02 PT bac nhat BG2017

khai thac pt bậc nhất

khai thac pt bậc nhất
... số ) Bài giải 1) ( m- ) x + m = (m1).x=-(m1) Nếu m Thì PT có nghiệm x= - Nếu m = PT vô số nghiệm Vậy : Nếu m PT có nghiệm x = -1 Nếu m = PT vô số nghiệm 2) ĐK : x a, x - Biến đổi phơng trình ... a - Nếu a = PT có dạng x = PT nghiệm với x -3, x Nếu a = - ta có 12 x = 36 x = - ( loại ) Vậy : Nếu a 3, -3 phơng trình có nghiệm x = a Nếu a = PT có nghiệm x -3, Nếu a = - PT vô nghiệm ... vô nghiệm Phần 3: Kết luận A- Tóm tắt kết Việc nghiên cứu phơng pháp dạy giải phơng trình bậc nhất, quy bậc giúp cho I- Giáo viên Có kinh nghiệm truyền thụ kiến thức Phân bố thời gian hợp lý dạy...
 • 5
 • 147
 • 0

PT và hệ PT bậc nhất 2 ẩn

PT và hệ PT bậc nhất 2 ẩn
... ≡ (d2) ⇔ a2 b2 c2 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Hệ hai phương trình bậc hai ẩn a1 x + b1 y = c1  a2 x + b2 y ... TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Hệ hai phương trình bậc hai ẩn a1 x + b1 y = c1  a2 x + b2 y = c2 (3) Hãy nêu cách giải hệ ... trình: 3x – 2y = PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Hệ hai phương trình bậc hai ẩn có dạng...
 • 7
 • 190
 • 3

He hai PT bac nhat hai an (10 NC)

He hai PT bac nhat hai an (10 NC)
... bậc hai ẩn (x y)? Phương trình bậc hai ẩn x y hệ thức có dạng: ax + by = c (a, b c số cho, a2 + b2 ≠ 0) Câu 2: Hệ hai phương trình bậc hai ẩn có dạng nào? Chúng ta học cách giải? Tiết 35: HỆ HAI ... y0 ) đồng thời nghiệm hai phương trình hệ gọi nghiệm hệ Giải hệ phương trình tìm tất nghiệm 2) Giải biện luận hệ hai phương trình bậc hai ẩn: Nhân hai vế (1) với b’, nhân hai vế (2) với (-b) ... PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1) Định nghĩa: Cho phương trình bậc hai ẩn ax + by = c a’x + b’y = c’ (tức là: a2 + b2 ≠ a’2 + b’2 ≠ 0) Khi đó, ta có hệ hai phương trình bậc hai ẩn sau: Mỗi cặp số...
 • 14
 • 151
 • 0

PT bậc nhất 2 ẩn

PT bậc nhất 2 ẩn
... y Tiết 31 H 2: Dạy học KNPT bậc hai ẩn HĐTP 2. 1.Dạy học KNPT * Tiếp cận KN -GV: Dẫn dắt: Gọi a hệ số x b hệ số y c số Vậy phơng trình bậc hai ẩn x y có - HS: Phơng trình bậc hai ẩn x y có dạng: ... lấy VD PT bậc -HS đọc VD hai ẩn x y GV ghi bảng Chẳng hạn: 2x y =1 3x + y = 0x + 2y = 2x + 0y = a/ PT bậc hai ẩn x; y có dạng ax + by = c(1) Với a, b, c R; a = 0, b = -Ví dụ1: ( ví dụ) 2x y ... = PT bậc hai ẩn có dạng ax + by = c a, b,c R; a = 0, b = 0, + Các PT lại PT bậc hai ẩn x,y không thoả mãn điều kiện -GV chốt lại HĐTP2 .2: Dạy học KN nghiệm *Tiếp cận KN nghiệm -GV: Trở lại PT: ...
 • 11
 • 195
 • 0

Hệ PT bậc nhất hai ẩn

Hệ PT bậc nhất hai ẩn
... trái (2) ta có: Tổng 2.(-1) =hai+ phương trình bậc hai ẩn ax + by = c quát: Cho 2 = (bằng vế phải) (**) vàVậy (2;b'y = c' Khi đó, ta có hệ hai phương trình bậc hai ẩn: a'x + -1) nghiệm (2) Từ (*) ... trình2sau, hệ hệ phương trình bậc hai ẩn: x không Nếu hai phương trình cho + y = có nghiệm chung ta nói hệ 0 x + x y = x + y = x y = (I) a) nghiệm.9 vô x y = y =2 b) d) c) x phương Giải hệ ... Điền vào chỗ ( ) cho thích hợp: a) Phương trình bậc hai ẩn x y hệ thức dạng ax + by = c (a b 0) a, b c số biết, vô số b) Phương trình bậc hai ẩn ax + by = c luôn có nghiệm Trong mặt phẳng...
 • 19
 • 131
 • 0

HỆ PT BẬC NHẤT HAI ẨN

HỆ PT BẬC NHẤT HAI ẨN
... BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Cho Câu 1: hai phương trình bậc hai *Tổng quát : Cho hai phương trình ẩn: sau kêt hợp với PT bậc hai ẩn ax + by = c PT: 2x – 2y= (1) hệ ... HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Bài tập : hay sai Minh họa hình học tập nghiệm hệ phương a, Hai hệ PT bậc hai ẩn vô nghiệm tương đương trình bậc hai ... Vậy PT cho vô nghiệm Vậy PT cho có vô số nghiệm Tiết 33: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Minh họa hình học tập nghiệm hệ phương trình bậc hai ẩn Tổng...
 • 10
 • 151
 • 0

Phương trình, quy về PT bậc nhất, bậc hai

Phương trình, quy về PT bậc nhất, bậc hai
... +bx +c = Nêu cách giải phương trình bậc hai công thức nghiệm? 2/ Phương trình bậc hai :  Công thức nghiệm phương trình bậc hai: ax2+bx+c=0(a≠0) kết luận ∆ = b − 4ac Δ>0 Δ= Phương trình có nghiệm ... m-2 ≠ ⇔ m ≠ phương trình có nghiệm − 5m x= m−2  Nếu m-2 = ⇔ m = phương trình trở thành 0x = (vô lý) Phương trình vô nghiệm 2/ Phương trình bậc hai :   Cho biết dạng phương trình bậc hai ẩn? ax ... 2a Phương trình có nghiệb kép −m x1 = x2 = Δ< 2a Phương trình vô nghiệm  2/ Phương trình bậc hai : Công thức nghiệm thu gọn phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 (a≠0) Δ’=b’2-ac Δ’>0 Δ’=0 Kết luận Phương...
 • 17
 • 182
 • 0

pt qui ve pt bac nhat bac hai (t1)

pt qui ve pt bac nhat bac hai (t1)
... dấu thìthì pt + + bx Khẳng xét: “Nếu a trái dấu pt = 0( a Nhận định Nếu a cctrái dấu thìthì pt Nhận định Nếu trái dấu pt Có Có nghiệmhaihai nghiệmđó trái dấu khơng? Tại sao? Có nghiệmhai nghiệm ... a = a a =00 ≠ 3) Kết luận Pt: Kết bluậnax = -b Pt: ax + b= ax = -b ax + = b :Pt có nghiệm x = − a ((1) Có nghiệm x =−b ((1) pt nghiệm b ≠ :Cóvơ nghiệm a b = : pt có nghiệm với (1)mọi xnghiệm ... nghiệm trái dấu Phương trình (4) có hai nghiệm trái dấu ac < ⇔ 2(m + 2) < ⇔ m + < ⇔ m < −2 KL: Vậy với m...
 • 13
 • 112
 • 0

chuyen de he PT bac nhat 2 an

chuyen de he PT bac nhat 2 an
... = 3m 9, cho hệ pT mx + y = x 2my = a, giải hệ PT m=1 b, Tìm giá trị m để hai hệ PT tơng đơng với x y = 10, cho hệ PT ( a 1) x + 2ay = a, Giải hệ PT a= -2 b, tìm a để hệ pt có nghiệm c, ... 2 x + y = m 7, Cho hệ PT x + y = a, Giải hệ PT m=3 b, Tìm m để hệ PT có nghiệm x > , y > x + y = 8, Cho hệ PT mx y = m a, Giải hệ PT m= -2 b, Tìm giá trị nguyên m để hệ PT có nghiệm ... 3y c, Tìm m để hệ PT có nghiệm TM Đk có giá trị nguyên y+x x + my = m 12, Cho hệ PT mx + y = m + a, Giải hệ PT m= -2 b, Giải biện luận hệ PT theo m ax + by = 13, Cho hệ PT bx + ay = Với a,b...
 • 4
 • 166
 • 0

pt quy ve pt bac nhat, bac hai(t1)

pt quy ve pt bac nhat, bac hai(t1)
... Xét dấu ∆ +, ∆ > : PT (2) có hai nghiệm phân biệt −b + ∆ −b − ∆ x1 = x2 = 2a 2a +, ∆ = : PT (2) có nghiệm kép b x1 = x2 = − 2a +, ∆ < : PT (2) vô nghiệm Tiết 19: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH ... ax + bx + c = 0(a ≠ 0) ∆ = b − 4ac Kết luận ∆>0 PT (2) Có hai nghiện phân biệt ∆=0 PT (2) Có nghiệm kép ∆...
 • 12
 • 88
 • 0

pt quy ve pt bậc nhất

pt quy ve pt bậc nhất
... + Hiểu rõ phương trình bậc nhất, bậc hai + Nắm dạng phương trình đưa phương trình bậc bậc hai Về kĩ năng: + Biết cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối chứa bậc hai Về tư duy, thái ... đại số 10 GV: Lê thị Thanh Thảo §2:PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT – BẬC HAI (tt) Tên người soạn : Lê thị Thanh Thảo / Nhiệm sở : THPT Phú Ngọc Số tiết: 22 Đối tượng HS: Khá – Giỏi ... giải Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng Giải phương trình sau: ?? II- Phương trình quy phương trình bậc nhất, bậc hai x −1 = x + ? 1, Phương trình chứa ẩn Hãy phân tích giá trị tuyệt x − =  x...
 • 9
 • 133
 • 0

PT bac nhat hai an(GVG)

PT bac nhat hai an(GVG)
... gì? hai gọi mới??? ChƯƠng III Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn Khái niệm phương trình bậc hai ẩn x + y = 100 ax + by = c Phương trình bậc hai ẩn Phương trình bậc hai ... ? Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn Khái niệm phương trình bậc hai ẩn Tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn Tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Biểu thị ẩn y qua ẩn ... toạ độ? Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn y= y y=0 c b y= c b x Tiết 30 Đ PHƯƠNG TRìNH BậC NHấT HAI ẩN Khái niệm phương trình bậc hai ẩn Tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn a Tìm nghiệm tổng quát phương...
 • 27
 • 114
 • 0

tiet 31: He pt bac nhat hai an

tiet 31: He pt bac nhat hai an
... va l nghim ca PT( 1) va l nghim ca PT( 2) Tit 31: H HAI PHNG TRèNH BC NHT HAI N Khỏi nim v h hai phng trỡnh bc nht hai n Cho *Tng quỏt : Cho hai phng Cõu 1 :hai phng trỡnh bc nht hai n: no sau õy ... Tit 31: H HAI PHNG TRèNH BC NHT HAI N Khỏi nim v h hai phng trỡnh bc nht hai n *Tng quỏt : Cho hai phng trỡnh bc nht hai n ax + by = c v a,x + b,y = c, Khi ú, ta cú h hai phng trỡnh bc nht hai ... sau õy cú th kờt hp vi PT trỡnh bc nht hai n ax + by = c PT: 3x + y = v 2x 2y= (1) c mt h hai v ax + by= c Khi ú, ta cú PT bc nht hai( 2) x 2y = n h hai phng trỡnh bc nht hai A, x t = 0; B, x2...
 • 21
 • 134
 • 0

PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PT BẬC NHẤT ,BẬC HAI

PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PT BẬC NHẤT ,BẬC HAI
... PHƯƠNH TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT, BẬC HAI Tiết : 21 I.ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Phương trình bậc Hãy nêu cách giải biện luận phương trình dạng ax + b = ? I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, ... Bước 3: Kết luận * m ≠ : phương trình có n0 x = (4m -2): (m-5 ) * m =5 : phương trình vô n0 2 Phương trình bậc hai Hãy nêu cách giải công thức nghiệm phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0? ( ... a ≠ 0) Làm phiếu học tập Phương trình bậc hai Hãy nêu cách giải công thức nghiệm phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0? ( a ≠ 0) a/ Cách giải công thức nghiệm phương trình : ax2 + bx + c = (2)...
 • 10
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Reporting and analyzing receivableslap cong thuc phan tu hop chat huu coNNLCBCNMLN1 giảng viên TRẦN NGUYÊN ký chương CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sửNNLCBCNMLN1 giảng viên TRẦN NGUYÊN ký CHƯƠNG mở đầuSlide MARKETING căn bản CHƯƠNG 5 THỊ TRƯỜNG và lựa CHỌN THỊ TRƯỜNG mục TIÊUUniversity of ulster finance department student placementCHƯƠNG 13 CHÍNH SÁCH cổ tứcĐề tài Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thủy lợi 3 Nghệ AnCHƯƠNG II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật5 WStore accountingRX documents ppsxBrightstar reporting rythymbài dự thi dạy học tích hợp môn sinh học lớp 10 chuẩn nộp.Bài giảng tư tưởng hồ chi minh giảng viên đỗ minh tứ mở đầu KTYE close presentation 16 to departmentsIAS and their relationship with czech accounting standardsMối tương quan giữa việc sử dụng rượu bia và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong nhóm sinh viênBài giảng tư tưởng hồ chi minh CHƯƠNG III tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CNXH và CON ĐƯỜNG QUÁ độ lên CNXH ở VIỆT NAMBài giảng tư tưởng hồ chí minh CHƯƠNG VI tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG NHÀ nước của dân, DO dân, vì dânBài giảng tư tưởng hồ chí minh CHƯƠNG VII tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa đạo đức, và xây DỰNG CON NGƯỜI mới
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập