KIỂM TRA TRAC NGHIEM CHƯƠNG 1

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương trình toán 7

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương trình toán 7
... Ỵ{§øŠ÷«CÜ—…*~–ŠBư*¢ûÇø 7 m~ï¸mœ ÄQ»çêSRw7Y’òß®²rp~Ỉ`¿²Äü€„g+’8‰‘×þD‡H¿G7ýQlÜ+&ÁpÍÂw€š:é´¯t¡MÐm"‰¸B…P;Šú)o.ÂløO ÍuBá|»þĐÚ]êè¤ð{—Mœư= 7 ¯Ị¥"ÀYi“tnýËÕt´oG1¦¶éDº²SzI׎6·ÉÕ–¾…QÕy‰²%zØ ÇDªÐH¥¡^ÙÏwéïÁsÍF’ùJ%…A®Ÿ...
 • 324
 • 448
 • 3

Đề kiếm tra trắc nghiệm chương 1: Thương nhân và các công ty thương mại

Đề kiếm tra trắc nghiệm chương 1: Thương nhân và các công ty thương mại
... 2005, chủ sở hữu công ty TNHH thành viên là: a Một pháp nhân b Một cá nhân c Một tổ chức d B C 26 Giám đốc công ty phải là: a Người góp vốn vào công ty b Người không góp vốn vào công ty c Hoặc a b ... pháp nhân: a Công ty TNHH b Công ty hợp danh c Doanh nghiệp tư nhân d Hợp tác xã 36 Theo pháp luật VN hành, chủ thể chủ thể sau thương nhân: a Công ty hợp danh b Văn phòng đại diện thương nhân ... chủ sở hữu công ty TNHH thành viên chuyển nhựng toàn vốn điều lệ cho nhân thì: a Công ty phải chuyển đổi thành DN tư nhân b Công ty phải chuyển đổi thành DN tư nhân ĐKKD lại c Công ty chuyển đổi...
 • 8
 • 387
 • 2

Đề kiểm tra trắc nghiệm Chương 3: Một số vấn đề pháp lý về HĐMBHHQT

Đề kiểm tra trắc nghiệm Chương 3: Một số vấn đề pháp lý về HĐMBHHQT
... phải kiểm tra phẩm chất hàng hóa” thì: a Người bán đương nhiên phải kiểm tra trước ngày giao hàng 15 ngày b Người bán kiểm tra c Người bán kiểm tra không d Không có đáp án 47 Bên vi phạm HĐMBHHQT ... Cộng hòa Pháp b Hoa Kỳ c Nhật Bản d Việt Nam 58 Chủ thể tham gia giao kết HĐMBHHQT hợp pháp khi: a Có đủ tư cách pháp để giao kết HĐMBHHQT theo quy định luật quốc tịch b Người ký kết HĐMBHHQT ... nhận chào hàng 22 Trong HĐMBHHQT quy định kiểm tra phẩm chất cảng Vinacontrol làm định” giá trị pháp GCNPC là: a Không ràng buộc người mua b Ràng buộc người mua, số TH người mua bác lại c...
 • 13
 • 1,536
 • 5

Đề kiểm tra trắc nghiệm Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong KDQT

Đề kiểm tra trắc nghiệm Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong KDQT
... hợp đồng 11 Đối với việc giải tranh chấp TMQT, tòa án quốc gia: a Có thẩm quyền đương nhiên b Chỉ có thẩm quyền có yêu cầu bên tranh chấp c Chỉ có thẩm quyền hai bên tranh chấp đồng ý lựa chọn d ... sinh tranh chấp c tháng kể từ ngày giao hàng d Không có phương án 24 Theo quy định Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003, trọng tài thương mại thẩm quyền xét xử tranh chấp nào? a Tranh chấp ... mại thẩm quyền xét xử tranh chấp nào? a Tranh chấp phá sản DN b Tranh chấp từ HĐ vận chuyển c Tranh chấp từ HĐ bảo hiểm d Tranh chấp từ HĐ dịch vụ tư vấn 25 Theo công ước NewYork năm 1958, Tòa...
 • 8
 • 2,454
 • 26

Kiểm tra trắc nghiệm chương 1-2 lớp 12 - hay

Kiểm tra trắc nghiệm chương 1-2 lớp 12 - hay
... nóng) không phản ứng Na Công thức cấu tạo X 1, X2 là: A CH3-COOH, CH3-COO-CH3 B (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 C H-COO-CH3, CH3-COOH D CH3-COOH, H-COO-CH3 Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương ... môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este A HCOO-C(CH3)=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 22: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17H35COOH ... nhóm anđehit (-CHO) B Có chứa nhóm chức xeton (-CO-) C Có chứa nhóm chức rượu (-OH) D Tất sai Câu 38: Khối lượng xenluloz khối lượng HNO3 tương ứng cần dùng để sản xuất xenluloz trinitrat (biết...
 • 6
 • 516
 • 10

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 7

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 7
... Lập bảng “Tần số A Năng suất lúa (x) 20 25 Tần số (n) B Năng suất lúa (x) 20 25 Tần số (n) C Năng suất lúa (x) 20 25 Tần số (n) D Năng suất lúa (x) 20 25 Tần số (n) Câu 5: Chọn câu ... trả lời đúng: Mốt dấu hiệu điều tra suất lúa xuân năm 1990 31 tỉnh thành từ Nghệ An trở vào bảng là: A M0 = 50 B M0 = C M0 = D M0 = 35 Câu 7: Chọn câu trả lời đúng: Số trung bình trường hợp bảng...
 • 3
 • 699
 • 4

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat 3 duong trung tuyen tam giac

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat 3 duong trung tuyen tam giac
... DN đường trung tuyến ADE (vì N trung điểm AE) Do DN qua G ⇒ D, G, N thẳng hàng a) (2), (1), (3) , (4), (5) b) (2), (3) , (1), (4), (5) c) (2), (1), (4), (3) , (5) d) (2), (1), (4), (5), (3) ... (2) Xét MBD MCE có: (3) ABC có AM đường trung tuyến, G trọng tâm (gt) ⇒G thuộc đoạn thẳng AM AG = AM (4) Do MBD = MCE (c.g.c) ⇒ MD = ME (5) ADE có AM đường trung tuyến, G thuộc đoạn...
 • 2
 • 337
 • 0

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat tia phan giac cua mot goc

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat tia phan giac cua mot goc
... ý sau cách hợp lý để có lời giải toán 1) I thuộc tia phân giác góc xÂB ⇒ ID = IF (1) I thuộc tia phân giác góc ⇒ ID = IE (2) ˆ 2) Vậy I thuộc tia phân giác góc ACB 3) ID ⊥ AB, IE ⊥ BC, IF ⊥...
 • 2
 • 227
 • 0

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat 3 duong phan giac

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat 3 duong phan giac
... BÂC ⇒ A, D, I thẳng hàng ˆ 5) Ta có BIˆD = DBI ⇒ DBI cân D a) 3) , 1), 2), 4), 5) b) 3) , 2), 1), 4), 5) c) 3) , 1), 4), 2), 5) d) 1), 3) , 4), 2), 5) A I F C D ... ˆ ˆ ˆ ˆ BID = ABI + BAI ( BID góc ABI) ˆ ˆ ˆ ˆ Mà ABI = IBC , BAI = DBC ( gt ) ˆ Do BIˆD = DBI 3) Gọi E, F hình chiếu D AB, AC ˆ ˆ 4) Xét EDB ( DEB = 90 ) FDC ( DFC = 90 ) có: B ˆ ˆ DB = DC...
 • 2
 • 276
 • 0

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat duong trung truc cua doan thang

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat duong trung truc cua doan thang
... Do đó: IM + IN = IP + IN = NP (2) HM = HP (gt), d ⊥ mp (gt) ⇒ d đường trung trực đoạn thẳng MP ⇒ IM = IP, KM = KP d (3) Xét NPK có KP + KN > NP Suy : KM + KN > IM +...
 • 2
 • 324
 • 1

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat 3 duong trung truc

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat 3 duong trung truc
... (3) Các đường trung trực MN, MP cắt O (gt) O điểm cách đỉnh tam giác MNP ON = OP (4) ONP cân O có OI đường trung tuyến ˆ ⇒ OI tia phân giác góc NOP a) (2), (1), (3) b) (1), (2), (3) c) ... đường trung tuyến ˆ ⇒ OI tia phân giác góc NOP a) (2), (1), (3) b) (1), (2), (3) c) (1), (3) , (2) d) (2), (3) , (1) ...
 • 2
 • 204
 • 0

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat 3 duong cao

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat 3 duong cao
... 45 (gt) ⇒ DBA vuông cân D ⇒ AD = BD a) (2), (1), (4), (3) b) (2), (1), (3) , (4) c) (2), (3) , (1), (4) d) (1), (2), (4), (3) ... BC (3) Xét DAH DBC có: ˆ ˆ ˆ ˆ HAD = DBC , AD = BD, ADH = BDC (= 90 ) Do DAH = DBC (g.c.g) ⇒ AH = BC ˆ (4)DAB vuông D có BAD = 45 (gt) ⇒ DBA vuông cân D ⇒ AD = BD a) (2), (1), (4), (3) b)...
 • 2
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra trắc nghiệm hóa 10 chương 2kiểm tra trắc nghiệm hóa 12đề kiểm tra trắc nghiệm hóa 12đề kiểm tra trắc nghiệm lý 10đề kiểm tra trắc nghiệm sinh 10đề kiểm tra trắc nghiệm sinh 11đề kiểm tra trắc nghiệm chương 3 một số vấn đề pháp lý về hđmbhhqt có đáp ánđề kiểm tra trắc nghiệm gdcd 12đề kiểm tra trắc nghiệm hóa 11 học kì 2đề kiểm tra trắc nghiệm văn 10đề và đáp án kiểm tra trắc nghiệm sử 11de kiem tra trac nghiem toan 10kiem tra trac nghiem gdcd 12đề kiểm tra trắc nghiệm văn 12đề kiểm tra trắc nghiệm văn 11CHẤT TRỮ TÌNH TRIẾT lý TRONG THƠ NGUYỄN DUYĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 TRUYỀN THỐNG 304 LẦN XXII – NĂM 2016Mastering linux securityBất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namnhap mon co so du lieuBài tập vật lý 7 chương 1Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML2Tai tao tranh bia tu ky den tranh, hai duonggiải đề part 5 và 6 đề IIG 2017Giải sách ngữ pháp ms helen KCPebook luyện nghe ms huong bí kíp đạt 990 điểmebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmHỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG và KHÔNG dâyĐề cương và danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chứcTai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu tyPhan tich bai hoc tu lao an mayTăng cường công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 2020LUY THUA DAI SO LOP 754 de trac nghiem Tiếng anh vao 10 p226 Đề tiếng anh chuyên THCS phần 2
Đăng ký
Đăng nhập