239 đề thi HSG cấp tỉnh

239 đề thi HSG cấp tỉnh

239 đề thi HSG cấp tỉnh
... Định 61 Tuyển tập đề thi HSG cấp tỉnh khối lớp THCS Môn Sinh học HSG Ngh An - Bng A - chớnh thc 62 HSG Qung Ninh - Bng B - chớnh thc 144 63 HSG Thanh Hoỏ - chớnh thc 145 64 HSG Tuyờn Quang ... Tuyển tập đề thi HSG cấp tỉnh khối lớp THCS Môn Sinh học HSG Lõm ng - chớnh thc 230 234 98 HSG Ngh An - Bng A - chớnh thc 235 237 99 HSG Ngh An - Bng B - chớnh thc 238 240 100 HSG Qung ... 133 Tuyển tập đề thi HSG cấp tỉnh khối lớp THCS Môn Sinh học HSG Vnh Phỳc - chớnh thc 333 335 134 HSG Thỏi Bỡnh - chớnh thc 336 339 135 HSG Bc Ninh - chớnh thc 340 - 343 136 HSG Gia Lai -...
 • 11
 • 413
 • 0

DE THI HSG CAP TINH LOP 9 ( HAY)

DE THI HSG CAP TINH LOP 9 ( HAY)
... X, bố cho hai loại tinh trùng 22A + X 22A + Y - Sự thụ tinh tinh trùng mang X với trứng tạo hợp tử chứa XX =>con gái Còn tinh trùng Y thụ tinh với trứng tạo hợp tử XY => trai 0,5đ =>Quan niệm ... 4: (2 điểm) Cơ chế xác định giới tính phân li cặp NST giới tính trình phát sinh giao tử tổ hợp lại qua trình thụ tinh 0,5đ - Qua giảm phân mẹ sinh loại giao trứng 22A + X, bố cho hai loại tinh ... định 0,5đ P 44A + XX x 44A + XY G 22A + X 22A + X, 22A + Y F 44A + XX 44A + XY 0,5đ (Con gái) (Con trai) Câu 5: (7 điểm) a Qui ước gen sơ đồ lai gia đình thứ Theo đề bố mẹ có tóc xoăn, mà sinh đứa...
 • 4
 • 1,226
 • 11

Đề thi HSG CẤP TỈNH Tiếng Việt 5 + Đáp án(Đề 1)

Đề thi HSG CẤP TỈNH Tiếng Việt 5 + Đáp án(Đề 1)
... điểm Hướng dẫn chấm môn Tiếng việt - lớp Câu 1:(3,0 điểm) Học sinh trả lời sau: + Chia thành nhóm, vào cấu tạo từ để chia Trả lời ý trên, tính điểm; Trả lời ý, tính 0 ,5 điểm + Các từ xếp thành nhóm ... đúng, tính 0 ,5 điểm Câu : ( 2,0 điểm ) + Đoạn văn sau có câu, thuộc câu ghép phụ Trả lời ý trên, tính điểm; Trả lời ý, tính 0 ,5 điểm + Cặp từ : - Vì …nên : nguyên nhân-kết Đúng, tính 0 ,5 điểm - Mặc ... 0, 25 điểm -Xếp từ vào nhóm, tính 0, 25 điểm *Học sinh xếp theo cách khác, tính điểm tối đa Câu : ( 2 ,5 điểm ) Từ “ thật thà” câu tính từ Đúng trường hợp, tính điểm; trả lời trường hợp tính 0,5...
 • 3
 • 8,764
 • 230

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... in the gap by circling its corresponding letter A, B, C, or D Do you think computer games are just for kids? Then you should think again You might be (61) to learn that the games industry ... lasting love (68) _ with the interactive world of make – believe It is wrong to think (69) gaming as something simply for children and teenagers In fact , the (70) _ growth area of the ... be played 32 She is not very beautiful…………………she is intelligent A but B so C and D therefore 33 This food tastes very ……………………… A well B better C good D badly 34 She told me that she _ my sister...
 • 7
 • 323
 • 4

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... HÕt………………………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG HƯỚNG dÉn CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Lịch sử Phần I: Trắc nghiệm khách quan Mỗi ý 0,5 điểm Phần I: Trắc ... triển Nguyễn Ái Quốc vào tất giai cấp, tầng lớp, vào phong trào quần chúng, giác ngộ, đoàn kết họ đứng lên đấu tranh giành độc lập thực sức mạnh chính, Người đề cao học tập, nghiên cứu lý luận ... 0,75đ 0,75đ 2,5 đ giới càm quyền Mỹ đề chiến lược "toàn cầu hoá" nhằm chống phá nước XHCN; đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc; khống chế nô dịch nước đồng minh; thi t lập thống trị toàn giới *...
 • 9
 • 292
 • 0

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... thơ "Vọng nguyệt" Hồ Chí Minh: "Nhân hớng song tiền khán minh nguyệt, Nguyệt tòng song khích khán thi gia." Tác giả sử dụng phép tu từ từ vựng: A nhân hoá C so sánh B hoán dụ D ẩn dụ Câu 10 Từ "Khán" ... điển Tiếng Việt có nghĩa là: A thởng C ngắm B nhìn D nhòm Câu 11 Chức câu nghi vấn gì? A Dùng để đề nghị C Dùng để trỏ B Dùng để bác bỏ D Dùng để hỏi Câu 12 Văn sau văn nhật dụng? A Tôi học B Ôn ... Nha Phần II: Trắc nghiệm tự luận (14 điểm) Câu 1: (4 điểm) Viết đoạn văn ngắn (khoảng câu) giới thi u nét đời, nghiệp tác giả Chế Lan Viên Câu 2: (10 điểm) Suy nghĩ em nhân vật anh niên truyện...
 • 5
 • 338
 • 1

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... cacbon có 1900 liên kết hiđrô Gen bị đột biến thêm cặp A - T Số lợng loại nuclêôtit môi trờng cung cấp cho gen sau đột biến tự lần là: A A = T = 5265 G = X = 6000; B A = T = 5250 G = X = 6000; C ... Hết Đáp án kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp Năm học 2007 - 2008 Môn: Sinh học Phần I.1.A; C; A; B; C; B; D; A; 9, ... nhờ có diệp lục sử dụng ánh sáng, hô hấp trình sử dụng O2 phân giải chất hữu giải phóng lợng cung cấp cho hoạt động sống thể, đồng thời thải khí CO2 nớc + Hai trình liên quan chặt chẽ với nhau:...
 • 10
 • 270
 • 0

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... (2 điểm): Dân số trung bình tỉnh Tuyên Quang năm 1999 là: 685.792 ngời Tỉ suất sinh năm 21,6, tỉ suất tử 6,7 Vậy tỉ lệ gia tăng tự nhiên bao nhiêu? Trong năm 1999 tỉnh Tuyên Quang có thêm ngời? ... D Bắc Mĩ Phi B - Âu Phi Câu 8: Ô nhiễm không khí ô nhiễm nớc vấn đề biểu rõ rệt môi trờng địa lý sau đây? A Môi trờng đới ôn hoà B Môi trờng đới lạnh C Môi trờng...
 • 4
 • 219
 • 1

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)

Đề thi HSG cấp tỉnh (07-08)
... với giả thi t, chứng tỏ R không phản ứng với nớc nhng phản ứng đợc với kiềm( R kim loại lỡng tính) ( 0,5 điểm) MOH + 1/2 H2 M + H2O a a a/2 R + H2O + MOH MRO2 + 3/2H2 b b b 3/2b Theo giả thi t ... 4,5 điểm) 1- 2,5 điểm Phơng trình phản ứng cháy CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 nCO2 + (n+1) H2O Theo giả thi t: (3n+1)/2 = => 3n = 15 => n = Vậy công thức hidrocacbon A C5H12 (1điểm) Các công thức cấu ... điểm) 14 đvc tơng ứng với nhóm -CH2Gọi CT X là: CxHy CT Y C(x+1)H(y+2) CT Z C(x+2)H(y+4) Theo giả thi t ta có 12(x+2) + (y+4) = 2( 12x + y) 12x + y = 28 => x= 2, y = Vậy công thức X, Y,Z lần...
 • 8
 • 316
 • 3

Đề thi HSG cấp tỉnh L12 07-08

Đề thi HSG cấp tỉnh L12 07-08
... Love, CAROL The end đáp án hớng dẫn chấm HSG cấp Tỉnh lớp 12 năm học 2007-2008 đề thức a/ listening: Listen to people asking when the flights below arrive Write ... house is just a short bike ride from the beach, so there would be losts to Let me know it if you think this is a good idea Best wishes Mistakes Correct c/ grammar and ... enclosed this letter London has many interesting places to see and Im enjoying being here very much Im very happy youll come to London Love, CAROL Lu ý: Chỉ làm tròn số đến 0.5 tổng điểm toàn thi...
 • 7
 • 352
 • 0

ĐÊ THI HSG CẤP TỈNH SINH HỌC 12 ( 2007-2008) HẬU GIANG

ĐÊ THI HSG CẤP TỈNH SINH HỌC 12 ( 2007-2008) HẬU GIANG
... màu Câu 14 :(1 .5điểm) Điểm khác thể đa bội với thể lưỡng bội Page 2/2 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẬU GIANG HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2007-2008 MÔN : SINH HỌC LỚP 12 ĐỀ CHÍNH ... kỳ để thúc đẩy sinh trưởng phát triển nhanh hơn .(0 .25 điểm ) Câu : (1 .5điểm ) Giai đoạn : Quang hợp Quang ( mặt trời ) 6CO2 6O2 Diệp lục 6H2O C6H12O6 ( Hoá liên kết hoá học ) (0 .5điểm ) Giai ... NH3 (0 .5điểm ) Thực vật xanh có khả sử dụng Ni tơ : - Cây họ đậu nhờ cộng sinh với Vi khuẩn Rhizôbium( 0.25đ) - Bèo hoa dâu nhờ cộng sinh với vi khuẩn lam ( 0.25đ) Câu 8: (1 điểm) - Hiệu suất sinh...
 • 8
 • 392
 • 9

de thi HSG cap tinh lop 9+12

de thi HSG cap tinh lop 9+12
... danh Đơn vị dự thi Sở GIáO DụC ĐàO TạO Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Bắc Giang Lớp 12 Năm học 2004 2005 Ngày thi: 09 tháng năm 2005 Môn Thi: Toán Đề dự bị Thời gian ... danh Đơn vị dự thi Sở GIáO DụC ĐàO TạO Bắc Giang Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Lớp Năm học 2004 2005 Ngày thi: 09 tháng năm 2005 Môn Thi: Toán Thời gian làm bài: ... danh Đơn vị dự thi Sở GIáO DụC ĐàO TạO Bắc Giang Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Lớp Năm học 2004 2005 Ngày thi: 09 tháng năm 2005 Môn Thi: Toán Thời gian làm bài:...
 • 5
 • 349
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg cấp tỉnh môn vật lý 9đề thi hsg cấp tỉnh môn văn 9đề thi hsg cấp tỉnh môn tiếng anh 9đề thi hsg cấp tỉnh môn sinh 9đề thi hsg cấp tỉnh môn vật lý lớp 11đề thi hsg cấp tỉnh môn tiếng anh lớp 9đề thi hsg cấp tỉnh môn hóa lớp 9đề thi hsg cấp tỉnh toán 9đề thi hsg cấp tỉnh môn toán 9đề thi hsg cấp tỉnh môn toán lớp 9đề thi hsg cấp tỉnh môn văn 12đề thi hsg cấp tỉnh lớp 5đề thi hsg cấp tỉnh môn sinh 12đề thi hsg cấp tỉnh môn sinhđề thi hsg cấp tỉnh môn vật lýHoàn thiện các vấn đề tài chính trong sáp nhập công ty cổ phần mirae fiber vào công ty cổ phần mirae (tt)Phương pháp giải hệ phương trìnhPhương pháp giải hệ trục tọa độ OxyGiải pháp phát triển hoạt động đầu tư của công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (tt)Quản lý tài chính đối với các hệ phát thanh của đài tiếng nói việt nam kinh nghiệm và giải pháp (tt)Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam (tt)Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà nội (tt)Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty cơ khí xây dựng COMA (tt)Nâng cao chất lượng tín dụng tại công ty tài chính công nghiệp tàu thuỷ (tt)Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát hoạt động huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển quang trung (tt)Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty quang điện điện tử bộ quốc phòng (tt)Phân tích tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam (tt)Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay lại nguồn vốn ODA tại sở giao dịch III ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (tt)Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc việt nam (tt)Tuyển tập tài liệu ôn thi THPTQGHoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền trong các công ty cổ phần thương mại điện máy trên địa bàn thành phố hà nội (tt)Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh đắl lắk (tt)Quản trị rủi ro tín dụng tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam (tt)tieu luan triet 1 vận dụng nguyên tắc lịch sử cụ thể trong nền kinh tế thị trường Việt NamHoàn thiện quản trị lực lượng bán hàng của công ty cổ phần tập đoàn austdoor (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập