Luận văn Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001 2000, SA 8000, 5s tiền đề triển khai phương án sản xuất tinh gọn lean tại tổng công ty may việt tiến

Hoàn thiện việc áp dụng tích hợp các hệ thống quản chất lượng (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005) tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Hoàn thiện việc áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005) tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
... 75/2003/QĐ-BCN việc thành lập Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Nội Từ đó, Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam thức tách thành Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Nội (HABECO) ... tích hợp Hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2000, Hệ thống quản môi trường ISO 14001:2004 Hệ thống quản an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 thành hệ thống thống hệ thống quản chất lượng - ... (HABECO) Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) - Giai đoạn ( 2003 – 2008): Năm 2003: Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Nội thành lập sở xếp lại Công ty Bia Nội số...
 • 9
 • 335
 • 8

luận văn:“Hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp pptx

luận văn:“Hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp pptx
... định số 3081/QĐ-UBND việc chuyển doanh nghiệp Nhà n-ớc Công ty Xây dựng Công nghiệp thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103018906 Sở ... quản tổ chức thực dự án - Kinh doanh kho bãi ( Trong phạm vi đất Công ty quản ), đại kinh doanh vật liệu xây dựng 1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Công ty cổ phần xây dựng ... ngành xây dựng, vào tháng 10 năm 1972 Công ty xây lắp công ngiệp đ-ợc tách phận lắp máy điện n-ớc công ty để thành lập công ty điện n-ớc lắp máy thức đổi tên Công ty xây dựng công nghiệp theo...
 • 83
 • 281
 • 0

luận văn:Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001- 2000 tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp docx

luận văn:Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000 tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp docx
... định số 3081/QĐ-UBND việc chuyển doanh nghiệp Nhà nớc Công ty Xây dựng Công nghiệp thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103018906 Sở ... môn ngành xây dựng, vào tháng 10 năm 1972 Công ty xây lắp công ngiệp đợc tách phận lắp máy điện nớc công ty để thành lập công ty điện nớc lắp máy thức đổi tên Công ty xây dựng công nghiệp theo ... quản tổ chức thực dự án - Kinh doanh kho bãi ( Trong phạm vi đất Công ty quản ), đại kinh doanh vật liệu xây dựng 1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Công ty cổ phần xây dựng...
 • 78
 • 152
 • 0

Luận văn hệ thống quản chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước

Luận văn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước
... vào quản hành nhà nớc : - ISO 9000 tiêu chuẩn cho hệ thống chất lợng cho loại hàng hoá dịch vụ cụ thể Quản hành nhà nớc sản phẩm hệ thống quản nhà nớc, ta hoàn toàn áp dụng nguyên ISO ... thể cải tiến chất lợng đầu vào (về nguyên vật liệu yếu tố sản xuất) áp dụng ISO 9000 dịch vụ quản hành nhà nớc 4.1 ISO 9000 với dịch vụ quản hành nhà nớc Hoạt dộng quản hành nhà nớc lĩnh ... thực hệ thống quản chất lợng ISO 9000 tạo tiền đề cho cấp sở thực hệ thống quản chất lợng nhằm nâng cao chất lợng quản phục vụ nhân dân dịch vụ hành công + Khi triển khai thực hệ thống...
 • 52
 • 143
 • 0

Luận văn một số giải pháp cải tiến hệ thống quản chất lượng ISO 9001 2000 tại công ty cơ khí 25, tổng cục CNQP

Luận văn một số giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 tại công ty cơ khí 25, tổng cục CNQP
... trng h thng qun cht lng theo ISO 9001 : 2000 ca cụng ty c khớ 25, tng cc CNQP Chng ba : Mt s gii phỏp ci tin h thng qun cht lng ISO 9001 : 2000 ti cụng ty c khớ 25, Tng cc CNQP Xin cm n Ban ... LNG THEO ISO 9001 : 2000 CA CễNG TY C KH 25, TNG CC CNQP 2.1 Gii thiu chung v cụng ty c khớ 25, tng cc CNQP 2.1.1 Lch s hỡnh thnh, chc nng, nhim v ca cụng ty Cụng ty c khớ 25, tng cc CNQP a ch ... thng qun cht lng ISO 9001: 2000 ti doanh nghip Bc : Duy trỡ, ci tin h thng qun cht lng ISO 9001 : 2000 tai doanh nghip 1.2.3.2 Tỏc dng ca vic ỏp dng h thng qun cht lng ISO 9001 : 2000 Nm...
 • 76
 • 103
 • 0

khóa luận tốt nghiệp thực trạng áp dụng hệ thống quản chất lượng iso 9001 - 2000 trong ngành dệt may việt nam

khóa luận tốt nghiệp thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 - 2000 trong ngành dệt may việt nam
... hệ thống quản l chất í lượng ì SO 900 1- 2000 ngành dệt may 40 2.2 V ê sô lượng doanh nghiệp áp dụng 41 2.3 v ề chất lượng áp dụng 42 Tình hình áp dụng hệ thợng quản l chất luông ISO 900 1- 2000 ... ISO 900 1- 2000 68 68 X u áp dụng hệ thống quản chất lượng I S O 900 1- 2000 ngành dệt may 69 IV C Á C G I Ả I P H Á P T H Ú C QUẢN L Ý CH T L U Ô N G Đ Á Y VIỆC ÁP DỤNG H Ệ THÔNG ISO 9001 2000 ... việc áp dụng hệ thợng quản l chất luông ISO í 900 1- 2000 đợi vói doanh nghiệp ngành Dệt may 38 Tình hình áp dụng hệ thợng quăn l chất lượng ngành í 40 2.1 Sự chuyến biến nhận thức việc áp dụng hệ...
 • 96
 • 1,196
 • 3

Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001- 2000 tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp.DOC

Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000 tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp.DOC
... kiểm soát UBND việc chuyển doanh nghiệp Nhà nớc Công ty Xây dựng Công nghiệp thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Ban giám đốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103018906 ... môn ngành xây dựng, vào tháng 10 năm 1972 Công ty xây lắp công ngiệp đợc tách phận lắp máy điện nớc công ty để thành lập công ty điện nớc lắp máy thức đổi tên Công ty xây dựng công nghiệp theo ... chức kinh tế nớc để đầu t xây dựng công trình, làm tổng thầu giải thủ tục xây dựng từ A đến Z Công ty thực trách nhiệm bảo hành công trình theo chế độ hành Công ty xây dựng công nghiệp thực tốt hoạt...
 • 70
 • 905
 • 1

Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001- 2000 tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp

Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000 tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp
... kinh tế nớc để đầu t xây dựng công trình, làm tổng thầu giải thủ tục xây dựng từ A đến Z Công ty thực trách nhiệm bảo hành công trình theo chế độ hành Công ty xây dựng công nghiệp thực tốt hoạt ... môn ngành xây dựng, vào tháng 10 năm 1972 Công ty xây lắp công ngiệp đợc tách phận lắp máy điện nớc công ty để thành lập công ty điện nớc lắp máy thức đổi tên Công ty xây dựng công nghiệp theo ... việc chuyển doanh nghiệp Nhà nớc Công ty Xây dựng Công nghiệp thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103018906 Sở Kế hoạch Đầu t thành...
 • 71
 • 360
 • 2

Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001 2000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp

Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
... công việc Bên cạnh ưu điểm nêu trên, tổ chức kế toán công ty số tồn cần phải khắc phục tiếp tục hoàn thiện Do em mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng Công ty: Giải pháp ... trò, vị trí công việc quản lý, điều hành kiểm soát kinh tế biện pháp kinh tế, Pháp luật công cụ quản kinh tế khác Kế toán với tư cách công cụ quản cần có đổi không dừng lại việc ghi chép ... thành lập đến công ty không ngừng trưởng thành mặt từ việc trang bị sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác quản kinh doanh đến việc tổ chức lực lượng lao động công ty Hiện công ty mở rộng...
 • 61
 • 332
 • 1

Nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001 2000 tại Cty Cổ Phần Thi Công Cơ Giới Xây Lăp

Nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 tại Cty Cổ Phần Thi Công Cơ Giới Xây Lăp
... nghiên cứu triển khai áp dụng ISO 9001 Công ty Cổ Phần Thi Công Giới Xây Lăp 34 2.1 Sự cần thi t phải áp dụng ISO 9001 Công ty Cổ Phần Thi Công Giới Xây Lăp Để tồn phát triển, HACINCO thi t ... trạng công tác quản chất lợng Chơng III: Các giải pháp chủ yếu để xây dựng áp dụng hệ thống quản chất lợng ISO 9001: 2000 Công ty Cổ Phần Thi Công Giới Xây Lăp Chơng I Một số vấn đề chất ... lợng công tác quản chất lợng: Việc áp dụng thành công hệ thống quản chất lợng ISO 9001 đem lại cho Công ty lợi ích to lớn chất lợng công trình công tác quản chất lợng Hệ thống quản chất...
 • 51
 • 282
 • 2

Áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2000 tại Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng
... quản chất lợng đợc xây dựng đợc áp dụng, trì hoàn thiện - Chính sách chất lợng đợc phổ biến tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức Tổng công ty để ngời hiểu thực Tổng giám đốc Tổng công ty ... chứng ISO 9001-2000 (lần 02) Kết thực đến Kế hoạch thực phận +Tất phòng ban , xí nghiệp , phân xởng Tổng công ty phải hoàn chỉnh nội dung biểu mẫu qui trình hệ thống quản chất lợng mà Tổng công ... ti cụng ty Mục đích Quy trình quy định bớc thực hành động khắc phục, phòng ngừa nhằm hạn chế loại bỏ sai sót xảy sản phẩm với hệ thống Quản chất lợng Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng thực...
 • 57
 • 316
 • 0

hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2000 tại công ty Đầu tư xây dựng số 2

hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại công ty Đầu tư xây dựng số 2
... (nghìn đồng) Trần Tử Bình_QLCL_40 1998 23 20 168 25 25 26 1 515 1999 24 20 168 29 26 26 7 530 20 00 20 01 20 02 26 27 30 22 24 26 170 1 72 176 32 32 33 37 31 35 27 7 28 6 300 580 650 680 Nguồn: Phòng hành ... thành công hệ thống quản chất lợng ISO 9001 đem lại cho Công ty lợi ích to lớn chất lợng công trình công tác quản chất lợng Hệ thống quản chất lợng ISO 9001 đòi hỏi công tác quản chất ... áp dụng hệ thống quản chất lợng chất lợng cụ thể Ngoài khả nâng cao công tác quản chất lợng việc áp dụng ISO làm tăng chất lợng công trình Công ty Khi hệ thống quản chất lợng ISO 9001...
 • 79
 • 206
 • 1

Áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2000 tại Tổng công ty CNTT Bạch Đằng

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Tổng công ty CNTT Bạch Đằng
... ti cụng ty Mục đích Quy trình quy định bớc thực hành động khắc phục, phòng ngừa nhằm hạn chế loại bỏ sai sót xảy sản phẩm với hệ thống Quản chất lợng Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng thực ... vi áp dụng áp dụng tất vật t, bán thành phẩm thành phẩm Công ty Nội dung: Quy định phân cấp báo cáo thẩm quyền xử sản phẩm không phù hợp: STT Ngời phát Báo cáo Quy định việc xử 01 tới Công ... cầu hệ thống quản chất lợng đợc đánh giá phận/ hoạt động có liên quan, trình Tổng Giám đốc phê duyệt Việc lựa chọn cán nhóm đánh giá dựa sở đợc đào tạo đánh giá chất lợng nội bộ, am hiểu ISO...
 • 63
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khái quát về hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000lợi ích khi sử dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000nhận thức về sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000 hiện tại ở ngân hàng techcombankhoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000sơ đồ 1 quá trình cải tiến liên tục của hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000một số đánh giá và giải pháp để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000 của công ty giầy thượng đìnhđánh giá hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000 của công ty giầy thượng đìnhmột số giải pháp để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000 của công ty giầy thượng đìnhmột số đề xuất về giải pháp cải thiện hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000 của công tyhệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000tồng quan về hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000li thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000 tại các doanh nghiệp ngành dệt may việt namxu hướng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000 trong ngành dệt may việt namgiải chi tiết đề thi tốt nghiệp lý 2017 mã đề 222Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc và hàm lượng của thuốc trị bệnh tiểu đường glibenclamid bằng các phương pháp hóa lý hiện đạidam roi than kinh canh tay 7166 (1)Samsung BN44 00358b PSU schematicPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)phòng trừ bệnh hại trên hồ tiêu