02 PT bac nhat BG2017

khai thac pt bậc nhất

khai thac pt bậc nhất
... số ) Bài giải 1) ( m- ) x + m = (m1).x=-(m1) Nếu m Thì PT có nghiệm x= - Nếu m = PT vô số nghiệm Vậy : Nếu m PT có nghiệm x = -1 Nếu m = PT vô số nghiệm 2) ĐK : x a, x - Biến đổi phơng trình ... a - Nếu a = PT có dạng x = PT nghiệm với x -3, x Nếu a = - ta có 12 x = 36 x = - ( loại ) Vậy : Nếu a 3, -3 phơng trình có nghiệm x = a Nếu a = PT có nghiệm x -3, Nếu a = - PT vô nghiệm ... vô nghiệm Phần 3: Kết luận A- Tóm tắt kết Việc nghiên cứu phơng pháp dạy giải phơng trình bậc nhất, quy bậc giúp cho I- Giáo viên Có kinh nghiệm truyền thụ kiến thức Phân bố thời gian hợp lý dạy...
 • 5
 • 176
 • 0

PT và hệ PT bậc nhất 2 ẩn

PT và hệ PT bậc nhất 2 ẩn
... ≡ (d2) ⇔ a2 b2 c2 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Hệ hai phương trình bậc hai ẩn a1 x + b1 y = c1  a2 x + b2 y ... TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Hệ hai phương trình bậc hai ẩn a1 x + b1 y = c1  a2 x + b2 y = c2 (3) Hãy nêu cách giải hệ ... trình: 3x – 2y = PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Hệ hai phương trình bậc hai ẩn có dạng...
 • 7
 • 214
 • 4

He hai PT bac nhat hai an (10 NC)

He hai PT bac nhat hai an (10 NC)
... bậc hai ẩn (x y)? Phương trình bậc hai ẩn x y hệ thức có dạng: ax + by = c (a, b c số cho, a2 + b2 ≠ 0) Câu 2: Hệ hai phương trình bậc hai ẩn có dạng nào? Chúng ta học cách giải? Tiết 35: HỆ HAI ... y0 ) đồng thời nghiệm hai phương trình hệ gọi nghiệm hệ Giải hệ phương trình tìm tất nghiệm 2) Giải biện luận hệ hai phương trình bậc hai ẩn: Nhân hai vế (1) với b’, nhân hai vế (2) với (-b) ... PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1) Định nghĩa: Cho phương trình bậc hai ẩn ax + by = c a’x + b’y = c’ (tức là: a2 + b2 ≠ a’2 + b’2 ≠ 0) Khi đó, ta có hệ hai phương trình bậc hai ẩn sau: Mỗi cặp số...
 • 14
 • 187
 • 0

PT bậc nhất 2 ẩn

PT bậc nhất 2 ẩn
... y Tiết 31 H 2: Dạy học KNPT bậc hai ẩn HĐTP 2. 1.Dạy học KNPT * Tiếp cận KN -GV: Dẫn dắt: Gọi a hệ số x b hệ số y c số Vậy phơng trình bậc hai ẩn x y có - HS: Phơng trình bậc hai ẩn x y có dạng: ... lấy VD PT bậc -HS đọc VD hai ẩn x y GV ghi bảng Chẳng hạn: 2x y =1 3x + y = 0x + 2y = 2x + 0y = a/ PT bậc hai ẩn x; y có dạng ax + by = c(1) Với a, b, c R; a = 0, b = -Ví dụ1: ( ví dụ) 2x y ... = PT bậc hai ẩn có dạng ax + by = c a, b,c R; a = 0, b = 0, + Các PT lại PT bậc hai ẩn x,y không thoả mãn điều kiện -GV chốt lại HĐTP2 .2: Dạy học KN nghiệm *Tiếp cận KN nghiệm -GV: Trở lại PT: ...
 • 11
 • 230
 • 0

Hệ PT bậc nhất hai ẩn

Hệ PT bậc nhất hai ẩn
... trái (2) ta có: Tổng 2.(-1) =hai+ phương trình bậc hai ẩn ax + by = c quát: Cho 2 = (bằng vế phải) (**) vàVậy (2;b'y = c' Khi đó, ta có hệ hai phương trình bậc hai ẩn: a'x + -1) nghiệm (2) Từ (*) ... trình2sau, hệ hệ phương trình bậc hai ẩn: x không Nếu hai phương trình cho + y = có nghiệm chung ta nói hệ 0 x + x y = x + y = x y = (I) a) nghiệm.9 vô x y = y =2 b) d) c) x phương Giải hệ ... Điền vào chỗ ( ) cho thích hợp: a) Phương trình bậc hai ẩn x y hệ thức dạng ax + by = c (a b 0) a, b c số biết, vô số b) Phương trình bậc hai ẩn ax + by = c luôn có nghiệm Trong mặt phẳng...
 • 19
 • 158
 • 0

HỆ PT BẬC NHẤT HAI ẨN

HỆ PT BẬC NHẤT HAI ẨN
... BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Cho Câu 1: hai phương trình bậc hai *Tổng quát : Cho hai phương trình ẩn: sau kêt hợp với PT bậc hai ẩn ax + by = c PT: 2x – 2y= (1) hệ ... HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Bài tập : hay sai Minh họa hình học tập nghiệm hệ phương a, Hai hệ PT bậc hai ẩn vô nghiệm tương đương trình bậc hai ... Vậy PT cho vô nghiệm Vậy PT cho có vô số nghiệm Tiết 33: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Minh họa hình học tập nghiệm hệ phương trình bậc hai ẩn Tổng...
 • 10
 • 186
 • 0

Phương trình, quy về PT bậc nhất, bậc hai

Phương trình, quy về PT bậc nhất, bậc hai
... +bx +c = Nêu cách giải phương trình bậc hai công thức nghiệm? 2/ Phương trình bậc hai :  Công thức nghiệm phương trình bậc hai: ax2+bx+c=0(a≠0) kết luận ∆ = b − 4ac Δ>0 Δ= Phương trình có nghiệm ... m-2 ≠ ⇔ m ≠ phương trình có nghiệm − 5m x= m−2  Nếu m-2 = ⇔ m = phương trình trở thành 0x = (vô lý) Phương trình vô nghiệm 2/ Phương trình bậc hai :   Cho biết dạng phương trình bậc hai ẩn? ax ... 2a Phương trình có nghiệb kép −m x1 = x2 = Δ< 2a Phương trình vô nghiệm  2/ Phương trình bậc hai : Công thức nghiệm thu gọn phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 (a≠0) Δ’=b’2-ac Δ’>0 Δ’=0 Kết luận Phương...
 • 17
 • 211
 • 0

pt qui ve pt bac nhat bac hai (t1)

pt qui ve pt bac nhat bac hai (t1)
... dấu thìthì pt + + bx Khẳng xét: “Nếu a trái dấu pt = 0( a Nhận định Nếu a cctrái dấu thìthì pt Nhận định Nếu trái dấu pt Có Có nghiệmhaihai nghiệmđó trái dấu khơng? Tại sao? Có nghiệmhai nghiệm ... a = a a =00 ≠ 3) Kết luận Pt: Kết bluậnax = -b Pt: ax + b= ax = -b ax + = b :Pt có nghiệm x = − a ((1) Có nghiệm x =−b ((1) pt nghiệm b ≠ :Cóvơ nghiệm a b = : pt có nghiệm với (1)mọi xnghiệm ... nghiệm trái dấu Phương trình (4) có hai nghiệm trái dấu ac < ⇔ 2(m + 2) < ⇔ m + < ⇔ m < −2 KL: Vậy với m...
 • 13
 • 144
 • 0

chuyen de he PT bac nhat 2 an

chuyen de he PT bac nhat 2 an
... = 3m 9, cho hệ pT mx + y = x 2my = a, giải hệ PT m=1 b, Tìm giá trị m để hai hệ PT tơng đơng với x y = 10, cho hệ PT ( a 1) x + 2ay = a, Giải hệ PT a= -2 b, tìm a để hệ pt có nghiệm c, ... 2 x + y = m 7, Cho hệ PT x + y = a, Giải hệ PT m=3 b, Tìm m để hệ PT có nghiệm x > , y > x + y = 8, Cho hệ PT mx y = m a, Giải hệ PT m= -2 b, Tìm giá trị nguyên m để hệ PT có nghiệm ... 3y c, Tìm m để hệ PT có nghiệm TM Đk có giá trị nguyên y+x x + my = m 12, Cho hệ PT mx + y = m + a, Giải hệ PT m= -2 b, Giải biện luận hệ PT theo m ax + by = 13, Cho hệ PT bx + ay = Với a,b...
 • 4
 • 206
 • 0

pt quy ve pt bac nhat, bac hai(t1)

pt quy ve pt bac nhat, bac hai(t1)
... Xét dấu ∆ +, ∆ > : PT (2) có hai nghiệm phân biệt −b + ∆ −b − ∆ x1 = x2 = 2a 2a +, ∆ = : PT (2) có nghiệm kép b x1 = x2 = − 2a +, ∆ < : PT (2) vô nghiệm Tiết 19: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH ... ax + bx + c = 0(a ≠ 0) ∆ = b − 4ac Kết luận ∆>0 PT (2) Có hai nghiện phân biệt ∆=0 PT (2) Có nghiệm kép ∆...
 • 12
 • 110
 • 0

pt quy ve pt bậc nhất

pt quy ve pt bậc nhất
... + Hiểu rõ phương trình bậc nhất, bậc hai + Nắm dạng phương trình đưa phương trình bậc bậc hai Về kĩ năng: + Biết cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối chứa bậc hai Về tư duy, thái ... đại số 10 GV: Lê thị Thanh Thảo §2:PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT – BẬC HAI (tt) Tên người soạn : Lê thị Thanh Thảo / Nhiệm sở : THPT Phú Ngọc Số tiết: 22 Đối tượng HS: Khá – Giỏi ... giải Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng Giải phương trình sau: ?? II- Phương trình quy phương trình bậc nhất, bậc hai x −1 = x + ? 1, Phương trình chứa ẩn Hãy phân tích giá trị tuyệt x − =  x...
 • 9
 • 159
 • 0

PT bac nhat hai an(GVG)

PT bac nhat hai an(GVG)
... gì? hai gọi mới??? ChƯƠng III Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn Khái niệm phương trình bậc hai ẩn x + y = 100 ax + by = c Phương trình bậc hai ẩn Phương trình bậc hai ... ? Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn Khái niệm phương trình bậc hai ẩn Tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn Tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Biểu thị ẩn y qua ẩn ... toạ độ? Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn y= y y=0 c b y= c b x Tiết 30 Đ PHƯƠNG TRìNH BậC NHấT HAI ẩN Khái niệm phương trình bậc hai ẩn Tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn a Tìm nghiệm tổng quát phương...
 • 27
 • 137
 • 0

tiet 31: He pt bac nhat hai an

tiet 31: He pt bac nhat hai an
... va l nghim ca PT( 1) va l nghim ca PT( 2) Tit 31: H HAI PHNG TRèNH BC NHT HAI N Khỏi nim v h hai phng trỡnh bc nht hai n Cho *Tng quỏt : Cho hai phng Cõu 1 :hai phng trỡnh bc nht hai n: no sau õy ... Tit 31: H HAI PHNG TRèNH BC NHT HAI N Khỏi nim v h hai phng trỡnh bc nht hai n *Tng quỏt : Cho hai phng trỡnh bc nht hai n ax + by = c v a,x + b,y = c, Khi ú, ta cú h hai phng trỡnh bc nht hai ... sau õy cú th kờt hp vi PT trỡnh bc nht hai n ax + by = c PT: 3x + y = v 2x 2y= (1) c mt h hai v ax + by= c Khi ú, ta cú PT bc nht hai( 2) x 2y = n h hai phng trỡnh bc nht hai A, x t = 0; B, x2...
 • 21
 • 167
 • 0

PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PT BẬC NHẤT ,BẬC HAI

PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PT BẬC NHẤT ,BẬC HAI
... PHƯƠNH TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT, BẬC HAI Tiết : 21 I.ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Phương trình bậc Hãy nêu cách giải biện luận phương trình dạng ax + b = ? I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, ... Bước 3: Kết luận * m ≠ : phương trình có n0 x = (4m -2): (m-5 ) * m =5 : phương trình vô n0 2 Phương trình bậc hai Hãy nêu cách giải công thức nghiệm phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0? ( ... a ≠ 0) Làm phiếu học tập Phương trình bậc hai Hãy nêu cách giải công thức nghiệm phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0? ( a ≠ 0) a/ Cách giải công thức nghiệm phương trình : ax2 + bx + c = (2)...
 • 10
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tuyển tập 36 đề thi thử THPT quốc gia môn hóa – thầy tào mạnh đứcĐánh giá thực trạng mức độ và vai trò những đặc điểm của doanh nhân việt namPhân tích tất cả các tác phẩmPhối Hợp Các Lực Lượng Tuyên Truyền Về Khai Thác Thủy Sản Cho Ngư Dân Vùng Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Hiện NaySứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. liên hệ thực tiễn Việt namBộ đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12 năm 20162017 có đáp ánkế hoạch bồi dưỡng thường xuyên(16 17)Đánh giá một số đặc tính sinh lý của bốn dòng nấm có khả năng phân hủy vật liệu hữu cơ phân lập từ nền đất thâm canh lúa tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng ThápTuyen chon de thi vao 10 v2 1Quản lý xã hội đối với dân di cư tự do ở huyện krông bông, tỉnh đắk lắk hiện nayTÀI LIỆU CHUYÊN đề các GIAI đoạn PHÁT TRIỂN của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA họcTÀI LIỆU CHUYÊN đề CHẾ độ dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA và đổi mới hệ THỐNG CHÍNH TRỊ xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU CHUYÊN đề CON NGƯỜI và PHÁT HUY NHÂN tố CON NGƯỜI TRONG sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC xã hội CHỦ NGHĨATÀI LIỆU CHUYÊN đề HÌNH THÁI KINH tế xã hội CỘNG sản CHỦ NGHĨA và đặc TRƯNG cơ bản của CHỦ NGHĨA xã hội, THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTÀI LIỆU CHUYÊN đề KINH tế CHÍNH TRỊ bản CHẤT của CHỦ NGHĨA tư bản độc QUYỀN, độc QUYỀN NHÀ nướcPhát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố hà nội (tt)TÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa và xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM TIÊN TIẾN đậm đà bản sắc dân tộc dưới ÁNH SÁNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHTÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG NHÂN văn hồ CHÍ MINH và vận DỤNG tư TƯỞNG NHÂN văn hồ CHÍ MINH TRONG sự NGHIỆP đổi mới HIỆN NAYVăn hoá chính trị của công an nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nayTÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về KHỞI NGHĨA vũ TRANG và GIÁ TRỊ đối với sự NGHIỆP CÁCH MẠNG của ĐẢNG TA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập