Đề thi olympic tiếng anh lớp 10 đề dự bị

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 14 ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 14 ĐỀ THI SỐ 2
... can? A 1.5 B 2. 25 C 3.0 D 3.375 E 10 The congruent circles in the square are tangent to one another and to the square What is the approximate area of the shaded region in this figure? A 24 3 square ... the shaded region in this figure? A 24 3 square inches C 154 square inches E 50 square inches B 23 9 square inches D 70 square inches ...
 • 5
 • 322
 • 3

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2012 VÒNG 8 – ĐỀ THI SỐ 1

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2012 VÒNG 8 – ĐỀ THI SỐ 1
... driver must deliver to earn $10 0 in an 8- hour workday? A B C D E 72 + 8( x 12 ) = 10 0 72 + 2 (12 x) = 10 0 72 + 8( 12 x) = 10 0 72 + 2(x 12 ) = 10 0 72 + 18 ( x 2) = 10 0 A rhombus and a rectangle ... seconds after launch? A B C D E 13 6 feet 336 feet 3 68 feet 464 feet 736 feet 10 Which equation is equivalent to 4x − = 13 ? A 4x = 14 B 4x = 12 C x − = D x − = 17 E x − = ... dimensions: length = 20 inches, width =10 inches and height =12 inches What is the volume of water in the tank when it is 0 .8 full? A B C D E 1, 120 cu in 1, 920 cu in 2,400 cu in 3,000 cu in 3,500...
 • 5
 • 258
 • 2

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 18 – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 18 – ĐỀ SỐ 1
... ground? A cos A = E sin A = 1/ 3 B cos A = 1/ 4 C sin A = D sin A = 1/ 4 Since 19 94, the Winter Olympics have been held in even-numbered years that are not divisible by If this pattern continues, in ... list shows the numbers 1. 2, 5/4, 7/6, and 7/8 in order from least to greatest? A 7/8, 5/4, 1. 2, 7/6 B 7/8, 7/6, 1. 2, 5/4 D 5/4, 7/8, 7/6, 1. 2 E 1. 2, 7/8, 5/4, 7/6 C 5/4, 7/8, 1. 2, 7/6 The figure ... the image of point A after the triangle is reflected over the y-axis? A (3, 6) E (–6 , 13 ) B (6, –3 ) C (–6 , –3 ) D (–6 , 3) In the figure, lines l and m are parallel Which pair of triangles must be...
 • 5
 • 253
 • 1

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 chuyê n (Hà Nội - 2011)

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 chuyê n (Hà Nội - 2011)
... modernization The criminal stayed in ………… until the police had passed A cancellation B conceal C concealment D concealness They on her new baby A mentioned B commented C congratulated D praised Recently ... preferential C preferred D preference Right at the beginning of their ……… program the Japanese realized the importance of an iron and steel industry A modern B moderning C modernizing D modernization ... a new post at my company's London office Ever since then,I (1.wonder) if I made the right decision I (2 see) a lot of the negative things about living in the capital, and I can't say London (3.make)...
 • 5
 • 472
 • 4

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 không chuyên (Hà Nội - 2011)

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 không chuyên (Hà Nội - 2011)
... forms of the verbs are required (10 pts) A B send - bring - blow - fall - leave - hold - hang - cut - carry up - for - without - up - on for - off - up - out - up 46 They the doctor and he ... six years of age Nothing is known about the first seven years of this person's life Very little information exists about the middle period, either It was only at the age of forty-two that the Earth ... appear until one year ago, when the planet was forty-five Mammals only arrived eight months ago In the middle of last week, man-like apes became ape-like men and began to communicate with each other...
 • 4
 • 1,129
 • 6

Tài liệu ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 pptx

Tài liệu ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 pptx
... a profit nor a loss this year EVEN In 1967 programs began to be transmitted in color ADVENT – THE END – ĐÁP ÁN TIÊNG ANH LỚP 10 Thời gian làm bài ... people assume that if they’ve done nothing wrong then they have nothing to fear _ State concern? What has the state got to with it? ‘People think of a camera operator watching over ... Write a new sentence using the word given (10 points) I don’t think the television’s likely to blow up at any minute LIKELIHOOD This car only cost me five hundred pounds...
 • 16
 • 1,956
 • 36

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XIII - ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 pptx

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XIII - ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 pptx
... a profit nor a loss this year EVEN In 1967 programs began to be transmitted in color ADVENT – THE END – ĐÁP ÁN TIẾNG ANH LỚP 10 Thời gian làm 180’ ... began to fall, the explosive harpoon-gun was (5) This weapon, together with the development of steam-power ships, (6) the whalers to hunt the fast-moving fin and blue whales In 1905 ... began to fall, the explosive harpoon-gun was (5) This weapon, together with the development of steam-power ships, (6) the whalers to hunt the fast-moving fin and blue whales In 1905...
 • 17
 • 753
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Hành vi cầu khiến và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữKhảo sát hiện tượng câu ghép tỉnh lược trong tiếng Việt qua hoạt động phát ngôn {Nếu...Thì}Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt NamNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà NộiNâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt NamNghệ thuật bút kí chân dung của Hà Minh Đức qua Người của một thời và Tài năng và danh phận.Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô (LA tiến sĩ)Ngôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữPhân tích chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An cho khách Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt NamQuản lý dự án ODA tại trường Đại học Công nghiệp Hà NộiBáo cáo thực tập tổng hợp khoa QTKD trường ĐH Thương Mại tại công ty cổ phần Công Nghệ MacrocomQuản lý Hoạt động đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam - CopyQuản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt - CopyQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại Việt Nam hiện nay - CopyQuản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn - CopyQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ở trường Đại học khu vực Miền Trung trong bối cảnh đổi mới giáo dục (LA tiến sĩ)Quản lý Nhà nước về chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố VinhThực hành máy san (trường kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)Phân tích chuỗi giá trị miến dong tại tỉnh cao bằng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập