GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƯỠNG VẬT NUÔI

giáo trình đun xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi

giáo trình mô đun xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi
... 20 UI Đơn vị quốc tế MÔ ĐUN 01: XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƢỠNG VẬT NUÔI Mã đun: MĐ 01 Giới thiệu đun: Nguời học sau học xong đun có khả xác định tính toán nhu cầu dinh dưỡng (đạm, lượng, ... triển thể e Xác định nhu cầu khoáng cho bê bò nuôi thịt : Nhu cầu khoáng cho bò nuôi thịt = nhu cầu cho trì + nhu cầu cho tích luỹ 2.2 Xác định nhu cầu khoáng cho lợn a Xác định nhu cầu khoáng ... cầu khoáng cho bò chửa nuôi = nhu cầu cho trì + nhu cầu cho mang thai + nhu cầu cho nuôi Nhu cầu khoáng cho bò sữa = Nhu cầu trì + Nhu cầu tiết sữa + Nhu cầu nuôi thai + Nhu cầu để phục hồi sức...
 • 101
 • 290
 • 5

giáo trình đun xác định nhu cầu và lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm

giáo trình mô đun xác định nhu cầu và lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm
... CHƢƠNG TRÌNH MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG LÂM Mã đun: MĐ 02 Giới thiệu đun: Chƣơng trình đun nhằm trang bị cho ngƣời học kiến thức phƣơng pháp đánh giá nông ... Các phƣơng pháp xác định mục tiêu 47 Xác định mục tiêu lập kế hoạch 48 Lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm 48 3.1 Tầm quan trọng lập kế hoạch khuyến nông lâm 48 3.2.Tại ... tích nhu cầu, kết PRA để xác định mục tiêu lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm cho thôn/bản - Sản phẩm: Mỗi nhóm xác định đƣợc mục tiêu để lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm theo thời...
 • 70
 • 326
 • 5

GIÁO TRÌNH ĐUN XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƯỠNG VẬT NUÔI

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƯỠNG VẬT NUÔI
... 20 UI Đơn vị quốc tế MÔ ĐUN 01: XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƯỠNG VẬT NUÔI Mã đun: MĐ 01 Giới thiệu đun: Nguời học sau học xong đun có khả xác định tính toán nhu cầu dinh dưỡng (đạm, lượng, ... triển thể e Xác định nhu cầu khoáng cho bê bò nuôi thịt : Nhu cầu khoáng cho bò nuôi thịt = nhu cầu cho trì + nhu cầu cho tích luỹ 2.2 Xác định nhu cầu khoáng cho lợn a Xác định nhu cầu khoáng ... cầu khoáng cho bò chửa nuôi = nhu cầu cho trì + nhu cầu cho mang thai + nhu cầu cho nuôi Nhu cầu khoáng cho bò sữa = Nhu cầu trì + Nhu cầu tiết sữa + Nhu cầu nuôi thai + Nhu cầu để phục hồi sức...
 • 101
 • 282
 • 0

giáo trình mo đun xác định nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

giáo trình mo đun xác định nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
... để xác định số lượng nguyên liệu cần chuẩn bị - Căn vào loại thức ăn cần sản xuất cho đối tượng vật nuôi khác để xác định số lượng nguyên liệu cần sản xuất - Căn vào loại thức ăn hỗn hợp cần sản ... vật nuôi cần sản xuất thức ăn hỗn hợp để bổ sung loại nguyên liệu cần chuẩn bị 1.2 Xác định số lƣợng loại nguyên liệu - Căn vào quy mô sản xuất doanh nghệp sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi ... đăng ký: Ngày sản xuất: Điều kiện bảo quản: Thời hạn sử dụng: * Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập Số lô sản xuất - Hàng hoá thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu làm thức ăn chăn chăn nuôi xuất khẩu: Ngôn...
 • 86
 • 283
 • 2

giáo trình đun xác định thuốc kháng sinh thông thường

giáo trình mô đun xác định thuốc kháng sinh thông thường
... CHƢƠNG TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 67 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 67 MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH THUỐC KHÁNG SINH THÔNG THƯỜNG Mã đun: MĐ05 Giới thiệu đun ... MĐ05 Giới thiệu đun đun xác định thuốc kháng sinh thông thƣờng đun chuyên ngành chƣơng trình đào tạo sơ cấp nghề, nghề sử dụng thuốc thú y chăn nuôi Học xong đun ngƣời học có khả nhận ... quen thuốc, choáng , sốc làm giảm hiệu điều trị thuốc Vì giới thiệu học sử dụng Kanamycin cần thiết đun xác định thuốc kháng sinh thông thƣờng Mục tiêu: Học xong học ngƣời học có khả năng: - Trình...
 • 68
 • 320
 • 8

giáo trình đun xác định thuốc trị ký sinh trùng

giáo trình mô đun xác định thuốc trị ký sinh trùng
... TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 64 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 64 MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH THUỐC TRỊ KÝ SINH TRÙNG Mã đun: MĐ06 Giới thiệu đun đun xác ... Giới thiệu đun đun xác định thuốc trị sinh trùng đun chuyên ngành chƣơng trình đào tạo sơ cấp nghề, nghề sử dụng thuốc thú y dùng chăn nuôi Học xong đun ngƣời học có khả nhận dạng, ... mèo Ghẻ sinh lợn Thuốc có nguồn gốc thực vật, độc gia súc, đặc biệt chó, mèo, dễ sử dụng, hiệu điều trị cao Vì giới thiệu học sử dụng Hantox cần thiết đun sử dụng thuốc trị sinh trùng...
 • 64
 • 450
 • 4

giáo trình đun thu hoạch và tiêu thụ cá nghê nuôi cá lồng bè nước ngọt

giáo trình mô đun thu hoạch và tiêu thụ cá nghê nuôi cá lồng bè nước ngọt
... 61 MÔ ĐUN THU HOẠCH VÀ TIÊU THỤ CÁ Mã đun: MĐ 06 Giới thiệu: đun Thu hoạch tiêu thụ đun chuyên môn thu c chương trình nghề nuôi lồng nước ( chép, trắm cỏ) Thời ... lồng nuôi 2) đun 02 Chọn thả giống 3) đun 03 Chăm sóc nuôi 4) đun 04 Quản lý môi trường lồng nuôi 5) đun 05 Phòng, trị bệnh nuôi 6) đun 06 Thu hoạch tiêu thụ ... Chương trình dạy nghề Nuôi lồng nước (cá chép, trắm cỏ)” tích hợp kiến thức, kỹ cần có nghề Nghề Nuôi lồng nước (cá chép, trắm cỏ)” gồm 06 đun cụ thể sau: 1) đun 01...
 • 63
 • 219
 • 2

giáo trình đun trồng mía nghề trồng mía đường

giáo trình mô đun trồng mía nghề trồng mía đường
... 98 MÔ ĐUN: TRỒNG MÍA Mã đun: 02 Giới thiệu đun: đun Trồng mía đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp kiến thức kỹ thực hành Trồng mía Nội dung đun trình bày công việc trình trồng ... trồng mía Bài 03 Chuẩn bị đất trồng mía Bài 04 Xác định mật độ trồng mía Bài 05 Chuẩn bị hom mía giống Bài 06 Đặt hom, lấp đất Bài 07 Xử lý mía lưu gốc Bài 08 Trồng dặm Bộ giáo trình sở cho giáo ... học nghề Trồng mía đường Các thông tin giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế tổ chức giảng dạy đun cách hợp lý Giáo viên vận dụng cho phù hợp với điều kiện bối cảnh thực tế trình...
 • 99
 • 121
 • 1

giáo trình đun chuẩn bị thiết bị dụng cụ vật liệu và điều kiện vi nhân giống nghề vi nhân giống cây lâm nghiệp

giáo trình mô đun chuẩn bị thiết bị dụng cụ vật liệu và điều kiện vi nhân giống nghề vi nhân giống cây lâm nghiệp
... chương trình, giáo trình dạy nghề theo đun Giáo trình đun: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu điều kiện vi nhân giống đun thứ đun chương trình dạy nghề: Vi nhân giống lâm nghiệp ... trang bị cho học vi n kiến thức, kỹ lựa chọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu, điều kiện vi nhân giống Giáo trình đun gồm bài: Bài 1: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ vi nhân giống; Bài 2: Chuẩn bị vật liệu ... GIỐNG Mã số đun: MĐ 02 đun Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu điều kiện để vi nhân giống nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ lựa chọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu, điều kiện vi nhân...
 • 51
 • 327
 • 0

giáo trình đun sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp

giáo trình mô đun sản xuất quả ngâm nước đường đóng hộp
... đường đóng hộp Bài Chuẩn bị nguyên liệu sản xuất ngâm nước đường đóng hộp Bài Sản xuất dứa ngâm nước đường đóng hộp Bài Sản xuất vải ngâm nước đường đóng hộp Bài An toàn thực phẩm sản xuất ngâm nước ... phụ sản xuất ngâm nước đường đóng hộp; sản xuất dứa ngâm nước đường, vải ngâm nước đường đóng hộp Thời lượng đun 72 Kết cấu giáo trình gồm 08 sau: Bài Giới thiệu chung sản xuất ngâm nước đường ... QUẢ NGÂM NƯỚC ĐƯỜNG ĐÓNG HỘP Mã đun: MĐ 03 Giới thiệu đun đun sản xuất ngâm nước đường đóng hộp đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp kiến thức kỹ thực hành sản xuất ngâm nước đường...
 • 102
 • 397
 • 8

giáo trình đun nuôi chim cút sinh sản nghề nuôi chim cút chim bồ câu thương phẩm

giáo trình mô đun nuôi chim cút sinh sản nghề nuôi chim cút chim bồ câu thương phẩm
... dựng chương trình biên soạn giáo trình dùng cho đào tạo sơ cấp nghề nghề Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm Chương trình giáo trình đào tạo nghề Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm xây ... chim cút sinh sản Nuôi chim bồ câu thịt Nuôi chim bồ câu sinh sản Bán sản phẩm Giáo trình đun Nuôi chim bồ câu sinh sản nhằm cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp ... chăn nuôi Bài Chuẩn bị thức ăn cho chim bồ câu sinh sản Bài Chuẩn bị nước uống cho chim bồ câu sinh sản Bài Chuẩn bị giống chim bồ câu sinh sản Bài Nuôi dưỡng chim bồ câu sinh sản Bài Chăm sóc chim...
 • 99
 • 292
 • 3

giáo trình đun bán sản phẩm nghê nuôi chim cút chim bồ câu thương phẩm

giáo trình mô đun bán sản phẩm nghê nuôi chim cút chim bồ câu thương phẩm
... thu sản phẩm nuôi chim cút, chim bồ câu - Thực thu sản phẩm nuôi chim cút, chim bồ câu yêu cầu kỹ thuật A Nội dung Xác định sản phẩm nuôi chim cút, chim bồ câu 1.1 Nhận biết sản phẩm nuôi chim cút ... điểm bán sản phẩm chim cút, chim bồ câu 2.2 Bài tập thực hành 6.3.2.Trưng bày sản phẩm chim cút, chim bồ câu C Ghi nhớ Nhận biết nguyên tắc chọn địa điểm bán sản phẩm chim cút, chim bồ câu Sản phẩm ... việc bán sản phẩm chim cút, chim bồ câu - Thực việc bán sản phẩm nuôi chim cút, chim bồ câu theo yêu cầu kỹ thuật hiệu A Nội dung Xác định hình thức bán sản phẩm 1.1 Nhận biết hình thức bán sản phẩm...
 • 67
 • 173
 • 2

giáo trình đun chọn và cố định lồng bè ở vị trí nuooi

giáo trình mô đun chọn và cố định lồng bè ở vị trí nuooi
... trình đun Nội dung đun gồm 04 bài: Bài mở đầu Bài Chọn vị trí đặt lồng Bài Di chuyển lồng Bài Cố định lồng Mối quan hệ với đun khác đun Chọn cố định lồng vị trí nuôi ... di chuyển lồng đến vị trí nuôi an toàn 17 Bài 3: Cố định lồng Giới thiệu: Cố định lồng bè đến vị trí nuôi học thứ ba thuộc đun chọn cố định lồng vị trí nuôi Chương trình học giới ... lồng biển; giảng dạy sau đun Làm lồng bè; đun Chọn cố định lồng vị trí nuôi giảng dạy độc lập theo yêu cầu người học - Tính chất: đun Chọn cố định lồng vị trí nuôi chuyên môn...
 • 33
 • 258
 • 0

giáo trình đun sử dụng máy định vị vệ tinh nghề sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá

giáo trình mô đun sử dụng máy định vị vệ tinh nghề sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá
... Bộ giáo trình gồm quyển: 1) Giáo trình đun Sử dụng máy Định vị vệ tinh 2) Giáo trình đun Sử dụng máy Đo sâu, dò đứng 3) Giáo trình đun Sử dụng máy ngang 4) Giáo trình đun Sử ... trình đun Sử dụng Ra đa hàng hải 5) Giáo trình đun Sử dụng máy Thông tin liên lạc 6) Giáo trình đun Sử dụng máy Vô tuyến tầm phương Giáo trình Sử dụng máy Định vị vệ tinh giới thiệu ... động cách sử dụng máy Định vị vệ tinh phổ biến tàu Nội dung phân bổ giảng dạy thời gian 100 tiết bao gồm bài: Bài 1: Nguyên tắc việc xác định vị trí tàu vệ tinh Bài 2: Sử dụng máy Định vị vệ tinh...
 • 107
 • 971
 • 9

giáo trình đun bảo quản cá nghề câu vàng cá ngừ đai dương

giáo trình mô đun bảo quản cá nghề câu vàng cá ngừ đai dương
... : loại sợi nhựa tổng hợp 12 MÔ ĐUN BẢO QUẢN CÁ Mã đun: MĐ 06 Giới thiệu đun: đun Bảo quản đun chương trình dạy nghề Câu vàng ngừ đại dương trình độ sơ cấp với tổng số 76 ... trình đun Bảo quản tiến hành biên soạn hoàn chỉnh Giáo trình đun Bảo quản biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập đun Bảo quản cá, giáo trình chương trình dạy nghề Câu vàng ... Mục lục Các thuật ngữ chuyên môn, chữ viết tắt 11 MÔ ĐUN BẢO QUẢN CÁ 11 mở 13 A Nội dung 13 Vai trò việc bảo quản 13 Các phương pháp bảo quản ngừ đại dương 14 Quy trình bảo quản tàu 14...
 • 104
 • 210
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giao trinhnhu cau dinh duong vat nuoigiáo trình dinh dưỡng vật nuôi4 1 xác định nhu cầu cho các vật liệu thuộc kho lớn604 1 xác định nhu cầu cho các vật liệu thuộc kho lớncầu nối xác định đường đi từ nguồnxác định đường cầu cá nhân về hhccxác định đường cầu tổng hợpnuôi cá ao nước tĩnh muốn đạt năng suất cao cần chọn ao nuôi và xác định loài cá nuôi chính như thế nào là hợp lýcâu 14 cán cân thanh toán quốc tế là gì xác định đường bp trên đồ thị trình bày 2 trường hợp của đường bpcách xác định đường cầuxác định đường khửxác định đương lượngphương pháp xác định đường cao các khối chớpsự xác định đường trònma trận đối xứng xác định dươngDepartment of the Treasury Internal Revenue Service Business ExpensesTư tưởng giáo dục của khổng tử và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp giáo dục ở việt nam hiện nay tiểu luận cao họcLenovo C2 POWER Quick Start Guide Lenovo K10a40QUICK REFERENCE GUIDE – ENDNOTEGuide to Protecting the Confidentiality of Personally Identifiable Information (PII)tiểu luận cao học mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả trong công tác đoàn hiện nayRecommended Immunization Schedule for Children and Adolescents Aged 18 Years or Younger, UNITED STATES, 2017tiểu luận bình luận án thương mạiluận văn thạc sĩ triết học mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả trong công tác đoàn hiện nayRen luyen ky nang noi cho HS theo chương trinh thí điểmGiáo án môn Công nghệ 10 chương 1,3,4,5BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TẬP VẬT LÍ 10Mot tu duy hoan toan moi daniel h pinkmo khoa sang tao Alpha booksKhung co cau he thong quoc danMột số biểu hiện của hiện tượng học trong văn học hiện sinh miền nam việt nam trước năm 1975nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở thành phố đông hà, tỉnh quảng trị hiện nay”Phát huy một số giá trị tích cực trong đạo đức nho giáo vào việc xây dựng đạo đức cách mạng cho thanh niên việt nam hiện nay tiểu luận cao họctriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ thừa thiên huế tiểu luận cao họcTriết lý trồng người của hồ chí minh với sự nghiệp xây dựng con người mới hiện nay ở huyệnhải lăng, tỉnh quảng tri
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập