giao trinh cac loai may dien dac biet

thuyết trình báo cáo máy điện đặc biệt

thuyết trình báo cáo máy điện đặc biệt
... dây điện áp nhiều pha Thông thường, điện áp ba pha giống độ lớn lệch pha 120 º Trong máy điện tự động bộ, điện áp la độ lớn khác góc pha kết cấu vật lý chúng Máy điện đặc biệt Nhóm Máy điện đặc ... stato kích thích dòng điện pha Khi từ trường dây quấn roto tương tác với từ trường dây quấn stato tạo momen quay, kéo roto chuyển động Máy điện đặc biệt Nhóm Máy điện đặc biệt Nhóm ( c) Control ... Giả sử số vòng dây stator/số vòng dây rotor Ngoài ra, tìm giá trị hiệu điện α = + 30 º Máy điện đặc biệt Nhóm Máy điện đặc biệt 39.16 Applications of Synchros The synchros are extensively used...
 • 35
 • 436
 • 0

Giáo trình Máy điện đặc biệt - CHƯƠNG 3: CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CÁC DẠNG KHÁC CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ ĐẶC BIỆT pot

Giáo trình Máy điện đặc biệt - CHƯƠNG 3: CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CÁC DẠNG KHÁC CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ ĐẶC BIỆT pot
... úquayphaaimtgúc btheochiuttrngquay.Cncvomchinthayth vbquainỏpritrờntngtrtacú: U1 ằ - E1 U ằ E = E - jb E e = (cos b- jsin b) k k (3.8) trongú:kltsbiniinỏp. CncvophõntớchtrờntathyE =Const.Chthayivgúcpha ... GiỏotrỡnhMỏy incbitNguynTrngThng Nghiờncutrờnmtphadõyquntacú: U = U1 + E ằ U1 U2 =U1 (1ư U - j e k - ja e ) k (3.9) a lgúclchgiaE vE Khi a =0thỡU =U =U (1ư 2 1 ) k Khi a =180 thỡU =U max ... theochiuno. TheothvectHỡnh3.9ưbtacúinỏpurabng: U =U + E' I + E' ' II = U1 U ja U - j e + e a k k = U1 [1ư j a ( a +e- j )} e k Khi a =0tacú:U2 =U2min =U1(1ư (3.10) ) k Khi a =180 tacú:U =U max...
 • 18
 • 445
 • 1

Giáo trình : Máy điện đặc biệt_ ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật TP.HCM pdf

Giáo trình : Máy điện đặc biệt_ ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật TP.HCM pdf
... (1.4) vi: k:hsmỏykhụngi F, F :tthụngcctstatovrụto s r q:gúchpbitrccctrụtovtrcttrngstato. Khimchtchabóohobiuthctrờncúthbiudindidngsau: M=km Is Sinq (1.5) vi: km :hsphthucttrngrụtovcutostato. Is:dũnginquadõyqunstato. ... vỡcúhaibckhuchi: K kK= P U I = r r =k v ki Pvao U v I r ỉ k = v Ur :hsKinỏp. U v k = i I r :hsKdũng in. I v (1.1) Trong : Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Hin ... ngctớnhindunggiihn:Hsgúccangthnglỳcúbng: tga h = g Uc = I0 Cghw (3.2) Doúkhikhụngtimunthnhlpcinỏpthỡphic : Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hay: a < agh C>C...
 • 85
 • 292
 • 1

Giáo trình Máy điện đặc biệt - CHƯƠNG 4 Máy điện đồng bộ đặc biệt potx

Giáo trình Máy điện đặc biệt - CHƯƠNG 4 Máy điện đồng bộ đặc biệt potx
... Suyratns: f = T VimchgiimóIC4017 ScỏcchõncaIC4017ctrỡnhbynhHỡnh4.33 T r a n g |76 GiỏotrỡnhMỏy incbitNguynTrngThng Hỡnh4.33.SchcnngvchõncaIC4017 TrongúcỏcngừratO nO (tngngchõn3ư2 4 7ư10ư1ư5ư6ư9ư11). ... nhccnam,cũnccstator1cthoỏnhccbc.Chỳýchiudõyqunto radngthoỏny.tdũnginI vopha4,cctho 4 4hỡnhthnh(I cct ra).Khiúlcthoỏtỏcngtnghvittrngrotorsinhramomentngb xoayrotor1gúc45 ,theochiukimngh,ccbcrotornccstator4.Ln lt a dũng in I , I (mi pha ... rụtothngcchtolpghộp,chdựngvtliutcngmtngoi(Hỡnh4.7), khehkhụngkhớgiastatovrụtocchtobộnhtcúthgimdũngint hoỏ. Hỡnh4.7.Rotorcangcttr. Smchinthaythcangcttr: rs ã xs - Iz ã Is ã U ã I0a r0 xd xT rx ã ã I du rT ã I I ru ã Ix x x Hỡnh4.8.Smchinthaythcangcttr...
 • 30
 • 156
 • 3

Giáo trình Máy điện đặc biệt - CHƯƠNG 2 MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT pdf

Giáo trình Máy điện đặc biệt - CHƯƠNG 2 MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT pdf
... r2 + I r3 ) 100 b2 S2 ñm cos j2 + b S3 ñm cos j3 + å P 2 P0 + b 12 Pn 12 + b13 Pn13 2 b 12 Sñm cos j + b13 Sñm cos j + P0 + b 12 Pn 12 + b13 Pn13 ].100 (2. 12)   2 Trong đó: å P = P0 + b 12 Pn 12 ... điện áp liên  tục T r a n g  | 27   Giáo trình Máy điện đặc biệt – Nguyễn Trọng Thắng  Quan hệ máy biến áp tự ngẫu với máy biến áp thường  Xét sơ đồ mạch điện như sau:  Hình 2. 7. Sơ đồ máy biến áp tự ngẫu tăng và giảm áp.   ... hai pha cho động cơ hai pha. Hình 2. 10. Sơ đồ nguyên lý của máy biến áp biến đổi ba  pha thành hai pha T r a n g  |  32 Giáo trình Máy điện đặc biệt – Nguyễn Trọng Thắng  Hình 2. 13. Sơ đồ máy biến áp biến đổi số pha ...
 • 16
 • 202
 • 1

Giáo trình Máy điện đặc biệt - CHƯƠNG 1 MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU ĐẶC BIỆT ppsx

Giáo trình Máy điện đặc biệt - CHƯƠNG 1 MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU ĐẶC BIỆT ppsx
... sinhratthụngdctrcịk,ịk gõynờnsE1 2uchithan 1 1. V 1 1ngnmchnờngõyradũngI1 khỏlnchytrongchithan.DũngI1 gõy nờntthụng ị ,ditỏcdngcaị sgõynờnsE khỏln,E tonờninỏpU 1 2 vcungcprangoimtdũng inI2 noú. ... ChoCMCKCTcúinỏplmvic24VDC,I =12 ,5A,M =12 0Nm,n= 2900vũng/phỳt.Tớnh: a) Cụngsutvo. b) Cụngsutra. c) Hiusut%. 10 .ChoCMCKCTcúcỏcthụngssau: ML =1, 0Nm.(momentti) ư2 M s =7 ,11 0 Nm.(mụmenmasỏt) m ư3 J =1, 710 Kg.m (mụmenquỏntớnhC) ... vũngquay. Hỡnh1 .11 trỡnhbyquỏtrỡnhkthpichiucattrngstatovttrng rụto. Hỡnh1 .11 .Quỏtrỡnhichiuttrngstatovrụto. Khicúdũnginquadõyqunstato,distỏcngcattrngrụtosto ramụmenquay. M=k F s F r Sinq (1. 4) vi: k:hsmỏykhụngi...
 • 21
 • 297
 • 1

Các Loại Lúa Gạo Đặc Biệt

Các Loại Lúa Gạo Đặc Biệt
... xuất loại gạo xuất phát từ Thái Lan, Lào, Việt Nam Cambodia 42 • Các loại gạo đặc biệt vừa phát triển: gạo thơm đặc biệt, loại gạo màu đặc biệt, gạo lúa dại, gạo có chất dinh dưỡng đặc biệt, ... gồm có gạo hấp, gạo thơm, gạo nếp, gạo có màu: gạo đỏ, gạo đen, gạo dẻo, gạo boutique, gạo làm rượu, gạo dinh dưỡng, thực phẩm gia súc, gạo lúa nổi, gạo japonica, gạo Phi Châu, gạo lúa dại, gạo ... theo loại lúa, không gian thời gian Ngay thức ăn chế biến từ gạo đặc biệt không giống với loại không đặc biệt Hình 1: Các giống lúa cổ truyền đặc biệt (Schiller et al., 2001) Các loại gạo đặc biệt...
 • 14
 • 684
 • 9

Giáo trình Toefl - Ba động từ đặc biệt

Giáo trình Toefl - Ba động từ đặc biệt
... talked is the chairman of the company - Tuy nhiên, whom tân ngữ ngữ động từ bao gồm động từ + giới từ, luật không tuân theo Hai giới từ phải đặt đằng sau động từ Ví du: The man whom you are looking ... đề phụ - Trong mệnh đề phụ bắt buộc, người ta loại bỏ đại từ quan hệ thay động từ bo be (cùng với trợ động từ có) trường hợp sau đây: Khi đứng trước mệnh đề phụ mà cấu trúc động từ thể bị động ... ếu whom tân ngữ ngữ động từ bao gồm động từ + giới từ, lối viết hoàn chỉnh đưa giới từ lên whom Ví dụ: He is the man to whom I talked yesterday Hoặc Trang 83 Upload www.viet-ebook.co.cc Nguyễn...
 • 11
 • 228
 • 0

Tài liệu Máy điện đặc biệt dòng điện 1 chiều doc

Tài liệu Máy điện đặc biệt dòng điện 1 chiều doc
... khiển Ukt Hình 15 .7 Sơ đồ máy điện khuyếch đại dùng trực tế 15 .4 MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU KHÔNG CÓ CỔ GÓP 242 Máy điện chiều ta nghiên cứu trước có điện áp dòng điện xoay chiều, để có dòng chiều ta phải ... máy điện đạt sđđ nhỏ tốc độ lớn độ cảm ứng từ lớn Máy điện áp khoảng vài vôn lại có giá trị dòng điện lớn Vì máy điện chiều loại dùng cho công nghiệp điện hoá 243 CHƯƠNG 16 MÁY ĐIỆN ĐẶC BIỆT ... lưu khí Dòng điện dòng điện phẳng mà nhấp nháy gây nhiễu cho thiết bị khác Để tạo dòng điện phẳng người ta tạo máy điện chiều mà cuộn dây chuyển động cực (hình .15 .8), sđđ xuất máy chiều không...
 • 21
 • 347
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình máy điện đặc biệtnghiên cứu xây dựng qui trình và đưa vào áp dụng các loại l c đặc biệt trong thanh toángiáo trình vận hành máy điệngiáo trình thí nghiệm máy điệngiáo trình điều khiển máy điệngiáo trình thực hành máy điệnbài giảng máy điện đặc biệtgiáo trình thiết kế máy điện trần khánh hàgiáo trình thiết kế máy điệncác loại máy điện thoại dùng hệ điều hành androidgiáo trình quấn dây máy điệngiáo trình kỹ thuật thi công đặc biệtcác loại bị động đặc biệt trong tiếng anhcác loại gãy xương đặc biệtlý thuyết máy điện đặc biệtLuận văn thanh tra khiếu nại hành chínhNhu cầu giao tiếp của người dân vùng tái định tư tỉnh Hà Tĩnh (tt)Pháp luật về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay (tt)ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN HAYCau anCau vu bi phapHá»™i ä ồ lá»— ban kinhTru ta va tran yem banconthieuĐề thi cuối kỳ Biến đổi năng lượng điện cơ BKHCMĐề thi cuối kỳ biến đổi năng lượng điện cơ BKHCMSINGAPORE và trải nghiệmEmail marketing toàn tậpEbook Tiếp thị liên kết từ A đến ZQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINHbài tập vật lý 2 đại học thủy lợi1 de cuong mon do an cap nuocunit 9unit 11Bai tap thuc hanh cap nuocbang tra thuy luc ong cap nuoc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập