trong eic tmyen ed dan giim Viet Nam - Nbit Ban tuong ddng, eic cdt tmyfn thudng gidng d cac ket...
 • 9
 • 112
 • 2

Nghiên cứu khoa học " Vài nét về Vấn đề giớI hoá phục vụ trồng rừng trên vùng đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long " pot

Nghiên cứu khoa học
... 1999 ¨ Tài liệu tạm thời hướng dẫn kĩ thuật trồng rừng đất phèn đồng sông Cửu Long ( Thuộc dự án “ Phát triển kĩ thuật trồng rừng đất phèn đồng sông Cửu Long ) Summary Some features of the mechanization ... làm đất trồng rừng vào khoảng đến tháng năm Trong tương lai, để sử dụng máy khâu làm đất trồng rừng có tính thuyết phục hơn, trở nên hữu ích với chủ rừng vùng đất phèn ĐBSCL cần giải số vấn đề ... Nông- Lâm nghiệp vùng đất phèn đồng sông Cửu Long Tài liệu tham khảo ¨ Tài liệu thống kê rừng trồng quy hoạch trồng rừng đến năm 2010 sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Long An - 1999 ¨...
 • 8
 • 223
 • 1

Phương pháp dạy học hiện đại : Vài nét về dạy học nêu vấn đề

Phương pháp dạy học hiện đại : Vài nét về dạy học nêu vấn đề
... độ phương pháp dạy học nêu vấn đề nêu cần phải vào điều kiện cụ thể vùng miền, trường học, học, khả học sinh lớp; phải tuân thủ trình từ thấp đến cao để giúp học sinh quen dần nhằm đạt hiệu dạy ... để giúp học sinh quen dần nhằm đạt hiệu dạy học cao Trần Việt Thao (VP Tỉnh đoàn Thanh Hóa, nguyên GV, HPCM THPT; viết kiến thức học môn giáo học pháp ĐHSF khóa 1977- 1981) ...
 • 2
 • 209
 • 0

Bài giảng vài nét về vấn đề phát huy vai trò của người uy tín; phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS việt nam

Bài giảng vài nét về vấn đề phát huy vai trò của người có uy tín; phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS việt nam
... dung giảng Hiện nớc ta dân tộc Các dân tộc phong tục, tập quán, tín ngỡng, tôn giáo nh Ngời uy tín Giải pháp phát huy ngời uy tín Tín ngỡng, tôn giáo dân tộc Chính sách tín ngỡng, ... niên niên tiêu chí để trở thành ngời uy tín (trang 65 tài liệu tham khảo số 2) Giải pháp phát huy vai trò ngời uy tín Các giải pháp để phát huy vai trò ngời uy tín việc thực sách Đảng ... hệ thống trị sở Hệ thống trị sở đợc củng cố vững điều kiện để phát huy đạt đợc hiệu cao vai trò ngời tiêu biểu uy tín dân tộc 9 Việc phát huy vai trò ngời tiêu biểu uy tín phải đợc tiến...
 • 82
 • 569
 • 2

Vài nét về vấn đề đào tạo giáo viên GDĐB tại trường Đại học sư phạm pdf

Vài nét về vấn đề đào tạo giáo viên GDĐB tại trường Đại học sư phạm pdf
... giáo dục đặc biệt ĐH phạm Hà Nội, ĐH Đà Nẵng ĐH phạm TP.HCM, CĐ phạm Mẫu giáo Trung ương I, CĐ phạm Mẫu giáo Trung ương Nha Trang CĐ phạm Mẫu giáo Trung ương Tp.HCM tiến hành đào ... Tp.HCM tiến hành đào tạo giáo viên tiểu học trình độ CĐ phạm Tật học theo chương trình đào tạo Bộ phê duyệt Vì vậy, số giáo viên đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng việc triển khai giáo dục trẻ khuyết ... sau tốt nghiệp Đại học Chương trình đào tạo theo niên chế Giáo viên GDĐB có trình độ cử nhân Đại học gồm 210 đvht, Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm 80 đvht; Khối kiến thức giáo dục chuyên...
 • 6
 • 266
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai net ve van hoc cua my latinhmột vài nét về chính sách bfta của nhật bản và những điểm cơ bản trong hiệp định đối tác kinh tế bfta song phương giữa việt nam nhật bảnmột vài nét về chính sách bfta của nhật bảnvài nét về văn hoá và văn học chămpavài nét về văn hoa ảnh hưởng của văn hoá đến ngoại thươngvài nét về ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam6 bài học về văn hóa kinh doanh nhật bảnvai net ve van hoa dan toc daoi gt vài nét về công ty thương mại tổng hợp tỉnh nam địnhi gt vài nét về công ty thương mại tổng hợp tỉnh nam định 20vài nét về phông lưu trữ có xuất xứ cá nhânvài nét về văn hoá doanh nghiệp việt nam trong thời kỳ đổi mớivài nét về vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biểnvài nét về văn hóa xã hộivài nét về tổ chức thương mại thế giới wtoNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chi nhánh Quảng NamNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Dung Quất của Nhà máy Bia Dung Quất tại thị trường Quảng NgãNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ MEGA VNN của VNPT trên địa bàn thành phố Kon TumNghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamPhân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Sacombank, chi nhánh Đắk LắkPhát triển bền vững du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng NgãiPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đăk LăkPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ y tế ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà VinPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch tại Mỹ SơnPhát triển du lịch tỉnh Trà VinhSử dụng thí nghiệm, phần mềm mô phỏng và bản đồ tư duy trong dạy học chương “Điện tích Điện trường” Vật lí 11 (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập