CHương 3 hợp đồng ngoại thương

bài giảng nghiệp vụ ngoại thương chương 5 hợp đồng ngoại thương

bài giảng nghiệp vụ ngoại thương chương 5 hợp đồng ngoại thương
... đối hợp đồng ký dựa mẫu đối Quy định hợp đồng • … correspond to sample (tương tự với mẫu hàng) • ….according to sample ( tương tự mẫu) • Trên hợp đồng ghi theo mẫu số, ngược lại mẫu ghi: thuộc hợp ... trả tiền mặt hạn, mua hàng thời vụ P= 1000 x (1-4%)x(1-3%)x(1-2%) = 912 ,58 FF 27 VD: giảm giá lũy tiến  Hợp đồng NK mua Máy photocopy SHARP AR- - 28 55 16 với giá 850 USD/ cái, giảm giá cho người ... ngũ cốc, dầu mỏ Trong hợp đồng nên quy định dung sai cho phép số lượng Cách ghi hợp đồng: about, approximately, moreless VD: mua bán ngũ cốc: +- 5% , 1000 MT more or less 5% Mặt hàng có quy...
 • 89
 • 455
 • 1

bài giảng quản trị ngoại thương - chương 3 hợp đồng xuất khẩu

bài giảng quản trị ngoại thương - chương 3 hợp đồng xuất khẩu
... thống luật khác HĐNT coi hợp lệ có giá trị thực thực tế ? 2.1 Chủ thể hợp đồng phải hợp pháp 2.2 Hình thức hợp đồng phải hợp pháp 2 .3 Nội dung hợp đồng phải hợp pháp 2.4 Hợp đồng phải ký kết sở tự ... vụ giao - Hợp đồng mua bán quốc tế – (Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngồi): Là hợp đồng mua bán hàng hố ký kết bên thương nhân Việt Nam với bên thương nhân nước ngồi (Điều 80-Luật thương ... – ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG: Chủ thể: Trụ sở thương mại nước khác Đối tượng hợp đồng: Là hàng hố di chuyển qua biên giới quốc gia nước Đồng tiền tính giá hợp đồng: ngoại tệ bên Chịu...
 • 67
 • 184
 • 0

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC tê CHƯƠNG 3 CHUẨN bị GIAO DỊCH, TIẾN tới ký kết hợp ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC tê CHƯƠNG 3 CHUẨN bị GIAO DỊCH, TIẾN tới ký kết hợp ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
... đồng thương mại •* Đàm phán thương mại quốc tế: •Là đàm phán thương mại có yếu tố quốc tế, tức chủ thể đàm phán phải có quốc tòch khác nhau, để kết hợp đồng thương mại quốc tế * Đặc điểm đàm phán: ... Đàm phán thương mại: •Là trình mặc thuyết phục hai bên mua bán nội dung có liên quan đến giao dòch mua bán như: số lượng, chất lượng, giá cả, toán… nhằm đạt trí để kết hợp đồng thương mại •* ... nhiên liệu 2 ,3 100 2,6 1 13 - 13% Tổng + 13% ⇒Giá xe Wave 110 theo tiêu phải là: 1400 (1+ 13% )=1582 USD 2.2 Phương pháp xác đònh trò giá riêng: - Trò giá riêng tính theo trọng lượng: Là thương số giá...
 • 18
 • 69
 • 0

CHUONG II : ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG potx

CHUONG II : ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG potx
... ln th nht: 1951 + Sa i ln th nht: 1951 + Sa i ln th hai: 1962 (UCP 222) + Sa i ln th ba: 1974 (UCP 290) + Sa i ln th t: 1983 (UCP 400) + Sa i ln th nm: 1993 (UCP 500) + Sa i ln th sỏu: 2007 (UCP ... Payment ): Ngày giao hàng (Shipment Date ): Những nội dung liên quan đến hàng ho : 10 Những nội dung vận tải, giao nhận hàng ho : 11 Bộ chứng từ mà nhà XK phải xuất trình: 12 Sự cam kết trả tiền NHPH: ... u nhc: Vai trũ ca NH: p dng: 4.4- Open account NH XK NH NK 3- Dựng T/T hoc M/T tr tin n k TT XK HĐ Hàng & Chứng từ Ghi n/ Bỏo n trc tip ti mi ln giao NK 7.3.4 Nhờ thu nh ngha: Nh thu: Cỏc...
 • 113
 • 648
 • 0

Chương 4: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG doc

Chương 4: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG doc
... QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIÁ CIF, THANH TOÁN BẰNG L/C PHẦN I HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU Bước 1: Giục người mua mở thư tín dụng Yêu cầu người mua thực nghĩa vụ toán trước giao ... ngạch Bộ Thương mại công bố cho thời kỳ.(Bộ Thương mại Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện) Hàng cần kiểm soát xuất theo quy định điều ước quốc tế, hiệp định mà Việt Nam ký kết tham gia, Bộ Thương ... tắc thực - Kích thước phù hợp - Mỗi kiện kẻ mặt theo trình tự phù hợp - Kẻ mực không phai, đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa Nội dung ký mã hiệu 4) Kiểm tra chất lượng sở người bán Bước 4: Thuê...
 • 67
 • 360
 • 2

Thực hiện hợp đồng ngoại thương - nghiệp vụ thương mại quốc tế (Chương 6 phần 1)

Thực hiện hợp đồng ngoại thương - nghiệp vụ thương mại quốc tế (Chương 6 phần 1)
... CIF; CIP D 6. 1.1 Làm th t c XK theo qui đ nh c a nhà nư c Lu t Thương m i c a Vi t Nam ban hành ngày 14/ 06/ 2005, có hi u l c 01/01/20 06 Ngh Đ nh 12/20 06/ NĐ-CP chi ti t thi hành Lu t Thương m i ... chi ti t thi hành Lu t Thương m i ban hành ngày 23/01/20 06, có hi u l c t ngày 01/05/20 06 Ngh đ nh s 59/20 06/ NĐ-CP ban hành ngày 12/ 06/ 20 06 Quy đ nh chi ti t Lu t TM v hàng hóa, d ch v c m kinh ... doanh nghiệp cần làm thực thủ tục hải quan xuất kh u nhập kh u hàng hóa (Điều 16 – Luật hải quan) • (1) Khai nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; trường hợp thực...
 • 28
 • 2,997
 • 9

Thực hiện hợp đồng ngoại thương - nghiệp vụ thương mại quốc tế (Chương 6 phần 2)

Thực hiện hợp đồng ngoại thương - nghiệp vụ thương mại quốc tế (Chương 6 phần 2)
... v TMQT Các bất hợp lệ thường gặp cách tránh sai sót lập hóa đơn thương mại • Bất hợp lệ 1: Số hóa đơn – Số hóa đơn không đủ không theo yêu cầu L/C hợp đồng ngoại thương • Bất hợp lệ 2: Người ... hàng hóa với hợp đồng theo dõi thực hợp đồng – Bản hóa đơn dùng thư thông báo kết giao hàng, để người mua chuNn bị nhập hàng chuNn bị trả tiền hàng Nghi p v TMQT 6. 3.1 Hóa đơn thương mại (Commercial ... hàng hóa xuất nhập kh u thuộc Bộ Thương mại cấp Nghi p v TMQT 27 Những bất hợp lệ thường gặp lập C/O • Xuất trình loại C/O không với yêu cầu L/C hay hợp đồng ngoại thương • Người chứng nhận C/O...
 • 35
 • 3,049
 • 7

Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương - CHƯƠNG 5: ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG pdf

Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương - CHƯƠNG 5: ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG pdf
... giới thiệu số vấn đề bảìn nghệ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương I NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊ ÐỂ TIẾN HÀNH ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG Muốn đàm phán thành công cầìn chuẩn bị tốt yếu tố ... Thương mại, Cơ quan thống kê - Các Phòng thương mại - Các Hiệp hội thương mại - Các Nhà xuất - Các Viện nghiên cứu - Các Ngân hàng - Các Tổ chức người tiêu dùng - Các Công ty Thu thập thông ... hợp hết thời gian mà vấn đề thương lượng chưa giải xong II ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG Các hình thức đàm phán thông dụng TOP Ðàm phán diễn nhiều hình thức khác nhau, hình thức gặp mặt trực...
 • 19
 • 267
 • 2

Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (Nguyễn Cương) - Chương 4 Thực hiện hợp đồng ngoại thương

Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (Nguyễn Cương) - Chương 4 Thực hiện hợp đồng ngoại thương
... TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIÁ CIF, THANH TOÁN BẰNG L/C PHẦN I HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU Bước 1: Giục người mua mở thư tín dụng Yêu cầu người mua thực nghĩa vụ toán trước giao hàng - Kiểm tra L/C - Đối ... nhận xuất xứ ( C/O) - Chức C/O + Xác định nguồn gốc quốc gia hàng hóa + Công cụ để thực ưu đãi thương mại - Các loại C/O: Mẫu A, B, D, E, S, T, AK… - Cơ quan cấp C/O + Bộ Thương mại Việt Nam: D, ... khiếu nại - Đơn khiếu nại - Chứng từ liên quan - Chứng từ pháp lý ban đầu - Chứng thư giám định - Bản tính tổn thất - Yêu cầu bồi thường - Biên lai gửi hồ sơ khiếu nại - Chứng từ khác 4) Giải khiếu...
 • 67
 • 120
 • 0

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC tê CHƯƠNG 4 THỰC HIỆN hợp ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

BÀI GIẢNG THƯƠNG mại QUỐC tê CHƯƠNG 4 THỰC HIỆN hợp ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
... liên quan đến hợp đồng: người gửi, người nhận, trọng lượng, số hợp đồng + Các ký mã hiệu liên quan đến việc giao nhận vận tải: số hiệu chuyến hàng, tên, đòa điểm hàng đến, vận đơn, tên cảng + Các ... XUẤT KHẨU: 4. 1 Kiểm tra trước giao để chứng nhận hàng hoá phù hợp với HĐ 4. 2 Kiểm tra vệ sinh 4. 3 Kiểm dòch Kiểm dòch sản phẩm có nguồn gốc từ động vật Kiểm dòch sản phẩm có nguồn gốc thực vật ... kiện CIF/CIP: - DEQ/DAF/DDU/DDP: * Cách mua: Ký hợp đồng BH chuyến Ký hợp đồng BH bao LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN Khai báo hải quan Xuất trình hàng hóa Thực đònh hải quan Chủ hàng đăng ký hồ sơ Cán hải...
 • 18
 • 46
 • 0

Hợp đồng ngoại thương và vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.DOC

Hợp đồng ngoại thương và vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.DOC
... điểm hợp đồng ngoại thơng Khái niệm Đặc điểm hợp đồng ngoại thơng Nội dung hợp đồng ngoại thơng Vai trò hợp đồng ngoại thơng hoạt động kinh doanh xuất 2 2 nhập Các điều kiện để hợp đồng mua bán ngoại ... Hợp đồng ngoại thơng công cụ pháp lý trung tâm hoạt động kinh doanh xuất nhập đồng thời sở để bên ký kết hợp đồng khác: Hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo lãnh - Hợp đồng ngoại ... thực hợp đồng II Vai trò hợp đồng ngoại thơng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu: Các điều kiện để hợp đồng mua bán ngoại thơng có hiệu lực: 1.1 Xung đột tính hợp pháp hợp đồng mua bán ngoại...
 • 11
 • 1,816
 • 1

Tiểu luận Các bước chuẩn bị đàm phán hợp đồng ngoại thương bài mới nhất 2011.doc

Tiểu luận Các bước chuẩn bị đàm phán hợp đồng ngoại thương bài mới nhất 2011.doc
... Đàm phán hợp đồng ngoại thương: Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế loại đàm phán có hai bên chủ thể có trụ sở thương mại nước khác tham gia đàm phán để xác lập hợp đồng mua bán ... chép điện thoại  Để người gọi kết thúc nói chuyện Các bước chuẩn bị đàm phán hợp đồng ngoại thương Để đàm phán thành công thuận lợi bước chuẩn bị thật kỹ đầy đủ lợi nhiêu Đánh giá tình hình 2.1 ... tế có nhiều cách thể để đàm phán Tựu chung lại chia đàm phán theo hình thức thể hiện, gồm đàm phán văn bản, đàm phán gặp mặt đàm phán qua điện thoại Trong kinh doanh, hình thức đàm phán sử dụng...
 • 20
 • 1,553
 • 22

Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương tại công ty cp nông sản xuất khẩu cần thơ.doc

Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương tại công ty cp nông sản xuất khẩu cần thơ.doc
... tiêu đặt cho đàm phán CHƯƠNG III: NHỮNG RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN Như biết: Đàm phán hành ... số buổi đàm phán thử” nhằm tăng khả đàm phán dự trù tình xảy đàm phán Kết Trong hoạt động kinh doanh XNK rủi ro xuất lúc, nơi, khâu toàn trình đàm phán, ký kết thực hợp đồng Rủi ro đàm phán xảy ... CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ I Những vấn đề chung: Tên công ty cổ phần - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ...
 • 24
 • 1,278
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieĐề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8Chính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nộiNâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tại việt namNâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh ninh bìnhPhát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại huyện tân yên, tỉnh bắc giangQuản lý nợ quá hạn khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhánh hải phòngQuản lý thuế thu nhập cá nhân ở cục thuế tỉnh hà namQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của công ty cổ phần đầu tư f leage tại hà nộiGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTNghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp tường đỉnh giảm sóng tràn trên đê biểnNghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và độc tố đường ruột (enterotoxin) của vi khuẩn listeria, salmonella spp , staphylococcus aureus ô nhiễm trong thịt lợn ở một số tỉnh phía bắcTôn giáo, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển bạc liêuPhát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS huyện kim bảng, tỉnh hà nam theo chuẩn hiệu trưởngPhát triển thương hiệu tại Trường Cao đẳng Lạc ViệtPhát triển tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đà NẵnQuản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh Bình ĐịnQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh ĐắkLắkQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập