Tiểu thuyết nguyễn bình phương nhìn từ góc độ thể loại (LV01951)

tiểu thuyết “thời xa vắng” nhìn từ góc độ thể loại

tiểu thuyết “thời xa vắng” nhìn từ góc độ thể loại
... THỜI XA VẮNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI 3.1 Nghệ thuật Xây dựng nhân vật 3.2 Kết cấu, giọng điệu, tiểu thuyết “Thời xa vắng” 3.2.1 Kết cấu cuat tiểu thuyết “Thời xa vắng” 3.2.2 Giọng điệu tiểu thuyết ... TIỂU THUYẾT “THỜI XA VẮNG” NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI 2.1 Sự tái sống đậm chất văn xuôi 2.2 Số phận người dòng chảy lịch sử 2.4 Khát khao hạnh phúc cá nhân CHƯƠNG NGHỆ THUẬT TIÊU BIỂU CỦA TIỂU THUYẾT ... nét đăc sặc thể tài bút pháp Lê Lựu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trong luận văn này, với đề tài tiểu thuyết “Thời xa vắng” Lê lựu từ góc nhìn thể loại người nghiên cứu dựa đặc điểm tiểu thuyết làm...
 • 74
 • 493
 • 4

luận văn Giễu nhại trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương nhìn từ nội dung

luận văn Giễu nhại trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương nhìn từ nội dung
... kết luận, khóa luận triển khai theo hướng sau: Chương 1: Chất giễu nhại tiền đề tạo nên chất giễu nhại tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Chương 2: Giễu nhại tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương nhìn từ nội ... nội dung Chương 3: Giễu nhại tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương nhìn từ nghệ thuật Đóng góp đề tài Khóa luận phân tích nét bật nội dung giễu nhại nghệ thuật biểu chất giễu nhại bốn tiểu thuyết Nguyễn ... nên chất giễu nhại tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Vài phán đoán chất giễu nhại tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Trong giai đoạn văn học đổi này, nhiều nhà văn Việt Nam lấy cảm hứng giễu nhại để...
 • 70
 • 1,746
 • 4

mẫu thượng ngàncủa nguyễn xuân khánh nhìn từ góc độ thể loại

mẫu thượng ngàncủa nguyễn xuân khánh nhìn từ góc độ thể loại
... hành động biến đổi theo tác động đời 2.3 Góc độ đời tư Mẫu Thượng Ngàn Chương 3: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ NGHỆ THUẬT CỦA TIỂU THUYẾT MẪU THƯỢNG NGÀN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI 3.1 Trong tiểu thuyết Mẫu Thượng ... mạnh: Nguyễn Xuân Khánh có sáng tác làm vinh quang cho hệ chúng tôi”[29] Mục đích nghiên cứu Khi chọn đề tài nghiên cứu tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ góc độ thể loại, ... thuyết thể loại hình thành chưa xong xuôi”[16; tr.447] 1.2 Vài nét tác giả Nguyễn Xuân Khánh tác phẩm Mẫu Thượng Ngàn 1.2.1 Tác giả Nguyễn Xuân Khánh Nguyễn Xuân Khánh bút danh Đào Nguyễn sinh...
 • 65
 • 113
 • 1

Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều nhìn từ góc độ thể loại

Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều nhìn từ góc độ thể loại
... 1: Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều dòng mạch truyện ngắn Việt Nam thời kì đổi Chương 2: Cốt truyện kết cấu truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật truyện ngắn Nguyễn ... khảo sát 29 truyện Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều (Nxb Văn học, 1997) Ngoài ra, truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều nằm tiến trình đổi truyện ngắn Việt Nam nên tiến hành tìm hiểu truyện ngắn số tác ... Truyện ngắn thời kì đổi 11 1.2 Nguyễn Quang Thiều - khát vọng đổi truyện ngắn 15 1.2.1 Quá trình sáng tác Nguyễn Quang Thiều 15 1.2.2 Khát vọng sáng tạo truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều...
 • 102
 • 347
 • 7

tiểu thuyết gia đình má bảycủa phantứ nhìn từ góc độ thể loại

tiểu thuyết gia đình má bảycủa phantứ nhìn từ góc độ thể loại
... tộc góc độ đời tư tiểu thuyết Gia đình Bảy CHƯƠNG III: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ NGHỆ THUẬT CỦA TIỂU THUYẾT GIA ĐÌNH MÁ BẢY NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI 3.1 Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Gia đình ... nghiên cứu tiểu thuyết nhìn tiểu thuyết từ góc độ thể loại việc làm mẻ Các công trình nghiên cứu tiểu thuyết đa phần mang tính chất văn học sử nên vấn đề tiếp cận tiểu thuyết từ góc độ thể loại mở ... giá trị thể loại việc sáng tác tác phẩm 41 CHƯƠNG NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TIỂU THUYẾT GIA ĐÌNH MÁ BẢY NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI 3.1 Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Gia đình Bảy...
 • 73
 • 500
 • 3

tiểu thuyết mẫn và tôi của phan tứ nhìn từ góc độ thể loại

tiểu thuyết mẫn và tôi của phan tứ nhìn từ góc độ thể loại
... VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Vài nét thể loại tiểu thuyết 1.1.1 Khái niệm thể loại tiểu thuyết 1.1.2 Đặc điểm thể loại tiểu thuyết 1.1.2.1 Tiểu thuyết nhìn sống từ góc độ đời tư 1.1.2.2 Tiểu thuyết tái sống ... phẩm “ Mẫn Tôi 1.2.2.1 Hoàn cảnh đời, bối cảnh lịch sử tác phẩm 1.2.2.1 Hoàn cảnh đời, bối cảnh lịch sử tác phẩm CHƯƠNG 2: NỘI DUNG TIỂU THUYẾT MẪN VÀ TÔI CỦA PHAN TỨ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI 2.1 ... cách nhìn nhận khía cạnh khác thể loại Vì vậy, khó giới thiệu đầy đủ đưa khái niệm thống thể loại này, điều dễ hiểu 1.1.2 Đặc điểm thể loại tiểu thuyết 1.1.2.1 Tiểu thuyết nhìn sống từ góc độ đời...
 • 95
 • 1,211
 • 5

Tiểu thuyết 3 3 3 9 những mảnh hồn trần của đặng thân nhìn từ góc độ thể loại (LV01784)

Tiểu thuyết 3 3 3 9 những mảnh hồn trần của đặng thân nhìn từ góc độ thể loại (LV01784)
... 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tiểu thuyết 3. 3 .3. 9 [những mảnh hồn trần] Đặng Thân nhìn từ góc độ thể loại 4.2 Phạm vi nghiên cứu Tiểu thuyết 3. 3 .3. 9 [những mảnh hồn trần] Đặng Thân Nhà xuất Hội nhà văn ... đến tiểu thuyết 3. 3 .3. 9 [những mảnh hồn trần] Đặng Thân góc nhìn thể loại cách toàn diện Chính vậy, sở gợi ý người trước, đặt vấn đề tập trung tìm hiểu Tiểu thuyết 3. 3 .3. 9 [những mảnh hồn trần] ... truyện tiểu thuyết 3. 3 .3. 9 [những mảnh hồn trần] Đặng Thân Chương Ngôn ngữ giọng điệu tiểu thuyết 3. 3 .3. 9 [những mảnh hồn trần] Đặng Thân Chương Không gian nghệ thuật thời gian nghệ thuật tiểu thuyết...
 • 83
 • 131
 • 0

Truyện ngắn việt nam từ 1986 đến nay (nhìn từ góc độ thể loại)

Truyện ngắn việt nam từ 1986 đến nay (nhìn từ góc độ thể loại)
... giải đời sống thể loại truyện ngắn từ sau 1986 - Trên sở khảo sát truyện ngắn từ 1986 đến từ góc độ thể loại, góp phần nhận diện truyện ngắn giai đoạn này; lý giải quy luật vận động thể loại, đồng ... truyện ngắn Việt Nam đương đại; mặt khác, không tránh khỏi việc xem xét truyện ngắn mối liên quan với tiểu thuyết từ thực tiễn sáng tác thể loại truyện ngắn bối cảnh cụ thể văn học Việt Nam từ ... với truyện ngắn, theo truyện ngắn có quy chuẩn đặc trưng Cho đến 33 nay, truyện ngắn chặng đường dài với trình vận động nội nó, bút truyện ngắn không ngừng tìm tòi sáng tạo, truyện ngắn vận động...
 • 160
 • 343
 • 4

Trường ca hồ anh thái nhìn từ góc độ thể loại

Trường ca hồ anh thái nhìn từ góc độ thể loại
... thuật trờng ca Trần Anh Thái - Trên sở nghiên cứu trờng ca Trần Anh Thái từ góc độ thể loại, khẳng định vị trí thành tựu Trần Anh Thái thể trờng ca, hi vọng bớc đầu lí giải vận động thơ ca nói chung ... Trờng ca Trần Anh Thái từ góc độ thể loại, luận văn đề nhiệm vụ: 4.1 Tìm hiểu trờng ca Trần Anh Thái vận động phát triển thể loại trờng ca Việt Nam đại 4.2 Tìm hiểu cảm hứng hình tợng trờng ca Trần ... Trờng ca Trần Anh Thái vận động phát triển thể loại trờng ca Việt Nam đại 1.1 Một số vấn đề lí luận trờng ca 1.2 Sự vận động thể loại trờng ca văn học Việt Nam đại 19 1.3 Trờng ca Trần Anh Thái...
 • 122
 • 148
 • 0

tóm tắt luận án tiên sĩ truyện ngắn việt nam từ 1986 đến nay (nhìn từ góc độ thể loại)

tóm tắt luận án tiên sĩ truyện ngắn việt nam từ 1986 đến nay (nhìn từ góc độ thể loại)
... gii i sng th loi truyn ngn t sau 1986 1.3 Din trỡnh truyn ngn thi k i mi 1.3.1 Giai on t 1986 n 2000 vi vai trũ ch o ca th h nh th h th ba, th h th t Giai on t 1986 n nhng nm cui th k XX, lc lng ... h ca i sng hụm nay, nhm tỏi hin mt trng thỏi hn mang ca cuc sng hin i, nh ó s dng nhng cõu trỳc cõu di khụng tng hp ng phỏp truyn thng ( Tiệm may Sài Gòn, Truyện thày A.K, kẻ Hà Thành ca ... to nờn thnh tu ca hc giai on ny Qua kho sỏt truyn ngn Vit Nam t 1986 n t gúc t th loi, lun ỏn ó ch rng cựng vi nhng chuyn ng ca hc Vit Nam thi k i mi, truyn ngn ó cú nhng bin i sõu sc trờn phng...
 • 24
 • 225
 • 0

mùa lá rụng trong vườncủa ma văn kháng nhìn từ góc độ thể loại

mùa lá rụng trong vườncủa ma văn kháng nhìn từ góc độ thể loại
... cứu tiểu thuyết Mùa rụng vườn Ma Văn Kháng nhìn từ góc độ thể loại, đặt mục đích yêu cầu sau: Trước hết, sâu tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm từ góc nhìn thể loại Trong trình nghiên ... NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT MÙA LÁ RỤNG TRONG VƯỜN CỦA MA VĂN KHÁNG 3.1 Trong Mùa rụng vườn khoảng cách người trần thuật nội dung trần thuật xóa bỏ 3.2 Yếu tố “thừa” tác phẩm Mùa rụng vườn 3.3 Giọng ... nhận Có thể nói nhân vật Mùa trụng vườn thành công, đóng góp có ý nghĩa Ma Văn Kháng Trên ý kiến, lời nhận định, đánh giá nhà phê bình xoay quanh tiểu thuyết Mùa rụng vườn Ma Văn Kháng Nhìn chung,...
 • 72
 • 631
 • 4

Trường ca về đề tài chiến tranh chống Mỹ Nhìn từ góc độ thể loại

Trường ca về đề tài chiến tranh chống Mỹ Nhìn từ góc độ thể loại
... thể loại tác phẩm viết đề tài chiến tranh chống Mỹ Vì chọn đề tài Trường ca vê đ ề tài chiến tranh chống M ỹ (nhìn từ góc độ thể loại) cho luận văn Lịch sử vấn đề 2.1 Trường ca cổ điển (hay trường ... 2: Trường ca thời chống Mỹ - phát triển thể loại vấn đề thể nội dung 41 2.1 Thể loại trường ca thơ ca chống Mỹ 41 2.1.1 Định hướng văn học cách mạng vai trò trường ca 41 2.1.2 Trường ca thể loại ... thức thể loại trường ca 40 Trường ca đề tài chiến tranh chống M ỹ Diéu Thị Lan Phương CHƯƠNG 2: TRƯỜNG CA THỜI CHỐNG MỸ - s ự PHÁT TRIEN c ủ a t h ể LOẠI VÀ VẤN ĐỂ THỂ HIỆN NỘI DUNG 2.1.Thể...
 • 123
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu thuyết nguyễn bình phươngnghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngyếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngyếu tố kì ảo trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngnghệ thuật tiểu thuyết nguyễn bình phươnggiọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngkhuynh hướng hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngtiểu thuyết nguyễn bình phương trong bức tranh chung của tiểu thuyết việt nam đương đạinội dung chương 2 những đổi mới cơ bản về nội dung tiểu thuyết nguyễn bình phươnghiện thực trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngngười trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngmột số phương diện đổi mới nghệ thuật trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngkết cấu tiểu thuyết nguyễn bình phươngtiền gửi của kho bạc nhà nước tại ngân hàng thương mại nhìn từ góc độ chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trên phương diện lý thuyếthình tượng nhà nho ẩn dật trong thơ nôm nguyễn bỉnh khiêm nhìn từ để tàiGIAO TRINH DE CUONG 2013 CNSX DUONG MIAGIAO TRINH 1 HÀM NHIỀU BIẾNGIAO TRINH KHUON CAT SETGIAO TRINH TOCHUC5 PHATTRIENNHOM LANHDAO m811GIAO TRINH 2155147 CHAPTER 09GIAO TRINH CHAPTER 5GIAO TRINH 17 REPRESENTING RELATIONSGIAO TRINH CHUONG 6 KY NANG LAM VIEC NHOMGIAO TRINH HINH THAI HINH HOC VA CAU TRUC TINH THEbài tập hóa học chương động hóa họcNghiên cứu mạng nơron và ứng dụng trong khảo sát, đánh giá, thống kê kết quả học tập tại trường đại học công nghệ quảng ninhNghiên cứu phương pháp chuyển giao trong mạng wimax di độngNghiên cứu phương pháp lọc spam và ứng dụng trong bảo mật hệ thống thư điện tử tại sở thông tin và truyền thông tỉnh nam địnhGIAO TRINH TOCHUC1 TOCHUC DUAN m7Nghiên cứu các thuật toán tiến hóa quần thể ứng dụng cho bài toán người đưa hàngGIAO TRINH CHƯƠNG 3 TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG p2GIAO TRINH CHƯƠNG 8 MOI TRUONG HYDROCARBON TRONG BON TRAM TICHGIAO TRINH c1 MODAU 1GIAO TRINH BAI 1GIAO TRINH BAI 4 MOHINH VAT LY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập