02 PT bac nhat BG2017

khai thac pt bậc nhất

khai thac pt bậc nhất
... số ) Bài giải 1) ( m- ) x + m = (m1).x=-(m1) Nếu m Thì PT có nghiệm x= - Nếu m = PT vô số nghiệm Vậy : Nếu m PT có nghiệm x = -1 Nếu m = PT vô số nghiệm 2) ĐK : x a, x - Biến đổi phơng trình ... a - Nếu a = PT có dạng x = PT nghiệm với x -3, x Nếu a = - ta có 12 x = 36 x = - ( loại ) Vậy : Nếu a 3, -3 phơng trình có nghiệm x = a Nếu a = PT có nghiệm x -3, Nếu a = - PT vô nghiệm ... vô nghiệm Phần 3: Kết luận A- Tóm tắt kết Việc nghiên cứu phơng pháp dạy giải phơng trình bậc nhất, quy bậc giúp cho I- Giáo viên Có kinh nghiệm truyền thụ kiến thức Phân bố thời gian hợp lý dạy...
 • 5
 • 165
 • 0

PT và hệ PT bậc nhất 2 ẩn

PT và hệ PT bậc nhất 2 ẩn
... ≡ (d2) ⇔ a2 b2 c2 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Hệ hai phương trình bậc hai ẩn a1 x + b1 y = c1  a2 x + b2 y ... TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Hệ hai phương trình bậc hai ẩn a1 x + b1 y = c1  a2 x + b2 y = c2 (3) Hãy nêu cách giải hệ ... trình: 3x – 2y = PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Hệ hai phương trình bậc hai ẩn có dạng...
 • 7
 • 208
 • 4

He hai PT bac nhat hai an (10 NC)

He hai PT bac nhat hai an (10 NC)
... bậc hai ẩn (x y)? Phương trình bậc hai ẩn x y hệ thức có dạng: ax + by = c (a, b c số cho, a2 + b2 ≠ 0) Câu 2: Hệ hai phương trình bậc hai ẩn có dạng nào? Chúng ta học cách giải? Tiết 35: HỆ HAI ... y0 ) đồng thời nghiệm hai phương trình hệ gọi nghiệm hệ Giải hệ phương trình tìm tất nghiệm 2) Giải biện luận hệ hai phương trình bậc hai ẩn: Nhân hai vế (1) với b’, nhân hai vế (2) với (-b) ... PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1) Định nghĩa: Cho phương trình bậc hai ẩn ax + by = c a’x + b’y = c’ (tức là: a2 + b2 ≠ a’2 + b’2 ≠ 0) Khi đó, ta có hệ hai phương trình bậc hai ẩn sau: Mỗi cặp số...
 • 14
 • 176
 • 0

PT bậc nhất 2 ẩn

PT bậc nhất 2 ẩn
... y Tiết 31 H 2: Dạy học KNPT bậc hai ẩn HĐTP 2. 1.Dạy học KNPT * Tiếp cận KN -GV: Dẫn dắt: Gọi a hệ số x b hệ số y c số Vậy phơng trình bậc hai ẩn x y có - HS: Phơng trình bậc hai ẩn x y có dạng: ... lấy VD PT bậc -HS đọc VD hai ẩn x y GV ghi bảng Chẳng hạn: 2x y =1 3x + y = 0x + 2y = 2x + 0y = a/ PT bậc hai ẩn x; y có dạng ax + by = c(1) Với a, b, c R; a = 0, b = -Ví dụ1: ( ví dụ) 2x y ... = PT bậc hai ẩn có dạng ax + by = c a, b,c R; a = 0, b = 0, + Các PT lại PT bậc hai ẩn x,y không thoả mãn điều kiện -GV chốt lại HĐTP2 .2: Dạy học KN nghiệm *Tiếp cận KN nghiệm -GV: Trở lại PT: ...
 • 11
 • 213
 • 0

Hệ PT bậc nhất hai ẩn

Hệ PT bậc nhất hai ẩn
... trái (2) ta có: Tổng 2.(-1) =hai+ phương trình bậc hai ẩn ax + by = c quát: Cho 2 = (bằng vế phải) (**) vàVậy (2;b'y = c' Khi đó, ta có hệ hai phương trình bậc hai ẩn: a'x + -1) nghiệm (2) Từ (*) ... trình2sau, hệ hệ phương trình bậc hai ẩn: x không Nếu hai phương trình cho + y = có nghiệm chung ta nói hệ 0 x + x y = x + y = x y = (I) a) nghiệm.9 vô x y = y =2 b) d) c) x phương Giải hệ ... Điền vào chỗ ( ) cho thích hợp: a) Phương trình bậc hai ẩn x y hệ thức dạng ax + by = c (a b 0) a, b c số biết, vô số b) Phương trình bậc hai ẩn ax + by = c luôn có nghiệm Trong mặt phẳng...
 • 19
 • 153
 • 0

HỆ PT BẬC NHẤT HAI ẨN

HỆ PT BẬC NHẤT HAI ẨN
... BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Cho Câu 1: hai phương trình bậc hai *Tổng quát : Cho hai phương trình ẩn: sau kêt hợp với PT bậc hai ẩn ax + by = c PT: 2x – 2y= (1) hệ ... HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Bài tập : hay sai Minh họa hình học tập nghiệm hệ phương a, Hai hệ PT bậc hai ẩn vô nghiệm tương đương trình bậc hai ... Vậy PT cho vô nghiệm Vậy PT cho có vô số nghiệm Tiết 33: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Minh họa hình học tập nghiệm hệ phương trình bậc hai ẩn Tổng...
 • 10
 • 173
 • 0

Phương trình, quy về PT bậc nhất, bậc hai

Phương trình, quy về PT bậc nhất, bậc hai
... +bx +c = Nêu cách giải phương trình bậc hai công thức nghiệm? 2/ Phương trình bậc hai :  Công thức nghiệm phương trình bậc hai: ax2+bx+c=0(a≠0) kết luận ∆ = b − 4ac Δ>0 Δ= Phương trình có nghiệm ... m-2 ≠ ⇔ m ≠ phương trình có nghiệm − 5m x= m−2  Nếu m-2 = ⇔ m = phương trình trở thành 0x = (vô lý) Phương trình vô nghiệm 2/ Phương trình bậc hai :   Cho biết dạng phương trình bậc hai ẩn? ax ... 2a Phương trình có nghiệb kép −m x1 = x2 = Δ< 2a Phương trình vô nghiệm  2/ Phương trình bậc hai : Công thức nghiệm thu gọn phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 (a≠0) Δ’=b’2-ac Δ’>0 Δ’=0 Kết luận Phương...
 • 17
 • 200
 • 0

pt qui ve pt bac nhat bac hai (t1)

pt qui ve pt bac nhat bac hai (t1)
... dấu thìthì pt + + bx Khẳng xét: “Nếu a trái dấu pt = 0( a Nhận định Nếu a cctrái dấu thìthì pt Nhận định Nếu trái dấu pt Có Có nghiệmhaihai nghiệmđó trái dấu khơng? Tại sao? Có nghiệmhai nghiệm ... a = a a =00 ≠ 3) Kết luận Pt: Kết bluậnax = -b Pt: ax + b= ax = -b ax + = b :Pt có nghiệm x = − a ((1) Có nghiệm x =−b ((1) pt nghiệm b ≠ :Cóvơ nghiệm a b = : pt có nghiệm với (1)mọi xnghiệm ... nghiệm trái dấu Phương trình (4) có hai nghiệm trái dấu ac < ⇔ 2(m + 2) < ⇔ m + < ⇔ m < −2 KL: Vậy với m...
 • 13
 • 133
 • 0

chuyen de he PT bac nhat 2 an

chuyen de he PT bac nhat 2 an
... = 3m 9, cho hệ pT mx + y = x 2my = a, giải hệ PT m=1 b, Tìm giá trị m để hai hệ PT tơng đơng với x y = 10, cho hệ PT ( a 1) x + 2ay = a, Giải hệ PT a= -2 b, tìm a để hệ pt có nghiệm c, ... 2 x + y = m 7, Cho hệ PT x + y = a, Giải hệ PT m=3 b, Tìm m để hệ PT có nghiệm x > , y > x + y = 8, Cho hệ PT mx y = m a, Giải hệ PT m= -2 b, Tìm giá trị nguyên m để hệ PT có nghiệm ... 3y c, Tìm m để hệ PT có nghiệm TM Đk có giá trị nguyên y+x x + my = m 12, Cho hệ PT mx + y = m + a, Giải hệ PT m= -2 b, Giải biện luận hệ PT theo m ax + by = 13, Cho hệ PT bx + ay = Với a,b...
 • 4
 • 194
 • 0

pt quy ve pt bac nhat, bac hai(t1)

pt quy ve pt bac nhat, bac hai(t1)
... Xét dấu ∆ +, ∆ > : PT (2) có hai nghiệm phân biệt −b + ∆ −b − ∆ x1 = x2 = 2a 2a +, ∆ = : PT (2) có nghiệm kép b x1 = x2 = − 2a +, ∆ < : PT (2) vô nghiệm Tiết 19: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH ... ax + bx + c = 0(a ≠ 0) ∆ = b − 4ac Kết luận ∆>0 PT (2) Có hai nghiện phân biệt ∆=0 PT (2) Có nghiệm kép ∆...
 • 12
 • 107
 • 0

pt quy ve pt bậc nhất

pt quy ve pt bậc nhất
... + Hiểu rõ phương trình bậc nhất, bậc hai + Nắm dạng phương trình đưa phương trình bậc bậc hai Về kĩ năng: + Biết cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối chứa bậc hai Về tư duy, thái ... đại số 10 GV: Lê thị Thanh Thảo §2:PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT – BẬC HAI (tt) Tên người soạn : Lê thị Thanh Thảo / Nhiệm sở : THPT Phú Ngọc Số tiết: 22 Đối tượng HS: Khá – Giỏi ... giải Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng Giải phương trình sau: ?? II- Phương trình quy phương trình bậc nhất, bậc hai x −1 = x + ? 1, Phương trình chứa ẩn Hãy phân tích giá trị tuyệt x − =  x...
 • 9
 • 148
 • 0

PT bac nhat hai an(GVG)

PT bac nhat hai an(GVG)
... gì? hai gọi mới??? ChƯƠng III Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn Khái niệm phương trình bậc hai ẩn x + y = 100 ax + by = c Phương trình bậc hai ẩn Phương trình bậc hai ... ? Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn Khái niệm phương trình bậc hai ẩn Tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn Tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Biểu thị ẩn y qua ẩn ... toạ độ? Tiết 30 phương trình bậc hai ẩn y= y y=0 c b y= c b x Tiết 30 Đ PHƯƠNG TRìNH BậC NHấT HAI ẩN Khái niệm phương trình bậc hai ẩn Tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn a Tìm nghiệm tổng quát phương...
 • 27
 • 129
 • 0

tiet 31: He pt bac nhat hai an

tiet 31: He pt bac nhat hai an
... va l nghim ca PT( 1) va l nghim ca PT( 2) Tit 31: H HAI PHNG TRèNH BC NHT HAI N Khỏi nim v h hai phng trỡnh bc nht hai n Cho *Tng quỏt : Cho hai phng Cõu 1 :hai phng trỡnh bc nht hai n: no sau õy ... Tit 31: H HAI PHNG TRèNH BC NHT HAI N Khỏi nim v h hai phng trỡnh bc nht hai n *Tng quỏt : Cho hai phng trỡnh bc nht hai n ax + by = c v a,x + b,y = c, Khi ú, ta cú h hai phng trỡnh bc nht hai ... sau õy cú th kờt hp vi PT trỡnh bc nht hai n ax + by = c PT: 3x + y = v 2x 2y= (1) c mt h hai v ax + by= c Khi ú, ta cú PT bc nht hai( 2) x 2y = n h hai phng trỡnh bc nht hai A, x t = 0; B, x2...
 • 21
 • 157
 • 0

PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PT BẬC NHẤT ,BẬC HAI

PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PT BẬC NHẤT ,BẬC HAI
... PHƯƠNH TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT, BẬC HAI Tiết : 21 I.ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Phương trình bậc Hãy nêu cách giải biện luận phương trình dạng ax + b = ? I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, ... Bước 3: Kết luận * m ≠ : phương trình có n0 x = (4m -2): (m-5 ) * m =5 : phương trình vô n0 2 Phương trình bậc hai Hãy nêu cách giải công thức nghiệm phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0? ( ... a ≠ 0) Làm phiếu học tập Phương trình bậc hai Hãy nêu cách giải công thức nghiệm phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0? ( a ≠ 0) a/ Cách giải công thức nghiệm phương trình : ax2 + bx + c = (2)...
 • 10
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: máy nén novitool aero sổ tay vận hành và hướng dẫn an toànĐánh giá thực hiện quy tắc ứng xử tại các bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Giáo án phát triển ngôn ngữ Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Thơ “ Mèo đi học”Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin H5N1 trên gia cầm tại tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))CV europass CV tiếng anh cơ bảntrắc nghiệm ôn tập lý 12 học kì 2Quản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học Hạ Long (LV thạc sĩ))CV cho sinh viên mới ra trường bằng tiếng anhĐồ án Kết cấu thép 2 cô Thuỷ Đại học Bách Khoa TPHCMPHÂN TÍCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬNTHUYẾT MINH LUẬN văn TỔNG hợpHướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện trần thế san, tăng văn mùiHướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC trần thế san, nguyễn ngọc phươngKhí nén và thủy lực trần thế san, trần thị kim langTIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌCSO SÁNH BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNquá trình keo tụ tạo bôngĐề thi HSG Vật Lý 6 Huyện đô lươngNghiên cứu chống sạt lở bờ sông Đồng Tháp, dùng phương pháp phân tích trực tiếp (LV thạc sĩ))KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT ĐỒNG VỀ NHÃN HIỆU VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ KHI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT-TPP) ĐƯỢC VẬN HÀNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập