DeThiThu netmon hoa thpt le quy don l2 (1)

Đề thi hóa - THPT Qúy Đôn - Quảng Trị ppt

Đề thi hóa - THPT Lê Qúy Đôn - Quảng Trị ppt
... m-Cl-C6H4-NO2, m-HO-C6H4-NO2 B C6H5NO2, m-Cl-C6H4-NO2, m-HO-C6H4-NO2 C C6H5Cl, C6H5OH, m-HO-C6H4-NO2 D C6H5NO2, C6H5NH2, m-HO-C6H4-NO2 Câu 25: Cho hợp chất thơm Cl-C6H4-CH2-Cl tác dụng với dung dịch KOH (loãng ... (loãng , dư , t0) sản phẩm thu : A KO-C6H4-CH2 -OH B HO-C6H4-CH 2- OH C HO-C6H4-CH2-Cl D Cl-C6H4-CH2 -OH Câu 26: Cho dãy chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), ... trị a V A 17,8 4,48 B 30,8 2,24 C 20,8 4,48 D 35,6 2,24 Câu 24: Cho sơ đồ: C6H6 → X → Y → Z → m-HO-C6H4-NH2 Các chất X, Y, Z tương ứng là: A C6H5Cl, m-Cl-C6H4-NO2, m-HO-C6H4-NO2 B C6H5NO2, m-Cl-C6H4-NO2,...
 • 6
 • 170
 • 0

Đề thi thử môn hóa - THPT Qúy Đôn - Quảng Trị - đợt 2 doc

Đề thi thử môn hóa - THPT Lê Qúy Đôn - Quảng Trị - đợt 2 doc
... Na Sầm Lạng Sơn Trong hành quân địch lên Thái Nguyên bị quân ta chặn đánh - Pháp hốt hoảng rút nốt điểm lại đường số Ngày 22 – 10 – 1950 đường số giải phóng - Phối hợp với mặt trận Biên giới, quân ... Liên bang Đông Dương khối Liên hiệp Pháp Còn Hiệp định Giơnevơ (21 – – 1954) ,Pháp nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ ba nước Đông Dương - Vì: Trong ... mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950? Nét diễn biến, kết ý nghĩa chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 a Ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, vì: - Từ cuối năm 1949 đầu năm 1950,...
 • 4
 • 207
 • 0

đề thi thử đại học môn hóa thpt quý đôn đà nẵng 2011

đề thi thử đại học môn hóa thpt lê quý đôn đà nẵng 2011
... Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi tr-ớc làm Cách tô sai: phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : NH09-10_KS1 Mã đề : 123 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ... phn ng l : A 0,125 mol B 0,5 mol C 0,25 mol D 0,3 mol Câu 19 : un sụi dn xut halogen X vi nc mt thi gian, sau ú thờm dung dch AgNO3 vo thy xut hin kt ta X l : A CH3-CH2-CH2Cl B CH2=CHCH2Cl C C6H5Cl ... HNO3, NaCl, Na2SO4 3/4 M 123 Câu 39 : Cho 6,72 gam Fe vo dung dch cha 0,3 mol H2SO4 c, núng (gi thit SO2 l sn phm kh nht) Sau phn ng xy hon ton, thu c A 0,02 mol Fe2(SO4)3 v 0,08 mol FeSO4 B 0,12...
 • 5
 • 287
 • 1

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Thanh Hóa (THPT Quý Đôn)

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Thanh Hóa (THPT Lê Quý Đôn)
... ÁN THANG ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI B LẦN I NĂM HỌC 2013 -2014 Câu I Điểm NỘI DUNG 1.Khi m=1 Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y  x  x a)TXĐ:D=R b)Sự biến thi n x  -Chiều biến thi n y '  x ... 1 Vậy m đồ thị hàm số có điểm cực đại ,điểm cực tiểu y '    x  m 1 Điểm A(m-1;2-2m);B(1+m,-2-2m) điểm cực đại ,điểm cực tiểu đồ thị hàm số theo giả thi t ta có OB=3 OA  OB  9OA2  (m+1) ... WWW.VNMATH.COM 2:Tìm m để đồ thị hàm số cóđiểm cực đại , điểm cực tiểu khoảng cách từ điểm cực tiểu đồ thị hàm số đến gốc toạ độ O lần khoảng cách từ điểm cực đại đồ thị hàm số đến gốc toạ độ O TXD: D=R...
 • 9
 • 55
 • 0

Đề thi thử ĐH 2014 môn Toán tỉnh Thanh Hóa THPT Quý Đôn

Đề thi thử ĐH 2014 môn Toán tỉnh Thanh Hóa THPT Lê Quý Đôn
... SABCD khoảng cách từ B tới mặt phẳng (SCD) S H A D B C +Theo giả thi t ta có AD= DC = a Gọi H trung điểm AB  HA=HB=a Từ giả thi t  ADCH hình vuông cạnh a Trong tam giác ABC có CH trung tuyến ...   x  m 1 Điểm A(m-1;2-2m);B(1+m,-2-2m) điểm cực đại ,điểm cực tiểu đồ thị hàm số theo giả thi t ta có OB=3 OA  OB  9OA2  (m+1)  (2  2m)2  (m-1)2  (2  m) 0.25 0.25 m   m  5m ... 1 1 Vậy có C54 + C5 C4 + C53 C4 + C53 C3 + C52 C42 + C52 C3 C4 =275 cách chọn thoả mãn yêu cầu toán 9b     Giải phương trình log 3x  log 3x   (1) (1)  log (3 x  1).log 9(3 x  1) ...
 • 8
 • 56
 • 0

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA THPT QUÝ ĐÔN ĐÀ NẴNG

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐÀ NẴNG
... thi t Cho Al=27, O=16, H=1, C=12, Ca=40, Fe=56, Mg=24 Hết ...
 • 2
 • 424
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT MÔN: HOÁ HỌC TRƯỜNG CHUYÊN THPT QUÝ ĐÔN - Mã đề thi 132 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT MÔN: HOÁ HỌC TRƯỜNG CHUYÊN THPT LÊ QUÝ ĐÔN - Mã đề thi 132 pptx
... www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 5/5 - đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT 132 B 132 26 B 132 C 132 27 B 132 D 132 28 D 132 A 132 29 C 132 A 132 30 D 132 C 132 ... B 132 C 132 32 D 132 B 132 33 B 132 B 132 34 A 132 10 C 132 35 D 132 11 C 132 36 D 132 12 C 132 37 A 132 13 A 132 38 B 132 14 A 132 39 D 132 15 D 132 40 C 132 16 A 132 41 D 132 17 D 132 42 B 132 ... 18 C 132 43 A 132 19 A 132 44 B 132 20 A 132 45 D 132 21 D 132 46 A 132 22 B 132 47 A 132 23 C 132 48 C 132 24 C 132 49 B 132 25 A 132 50 A www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 1/1 - đề thi 132 ...
 • 6
 • 236
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ 138 Trường THPT Quý Đôn ppsx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ 138 Trường THPT Lê Quý Đôn ppsx
... :3Cu + 8H+ + 2NO3-  3Cu2+ + 2NO + 4H2O A.Cu bị oxy hoá H+ bị khử B.Cu2+ bị oxy hoá O2- bị khử C.Cu bị oxy hoá N+5 bị khử D.H+ bị khử N+5 bị oxy hoá Câu Hạt nhân nguyên tử R có điện tích hạt nhân ... chất tạo M, N liên kết chúng là: A.MN2 với liên kết ion B.MN với liên kết Cộng hoá trị C.M2N3 với liên kết Cộng hoá trị D.M2N với liên kết ion Câu 15 Cho 11,5 g kim loại kiềm A phản ứng hết với ...  CuSO4 + BaCl2  8Al + 3Fe3O4 t  CaCl2 + 2H2O CuCl2 + BaSO4 4Al2O3 + 9Fe Những phản ứng Oxy hoá - Khử là: A.2,4 D.1,3,5 B.1,2,5 C.3,4,5 Câu Ion X- có cấu hình e : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Công...
 • 6
 • 290
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ 004 Trường THPT Quý Đôn ppsx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ 004 Trường THPT Lê Quý Đôn ppsx
... nguyên tử hiđro với obitan lai hoá sp3 nguyên tử cacbon C Các obitan lai hoá nguyên tử hiđro với obitan s p cacbon D Các obitan lai hoá nguyên tử H với obitan lai hoá sp3 nguyên tử cacbon Câu : ... nguyên tố hóa học X chu kì III, nhóm VA Cấu hình electron nguyên tử X là: A 1s22s22p63s23p2 C 1s22s22p63s23p3 B 1s22s22p63s23p4 D 1s22s22p63s23p5 Câu : Các chất phân tử có liên kết cộng hoá trị là: ... B lượng ion hoá thứ nhỏ C bán kính nguyên tử nhỏ D lượng ion hoá thứ lớn Câu : X, Y, Z nguyên tử thuộc : X : [Ar] 3d64s2 Y : [Ar] 3d84s2...
 • 7
 • 175
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ 003 Trường THPT Quý Đôn pot

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ 003 Trường THPT Lê Quý Đôn pot
... nguyên tử hiđro với obitan lai hoá sp3 nguyên tử cacbon C Các obitan lai hoá nguyên tử hiđro với obitan s p cacbon D Các obitan lai hoá nguyên tử H với obitan lai hoá sp3 nguyên tử cacbon Câu ... electron hoá trị nguyên tử xếp thành cột Câu : Nguyên tố Cs nhóm IA sử dụng để chế tạo tế bào quang điện số nguyên tố tính phóng xạ, Cs kim loại có : A giá thành rẻ, dễ kiếm B lượng ion hoá thứ ... đổi theo chiều sau A Tăng dần B giảm dần C tăng giảm D giảm tăng Câu 8: Các chất nitơ có số oxi hoá dương là: A NO, N2O, NO2, NH3 N2H4 C HNO3, NaNO2, KNO3, NH3 N2H4 B NO, N2O, NO2, HNO3, NaNO2,...
 • 7
 • 206
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ 002 Trường THPT Quý Đôn pdf

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ 002 Trường THPT Lê Quý Đôn pdf
... nguyên tử hiđro với obitan lai hoá sp3 nguyên tử cacbon C Các obitan lai hoá nguyên tử hiđro với obitan s p cacbon D Các obitan lai hoá nguyên tử H với obitan lai hoá sp3 nguyên tử cacbon Câu ... loại có : A giá thành rẻ, dễ kiếm B lượng ion hoá thứ nhỏ C bán kính nguyên tử nhỏ D lượng ion hoá thứ lớn Câu : Các chất phân tử có liên kết cộng hoá trị là: A NaHS K2S Na2SO3 , H2SO4, SO3 C ... electron hoá trị nguyên tử xếp thành cột Câu 7: Cho phân tử sau : C2H4, C2H2, O3, N2, CO2, CH4, NH3 Có phân tử có liên kết đôi có phân tử có liên kết ba? A B C D Câu 8: Một nguyên tố hóa học X chu...
 • 7
 • 207
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ 001 Trường THPT Quý Đôn docx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ 001 Trường THPT Lê Quý Đôn docx
... nguyên tử hiđro với obitan lai hoá sp3 nguyên tử cacbon C Các obitan lai hoá nguyên tử hiđro với obitan s p cacbon D Các obitan lai hoá nguyên tử H với obitan lai hoá sp3 nguyên tử cacbon Câu ... tố tính phóng xạ, Cs kim loại có : A giá thành rẻ, dễ kiếm B lượng ion hoá thứ nhỏ C bán kính nguyên tử nhỏ D lượng ion hoá thứ lớn Câu 4: Cho dãy nguyên tố nhóm IIA: Mg – Ca – Sr – Ba Từ Mg ... H2S, NaHS B Na2SO3, K2S, NaHS D H2S, K2S, NaHS, Na2SO3 Câu : Các chất phân tử có liên kết cộng hoá trị là: A NaHS K2S Na2SO3 , H2SO4, SO3 C Na2SO3, K2S, H2S, NaHS B Na2SO3, K2S, NaHS D H2S, H2SO3,...
 • 7
 • 138
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN THPT QUÝ ĐÔN MÔN HÓA pot

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN THPT LÊ QUÝ ĐÔN MÔN HÓA pot
... 2.Tính khối lượng dung dịch axit HCl đã dùng, biết dùng dư 10%  so với lượng cần  thi t.  Cho Al=27, O=16, H=1, C=12, Ca=40, Fe=56, Mg=24.  Hết  2  Đề THI TUYểN VàO LớP 1 0CHUYêN THPT QUý ĐôN NăM HọC: 2004 ­ 2005  MôN THI :HOá HọC  ... b,Hãy đề nghị CTCT của A . Biết rằng A có thể là Axit hoặc este.  Cho: Mg=24, Ca=40, K=39, Cu= 64, Al=27, Fe=56, S=32, Na=23, C=12, H=1,  O=16.  Đề THI TUYểN VàO LớP 10 CHUYêN THPT QUý ĐôN NăM HọC 2003­2004  ... Đề THI TUYểN VàO LớP 10 CHUYêN THPT QUý ĐôN NăM HọC 2003­2004  MôN THI :HOá HọC  Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)   Câu 1:  (1,0 điểm)  Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm: BaCO3, MgCO3, Al2O3 ...
 • 6
 • 336
 • 5

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN THPT QUÝ ĐÔN MÔN HÓA docx

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN THPT LÊ QUÝ ĐÔN MÔN HÓA docx
... 2.Tính khối lượng dung dịch axit HCl đã dùng, biết dùng dư 10%  so với lượng cần  thi t.  Cho Al=27, O=16, H=1, C=12, Ca=40, Fe=56, Mg=24.  Hết  2  Đề THI TUYểN VàO LớP 1 0CHUYêN THPT QUý ĐôN NăM HọC: 2004 ­ 2005  MôN THI :HOá HọC  ... b,Hãy đề nghị CTCT của A . Biết rằng A có thể là Axit hoặc este.  Cho: Mg=24, Ca=40, K=39, Cu= 64, Al=27, Fe=56, S=32, Na=23, C=12, H=1,  O=16.  Đề THI TUYểN VàO LớP 10 CHUYêN THPT QUý ĐôN NăM HọC 2003­2004  ... Đề THI TUYểN VàO LớP 10 CHUYêN THPT QUý ĐôN NăM HọC 2003­2004  MôN THI :HOá HọC  Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)   Câu 1:  (1,0 điểm)  Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm: BaCO3, MgCO3, Al2O3 ...
 • 6
 • 307
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên thpt lê quý đôn môn hóa docxcác đề thi chuyên hóa vào lớp 10 thpt lê quý đôn đà nẵngtrường thpt lê qúy đônlịch sử trường thpt lê quý đôn đống đalịch sử trường thpt lê quý đônlịch sử trường thpt lê quý đôn hà nộiwebsite trường thpt lê quý đôn đà nẵngweb trường thpt lê quý đôn đà nẵngweb trường thpt lê quý đôn tam kỳthpt lê quý đôn tam kỳ quảng namtrường thpt lê qúy đôn tam kỳ quảng nambáo có thực tập về cống tác văn thư tại trưởng thpt lê quý đôntrường thpt lê quý đôn tam kỳtrường thpt lê quý đôn điện biênthpt lê quý đôn tphcm wikiThiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiết kế dây chuyên may với công suất tự chọnMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaXây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kết hợp phép biến đổi DWT và SVD (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tế (LV thạc sĩ)Chính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 (LA tiến sĩ)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)bộ đề trắc nghiệm plc có đáp ánGiáo trình Adobe Photoshop CS 8 - Giáo trình Photoshop mới nhấtĐỌC SÁCH NHƯ THẾ nào HIỆU QUẢngay cua 1 000 000 ngay cua 1 000 000CÔNG THỨC DAO ĐONG TAT DANbài tập hóa hữu cơ dành cho các sinh viên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập