Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu cồn từ củ khoai mỡ (ruột trắng)

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu cồn từ củ khoai mỡ (ruột trắng )

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu cồn từ củ khoai mỡ (ruột trắng )
... xuất rượu cồn từ củ khoai mỡ (ruột trắng) ” 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích đề tài Bước đầu nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến sản phẩm rượu từ củ khoai mỡ nhằm tạo sản phẩm rượu ... trình sản xuất rượu cồn từ khoai mỡ sẽ góp phần tận dụng nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm, sản phẩm rượu truyền thống Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất ... QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu cồn từ củ khoai mỡ (ruột trắng) ” Mã số: SV 2012- 05 Chủ trì đề tài: Nguyễn Thị Hà Tel.: (8 4)1 649731417...
 • 37
 • 1,397
 • 10

Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ xoài

Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ xoài
... loại rượu vang a) Phân loại: Nhiều người quen gọi rượu vang rượu chát rượu nho Theo giới tiêu dùng rượu vang phân làm bốn loại: rượu vang bàn, rượu vang sủi tăm, rượu vang mạnh, rượu vang mùi  Rượu ... tài Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ xoài 1.2 MỤC ĐÍCH Mục đích đề tài nghiên cứu điều kiện ảnh hưởng đến trình lên men sử dụng chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae chủng Từ xây ... loại rượu vang tiếng giới  Rượu vang Pháp Nước Pháp có vùng trồng nho rộng lớn để sản xuất rượu vang: - Vùng Alsace, tiếng rượu vang trắng Sản lượng rượu vang trắng Alsace chiếm 30% tổng sản...
 • 72
 • 2,290
 • 10

Khóa luận tốt nghiệp - Đề tài: "Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ xoài" pot

Khóa luận tốt nghiệp - Đề tài:
... loại rượu vang a) Phân loại: Nhiều người quen gọi rượu vang rượu chát rượu nho Theo giới tiêu dùng rượu vang phân làm bốn loại: rượu vang bàn, rượu vang sủi tăm, rượu vang mạnh, rượu vang mùi  Rượu ... để sản xuất rượu vang: SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 24 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Vùng Alsace, tiếng rượu vang trắng Sản lượng rượu vang trắng Alsace chiếm 30% tổng sản lượng rượu vang trắng nước Pháp Rượu ... dịch phù hợp để chế biến rượu vang Do cần nghiên cứu sản xuất rượu vang từ xoài đưa quy trình sản xuất hợp lí để ứng dụng vào thực tế SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP mang lại giá trị...
 • 73
 • 960
 • 3

Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ xoài

Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ xoài
... Lo i xoài Xoài cát Hòa L c Xoài cát Chu Xoài ghép Xoài cát Hòa L c Xoài cát Chu Xoài ghép Xoài cát Hòa L c Xoài cát Chu Xoài ghép Xoài cát Hòa L c Xoài cát Chu Xoài ghép Xoài cát Hòa L c Xoài ... phù h xu u vang t n nghiên c u s n n xu t h mang l i giá tr kinh t trình s n xu t ch bi ng mv c ng d ng vào th c t Nghiên c u quy u vang t xoài M Nghiên c t u ki n quy trình s n xu n trình lên ... Vitamin 29 1.5.3 Quy trình s n xu u vang qu 31 quy trình s n xu t 31 1.5.3.2 Gi i thích quy trình 32 T LI 2.1 TH IÊN C U 34 M NGHIÊN C U 34 2.2 V...
 • 118
 • 234
 • 0

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang
... nguyên liệu gạo quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang  Khảo sát ảnh hưởng nguyên liệu khoai lang quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang  Thử nghiệm sản xuất rượu đế từ khoai lang quy mô phòng ... gạo quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang  Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng nguyên liệu khoai lang quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang  Thí nghiệm 4: Thử nghiệm sản xuất rượu đế từ khoai ... gạo quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang 21 3.2.4 Khảo sát ảnh hưởng nguyên liệu khoai lang quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang 23 3.2.5 Thử nghiệm sản xuất rượu đế...
 • 67
 • 1,015
 • 2

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang
... nguyên liệu gạo quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang  Khảo sát ảnh hưởng nguyên liệu khoai lang quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang  Thử nghiệm sản xuất rượu đế từ khoai lang quy mô phòng ... gạo quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang  Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng nguyên liệu khoai lang quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang  Thí nghiệm 4: Thử nghiệm sản xuất rượu đế từ khoai ... gạo quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang 21 3.2.4 Khảo sát ảnh hưởng nguyên liệu khoai lang quy trình sản xuất rượu đế từ khoai lang 23 3.2.5 Thử nghiệm sản xuất rượu đế...
 • 67
 • 191
 • 1

Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ quả lê

Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ quả lê
... tắc sản xuất rượu vang 10 Hình 1.2: Sơ đồ quy trình sản xuất rượu vang nho 11 Hình 1.3: Sơ đồ quy trình sản xuất rượu dứa 12 Hình 1.4: Sơ đồ quy trình sản xuất rượu vang ... đỏ Vang trắng Quá trình lên men xác Quá trình lên men có xác Hình 1.1: Sơ đồ nguyên tắc sản xuất rượu vang - 11 - I.1.5 Một số quy trình sản xuất rượu vang * Quy trình công nghệ sản xuất rượu vang ... Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ nước dừa” -5-  Đặng Văn Tiên (2005), Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ bưởi thử nghiệm sản xuất Champagne từ vang bưởi”  Nguyễn Phúc Hậu (2007), Nghiên cứu...
 • 98
 • 262
 • 1

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang dưa hấu

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang dưa hấu
... 32 - 2010 Trườ g ĐHCT 3.2.2 Sơ đồ tổng quát quy trình nghiên cứu Quy tr nh n en rư u v ng hấu tr nh y Hình Nguy n iệu hấu Nướ p hấu + Đư ng n Nướ p hấu en tự nhi n Ph n ập nấ en ( ôi trư ng PG ... hấu Hình Sơ đồ tổng quát quy trình lên men rƣợu v ng ƣ hấu 3.2.3 Giải thích quy trình - Ph n ập ng nấ en tự nhi n tí h th nh ph n nguy n iệu sở nghiệ kh o s t y u tố nh hưởng n en rư u v ng hấu ... h p) n en nhiệt ộ 25°C 10 ng y ng ọ Th nh phẩ rư u v ng hấu Hình 10: Quy trình sản xuất rƣợu v ng ƣ hấu Hình 11 Thành phẩm rƣợu v ng ƣ hấu Chuyên gà h Cô g ghệ Si h học Việ NC&PT Cô g ghệ Si...
 • 63
 • 131
 • 1

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu không chưng cất từ khoai lang tím nhật - hồ thanh sang

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu không chưng cất từ khoai lang tím nhật - hồ thanh sang
... Luận văn Tốt nghiệp khóa 32 -2 010 Luận văn đính kèm theo đây, với tựa đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu không chưng cất từ khoai lang tím nhật Hồ Thanh Sang thực báo cáo, hội đồng ... thành sản phẩm khác mà sử dụng dạng thô (tức dạng củ) Nhằm tăng giá trị cho khoai lang đa dạng sản phẩm lên men Đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu không chưng cất từ khoai lang tím nhật ... Trang i Luận văn Tốt nghiệp khóa 3 2- 2010 Trường Đại học Cần Thơ TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu không chưng cất từ khoai lang tím nhật thực gồm ba thí nghiệm i Khảo...
 • 71
 • 475
 • 1

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu không chưng cất từ khoai lang tím nhật - phan hoàng oanh

nghiên cứu quy trình sản xuất rượu không chưng cất từ khoai lang tím nhật - phan hoàng oanh
... 11: Quy trình sản xuất rượu nếp than 23 Hình 12: Quy trình sản xuất cơm rượu 25 Hình 13: Quy trình sản xuất rượu cần 27 Hình 14: Quy trình sản xuất rượu khoai lang tím Nhật ... Chính lý mà đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu không chưng cất từ khoai lang tím Nhật thực gồm thí nghiệm: i Khảo sát ảnh hưởng lượng nước nấu cháo khoai thời gian lên men rượu đến lượng ... DỤNG NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU KHÔNG CHƯNG CẤT TỪ KHOAI LANG TÍM NHẬT Luận văn tốt nghiệp NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Mã Ngành: 08 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực ThS VŨ TRƯỜNG SƠN PHAN...
 • 80
 • 955
 • 11

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU MÍT CHƯNG CẨT

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU MÍT CHƯNG CẨT
... để sản xuất loại sản phẩm rượu trái Nhưng sản phẩm đa dạng nên để cạnh tranh thị trường cần phải lựa chọn nguyên liệu mói, nghiên cún sản phẩm Và giải pháp đưa nghiên cứu rượu mít chưng cất Mít ... sở mít, việc sản xuất sản phẩm rượu mít chưng cất từ mít khả quan Đây đề tài hấp dẫn hứa hẹn nhiều triến vọng tạo sản phấm rượu với hương vị thơm ngon đặc trưng trái mít 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ... mục tiêu tạo sản phẩm rượu mới, rượu trái chưng cất Đe tài tiến hành sở nghiên cứu quy trình sản xuất, sử dụng chế phẩm amylase, chế phẩm pectinase nhằm làm tăng hiệu suất thu hồi rượu khảo sát...
 • 74
 • 253
 • 0

Nghiên cứu quy trình sản xuất chả tôm từ thịt vụn của quy trình chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu

Nghiên cứu quy trình sản xuất chả tôm từ thịt vụn của quy trình chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu
... Hoàng Thị Thủy Lớp: 45CB2 Ngành : Công nghệ Chế biến Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất chả tôm từ thịt vụn quy trình chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu Số trang: 81 Số chương: Số tài liệu ... chế biến hữu hiệu, đặc biệt l chế biến thành sản phẩm gia vị có giá trị gia tăng Đứng trước tình hình nhà trường giao cho em thực đề tài: “ Nghiên cứu quy trình sản xuất chả tôm từ thịt vụn quy ... hoạch tôm nuôi rải rác từ tháng đến tháng Chính vụ sản lượng cao vào tháng 5, Có 50 mặt hàng tôm đông lạnh xuất khẩu, chế biến nhiều dạng sản phẩm khác nh tươi sống, đông lạnh, sản phẩm chế biến...
 • 91
 • 1,601
 • 30

Nghiên cứu quy trình sản xuất hạt nêm từ nấm rơm

Nghiên cứu quy trình sản xuất hạt nêm từ nấm rơm
... thực đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất hạt nêm từ nấm rơm để đa dạng hóa sản phẩm hạt nêm, đồng thời nâng cao giá trị sử dụng nấm rơm II MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: Nghiên cứu bổ sung dịch nấm vào thành ... Sản phẩm hạt nêm Aji-ngon 3.3 Hạt nêm Knorr: 22 Aji-ngon tôm biển Phần II: Tổng quan tài liệu Hình 10: Sản phẩm hạt nêm Knorr từ thịt IV SẢN XUẤT HẠT NÊM: [17] 4.1 Một số quy trình sản xuất hạt ... Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 1.2 Nguyên liệu: 1.2.1 Nấm rơm: Để tiến hành nghiên cứu sản xuất hạt nêm từ nấm rơm, mua nấm nguyên liệu từ trang trại nấm Nam Khánh Vân, ấp Rạch Giá, xã Đình Thành, huyện...
 • 73
 • 1,530
 • 36

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang từ xoàinghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang chuốinghiên cứu quy trình sản xuất rượu vang mậnnghien cuu quy trình sản xuất rượu dứa chưng cấtnghien cuu quy trinh san xuat ruou khom chung catnghien cuu quy trinh san xuat ruou xoai chung catnghien cuu quy trinh san xuat ruou mit chung catnội dung nghiên cứu quy trình sản xuất rượu cacaonghiên cứu quy trình sản xuất nước ép từ cà rốtnghiên cứu quy trình sản xuất hạt nêm từ nấm rơmnghien cuu quy trinh san xuat sua chua tu bapnghiên cứu quy trình sản xuất vitamin b12 từ vi sinh vậtluận văn nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua bổ sung thanh long ruột đỏnghiên cứu quy trình sản xuấtnghiên cứu quy trình sản xuất trà dược thảo linh chiNhịp và phách nhịp 2 4 tđnSH 6 luyện tập (BCNN)Unit 3 at hometiết 48 luyện tậptrường hpj đồng dạng thứ 2Bài 2 thông tin và biểu diễn thông tinBài 3 em có thể làm được những gì nhờ máy tính 1Bài 7 sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phímBài 11 tổ chức thông tin trong máy tínhBài 6 bài tập vận dụng định luật ômBài 48 đa dạng của lớp thú bộ thú huyệt, bộ thú túiHƯỚNG dẫn GHI PHIẾU TNTHCS và TUYỂN 10 năm học 2016 2017Bài 28 sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIXCác quy tắc đánh dấu trọng âm hay gặpSlide Tâm lý học lao động: Phân tích cơ sở khoa học của quá trình phân công và hiệp tác lao động. Liên hệ doanh nghiệpBài 5 ấn độ thời phong kiếnBài 11 tiến hóa của hệ vận động vệ sinh hệ vận độngSlide đường lối : PHÁT TRIỂN ĐỐI NGOẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAMBài 1 sống giản dịBài 2 siêng năng, kiên trì
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập