LP unit 1 english 8

Unit 1-English 11

Unit 1-English 11
... Teacher in charge: Âàûng Häöng Liãn Lesson plan Tán Lám High School English 11 Lesson plan Date of Planning: Period: UNIT 1: FRIENDSHIP A OBJIECTIVES: I Knowledge: - Students can understand the ... Period: UNIT 1: FRIENDSHIP A OBJIECTIVES: I Knowledge: - Students know how to describe about features and character of someone Teacher in charge: Âàûng Häöng Liãn Tán Lám High School English 11 Lesson ... Describe yourself Teacher in charge: Âàûng Häöng Liãn Tán Lám High School English 11 Lesson plan Date of Planning: Period: UNIT 1: FRIENDSHIP A OBJIECTIVES: I Knowledge: - Students listen to people...
 • 13
 • 425
 • 2

Unit 1 - English 9

Unit 1 - English 9
... Philippines, Singapore, Thailand II Pre- reading: Pre- teach vocabulary : - (to) separate : - A unit of currency: eg: Dong is a unit of currency of Vietnam - Islam (n): - A language of instruction: eg ... Talk about: - What you’ve done - Places you’ve visited - people you’ve met - food you’ve tried - things you’ve bought  3rd paragraph - tell how you feel ( happy / disappointed ) - say what interests ... pairs  Some pairs read their remark T gives the correct answer  Answer key : – C - - B - – D - – E - – A -  Ask Ss some questions to check their understanding Have Nga and Maryam met each...
 • 13
 • 236
 • 0

Unit 1- English 9

Unit 1- English 9
... Teaching date: 9A: 9B: 9C: 9D: UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL Lesson 1: Getting started – Listen and read I Objectives: - Introduce, leading to the topic of a unit - Talking about ... exercises Selfevaluation: Planning date: Period: 03 Teaching date: 9A: 9B: 9C: 9D: UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL Lesson 2: Speak – Listen (45 min) I Objectives: - ... answers Selfevaluation: Period: 04 Planning date: Teaching date: 9A: 9B: 9C: 9D: UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL Lesson 3: Read (45 min) I Objectives: Developing speaking...
 • 15
 • 256
 • 1

Unit 1- English 9( Period1-6)

Unit 1- English 9( Period1-6)
... 3.Climate: Tropical 4 .Unit of currency: Ringgit 5.Capital city: Kuala Lumpur 6.Official religion: Islam 7.National language: Bahasa Malaysia 8.Compulsory Second language: English - asks Ss to ... - listen and check their results - speak out their choices - check and choose the correct ones 1-c-5-b-4-d-2-e-6 - make the model with teacher - pair work, taking turns to be Paul and then Jane ... VI Evaluation: ………………………………………………………………………… Period: Date of preparing:……… Date of teaching:…………… Unit1 : A VISIT FROM A PEN PAL Lesson 3: LISTEN A Objectives: I Knowledge: At the end of the lesson,...
 • 16
 • 203
 • 1

Unit 1 English 8 ( very interesting)

Unit 1 English 8 ( very interesting)
... thick We can walk on it - Do LF1 P16 , Ex1 in WB - Get ready U1 L2 Speak P 11- 12 - This lesson plan is suitable for Ss Individual work Date of preparing : August 17 th 2009 Written ... 2 010 appearance in speak 2( poster ) Body : - muscurlar ( bắp) Forehead : - high - low Face : - round - long - oval - high checkbone (gò má cao ) Hair : - bold (hói) - beard (râu) - moustache ( ... homework - Rewrite the dialogue Ss have pratised in Post- listening - Do Ex4 P8 and Ex7P 11- 12 in WB - Get ready U1l5 Read P13- 14 D feedback Written by Hoang Nga Tan Thanh...
 • 13
 • 188
 • 0

ATC Period 1 More exercise Unit 1English 12 pot

ATC Period 1 More exercise Unit 1 – English 12 pot
... ( lòng) 10 decide ( định) 11 demand ( yêu cầu) 12 deserve ( xứng đáng) 13 expect ( mong đợi) 14 fail ( thất bại) 15 hesitate ( dự) 16 hope ( hy vọng) 17 learn ( học) 18 manage ( xếp) 19 mean ... (khuyến khích) 10 expect (mong đợi) 11 forbid( cấm) 12 force ( buộc) 13 hire ( thuê) 14 instruct ( dẫn) 15 invite ( mời) 16 need ( cần) 17 order ( lệnh) 18 permit ( cho phép) 19 persuade (thuyết ... thảo luận) 10 dislike ( k thích) 11 enjoy (thích) 12 finish (kết thúc) 13 keep ( tiếp tục) 14 mention ( đề cập) 15 mind ( phiền, ngại) 16 miss ( nhớ, bỏ lỡ) 17 postpone ( trì hoãn) 18 practice...
 • 12
 • 305
 • 6

UNIT 1 ENGLISH 12 CB

UNIT 1 ENGLISH 12 CB
... you two met Did you meet b Exercise 2: Do the same exercise Keys: B C A A B B B C B 10 C 11 B 12 C 13 C 14 A 15 B Additional exercise (5'): Choose the best answers The man got out the car,… round ... ['frỉŋkli](adv) = thẳng thắn, trung thực, chân thành 10 secure [si'kjuә](a) = an tâm, khơng có cảm giác lo âu 11 to take the responsibility for + N/ V-ing 12 to be under a lot of study pressure In my ... out/ empty the garbage - Call some Ss to write on the board - Give comments II Pre speaking (10 '): Task 1: Read the following statements and tick the ones that apply to you and your family - Ask...
 • 16
 • 315
 • 0

Unit 1- English 10 Speaking

Unit 1- English 10 Speaking
... Civic Edu I.T 8:55 9:55 7;15 10: 40 Wed Thu Fri Sat Physical English Edu Literature Literature Geography Maths Literature I.T English Maths Biology Literature History English Maths Maths Chemistry ... English Biology Literature History English Maths Chemistry Physics Physics Maths Physical Edu Chemistry Class Meeting !!!Check your English! !!! What is the subject? ENGLISH What is the subject? PHYSICS ... Name: Quan Henry – 10A7 Mon Tue 1:00 Maths Physics 1:50 Maths 2:40 Civic Edu I.T 3:40 4:30 Wed Thu Fri Sat Physical English Edu Literature Literature Geography Maths Literature I.T English Biology...
 • 50
 • 151
 • 0

unit 1 english 3 mới

unit 1 english 3 mới
... Hi I’m Mai Hello I’m Nam Nam Mai UNIT 1: HELLO .Vocabulary: Hello (Hi): Xin chào I am (I’m) : Tôi Hello I’m Mickey mouse Hello I’m...
 • 10
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: unit 1 đến 8bài tập unit 1 lớp 8ngữ pháp unit 1 lớp 8phan speak va language foucs 3 unit 1 lop 8unit 1 english 10 listeningunit 1 english 9 speak and lítenBài 28. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ đậm nhạt)Bài 29. Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đạiMột số đặc trưng cơ bản của biến ngẫu nhiênBài 29. Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đạiBài 30. Đề tài Thể thao, văn nghệNhiên liệu sinh họcNâng cao nhận thức của sinh viên môi trường về giao thông xanhThiết kế một số thí nghiệm hỗ trợ dạy học phần quang học vật lí lớp 11 THPTHướng dẫn cộng điểm dành cho giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệmphân tích các lỗi sai phạm của ban QL thị trường đối với CTY sản xuất xúc xích vietfoodsBài 27. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ hình)Nghiên cứu sản xuất và thương mại hóa sản phẩm phân bón sinh học từ bùn thải hầm biogas (tt)Tiết 10. NL: Giới thiệu về dịch giọng. TĐN: Giọng pha trưởng - TĐN số 3ngân hàng trắc nghiệm kinh tế vi mô topicaTiết 10. NL: Giới thiệu về dịch giọng. TĐN: Giọng pha trưởng - TĐN số 3Tiết 11. Ôn TĐN: TĐN số 3. ANTT: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát: Mẹ yêu conTiết 11. Ôn TĐN: TĐN số 3. ANTT: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát: Mẹ yêu conTiết 10. NL: Giới thiệu về dịch giọng. TĐN: Giọng pha trưởng - TĐN số 3Tiết 11. Ôn TĐN: TĐN số 3. ANTT: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát: Mẹ yêu conTiết 11. Ôn TĐN: TĐN số 3. ANTT: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát: Mẹ yêu con