223 đề thi HSG cấp tỉnh và tuyển sinh vào 10 chuyển sinh học 9 nguyễn văn công

Gián án Một số đề thi HSG cấp huyện cấp tỉnh

Gián án Một số đề thi HSG cấp huyện và cấp tỉnh
... Hỉåïng dáùn : Bi : ạp dủng báút âàóng thỉïc cä si ta cọ xy ≤ Phán têch thnh nhán tỉí räưi âỉa vãư 1+ xy Bi Phán têch vãú trại thnh nhán tỉí v âỉa vãư dảng A2 - bC2 = Bi 3: láúy (2) - (1) ta âỉåüc ... tiãúp tuún ca âỉåìng trn (O,R) ÂÃƯ THI CHUN TOẠN THỈÌA THI N HÚ ( Nàm 2003 ) Bi : Rụt gn biãøu thỉïc : P= x − x : x +1 x +x+x x Bi 2: a.Phán têch âa thỉïc thnh nhán tỉí A = x4 + x3 + 2(m-1)x2 +mx ... (x2-xy +y2)-(1-z)3 = ⇔ (1-z) ( x + y ) − 3xy − (1 − z ) = räưi phán têch thnh nhán tỉí Cáu 4: BD2= BH2+DH2 =BC2-HC2+(DK+H)2 [ ] ÂÃƯ THI TUØN VO TRỈÅÌNG CHUN LÃ QU ÂÄN QUNG TRË Bi 1: Cho biãøu thỉïc...
 • 38
 • 247
 • 0

Tuyển tập 86 đề thi HSG cấp tỉnh lớp 9 môn hóa học

Tuyển tập 86 đề thi HSG cấp tỉnh lớp 9 môn hóa học
... sở GIáO DụC Và ĐàO TạO Kì THI HọC SINH GIỏI THàNH PHố - LớP Hà NộI Năm học 2008-20 09 Môn : Hoá học Đề Chính thức Ngày thi: 27 - - 20 09 Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi gồm 02 trang) Câu I (3,75 ... KHNH HềA B K THI CHN HC SINH GII CP TNH NM HC 2008 20 09 D MễN THI : HểA HC CP THCS (Bng A) THI CHNH THC ( thi ny cú trang) Ngy thi : 20 20 09 Thi gian lm bi : 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ... .Ht S GD&T tha thi n hu chớnh thc k thi chn hsg cp Tnh Nm hc: 2008 - 20 09 Mụn thi: Hoỏ Hc THCS S bỏo danh Ngy thi: 20 03 20 09 Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1:...
 • 306
 • 580
 • 3

Tuyển tập đề thi HSG cấp tỉnh

Tuyển tập đề thi HSG cấp tỉnh
... tới thị trờng sách có nhiều đầu sách dạng tuyển tập hay tuyển chọn đề thi học sinh giỏi cấp, nhng với môn Sinh học đầu sách dạng lại Do sách Tuyển tập đề thi chọn học sinh giỏi khối lớp 10 chuyên ... môn, đạt kết cao kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp cấp tỉnh cấp khu vực Cuốn sách gồm nhiều đề thi chọn học sinh giỏi khối lớp 10 chuyên Sinh học vùng đồng Duyên hải & Bắc bộ, đề thi đợc chọn lọc xếp ... tâm huyết với nghề, trực tiếp giảng dạy môn Sinh học cấp THCS , bồi dỡng đội tuyển HSG dự thi cấp huyện, cấp tỉnh luyện thi vào lớp 10 trờng THPT chuyên môn Sinh học, tác giả thấy sách tài liệu...
 • 5
 • 32
 • 0

DE THI HSG CAP TINH LOP 9 ( HAY)

DE THI HSG CAP TINH LOP 9 ( HAY)
... X, bố cho hai loại tinh trùng 22A + X 22A + Y - Sự thụ tinh tinh trùng mang X với trứng tạo hợp tử chứa XX =>con gái Còn tinh trùng Y thụ tinh với trứng tạo hợp tử XY => trai 0,5đ =>Quan niệm ... 4: (2 điểm) Cơ chế xác định giới tính phân li cặp NST giới tính trình phát sinh giao tử tổ hợp lại qua trình thụ tinh 0,5đ - Qua giảm phân mẹ sinh loại giao trứng 22A + X, bố cho hai loại tinh ... định 0,5đ P 44A + XX x 44A + XY G 22A + X 22A + X, 22A + Y F 44A + XX 44A + XY 0,5đ (Con gái) (Con trai) Câu 5: (7 điểm) a Qui ước gen sơ đồ lai gia đình thứ Theo đề bố mẹ có tóc xoăn, mà sinh đứa...
 • 4
 • 1,198
 • 11

Đề thi HSG CẤP TỈNH Tiếng Việt 5 + Đáp án(Đề 1)

Đề thi HSG CẤP TỈNH Tiếng Việt 5 + Đáp án(Đề 1)
... điểm Hướng dẫn chấm môn Tiếng việt - lớp Câu 1:(3,0 điểm) Học sinh trả lời sau: + Chia thành nhóm, vào cấu tạo từ để chia Trả lời ý trên, tính điểm; Trả lời ý, tính 0 ,5 điểm + Các từ xếp thành nhóm ... đúng, tính 0 ,5 điểm Câu : ( 2,0 điểm ) + Đoạn văn sau có câu, thuộc câu ghép phụ Trả lời ý trên, tính điểm; Trả lời ý, tính 0 ,5 điểm + Cặp từ : - Vì …nên : nguyên nhân-kết Đúng, tính 0 ,5 điểm - Mặc ... 0, 25 điểm -Xếp từ vào nhóm, tính 0, 25 điểm *Học sinh xếp theo cách khác, tính điểm tối đa Câu : ( 2 ,5 điểm ) Từ “ thật thà” câu tính từ Đúng trường hợp, tính điểm; trả lời trường hợp tính 0,5...
 • 3
 • 8,566
 • 230

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... in the gap by circling its corresponding letter A, B, C, or D Do you think computer games are just for kids? Then you should think again You might be (61) to learn that the games industry ... lasting love (68) _ with the interactive world of make – believe It is wrong to think (69) gaming as something simply for children and teenagers In fact , the (70) _ growth area of the ... be played 32 She is not very beautiful…………………she is intelligent A but B so C and D therefore 33 This food tastes very ……………………… A well B better C good D badly 34 She told me that she _ my sister...
 • 7
 • 311
 • 3

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... HÕt………………………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG HƯỚNG dÉn CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Lịch sử Phần I: Trắc nghiệm khách quan Mỗi ý 0,5 điểm Phần I: Trắc ... triển Nguyễn Ái Quốc vào tất giai cấp, tầng lớp, vào phong trào quần chúng, giác ngộ, đoàn kết họ đứng lên đấu tranh giành độc lập thực sức mạnh chính, Người đề cao học tập, nghiên cứu lý luận ... 0,75đ 0,75đ 2,5 đ giới càm quyền Mỹ đề chiến lược "toàn cầu hoá" nhằm chống phá nước XHCN; đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc; khống chế nô dịch nước đồng minh; thi t lập thống trị toàn giới *...
 • 9
 • 282
 • 0

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... thơ "Vọng nguyệt" Hồ Chí Minh: "Nhân hớng song tiền khán minh nguyệt, Nguyệt tòng song khích khán thi gia." Tác giả sử dụng phép tu từ từ vựng: A nhân hoá C so sánh B hoán dụ D ẩn dụ Câu 10 Từ "Khán" ... điển Tiếng Việt có nghĩa là: A thởng C ngắm B nhìn D nhòm Câu 11 Chức câu nghi vấn gì? A Dùng để đề nghị C Dùng để trỏ B Dùng để bác bỏ D Dùng để hỏi Câu 12 Văn sau văn nhật dụng? A Tôi học B Ôn ... Nha Phần II: Trắc nghiệm tự luận (14 điểm) Câu 1: (4 điểm) Viết đoạn văn ngắn (khoảng câu) giới thi u nét đời, nghiệp tác giả Chế Lan Viên Câu 2: (10 điểm) Suy nghĩ em nhân vật anh niên truyện...
 • 5
 • 330
 • 1

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... cacbon có 1900 liên kết hiđrô Gen bị đột biến thêm cặp A - T Số lợng loại nuclêôtit môi trờng cung cấp cho gen sau đột biến tự lần là: A A = T = 5265 G = X = 6000; B A = T = 5250 G = X = 6000; C ... Hết Đáp án kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp Năm học 2007 - 2008 Môn: Sinh học Phần I.1.A; C; A; B; C; B; D; A; 9, ... nhờ có diệp lục sử dụng ánh sáng, hô hấp trình sử dụng O2 phân giải chất hữu giải phóng lợng cung cấp cho hoạt động sống thể, đồng thời thải khí CO2 nớc + Hai trình liên quan chặt chẽ với nhau:...
 • 10
 • 262
 • 0

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... (2 điểm): Dân số trung bình tỉnh Tuyên Quang năm 1999 là: 685.792 ngời Tỉ suất sinh năm 21,6, tỉ suất tử 6,7 Vậy tỉ lệ gia tăng tự nhiên bao nhiêu? Trong năm 1999 tỉnh Tuyên Quang có thêm ngời? ... D Bắc Mĩ Phi B - Âu Phi Câu 8: Ô nhiễm không khí ô nhiễm nớc vấn đề biểu rõ rệt môi trờng địa lý sau đây? A Môi trờng đới ôn hoà B Môi trờng đới lạnh C Môi trờng...
 • 4
 • 216
 • 1

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... với giả thi t, chứng tỏ R không phản ứng với nớc nhng phản ứng đợc với kiềm( R kim loại lỡng tính) ( 0,5 điểm) MOH + 1/2 H2 M + H2O a a a/2 R + H2O + MOH MRO2 + 3/2H2 b b b 3/2b Theo giả thi t ... 4,5 điểm) 1- 2,5 điểm Phơng trình phản ứng cháy CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 nCO2 + (n+1) H2O Theo giả thi t: (3n+1)/2 = => 3n = 15 => n = Vậy công thức hidrocacbon A C5H12 (1điểm) Các công thức cấu ... điểm) 14 đvc tơng ứng với nhóm -CH2Gọi CT X là: CxHy CT Y C(x+1)H(y+2) CT Z C(x+2)H(y+4) Theo giả thi t ta có 12(x+2) + (y+4) = 2( 12x + y) 12x + y = 28 => x= 2, y = Vậy công thức X, Y,Z lần...
 • 8
 • 295
 • 3

Đề thi HSG cấp tỉnh L12 07-08

Đề thi HSG cấp tỉnh L12 07-08
... Love, CAROL The end đáp án hớng dẫn chấm HSG cấp Tỉnh lớp 12 năm học 2007-2008 đề thức a/ listening: Listen to people asking when the flights below arrive Write ... house is just a short bike ride from the beach, so there would be losts to Let me know it if you think this is a good idea Best wishes Mistakes Correct c/ grammar and ... enclosed this letter London has many interesting places to see and Im enjoying being here very much Im very happy youll come to London Love, CAROL Lu ý: Chỉ làm tròn số đến 0.5 tổng điểm toàn thi...
 • 7
 • 339
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg cấp tỉnh toán 9 va cach giaiđề thi hsg cấp tỉnh hóa 9đề thi hsg cấp tỉnh môn vật lý 9đề thi hsg cấp tỉnh môn văn 9đề thi hsg cấp tỉnh môn tiếng anh 9đề thi hsg cấp tỉnh môn sinh 9đề thi hsg cấp tỉnh môn vật lý lớp 11đề thi hsg cấp tỉnh môn tiếng anh lớp 9đề thi hsg cấp tỉnh môn hóa lớp 9đề thi hsg cấp tỉnh toán 9đề thi hsg cấp tỉnh môn toán 9đề thi hsg cấp tỉnh môn toán lớp 9đề thi hsg cấp tỉnh môn văn 12đề thi hsg cấp tỉnh lớp 5đề thi hsg cấp tỉnh môn sinh 12Giáo án vnen môn công nghệ 7 hay, lo gic, chi tiếtmột số biện pháp thi công chống thấm hiệu quảĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHO bạc NHÀ nướcA National Interprofessional Competency FrameworkBÁO CÁO THỰC HÀNH CTXH CÁ NHÂN (TẠI TRUNG TÂM CTXH)TẬP bài học môn hóa học lớp 9 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN NH 2017 2018Giáo trình pre toeic reading ms hoaAffective and instrumental commitment a special referece to self service technologies in domestic and foreign banksẢnh hưởng của chất lượng dịch vụ và cảm nhận giá đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau mobigoldDeterminants of water melon production at farm household level in tien giang proviceĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANGHoàn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuCopy 1the wizard of ozCopy 2 the wizard of ozMutiny on the bounty glossaryĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 CHUYÊN KHTN lần 2 THPT HỒNG NGỰ 2 (ĐỒNG THÁP) lần 1 môn hóa học30 đề học sinh giỏi toán lớp 7 có đáp án tham khảoNhững phương thuốc hay rau cỏ trị bệnh tạ duy chânNGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ BIẾN TÍNH Fe3O4 NANO DÙNG LÀM CHẤT MANG CURCUMIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNHGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 9
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập