Đề thi olympic tiếng anh lớp 10 đề dự bị

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 14 ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 14 ĐỀ THI SỐ 2
... can? A 1.5 B 2. 25 C 3.0 D 3.375 E 10 The congruent circles in the square are tangent to one another and to the square What is the approximate area of the shaded region in this figure? A 24 3 square ... the shaded region in this figure? A 24 3 square inches C 154 square inches E 50 square inches B 23 9 square inches D 70 square inches ...
 • 5
 • 275
 • 3

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2012 VÒNG 8 – ĐỀ THI SỐ 1

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2012 VÒNG 8 – ĐỀ THI SỐ 1
... driver must deliver to earn $10 0 in an 8- hour workday? A B C D E 72 + 8( x 12 ) = 10 0 72 + 2 (12 x) = 10 0 72 + 8( 12 x) = 10 0 72 + 2(x 12 ) = 10 0 72 + 18 ( x 2) = 10 0 A rhombus and a rectangle ... seconds after launch? A B C D E 13 6 feet 336 feet 3 68 feet 464 feet 736 feet 10 Which equation is equivalent to 4x − = 13 ? A 4x = 14 B 4x = 12 C x − = D x − = 17 E x − = ... dimensions: length = 20 inches, width =10 inches and height =12 inches What is the volume of water in the tank when it is 0 .8 full? A B C D E 1, 120 cu in 1, 920 cu in 2,400 cu in 3,000 cu in 3,500...
 • 5
 • 202
 • 2

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 18 – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 18 – ĐỀ SỐ 1
... ground? A cos A = E sin A = 1/ 3 B cos A = 1/ 4 C sin A = D sin A = 1/ 4 Since 19 94, the Winter Olympics have been held in even-numbered years that are not divisible by If this pattern continues, in ... list shows the numbers 1. 2, 5/4, 7/6, and 7/8 in order from least to greatest? A 7/8, 5/4, 1. 2, 7/6 B 7/8, 7/6, 1. 2, 5/4 D 5/4, 7/8, 7/6, 1. 2 E 1. 2, 7/8, 5/4, 7/6 C 5/4, 7/8, 1. 2, 7/6 The figure ... the image of point A after the triangle is reflected over the y-axis? A (3, 6) E (–6 , 13 ) B (6, –3 ) C (–6 , –3 ) D (–6 , 3) In the figure, lines l and m are parallel Which pair of triangles must be...
 • 5
 • 204
 • 1

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 chuyê n (Hà Nội - 2011)

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 chuyê n (Hà Nội - 2011)
... modernization The criminal stayed in ………… until the police had passed A cancellation B conceal C concealment D concealness They on her new baby A mentioned B commented C congratulated D praised Recently ... preferential C preferred D preference Right at the beginning of their ……… program the Japanese realized the importance of an iron and steel industry A modern B moderning C modernizing D modernization ... a new post at my company's London office Ever since then,I (1.wonder) if I made the right decision I (2 see) a lot of the negative things about living in the capital, and I can't say London (3.make)...
 • 5
 • 388
 • 3

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 không chuyên (Hà Nội - 2011)

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 không chuyên (Hà Nội - 2011)
... forms of the verbs are required (10 pts) A B send - bring - blow - fall - leave - hold - hang - cut - carry up - for - without - up - on for - off - up - out - up 46 They the doctor and he ... six years of age Nothing is known about the first seven years of this person's life Very little information exists about the middle period, either It was only at the age of forty-two that the Earth ... appear until one year ago, when the planet was forty-five Mammals only arrived eight months ago In the middle of last week, man-like apes became ape-like men and began to communicate with each other...
 • 4
 • 830
 • 6

Tài liệu ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 pptx

Tài liệu ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 pptx
... a profit nor a loss this year EVEN In 1967 programs began to be transmitted in color ADVENT – THE END – ĐÁP ÁN TIÊNG ANH LỚP 10 Thời gian làm bài ... people assume that if they’ve done nothing wrong then they have nothing to fear _ State concern? What has the state got to with it? ‘People think of a camera operator watching over ... Write a new sentence using the word given (10 points) I don’t think the television’s likely to blow up at any minute LIKELIHOOD This car only cost me five hundred pounds...
 • 16
 • 1,772
 • 36

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XIII - ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 pptx

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XIII - ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 pptx
... a profit nor a loss this year EVEN In 1967 programs began to be transmitted in color ADVENT – THE END – ĐÁP ÁN TIẾNG ANH LỚP 10 Thời gian làm 180’ ... began to fall, the explosive harpoon-gun was (5) This weapon, together with the development of steam-power ships, (6) the whalers to hunt the fast-moving fin and blue whales In 1905 ... began to fall, the explosive harpoon-gun was (5) This weapon, together with the development of steam-power ships, (6) the whalers to hunt the fast-moving fin and blue whales In 1905...
 • 17
 • 697
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Mô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015Mô tả mối liên quan giữa chỉ số hình thái với bệnh tim mạch trên những bệnh nhân đang điều trịMô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch MaiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng công ty May 10-CTCPMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Chodai & Kiso - Jiban Việt NamMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thiết bị Ban mai10 ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 2 GIỮA VÀ CUỐI HỌC KỲ 2Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long (LV thạc sĩ)ĐỂ ÁN CHUYÊN NGÀNH : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2014 2016Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thịt tươi của khách hàng tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Bài tập kỹ thuật chế tạo 3 chương39SKKN: Một số biện pháp huy động trẻ dân tộc thiểu số trong độ tuổi mầm non ra lớpSKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm nonNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức, viên chức tại sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2107(có đáp án)XÁC ĐỊNH các NGUYÊN NHÂN và GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC sự NHÀN rỗi của CÔNG NHÂN TRÊN CÔNG TRƢỜNG xây DỰNG39 đề thi thử THPT Quốc gia môn toán có đáp ánNghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ vetiver (vetiver zizanioides (linn) nash)chính phủ điện tử năm 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập