Đề thi olympic tiếng anh lớp 10 đề dự bị

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 14 ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 14 ĐỀ THI SỐ 2
... can? A 1.5 B 2. 25 C 3.0 D 3.375 E 10 The congruent circles in the square are tangent to one another and to the square What is the approximate area of the shaded region in this figure? A 24 3 square ... the shaded region in this figure? A 24 3 square inches C 154 square inches E 50 square inches B 23 9 square inches D 70 square inches ...
 • 5
 • 212
 • 2

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2012 VÒNG 8 – ĐỀ THI SỐ 1

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2012 VÒNG 8 – ĐỀ THI SỐ 1
... driver must deliver to earn $10 0 in an 8- hour workday? A B C D E 72 + 8( x 12 ) = 10 0 72 + 2 (12 x) = 10 0 72 + 8( 12 x) = 10 0 72 + 2(x 12 ) = 10 0 72 + 18 ( x 2) = 10 0 A rhombus and a rectangle ... seconds after launch? A B C D E 13 6 feet 336 feet 3 68 feet 464 feet 736 feet 10 Which equation is equivalent to 4x − = 13 ? A 4x = 14 B 4x = 12 C x − = D x − = 17 E x − = ... dimensions: length = 20 inches, width =10 inches and height =12 inches What is the volume of water in the tank when it is 0 .8 full? A B C D E 1, 120 cu in 1, 920 cu in 2,400 cu in 3,000 cu in 3,500...
 • 5
 • 161
 • 1

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 18 – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 VÒNG 18 – ĐỀ SỐ 1
... ground? A cos A = E sin A = 1/ 3 B cos A = 1/ 4 C sin A = D sin A = 1/ 4 Since 19 94, the Winter Olympics have been held in even-numbered years that are not divisible by If this pattern continues, in ... list shows the numbers 1. 2, 5/4, 7/6, and 7/8 in order from least to greatest? A 7/8, 5/4, 1. 2, 7/6 B 7/8, 7/6, 1. 2, 5/4 D 5/4, 7/8, 7/6, 1. 2 E 1. 2, 7/8, 5/4, 7/6 C 5/4, 7/8, 1. 2, 7/6 The figure ... the image of point A after the triangle is reflected over the y-axis? A (3, 6) E (–6 , 13 ) B (6, –3 ) C (–6 , –3 ) D (–6 , 3) In the figure, lines l and m are parallel Which pair of triangles must be...
 • 5
 • 161
 • 1

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 chuyê n (Hà Nội - 2011)

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 chuyê n (Hà Nội - 2011)
... modernization The criminal stayed in ………… until the police had passed A cancellation B conceal C concealment D concealness They on her new baby A mentioned B commented C congratulated D praised Recently ... preferential C preferred D preference Right at the beginning of their ……… program the Japanese realized the importance of an iron and steel industry A modern B moderning C modernizing D modernization ... a new post at my company's London office Ever since then,I (1.wonder) if I made the right decision I (2 see) a lot of the negative things about living in the capital, and I can't say London (3.make)...
 • 5
 • 314
 • 2

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 không chuyên (Hà Nội - 2011)

ĐỀ thi Olympic tiếng Anh lớp 10 không chuyên (Hà Nội - 2011)
... forms of the verbs are required (10 pts) A B send - bring - blow - fall - leave - hold - hang - cut - carry up - for - without - up - on for - off - up - out - up 46 They the doctor and he ... six years of age Nothing is known about the first seven years of this person's life Very little information exists about the middle period, either It was only at the age of forty-two that the Earth ... appear until one year ago, when the planet was forty-five Mammals only arrived eight months ago In the middle of last week, man-like apes became ape-like men and began to communicate with each other...
 • 4
 • 586
 • 4

Tài liệu ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 pptx

Tài liệu ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 pptx
... a profit nor a loss this year EVEN In 1967 programs began to be transmitted in color ADVENT – THE END – ĐÁP ÁN TIÊNG ANH LỚP 10 Thời gian làm bài ... people assume that if they’ve done nothing wrong then they have nothing to fear _ State concern? What has the state got to with it? ‘People think of a camera operator watching over ... Write a new sentence using the word given (10 points) I don’t think the television’s likely to blow up at any minute LIKELIHOOD This car only cost me five hundred pounds...
 • 16
 • 1,559
 • 27

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XIII - ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 pptx

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XIII - ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 pptx
... a profit nor a loss this year EVEN In 1967 programs began to be transmitted in color ADVENT – THE END – ĐÁP ÁN TIẾNG ANH LỚP 10 Thời gian làm 180’ ... began to fall, the explosive harpoon-gun was (5) This weapon, together with the development of steam-power ships, (6) the whalers to hunt the fast-moving fin and blue whales In 1905 ... began to fall, the explosive harpoon-gun was (5) This weapon, together with the development of steam-power ships, (6) the whalers to hunt the fast-moving fin and blue whales In 1905...
 • 17
 • 622
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: cham cuu cai nghienAdvanced key word transformation with answerBài giảng phương pháp sản xuất giá trị thặng dưĐÁNH GIÁ CÔNG tác QUẢN TRỊ MUA HÀNG tại CÔNG TY BÁCH HOÁ số 5 NAM bộHuong dan su dung internet banking techcombankQuản trị nhân lực dự đoán thiếu, thừa nhân lựckhang sinh du phong trong noi soi tieu hoaBÁO cáo Địa Chất Việt Nam (1)Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại họcTIỂU LUẬN tìm HIỂU tư TƯỞNG của LÊ NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHIẾN TRANH TRONG tác PHẨM HẢI CẢNG LỮ THUẬN THẤT THỦTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiHướng dẫn về an toàn giao thông cho thanh thiếu niênLý luận về lượng giá trị hàng hoá của C. Mác và ứng dụng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cho doanh nghiệp Việt NamQuá trình phát triển của chế định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tếQuy định của pháp luật việt nam về tỉ lệ đảm bảo an toàn của ngân hàng thương mại trong nướcTình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn đặng đức khang xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc và so sánh hiệu lực của hai thuốc amoxinject và amcoli37 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toántài liệu ôn thi trung họcKhóa luận tốt nghiệp Phát triển hoạt động quảng cáo Google cho công ty VMMSBài giảng giáo dục quốc phòng an ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập