GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG
... ny cú th quan sỏt c quỏ trỡnh cú chu k c Phng phỏp chp nh s (ChAS) ch nờn dựng khụng dựng c phng phỏp trờn v ch nờn dựng i vi quỏ trỡnh cú chu k chớnh xỏc cao n 0,2 (tu theo loi ng h s dng, ... ch nờn dựng phng phỏp chp nh cho vic chnh lý n gin - Nu mi chu k cú thi gian ngn nờn dựng phng phỏp bm gi (BGLT hoc BGCL) quan sỏt cỏc phn t chu k v thi gian ngng vic quy nh khỏc, cú th dựng ... thnh b hoc nh mc, khụng phi tt c tng nhõn t nh hng u phi xõy dng riờng tr s nh mc, bng cỏch dựng h s c cu, dựng toỏn hc th, ta cú th quan sỏt thu s liu cho s mc i din Sau ú tớnh nh mc gii hn cho...
 • 109
 • 142
 • 0

giáo trình định mức kỹ thuật và đơn giá dự toán trong xây dựng

giáo trình định mức kỹ thuật và đơn giá dự toán trong xây dựng
... thi công Định mức dự toán xây dựng : định mức dùng để lập đơn giá dự toán xây dựng bản, phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng d) Phân theo phạm vi ứng dụng Định mức thống : định mức áp dụng ... vụ công tác định mức kỹ thuật ? Quá trình xây dựng cấu trình xây dựng ? Sản phẩm xây dựng ? có loại sản phẩm xây dựng ? CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỜI GIAN LÀM VIỆC - CÁC ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP ... định định mức nhằm mục đích tuân theo tương quan với tiền lương trả cho lao động 1.3 Quá trình xây dựng, sản phẩm xây dựng 1.3.1 Quá trình xây dựng cấu trình xây dựng a) Phân loại trình xây dựng...
 • 106
 • 477
 • 1

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 1phần định mức

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 1phần định mức
... Phần thứ LẬP ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT XÂY DỰNG Phần thứ hai ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH HỌC Tài liệu chính: ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM TRONG XÂY DỰNG Tác giả: ... LẬP ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT XÂY DỰNG  Chương : Khái quát chung công tác lập đònh mức kỹ      thuật xây dựng Chương : Chi phí thời gian làm việc phương pháp lập đònh mức kỹ thuật xây dựng Chương ... cứu trình xây dựng Chương : Nghiên cứu tổn thất lãng phí thời gian xây dựng Chương : Lập đònh mức kỹ thuật sản xuất xây dựng Chương 6: Đònh mức dự toán ĐMDT tổng hợp XDCT Phần thứ hai ĐỊNH GIÁ SẢN...
 • 30
 • 525
 • 3

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 2

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 2
... máy 2. 2 PHÂN LOẠI ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT Đònh mức thời gian Đònh mức chi phí lao động Phân loại theo tiêu đònh mức Đònh mức sản lượng Đònh mức thời gian máy Đònh mức suất máy 2. 2 PHÂN LOẠI ĐỊNH MỨC KỸ ... y ' 2. 3 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐỊNH MỨC THỜI GIAN VÀ ĐỊNH MỨC SẢN LƯNG (tt) Ví dụ : Với đònh mức thời gian giảm x = 20 % phù hợp với đònh mức sản lượng tăng: - y = 100.x/(100 – x) = 100 .20 /(100 – 20 ) ... n , i = 1 ,2, , n pi ∑ 18 i =1 Ti Trong : - pi : số sản phẩm - Ti : hao phí lao động 2. 4 CÁC LUẬN ĐIỂM TRONG VIỆC LẬP ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT XÂY DỰNG (tt) Luận điểm : Việc xây dựng đònh mức phải phù...
 • 22
 • 123
 • 3

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 3 phần định mức

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 3 phần định mức
... Số hiệu định mức hành Đơn Khối lượng vị sản phẩm đo làm Theo định mức (giờ cơng) đơn vị Cộng Sản phẩm Phần VI : Kết luận kiến nghò Theo quan sát (giờ cơng) % thực định mức Chi phí định mức Tổng ... K2.T2 + K3.T3 = 0, 235 x 11 + 0,47 x + 0,295 x = 8,115 công/100kg 12 3. 3 PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ KỸ THUẬT KHÁI NIỆM TKKT phương pháp áp dụng để xác đònh mức độ hoàn thành đònh mức thi công hành Mức độ ... – phút 3. 2 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC QUAN SÁT Nghiên cứu toàn diện qúa trình cần xây dựng đònh mức Lựa chọn đối tượng quan sát Mô tả điều kiện tổ chức kỹ thuật trình Phân chia trình thành phần tử,...
 • 38
 • 148
 • 2

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 4 phần định mức

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 4 phần định mức
... thời có công suất cho trình nghiên cứu - Tính toán hiệu tăng suất lao động hạ giá thành sản phẩm nhờ giảm bớt tổn thất lãng phí 4. 1 PHÂN LOẠI TỔN THẤT VÀ LÃNG PHÍ TRONG XÂY DỰNG Số ngày năm Ngày ... chất lượng sản phẩm khâu trước làm - Tổn thất vi phạm kỷ luật sản xuất - Tổn thất sai sót đồ án thi công 4. 2.3 Tổng kết tổn thất lãng phí thời gian cho loại tổn thất Để tổng hợp tình hình sản xuất ... Thành phần tổn thất trọn ca bao gồm: - Ngừng việc trọn ca tổ chức điều hành sản xuất - Nghỉ phép tiêu chuẩn - Vi phạm kỷ luật - Do nghỉ ốm tiêu chuẩn - Không có mặt thực nghóa vụ nhà nước xã hội 4. 2.1...
 • 10
 • 121
 • 1

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 5 phần định mức

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 5 phần định mức
... lao động cho phận trình xây dựng tính đơn vò đo sản phẩm sản phẩm (t1… tn) quy đổi theo hệ số chuyển đổi từ đơn vò đo sản phẩm phận trình sang đơn vò đo sản phẩm cho trình xây dựng (k1…kn) n TTN ... 0,66= 403,76 m3/ca 5. 6 XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC THỦ CÔNG Để xây dựng đònh mức trình làm việc thủ công, trước hết cần phải xác đònh điều kiện tổ chức kỹ thuật nó, mà nội dung ... 0,948cong    10  100 − 5 + 12 −  + 10  2    5. 6 XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CƠ GIỚI HÓA 5. 6.1 TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH Việc xác đònh đònh mức trình làm việc giới tiến hành...
 • 19
 • 165
 • 2

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 6 phần định mức

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 6 phần định mức
... NIỆM VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT LAO ĐỘNG KHÁI NIỆM Đònh mức kỹ thuật lao động mức quy đònh lượng lao động cần thiết để hoàn thành côg tác điều kiện tổ chức kỹ thuật đònh,với công nhân có trình ... KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT LAO ĐỘNG NGUYÊN TẮC Công tác đònh mức kỹ thuật lao động cần đảm bảo nguyên tắc sau: - Tính chất khoa học tiên tiến đònh mức - Tính thực đònh mức - Sự ... Sự bao hàm đònh mức tất loại lao động - Tính thống kinh tế quốc dân CÁC NGUYÊN TẮC KHI XÂY DỰNG ĐMKTLĐ Tính chất khoa học tiên tiến đònh mức Tính thực đònh mức Sự bao hàm đònh mức tất loại lao...
 • 4
 • 80
 • 2

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 7 phần định giá

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 7 phần định giá
... CHƯƠNG 7: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Đònh giá sản phẩm xây dựng trình dự kiến (dự toán) chi phí xây dựng công trình chủ đầu ... công xây dựng công trình toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng công trình ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY DỰNG Sản phẩm xây dựng có tính đơn chiếc, cá biệt cao Sản phẩm xây dựng sản xuất ... thụ Sản phẩm xây dựng chòu ảnh hưởng lớn điều kiện đòa tự nhiên, kinh tế, xã hội nơi tiêu thụ lý, Sản phẩm xây dựng có thời gian sử dụng dài, trình độ kỹ thuật mỹ thuật cao Các sản phẩm xây dựng...
 • 16
 • 183
 • 0

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 8 phần định giá

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 8 phần định giá
... ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG: Đònh mức kinh tế – kỹ thuật mức hao phí cần thiết vật liệu, nhân công máy thi công để hoàn thành đơn vò khối lượng công tác xây dựng Đònh mức ... LOẠI GIÁ XÂY DỰNG Phân theo nội dung chi phí giá xây dựng: • Đơn giá (giá xây dựng tổng hợp) không đầy đủ: bao gồm thành phần chí phí : vật liệu, nhân công, máy thi công • Đơn giá (giá xây dựng ... công trình • Đơn giá (giá xây dựng tổng hợp) dự thầu: Do nhà thầu lập vào điều kiện, biện pháp thi công cụ thể, đònh mức đơn giá nội 23 LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Cơ sở lập đơn giá xây dựng...
 • 38
 • 265
 • 1

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 9 phần định giá

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 9 phần định giá
... dòng ghi vào bảng tiên lượng  Xác định hạng mục lớn cơng trình, sau tiến hành xác định cơng việc chi tiết hạng mục Cơng trình dân dụng : A- Phần ngầm B- Phần hè rãnh C- Phần thân nhà D- Phần mái ... TÁC NỀ Những công việc thuộc nề công trình xây dựng thường là: xây, trát, láng, lát, ốp, lợp mái, xây bờ Công tác xây  Đơn vò tính : m3  Quy cách :  Bộ phận xây : móng, tường, trụ…  Vò trí phận: ... LƯNG Công tác tính tiên lượng công tác quan trọng trình lập dự toán xây lắp công trình Hồ sơ dự toán có xác đầy đủ hay không phụ thuộc nhiều vào trình tính tiên lượng Tiên lượng công tác trung...
 • 58
 • 307
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Cây bao trùm trong đồ thị và một số ứng dụng (LV tốt nghiệp)Kiểu của nửa nhóm số hầu đối xứng chiều nhúng 4 (LV tốt nghiệp)Phát triển du lịch ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực giao tiếp của học sinh trong dạy học nhóm bài hành động nói ở lớp 8 (LV tốt nghiệp)Hiệu quả sản xuất nghề mây tre đan tại các làng nghề xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬNXÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔIXÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10Câu hỏi trong tác phẩm của Nam Cao (LV thạc sĩ)Châu Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quangQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửTổ chức bồi dưỡng kĩ năng đánh giá năng lực học sinh cho giáo viên các trường THCS thành phố uông bí, quảng ninhNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang, biện pháp phòng chốngLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập