Cực tiểu địa phương hàm toàn phương trên nón lồi

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học Điều kiện đủ cấp 2 cho cực tiểu địa phương chặt cấp 2

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Toán học Điều kiện đủ cấp 2 cho cực tiểu địa phương chặt cấp 2
... tối ưu cấp cho phép ta nhận điểm cực tiểu địa phương chặt cấp Các điều kiện tối ưu cấp gradient suy rộng Clarke hàm bổ trợ cho hàm mục tiêu, hàm quy gọn kiểu Ioffe Các điều kiện đủ cấp cho toán ... 20 11 Chương trình bày điều kiện đủ tối ưu cấp tổng quát cho cực tiểu địa phương chặt cấp toán tối ưu với ràng buộc tập, hàm mục tiêu Lipschitz địa phương ràng buộc tập đóng Rn Các điều kiện đủ ... a1g1 + a2g2 + + aqgq + 2} (x*) (1.6) Trong (1.6), 2 hàm tập S2, ta có 2( x) = x  S2 2 (x) = + x  S2 f(x, y) = 3x2 + (2x4 – 2x2 + 1 )2 = – x2{1 – 8x2 + 8x4 – 4x6} ...
 • 27
 • 127
 • 0

Điều kiện đủ cấp 2 cho cực tiểu địa phương chặt cấp 2

Điều kiện đủ cấp 2 cho cực tiểu địa phương chặt cấp 2
... ĐIỀU KIỆN ĐỦ TỐI ƯU CẤP CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU KHÔNG TRƠN CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC 23 2. 1 CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỦ CẤP 23 2. 2 SO SÁNH VỚI ĐIỀU KIỆN ĐỦ TỐI ƯU CỦA A D IOFFE 40 2. 3 ĐIỀU KIỆN ĐỦ TỐI ... trình bày điều kiện đủ tối ưu cấp tổng quát cho cực tiểu địa phương chặt cấp toán tối ưu với ràng buộc tập, hàm mục tiêu Lipschitz địa phương, ràng buộc tập đóng Rn Các điều kiện đủ tối ưu cấp trình ... trình bày điều kiện đủ tối ưu cấp tổng quát cho cực tiểu địa phương chặt cấp toán tối ưu với ràng buộc tập, hàm mục tiêu Lipschitz địa phương ràng buộc tập đóng Rn Các điều kiện đủ tối ưu cấp thiết...
 • 54
 • 146
 • 0

về các điều kiện tối ưu cho cực tiểu địa phương của a. d. ioffe

về các điều kiện tối ưu cho cực tiểu địa phương của a. d. ioffe
... cĂc iãu kiằn cƯn tối ữu cĐp dữợi ngổn ngỳ cĂc xĐp x cĐp 1, LMO - xĐp x cho bi toĂn tối ữu vợi cĂc rng buởc ng thực, bĐt ng thực v rng buởc têp, v cĂc cĂc iãu kiằn tối ữu cĐp cho bi toĂn khổng ... cĂc iãu kiằn tối ữu cĐp cƯn v ừ cừa Ioffe [4] cho bi toĂn khổng rng buởc vợi hm mửc tiảu l hủp cừa mởt Ănh xÔ khÊ vi liản tửc v mởt hm dữợi tuyán tẵnh Sỷ dửng nh lẵ quy gồn cừa Ioffe chữỡng ... hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Chữỡng iãu kiằn tối ữu cĐp Chữỡng trẳnh by cĂc iãu kiằn tối ữu cĐp cƯn v ừ cừa Ioffe [4] cho bi toĂn khổng rng buởc vợi hm mửc tiảu l hủp cừa mởt Ănh...
 • 55
 • 68
 • 0

Cấu trúc Tô pô lồi địa phương trên không gian các hàm chỉnh hình

Cấu trúc Tô pô lồi địa phương trên không gian các hàm chỉnh hình
... cứu: “CẤU TRÚC TÔ PÔ LỒI ĐỊA PHƯƠNG TRÊN KHÔNG GIAN CÁC HÀM CHỈNH HÌNH” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn nghiên cứu cấu trúc lồi địa phương không gian hàm chỉnh hình quan hệ nói ... hình không gian lồi địa phương Giới thiệu số cấu trúc lồi địa phương quan trọng không gian H (U ) quan tâm nghiên cứu Nghiên cứu số lồi địa phương tương đương đề cập không gian ... TÔ PÔ TRÊN KHÔNG GIAN CÁC HÀM CHỈNH HÌNH 2.1 Một số khái niệm Định nghĩa 2.1.1 Cho U tập mở không gian lồi địa phương E mở compact (hay hội tụ tập compact) không gian hàm chỉnh hình...
 • 42
 • 78
 • 0

Điều kiện cần và đủ cực trị cho bài toán quy hoạch toàn phương trên tập lồi đa diện

Điều kiện cần và đủ cực trị cho bài toán quy hoạch toàn phương trên tập lồi đa diện
... 2  Điều kiện cần đủ cực trị cho toán quy hoạch toàn phương Chương này, tập trung làm rõ điều kiện cần đủ cực trị cho bài toán quy hoạch toàn phương.  Cụ thể, chúng ta nghiên cứu điều kiện cần đủ cực ... toàn phương tập lồi đa diện .  Khóa luận tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến bài toán quy hoạch toán học, quy hoạch toàn phương, điều kiện cần đủ cực trị cho bài   5  toán quy hoạch ... Chương 1 Bài toán quy hoạch toàn phương 4  1.1. Bài toán quy hoạch toán học .4  1.2. Bài toán toàn phương 14 Chương 2  Điều kiện tối  ưu  cần đủ cực trị cho bài toán ...
 • 57
 • 93
 • 1

Tiểu luận về đầu tư và phát triển nguồn vốn từ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh hà nam

Tiểu luận về đầu tư và phát triển nguồn vốn từ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh hà nam
... 3.4 Đầu phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương theo nguồn vốn đầu địa bàn tỉnh Nam giai đoạn 2008-2013 77 Bảng 3.5: Cơ cấu vốn đầu phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương ... lý đầu phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương địa bàn tỉnh Nam 89 3.4 Đánh giá tác động đầu phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh ... vốn đầu phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương tổng vốn đầu phát triển địa bàn tỉnh Nam giai đoạn 2008-2013 133 Bảng 4.2: Tỷ trọng vốn đầu phát triển từ nguồn vốn...
 • 205
 • 17
 • 0

Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
... cán làm công tác quản lý ngân sách 18 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.2.1 Hoàn thiện công tác lập dự toán dự toán ngân sách địa phương ... vấn đề lý luận ngân sách nhà nước công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Chương 2: Thực trạng công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: ... 1.2 LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.2.1 Lập dự toán NSNN ngân sách địa phương Lập dự toán NSNN nói chung lập dự toán ngân sách địa phương nói riêng trình xây dựng định dự toán...
 • 26
 • 23
 • 0

Môđun đối đồng điệu địa phương trên giá xác định bởi một cặp iđêan

Môđun đối đồng điệu địa phương trên giá xác định bởi một cặp iđêan
... trình bày môđun đối đồng điều địa phơng có giá xác định cặp iđêan Cụ thể là: Trình bày khái niệm môđun (I,J)-xoắn, hàm tử (I,J)-xoắn, môđun đối đồng điều địa phơng có giá xác định cặp iđêan 38 ... 1.10 Môđun đối đồng điều địa phơng i 1.10.1 Định nghĩa Cho R -môđun M Khi H I ( M ) đợc gọi môđun đối đồng điều địa phơng thứ i M có giá iđêan I 1.10.2 Nhận xét Với R -môđun M ta xác định môđun đối ... phơng thông thờng hàm tử đối đồng điều địa phơng có giá xác định cặp iđêan Trình bày tính triệt tiêu, không triệt tiêu môđun đối đồng điều địa phơng giá xác định cặp iđêan Tài liệu tham khảo...
 • 39
 • 191
 • 0

Bệnh viêm phổi do Mycoplasma (bệnh suyễn heo, bệnh viêm phổi địa phương) trên heo pot

Bệnh viêm phổi do Mycoplasma (bệnh suyễn heo, bệnh viêm phổi địa phương) trên heo pot
... cấp tính với triệu chứng sốt cao, khó thở, chảy máu mũi, phổi xuất huyết nặng viêm phổi dính sườn BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH: * Phòng bệnh: - Vệ sinh chuồng trại PIVIDINE ANTIVIRUSFMB (dùng 2-3 ... cho ăn đủ dinh dưỡng - Phòng bệnh vacxin RESPISURE dùng kháng sinh SG.LINPEC, TIATETRA: 2g/1kg thức ăn, dùng liên tục 4-5 ngày * Trị bệnh: - Trường hợp xảy viêm phổi cấp tính phụ nhiễm vi trùng, ... kháng viêm: ANA-DEXA: ml/ 8-10 kg thể trọng hoặc: ANALGINE + C: ml/ 10-15 kg thể trọng Ngày tiêm lần hết triệu chứng +Trợ sức: B.COMPLEX-C (bột): hoà g thuốc vào lít nước, cho uống theo nhu...
 • 4
 • 284
 • 2

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ pptx

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ pptx
... luận, định) Điều Chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Hằng năm, quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản nhà nước lập báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ... quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản địa phương địa bàn tỉnh Quảng Trị; b) Tài sản nhà nước quy định điểm a khoản mục bao gồm: Trụ sở làm vi c tài sản gắn liền với đất; quy n sử dụng ... phương địa bàn tỉnh; b) Không áp dụng vi c quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản Bộ, quan Trung ương đóng địa bàn tỉnh...
 • 7
 • 246
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bước 1 tìm cực đại địa phương của hàm năng lượngtổ chức chính quyền địa phương trên thế giớimột số hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh ninh bìnhhoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh ninh bìnhkinh nghiem ho tro phat trien doanh nghiep vua va nho o mot so dia phuong tren ca nuocphân cấp quản lý ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh thái bình thực trạng và giải phápphát huy chủ nghĩa yêu nước tinh thần tập thể đẩy mạnh tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống chống chủ nghĩa cá nhân thực dụng cục bộ địa phươngphát triển mạng lưới giao dịch rộng rãi trên khắp các quận huyện của thành phố và các địa phương trên cả nướcmột số mô hình tổ chức chính quyền địa phương trên thế giớikiến nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch hướng dẫn các địa phương xây dựng chiến lược phát triển du lịch của địa phương trên cơ sở cụ thể hóa chiến lược quốc giatiểu sử các nhà toán học trên thế giớinguyên lý cực tiểu đối với hàm đa điều hoà dướithống kê số lượng học sinh tiểu học sinh tiểu học tham dự giải toán trên mạng của các địa phươngthủ tục cho ý kiến chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với các trường hợp thi công trên đường thuỷ nội địa địa phươngphương pháp phân công công việc bài toán cực tiểuBỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA PHẦN 4Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 5 file word có đáp án chi tiếtBài Tập Năng Lượng Con Lắc Lò XoCách lập dự toán thu chi ngân sách của trường cao đẳng nghề 2016Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà NẵnPhân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk NôngTạo động lực làm việc cho người lao động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà NẵnHoàn thiện công tác cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đà NẵnHo so ke hoach quan ly moi truong500 câu trắc nghiệm thi thử môn toán 2017 có đáp ánBộ 10 đề minh họa TNPT lần 2 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiết cực hay6 đề toán các trường chuyên có lời giải chi tiếtBài 1 quản lý công nghệ và đổi mớiĐỀ ôn KIỂM TRA CHUONG 3 HÌNH họcẢnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt NamBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà NẵnĐánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà NẵnĐánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng NaĐánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung, chi nhánh Đắk LắkĐào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính tỉnh Bình Địn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập