ĐẠI SỐ LỚP 10 HAY NHẤT

Giáo án đại số lớp 10: BÀI TẬP (DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT) - 2 pps

Giáo án đại số lớp 10: BÀI TẬP (DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT) - 2 pps
... GTTĐ, có trường hợp: TH1: Tập nghiệm S1 = (-4 ; -1 ) TH2: Tập nghiêm S2 = (2; 5) Tập hợp nghiệm phương trình: S = S1  S2 = (-4 ; -1 )  (2; 5) - Gọi học sinh giải, gợi ý cần - Uốn nắn sai sót Kết luận ... toán - Giáo viên yêu cầu học sinh phát biểu định lý dấu nhị thức bậc - Gọi học sinh lên bảng giải tập - Nhận xét cách giải Kết luận Hoạt động học sinh Ghi bảng - Nhận tập Tóm tắt cách giải: - ... trình toán liên quan khác qua HĐ5 Cách giải số loại tập sử dụng dấu nhị thức bậc HĐ5: Nhận biết dạng toán B TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra cũ: Lồng vào HĐ học tập học Bài mới: Giáo viên tổ chức lớp...
 • 5
 • 1,887
 • 19

Giáo án đại số lớp 10: BÀI TẬP (DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT) - 1 pptx

Giáo án đại số lớp 10: BÀI TẬP (DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT) - 1 pptx
... cách giải TH1: Tập nghiệm S1 biệt tập toán = (-4 ; -1 ) tập TH2: Tập nghiêm S2 trước = (2; 5) nét Tập hợp nghiệm - Gọi học sinh giải, gợi ý cần phương trình: S = S1  S2 = (-4 ; 1)  (2; 5) - Uốn nắn ... nhị thức bậc HĐ5: Nhận biết dạng toán B TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra cũ: Lồng vào HĐ học tập học Bài mới: Giáo viên tổ chức lớp học thực lúc hai hoạt động: H 1, HĐ2 H 1: Sử dụng dấu nhị thức bậc ... dấu nhị thức bậc - Ứng dụng để giải số phương trình, bất phương trình dạng đơn giản - Học sinh chuẩn bị số tập nhà sách giáo khoa Phương tiện: - Chuẩn bị phiếu học tập hướng dẫn hoạt động - Chuẩn...
 • 13
 • 607
 • 4

Giáo án đại số lớp 10: DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT - 2 ppt

Giáo án đại số lớp 10: DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT - 2 ppt
... Xét dấu biểu thức f(x) = 2x - Hoạt động học sinh - Tìm nghiệm : f(x) =  2x-6=0  Hoạt động giáo viên - Cho học sinh xét dấu tích ab x=3 - Biến đổi : 2f(x) = 2( 2x – ) = 22 ( x - Từ việc xét dấu ... -2 x + =  bước xét dấu nhị thức bậc học học sinh *Sửa chữa kịp thời sai lầm , có * Lập bảng xét dấu : x - -2 2x-5 *Lưu ý hs bước giải bất phương 5 /2 trình tích thương + - - + + 3-x + + + - ... , biến đổi af(x) = a2 ( - Xét dấu : 2f(x) >  x- >  x > x+b/a) ; a ≠ , xét dấu biểu thức af(x) 2f(x) <  x- <  x < - Biểu diễn trục - Kết luận >0 af(x) < , Biểu diễn trục số , Kết luận , Nhận...
 • 9
 • 518
 • 0

Giáo án đại số lớp 10: DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT - 1 pps

Giáo án đại số lớp 10: DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT - 1 pps
... -2 x + =  bước xét dấu nhị thức bậc học học sinh *Sửa chữa kịp thời sai lầm , có * Lập bảng xét dấu : x - -2 2x-5 *Lưu ý hs bước giải bất phương 5/2 trình tích thương + - - + + 3-x + + + - ... a - Xét dấu > b a af(x) >  x+ >  x b  a  - Phân tích af(x) thành tích - Xét dấu af(x) > af(x) <  x+ b <  x a < - Tìm nghiệm f(x) = b a - Xét dấu af(x) < - Kết luận - Minh hoạ đồ thị - Kết ... Xét dấu biểu thức f(x) = 2x - Hoạt động học sinh - Tìm nghiệm : f(x) =  2x-6=0  Hoạt động giáo viên - Cho học sinh xét dấu tích ab x=3 - Biến đổi : 2f(x) = 2( 2x – ) = 22( x - Từ việc xét dấu...
 • 9
 • 267
 • 2

Giáo án đại số lớp 10: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN pdf

Giáo án đại số lớp 10: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN pdf
...  nghiệm hệ SGK Biểu diễn tập nghiệm  Đặt vấn đề tìm công thức tổng mặt phẳng tọa độ quát để giải hệ phương trình bậc đường thẳng hai ẩn HĐ 3: Giải biện luận hệ phương trình bậc hai ẩn Học sinh ... (2) Với a2+b20 a’2+b’2 Nghiệm hệ: Cặp số (x0;y0) thõa mãn đồng thời (1) (2) Giải hệ phương trình : Tìm tất nghiệm hệ 2.Giải biện luận hệ phương trình bậc hai ẩn: a) Xây dựng công thức: ax ... thể dùng phương pháp cộng biết cách giải hệ hai ẩn để giải hệ phương trình bậc ba ẩn ? Có thể dùng phương pháp Đối với nên dùng phương cộng pháp nào? Các nhóm làm vào bảng phụ Hãy dùng phương...
 • 4
 • 890
 • 6

Giáo án đại số lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN (tt) pot

Giáo án đại số lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN (tt) pot
... phương trình bậc hai y ( Bảng phụ hay chiếu máy ) ay2 + by + c = (2) - Nêu cách giải học lớp - Số nghiệm phương trình (1) - Đưa ax4 + bx2 + c = (1) phụ thuộc vào số nghiệm dạng phương trình bậc ...  phương trình (1), ta a a - Nêu cách giải phương trình cần biết số nghiệm - Dựa vào dấu nghiệm phương trình (2) dấu ax4 + bx2 + c = (1) Đặt y = x2 ( y ≥ 0) ta đến phương trình bậc hai để kết ... sau a Nếu phương trình (1) có - Gỉai ví dụ phương trình hay sai ? trùng phương ax4 + bx2 + c = nghiệm phương trình (2) có ( Chiếu máy ) nghiệm b Nếu phương trình (2) có nghiệm phương trình (1)...
 • 6
 • 1,141
 • 3

Giáo án đại số lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN docx

Giáo án đại số lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN docx
... Dựa vào đồ thị biện luân số nghiệm x2 + 2x + – m = P  HĐ : Cũng cố toàn - Cho biết dạng phương trình bậc ? phương trình bậc hai ? - Trong phương trình sau phương trình phương trình bậc ? bậc hai ... toán (1 ) phương - Đọc hiểu yêu trình bậc hai có cầu toán nghiệm kép luận : - Tiến hành làm ∙ Khi ax2 + bx - Khi (1 ) trình bậc hai vô = (1) m - Trình bày nội dung làm phương trình bậc hay phương ... luận phương trình - Theo dỏi, ghi (1) nhận kiến thức - Số nghiệm phương trình (1) phụ thuộc vào số nghiệm phương Luyện tập : trình nào? - Theo dõi ghi - Dựa vào số nhận hướng nghiệm dẫn Gv phương...
 • 24
 • 1,205
 • 13

Giáo án đại số lớp 10: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HOẶC BẬC HAI MỘT ẨN doc

Giáo án đại số lớp 10: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HOẶC BẬC HAI MỘT ẨN doc
... Trả lời câu hỏi MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ thứ hai - Ghi nhận kiến PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HOẶC BẬC HAI đưa phương thức MỘT ẨN trình bậc - Gợi ý trả lời: bậc hai, Phương trình chứa ẩn Hỏi 1: Điều ... giải biện luận phương trình có cách? 4.Bài tập nhà: 22,23,24/84/SGK Trường THPT Gia Hội Tổ Toán-Tin Tiết 31: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HOẶC BẬC HAI MỘT ẨN (TT) .MỤC TIÊU: ... biết - Trả lời câu hỏi MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ - Ghi nhận kiến PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HOẶC BẬC HAI biện luận: thức MỘT ẨN 1) Pt ax+b=0 (a - Gợi ý trả lời: (1) .Phương trình dạng: ≠ 0) Hỏi 1:...
 • 12
 • 624
 • 5

Giáo án đại số lớp 10: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn - 2 potx

Giáo án đại số lớp 10: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn - 2 potx
... x2  2( m  4) (2) ra: m  4 m  4 Khi nghiệm phương trình x1  17 x2=0 (khi m=4) x1 =-1 x2=16 (khi m =-4 ) Bài 20 /80sgk: a) Đưa pt cho a) - Đưa pt cho pt bậc 2( pt phải có nghiệm pt bậc hai - ... làm, pt (1) có x13  x2  ( x1  x2 )( x 12  x1 x2  x2 ) m  ( x1  x2 )( x 12  x1 x2  x2 )  40 H2: Tính tổng đặt  ( x1  x2 )(( x1  x2 )2  x1 x2 )  40 m (1) câu hỏi lớp H3: Đưa Vậy tích ... nhớ (5 phút) 1/ Định lý Viét phương trình bậc 2: Hai số x1, x2 nghiệm phương trình bậc 2: ax  bx  c  ( a  0) thức: x1  x2  chúng thỏa mãn hệ b c , x1 x2  a a 2/ Phân tích đa thức thành...
 • 8
 • 419
 • 0

Giáo án đại số lớp 10: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn - 1 pptx

Giáo án đại số lớp 10: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn - 1 pptx
... (2) m 1 có nghiệm x  Nếu m -1 = 0  m =1 (2) trở thành 0x=0: pt nghiệm x vậy: m  1: (2) có nghiệm m 1 x  m =1: pt nghiệm x Tl1: (1)  (3m  1) x  5m  Phương trình cho trở thành: (3m  1) x ... diện trình bày cho nhóm khác nhận xét Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Rèn luyện giải biện luận phương trình bậc ẩn Giải biện luận phương trình sau: a/ 2(m +1) x-m(x1)=2m+3 (1) ... luận pt: a) ( m  1) x  x  12(1) H1: Chỉ hệ số a, b,c H2: Hãy biện luận pt H3: kết luận Tl1: a=m -1 , b=7, c = -1 2 Tl2: Có trường hợp cho a Khi m   m  có 7 x  12   x  12 Khi m  , ta lập...
 • 4
 • 358
 • 1

Giáo án đại số lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN (Phần 1) ppsx

Giáo án đại số lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN (Phần 1) ppsx
... §2 Phương học Phương trình bậc trình bậc nhất, bậc hai ẩn .- Hs trả lời có dạng: ax+b = với a,bR gọi phương bậc hai - H2? Hãy cho biết ẩn dạng phương trình Giải biện bậc ẩn, luận phương phương ... giáo Tóm tắt ghi sinh viên bảng - Hs trả lời có dạng: - H5? Hãy cho biết Giải biện ax2+bx+c = (a, b, c dạng phương trình luận  R) phương gọi bậc hai ẩn, trình dạng phương trình chứa phương trình ... giải biện luận phương trình bậc nhất, bậc hai PP Đại số  Các bước gIải biện luận phương trình bậc hai PP Hình học vẽ đồ thị  Sử dụng phần mềm vẽ đồ thị để hỗ trợ giải toán đồ thị  Biết tìm...
 • 10
 • 714
 • 1

Giáo án đại số lớp 10: LUYỆN TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN potx

Giáo án đại số lớp 10: LUYỆN TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN potx
... giải bất phương trình bậc ẩn lớp 9, giải bất phương trình bậc ẩn với hệ số số 2/ Phương tiện: - Chuẩn bị bảng kết hoạt động để treo chiếu - Chuẩn bị phiếu học tập III/ PHƯƠNG PHÁP Tổ Toán – Trường ... giải biện luận bất phương trình bậc ẩn -Nhấn mạnh khâu giao tập nghiệm giải hệ bất phương trình bậc ẩn 4/Dặn dò: Tự rèn luyện thêm kỹ giải bpt, hệ bất phương trình bậc ẩn Tổ Toán – Trường THPT ... luận -Trình bày kết bất phương trình: cách giải biện -Gọi học sinh lên m ( x – m)  x luận bất phương bảng trình bày trình bậc ẩn giải toán sau: – (1) Giải: (1)  mx – ax + b < Giải biện luận bất...
 • 11
 • 756
 • 11

Giáo án đại số lớp 10 Bài 3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN pdf

Giáo án đại số lớp 10 Bài 3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN pdf
... giải bậc phương trình dạng ax+b>0 Giải biện luận * Nêu vấn đầu: Nếu a,b bất phương biểu thức chứa tham ax+b...
 • 10
 • 936
 • 10

Giáo án đại số lớp 10: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HOẶC BẬC HAI pps

Giáo án đại số lớp 10: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HOẶC BẬC HAI pps
... dụng phép hợp hai tập hợp để tìm nghiệm phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Cũng cố nâng cao kỉ giải biện luận phương trình có chứa tham số qui phương trình bậc hay bậc hai 3 .Về tư duy:  ... g  x  2 phương hai vế - Ví dụ : Gỉai Khi bình phương  a x  b    c x  d  hai vế phương trình f x   g x  biện luận phương trình ta phương trình ? - Khi ta phương trình tương đương ... biến đổi nhằm xác định phương trình tương đương hay phương trình hệ  Hiểu cách đưa phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối dạng bậc ax + b = bậc hai ax2 + bx + c = 4 .Về thái độ:  Rèn luyện...
 • 16
 • 305
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Giáo trình thiên vănGiáo trình tiếng hoa sơ cấp tập 3Giáo trình giao tiếp tiếng tây ban nhaGiáo trình tự học tiếng hàn dành cho mọi người phần trung cấpTriết học descarterNâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong lĩnh vực Đăng kiểmĐề Án Nâng Cao Chất Lượng Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe BuýtXây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum đến năm 2020Chuyên đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp việt áQUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Xây dựng bản đồ chiến lược cho doanh nghiệpCho tam giác ABC cân tại aNghiên cứu xây dựng danh lục và hiện trạng sử dụng các loài thực vật có tác dụng chữa bệnh tiểu đường ở vùng đệm vườn quốc gia tam đảo, khu vực xã ngọc thanhNghiên cứu hình thái và giải phẫu thích nghi của một số loài thực vật sống trong rừng ngập mặn hiền hào, xã xuân đán, huyện cát bà, thành phố hải phòngBạo lực học đườngTHỰC TRẠNG MARKETING VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ THANH MAIGiáo dục môi trườngTiếng việt t1 (giáo trình đào tạo giáo viên mầm non)Quy trình sản xuất trà atiso mật ongTẤN CÔNG ROOTKIT TRONG ORACLE 10gXÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý KHO HÀNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập