Tập huấn Joomla 1

Tập huấn Joomla 1

Tập huấn Joomla 1
... Joomla! 1. 5 RC1, Joomla! 1. 5 RC2, Joomla! 1. 5 RC3, Joomla! 1. 5 RC4  Phiên phát hành nhất: Joomla! 1. 5.22 (ngày 05 tháng 11 năm 2 010 ) Dòng phiên 1. 0.x  Phiên Joomla! phiên Joomla! 1. 0 (hay Joomla! ... tiên: Joomla! 1. 0.0 (ngày 15 tháng năm 2005)  Phiên phát hành nhất: Joomla! 1. 0 .15 (ngày 22 tháng năm 2008)  Joomla! 1. 5.x: Phiên hệ (ổn định)  Các phiên cũ (giai đoạn phát triển): Joomla! 1. 5 ... diện (template) Dòng phiên 1. 5.X  Phiên Joomla! 1. 5 phiên cải tiến từ Joomla! 1. 0.x (phần mã viết lại hoàn toàn, nhiên giữ cách hành xử cũ) coi Mambo 4.6 Joomla! 1. 5 tiếp tục trì giao diện người...
 • 53
 • 408
 • 0

Tập huấn Joomla 2

Tập huấn Joomla 2
... Nội Dung Tạo Section Cho Joomla Tạo Category Cho Joomla Joomla Tạo Các Articles Tạo Liên Kết Cho Các Article TẠO MỘT SECTION MỚI  Mở menu ... Gõ tiêu đề chọn Article tương ứng Parent Item chọn Trang Chủ cho liên kết MANG ĐẾN CƠ HỘI HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG CHO CỘNG ĐỒNG ...
 • 9
 • 340
 • 0

Tập huấn Joomla 3

Tập huấn Joomla 3
... Category List Layout  Parent ID : “Tuyển Sinh 2009 – 2010” GIAO DIỆN HOÀN THÀNH MANG ĐẾN CƠ HỘI HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG CHO CỘNG ĐỒNG ...
 • 8
 • 334
 • 0

Chuyên đề Tập huấn Joomla 4

Chuyên đề Tập huấn Joomla 4
... Category List Layout  Parent ID : “Tuyển Sinh 2009 – 2010” GIAO DIỆN HOÀN THÀNH MANG ĐẾN CƠ HỘI HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG CHO CỘNG ĐỒNG ...
 • 8
 • 346
 • 0

Chuyên đề Tập huấn Joomla 5

Chuyên đề Tập huấn Joomla 5
... tới Article Kiểu trình bày Menu Article Blog Layout GIAO DIỆN HOÀN THÀNH MANG ĐẾN CƠ HỘI HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG CHO CỘNG ĐỒNG ...
 • 5
 • 359
 • 0

Chuyên đề Tập huấn Joomla 6

Chuyên đề Tập huấn Joomla 6
... Readmore Text: Xem Thêm Control Button: Yes Auto Play: Yes GIAO DIỆN HOÀN THÀNH MANG ĐẾN CƠ HỘI HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG CHO CỘNG ĐỒNG ...
 • 6
 • 346
 • 0

Chuyên đề Tập huấn Joomla 7

Chuyên đề Tập huấn Joomla 7
... xứng cho website, ta thay đổi nội dung liên kết vị trí GIAO DIỆN HOÀN THÀNH MANG ĐẾN CƠ HỘI HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG CHO CỘNG ĐỒNG ...
 • 7
 • 221
 • 0

Chuyên đề Tập huấn Joomla 8

Chuyên đề Tập huấn Joomla 8
... Login  Title: Login  Show Title: No  Position: ja-login GIAO DIỆN HOÀN THÀNH MANG ĐẾN CƠ HỘI HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG CHO CỘNG ĐỒNG ...
 • 5
 • 236
 • 0

Chuyên đề Tập huấn Joomla 9

Chuyên đề Tập huấn Joomla 9
... Chép đoạn code … thứ phần vào custom html GIAO DIỆN HOÀN THÀNH MANG ĐẾN CƠ HỘI HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG CHO CỘNG ĐỒNG ...
 • 7
 • 224
 • 0

Chuyên đề Tập huấn Joomla 10

Chuyên đề Tập huấn Joomla 10
... Unique Name: Menu-ngang (tùy ý)  Title: Menu-ngang  Module Title: Menu Ngang MANG ĐẾN CƠ HỘI HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG CHO CỘNG ĐỒNG ...
 • 11
 • 238
 • 0

Chương trình tập huấn Admin

Chương trình tập huấn Admin
... setuid/setgid cho chương trình Theo chế này, chương trình người sử dụng (gọi real user) gọi lên nhớ có quyền người sở hữu tập tin chương trình (gọi effective user) Ví dụ ta coi chương trình passwd ... trình cha, khác PID tiến trình Lệnh execve thay tiến trình tiến trình khác Như vậy, ta có tiến trình A, tiến trình B sinh từ A cách A fork A’ A’ ta dùng lệnh execve để thay A’ B Đoạn chương trình ... chương trình tuân theo GNU Copyleft or GPL (General Public License) có quyền sau : Tác giả sở hữu chương trình Ai quyền bán copy chương trình với trả cho tác giả ban đầu Người sở hữu chương trình...
 • 38
 • 814
 • 2

Tài liệu Giáo án tập huấn khuyến ngư Kỹ thuật nuôi ốc hương trong ao đất.pdf

Tài liệu Giáo án tập huấn khuyến ngư Kỹ thuật nuôi ốc hương trong ao đất.pdf
... dung t * Rút nh ng u, nh c ng t m c a nuôi c h i dung chính: “K thu t nuôi th ng ng ph m c h ng” Chu n b ao nuôi: - sâu m c n c ao trung bình 70 – 80 cm Trong ao ti n hành gi ng l i ch n c không ... m t s h nuôi có thuê k thu t viên ã qua t o chuyên ngành quy V nuôi tháng mùa m a a s h khu v c ang nuôi tôm th chân tr ng, cá ch m, cá mú M t s h có nuôi c h ng th ng ph m ts nl ng cao Hi n, ... bu i t p hu n: gi i thi u v k thu t nuôi m t t n ng su t cao thu l i nhu n cao ó c h - it ng h i s n m i ng Tóm t t n i dung t p hu n: g m ph n (1 Chu n b ao nuôi; Ch n gi ng th gi ng; Th c n;...
 • 15
 • 3,167
 • 21

Tập huấn cho vay mua nhà dự án

Tập huấn cho vay mua nhà dự án
... nhân, đơn vị liên quan việc thực cho vay mua nhà dự án PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH  Cho vay để mua nhà dự án chưa hoàn thành, bàn giao chưa cấp GCNQSHN/GCNQSD đất QSH nhà nhằm sử dụng vào mục đích tiêu ... thời hạn cho vay thời hạn trả nợ  Thời hạn cho vay tối đa 20 năm LÃI SUẤT CHO VAY  Lãi suất cho vay   Lãi suất cho vay hạn: Áp dụng lãi suất thả nổi, không thấp sàn lãi suất cho vay tiêu ... bảo đảm tiền vay gồm:   Hợp đồng mua bán đứng tên khách hàng vay (Bản chính); Các chứng từ nộp tiền mua nhà Bên bán phát hành chứng minh KHVV toán tiền mua nhà vốn tự có tiền vay NHCV (Bản...
 • 41
 • 268
 • 2

Tài liệu tập huấn về Thẩm định giá nông thôn (Participatory Rural Appraisal - PRA)

Tài liệu tập huấn về Thẩm định giá nông thôn (Participatory Rural Appraisal - PRA)
... bệnh - - Sâu bệnh Chi phí cao Thiếu đất Thiếu nước Sâu bệnh Cỏ dại - - - Chi phí cao Thiếu đất Thiếu nước Cỏ dại Chi phí cao - - - - Chi phí cao Chi phí cao Chi phí cao Thiếu đất - - - - - Thiếu ... Thiếu đất - - - - - Thiếu đất Thiếu đất Thiếu nước - - - - - - Thiếu nước 35 Phòng Nghiên cứu Hệ thống Nông nghiệp Thiếu kỹ thuật - - - - - - - Xếp hạng khó khăn Vấn đề khó khăn Số lần xuất Xếp ... buôn - Chủ ngân hàng - Chủ nhiệm HTX - Chính quyền địa phương - Cán khuyến nông - Giáo viên 2.4 Tiến trình xác định nhóm KIP điều khiển thảo luận a/ Bắt đầu việc xác định thông tin cần thu thập...
 • 46
 • 1,341
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập