Giáo án Vật lý 10 bài 4: Sự rơi tự do

bài giảng vật 10 bài 4 sự rơi tự do

bài giảng vật lý 10 bài 4 sự rơi tự do
... I Sự rơi không khí rơi tự Sự rơi vật không khí Sự rơi tự II Nghiên cứu rơi tự vật Những đặc điểm chuyển động rơi tự Gia tốc rơi tự I Sự rơi không khí rơi tự Sự rơi vật không khí - ... vật rơi nhanh hay chậm có đặc điểm chung ? I Sự rơi không khí rơi tự Sự rơi vật không khí Sự rơi vật chân không (sự rơi tự do) Kết luận: Nếu loại bỏ ảnh hưởng không khí vật rơi nhanh Sự rơi vật ... vật rơi nhanh vật ? Vật nặng rơi nhanh vật nhẹ - TN 2: Như thí nghiệm tờ giấy vo tròn nén chặt Dự đoán xem vật rơi nhanh vật ? Hai vật nặng, nhẹ khác lại rơi I Sự rơi không khí rơi tự Sự rơi...
 • 21
 • 1,538
 • 0

giáo án vật 10 bài 36 sự nở vì nhiệt của vật rắn

giáo án vật lý 10 bài 36 sự nở vì nhiệt của vật rắn
... Nội dung lưu bảng Bài 36 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN I – Sự nở dài Thí nghiệm a/ Mô tả thí nghiệm - SGK b/ Kết thí nghiệm Nhiệt độ ban đầu: to=200C Độ dài ban đầu: lo=500 ... độ nở dài chung cho vật rắn Vậy từ biểu thức em phát biểu - Nghe giảng - Ghi nhớ - Sự nở dài tăng độ dài vật rắn nhiệt độ tăng - Độ nở dày ∆l vật rắn (hình trụ đồng chất) tỉ lệ với độ tăng nhiệt ... tích nhiệt độ - Các em giải thích đại lượng có mặt biểu thức - Sự tăng thể tích vật rắn nhiệt độ tăng gọi nở khối - Công thức tính độ nở khối: ∆V = V − V0 = βV0 ∆t - Sự tăng thể tích vật rắn nhiệt...
 • 6
 • 5,840
 • 39

giáo án vật 10 bài 38 sự chuyển thể của các chất

giáo án vật lý 10 bài 38 sự chuyển thể của các chất
... sinh - Nhớ lại khái niệm sôi - Phân biệt với bay Trợ giúp Giáo viên - Nêu câu hỏi để HS ôn tập - Hướng dẫn: So sánh điều kiện xảy Vật 10 - Trình bày đặc điểm sôi - Nhận xét trình bày học sinh ... nghiệm 38. 4 - Nhận xét lượng hai trường hợp - Hướng dẫn: so sánh tốc độ bay ngưng tụ trường hợp - Nêu khái niệm giới thiệu tính chất khô bão hoà - Trả lời C4 - Hướng dẫn: Xét số phân tử thể tích ... Vật 10 hay toả nhiệt? - Nhận xét yếu tố ảnh hưởng đến - Giới thiệu khái niệm nhiệt nóng chảy độ lớn nhiệt nóng chảy - Nhận xét ý nghĩa nhiệt nóngchảy - Giải thích công thức 38. 1 riêng...
 • 3
 • 3,189
 • 10

Giáo án vật 10 bài 36 sự nở vì nhiệt của vật rắn

Giáo án vật lý 10 bài 36 sự nở vì nhiệt của vật rắn
... Trong  hệ số nở dài có đơn vị 1/K hay K-1  +   chất liệu vật rắn Kết luận - Sự nở dài tăng độ dài vật rắn nhiệt độ tăng Độ nở dày l vật rắn (hình trụ đồng chất) tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ t ... tích nhiệt độ cuối t +  : hệ số nở khối có đơn vị 1/K hay K-1 - Với chất rắn đẳng hướng   3 III Ứng dụng - Khắc phục nở nhiệt Ví dụ: - Ứng dụng nở nhiệt nở dài vật rắn Trong thực tế nở dài, vật ... thuộc nhiệt độ độ dài thể tích vật rắn Đồng thời nêu ý nghĩa vật lí đơn vị đo hệ số nở dài hệ số nở khối + Nêu ý nghĩa thực tiễn việc tính toán độ nở dài độ nở khối vật rắn đời sống kĩ thuật Bài...
 • 5
 • 226
 • 0

Giáo án Vật 10 bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Giáo án Vật lý 10 bài 38: Sự chuyển thể của các chất
... chảy đông đặc, bay ngưng tụ, sôi - Hướng dẫn: Xác định rõ trình - Làm tập 14 trang 202 SGK chuyển thể vật Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ nhà VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Thảo luận để giải thích tượng thí - Mô tả mô thí nghiệm hình nghiệm 38.4 - Nhận xét lượng hai trường hợp - Hướng dẫn: so sánh tốc độ bay ngưng tụ trường ... sánh tốc độ bay ngưng tụ trường hợp - Nêu khái niệm giới thiệu tính chất khô bão hoà - Trả lời C4 - Hướng dẫn: Xét số phân tử thể tích bão hoà thay đổi Hoạt động 2: Nhận biết sôi - Nhớ lại khái...
 • 4
 • 74
 • 0

Slide vật lớp 10 bài 4 sự rơi tự do _T.A Tuấn

Slide vật lý lớp 10 bài 4 sự rơi tự do _T.A Tuấn
... vật nhẹ Bài 4: SỰ RƠI TỰ DO Vậy yếu tố làm cho vật rơi nhanh chậm khác không khí? NEWTON (1 642 -1727) Bài 4: SỰ RƠI TỰ DO I .Sự rơi không khí rơi tự Sự rơi tự vật không khí + Yếu tố định đến rơi ... đến rơi nghiêm trên, rơi Câu hỏi C2: Trong th vật? vật coi rơi tự do? Đó rơi viên sỏi Bài 4: SỰ RƠI TỰ DO Sự rơi tự rơi vật trường hợp chịu tác dụng trọng lực Bài : SỰ RƠI TỰ DO THÍ NGHIỆM CỦA GALILE ... vật từ độ cao Chiếc Viên sỏi Các em có dự đoán chuyển động vật trên? Mặt đất Bài 4: SỰ RƠI TỰ DO I .Sự rơi không khí rơi tự Sự rơi vật không khí Hãy quan sát thí nghiệm sau: Bài 4: SỰ RƠI TỰ DO...
 • 29
 • 785
 • 0

Vật 10 nâng cao - SỰ RƠI TỰ DO ppt

Vật lý 10 nâng cao - SỰ RƠI TỰ DO ppt
... khác rơi nhau, ta bảo chúng rơi nghiện với GV - ặt câu hỏi -Lực cho HS không khí, vật có hình dạng không cản khí tự ảnh *Định nghĩa: Sự rơi tự -Nhận xét câu hưởng đến vật rơi vật chịu tác hỏi rơi ... niệm chuyển động rơi tự Hướng dẫn GV Hoạt động HS -Mô tả thí nghiệm, -Quan sát Nội dung thí Thế rơi tự do? HS làm thí nghiệm ống Niu- -Khi lực cản nghiệm Tơn -Gợi ý quan sát thí -Cùng nghiệm làm ... hỏi rơi nào? động trọng lực -Cho HS đọc định lấy ví dụ minh nghĩa SGK họa? -Thế rơi tự do? -Khi vật coi rơi do? trả lời câu hỏi C1 Hoạt động ( phút): Tìm hiểu rơi tự chuyển động nhanh dần theo...
 • 7
 • 1,805
 • 8

giáo án địa 10 bài 19 sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất

giáo án địa lý 10 bài 19 sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất
... Sự phân bố đất thuộc khí hậu( nhiệt, ẩm ) thamt thực vật phụ thuộc vào yếu - Đất phụ thuộc vào khí hậu sinh vật, nên thể tố nào? rõ quy luật phân bố Bước 2: HS trả lời GV chuẩn I Sự phân bố sinh ... thực vật: Toàn loài thực vật phân bố đất sinh vật( HS khác vùng rộng lớn sinh sống gọi làm việc cá nhân:5 phút) thảm thực vật Bước 1: GV yêu cầu HS cho biết - Sự phân bố thảm thực vật trái đất ... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 Định hướng: Sự phân bố sinh vật đất TĐ? Tại sao? Giữa hai nhóm yếu tố có liên hệ phân bố sao? Đó nội dung quan trọng cần tìm hiểu...
 • 5
 • 1,394
 • 1

Giáo án Vật 10 bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng

Giáo án Vật lý 10 bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng
... thay đổi nội - Thảo luận tìm cách thay đổi nội - Nêu ví dụ cụ thể (ví dụ: Miếng kim loại), yêu cầu tìm cách thay đổi nội vật - Lấy ví dụ làm thay đổi nội - Nhận xét cách hs đề xuất thống vật cách ... lượng - Đọc sgk - Phát biểu định nghĩa kí hiệu nhiệt lượng - Nhớ lại công thức tính nhiệt lượng vật thu vào hay toả nhiệt độ thay đổi - Nhắc lại ý nghĩa đại lượng phương trình 32.2 Hoạt động 4: Vận...
 • 2
 • 68
 • 0

GIÁO ÁN VẬT 6 - BÀI 25 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC ( T2 ) ppt

GIÁO ÁN VẬT LÝ 6 - BÀI 25 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC ( T2 ) ppt
... xác định) IV./ Củng c : - Đông đặc chuyển chất từ thể sang thể ? - Khi đông đặc, nhiệt độ chất nh ? - So sánh trình nóng chảy đông đặc? V./ DĂN D : - Học thuộc làm tập lại 24 - 25 sách tập - Đọc ... gì? Vậy chất nóng chảy ( hay đông đặc) nhiệt độ nh nào? Vậy em có kết luận nhiệt độ nóng chảy chất khác nhau? + HS: Bảng 25. 2 cho biết nhiệt độ số chất Các chất nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ ... độ nóng chảy chất khác khác +GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C 6: nêu trình chuyển thể đòng việc đúc tợng đồng +HS: C 6: Đồng nóng chảy ( rắn chuyển sang lỏng) Đồng đông đặc( lỏng chuyển sang rắn)...
 • 5
 • 8,420
 • 27

Giáo án Vật 10-Bài 2: Chuyển động thẳng đều potx

Giáo án Vật lý 10-Bài 2: Chuyển động thẳng đều potx
... 12 Chuyển động thẳng A Chuyển động có quỹ đạo thẳng có tốc độ trung bình khơng qng đường B Chuyển động có quỹ đạo thẳng C Chuyển động có quỹ đạo thẳng có tốc độ trung bình qng đường D Chuyển động ... .Hoạt động 5: Củng cố , dặn dò: - Nhắc lại khái niệmchuyển động thẳng đều, đường đi, đồ thị toạ đọ - thời gian chuyển động thẳng - Bài tập nhà: SGK SBT - Xem trước : "Chuyển động thẳng biến đổi đều" ... 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nêu định nghĩa đầy đủ chuyển động thẳng - Phân biệt khái niệm; tốc độ, vận tốc - Nêu đặc điểm chuyển động thẳng như: tốc độ, phương trình chuyển...
 • 106
 • 4,934
 • 6

giáo án vật 10 bài 1 chuyển động cơ

giáo án vật lý 10 bài 1 chuyển động cơ
... Hoạt động ( phút): Tìm hiểu cách khảo sát chuyển động Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Quan sát hình 1. 1 vật làm mốc - Yêu cầu vật làm mốc - Ghi nhận cách xác định vị tí vật hình 1. 1 vận ... hình 1. 1 vận dụng trả lời C2, C3 - Nêu phân tích cách xác định vị trí vật quĩ đạo không gianbằng vật làm mốc hệ toạ độ - III .1 III.2 để ghi nhận khái niệm: mốc thời gian, thời điểm khoảng thời ... gian - Nêu phân tích khái niệm Hoạt động ( phút): Giao nhệm vụ nhà Hoạt động Học sinh - Ghi câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau RÚT KINH NGHIỆM Trợ giúp Giáo viên - Nêu câu hỏi tập nhà - Yêu...
 • 2
 • 2,234
 • 4

giáo án vật 8 bài 17 sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

giáo án vật lý 8 bài 17 sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
... B? chuyển hoá hoàn toàn thành động - GV nhắc lại kết luận SGK/ 60 Gọi HS Khi lắc vị trí cao nhất, đọc lại động chuyển hoá hoàn toàn HĐ3: Thông báo định luật bảo toàn thành năng (5ph) II- Bảo toàn ... C9:a) Thế cánh cung chuyển hoá thành động mũi tên b) Thế chuyển hoá thành động c) Khi vật lên: động chuyển hoá thành Khi vật xuống: chuyển hoa thành động 4- Củng cố - Trong trình học, vật chuyển ... nội dung định luật bảo toàn (SGK/61) - HS ghi nội dung định luật bảo - GV thông báo phần ý năng: Trong trình học, động chuyển hoá lẫn nhau, không đổi HĐ4: Vận dụng (5ph) (cơ bảo toàn) - GV yêu cầu...
 • 2
 • 7,272
 • 15

giáo án vật 8 bài 27 sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

giáo án vật lý 8 bài 27 sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
... động Tìm hiểu bảo toàn lượng (10 phút) GV: III Sự bảo toàn lượng - Thông báo cho HS biết bảo toàn tượng nhiệt lượng tượng - HS đọc nội dung định luật bảo toàn nhiệt chuyển hoá lượng - Yêu cầu HS ... lời: Năng lượng chuyển - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Từ hoá từ dạng sang dạng khác, từ tượng bảng 27. 2, em nhận động sang năng, từ xét chuyển hóa lượng sang nhiệt ngược lại Hoạt động Tìm hiểu bảo ... truyền từ vật sang vật khác tượng em rút nhận xét gì? Hoạt động Tìm hiểu chuyển hoá nhiệt (10 phút) II Sự chuyển hoá dạng năng, nhiệt HS: GV: - Cá nhân thực hoạt động nêu - Treo bảng 27. 2 C2 Tham...
 • 3
 • 749
 • 1

giáo án vật 10 bài 34 chất rắn kết tinh. chất rắn vô định hình

giáo án vật lý 10 bài 34 chất rắn kết tinh. chất rắn vô định hình
... GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 kết tinh Hoạt động ( .phút): Tìm hiểu đặc tính chất rắn định hình Hoạt động học học sinh Hoạt động dạy giáo viên -Trả lời C3 -Giới thiệu số chất rắn định hình -Lấy ... hình -Lấy ví dụ ứng dụng chất rắn -Nhận xét trình bày hs định hình Hoạt động ( .phút): Vận đượcụng Hoạt động học học sinh Hoạt động dạy giáo viên -Lập bảng phân loại so sánh đặc -Hướng dẫn Hs ... sánh đặc -Hướng dẫn Hs phân loại chi tiết điểm tính chất loại chất rắn Hoạt động ( phút):.Giao nhiệm vụ nhà Hoạt động học học sinh Hoạt động dạy giáo viên -Ghi câu hỏi tập nhà -Nêu câu hỏi tập nhà...
 • 2
 • 2,487
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: lý 10 bài 4 sự rơi tự dogiáo án vật lý 10 bài 4giáo án địa lý 10 bài 4giáo án vật lý 10 bài 22giáo án vật lý 10 bài 21giáo án vật lý 10 bài 20giáo án vật lý 10 bài 16giáo án vật lý 10 bài 15giáo án vật lý 10 bài 14giáo án vật lý 10 bài 13giáo án vật lý 10 bài 12giáo án vật lý 10 bài 11giáo án vật lý 10 bài 10giáo án vật lý 10 bài 6giáo án vật lý 10 bài 5Câu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11Bai viet lai cau hay 8 9Đề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về TOÀN cầu hóa và TRÁCH NHIỆM của QUÂN đội TRONG QUÁ TRÌNH đóTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYNghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học phần hóa học phi kim ở trường trung học phổ thông theo hướng dạy học kiến tạo – tương tác với sự trợ giúp của công nghệ thông tin”THAM LUẬN BỒI DƯỠNG học sinh giỏi môn Hóa học cực haytrươt lo dat anh di tim emTHAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINHTHAM LUẬN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG Trung học cơ sờĐỀ THI TIẾNG ANH công chức hồ chí minh CÓ ĐÁP ÁN 2016BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ các CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ SAU đại học, vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếTiểu thuyết anh hùng xạ điêuGiáo án dạy học theo chủ đề tích hợp TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN VẬT LÝ TOÁN HỌC SINH HỌC VÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀO GIẢNG DẠY BÀI RƯỢU ÊTYLIC MÔN HÓA HỌC 9Giáo án điện tử Bài 18 NhômMo phong lan truyen o nhiem tam giang cau hai delft 3d
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập