Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu cố định Zr(IV) trên chất mang thích hợp để tách và làm giàu hợp chất Se trong môi trường nước

Luận văn thạcNghiên cứu sở khoa học đề xuất các giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Dậu Dương thuộc Huyện Tam Nông Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Dậu Dương thuộc Huyện Tam Nông và Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
... Dương Phú Thọ, từ đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu tương lai III PHẠM VI NGHIÊN CỨU Hệ thống tiêu Dậu Dương Huyện Tam Nông Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ ... Học viên cao học: 19CTN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu sở khoa học đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Dậu Dương thuộc Huyện Tam ... thống tiêu Dậu Dương Phú Thọ V CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN - MỞ ĐẦU - CHƯƠNG I: Tình hình chung khu vực nghiên cứu trạng hệ thống tiêu nước - CHƯƠNG II: sở khoa học giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống...
 • 115
 • 183
 • 0

Luận văn thạcnghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng tổ hợp nano mn bife co

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng tổ hợp nano mn bife co
... tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng tổ hợp nano Mn- Bi/Fe- Co ” Mục đích nghiên cứu Chế tạo vật liệu từ cứng tổ họp nano Mn- Bi/Fe -Co có tính chất từ cứng tốt ứng dụng thực tế 1 Nhiệm vụ nghiên ... nghiên cứu a Đổi tượng nghiên cửu - Hệ họp kim từ cứng Mn- Bi - Hệ họp kim từ mềm Fe -Co - Vật liệu từ cứng tổ họp nano Mn- Bi/Fe -Co b Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo họp kim từ cứng Mn- Bi, từ ... nghiên cứu - Chế tạo mẫu từ cứng nano Mn- Bi - Chế tạo mẫu từ mềm nano Fe -Co - Nghiên cứu chế tạo mẫu tổ họp nano Mn- Bi/Fe -Co - Khảo sát cấu trúc mẫu - Khảo sát tính chất từ mẫu Đối tuợng phạm vi nghiên...
 • 63
 • 128
 • 0

Luận văn thạcNghiên cứu các yếu tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng đối với phấn trang điểm tại thị trường TP Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng đối với phấn trang điểm tại thị trường TP Hồ Chí Minh
... a khách hàng n ý nh hành vi c a khách hàng i vi ph n trang im 1.3 Các câu hi nghiên cu Các y u t xây dng nên giá tr c m nh n c a khách hàng cho ph n trang im? Trong y u t t o nên giá ... H+ Chí Minh" 1.2 M c tiêu nghiên cu nhim v nghiên cu ánh giá mc tác ng c a tng y u t n giá tr c m nh n c a khách hàng i vi ph n trang im Mc tác ng giá tr c m nh n c a khách hàng ... nh n c a khách hàng, y u t quan tr(ng nh t tác ng n giá tr c m nh n c a khách hàng i vi ph n trang im? i vi ph n trang im, s tha mãn c a khách hàng giá tr c m nh n c a khách hàng có...
 • 123
 • 148
 • 0

Luận văn thạcnghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng đầu tư phát triển việt nam chi nhánh bắc sài gòn

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc sài gòn
... Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Sài Gòn - Thực trạng công tác đào tạo phát triển NNL Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Sài Gòn nào? - Cần làm để công tác đào ... ĐINH THỊ HOÀI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐỄN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN UẬN V N THẠC SĨ KINH TẾ ... Chính vậy, đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Sài Gòn lựa chọn để nghiên cứu nhằm đưa giải...
 • 128
 • 151
 • 1

Luận văn thạcnghiên cứu một số kĩ thuật tấn công hệ mã công khai ứng dụng

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số kĩ thuật tấn công hệ mã công khai và ứng dụng
... cú quan h toỏn hc vi l khúa cụng khai v khúa cỏ nhõn (hay khúa mt) 2.18 Trong mt mó hc khúa cụng khai, khúa cỏ nhõn phi c gi mt khúa cụng khai c ph bin cụng khai Trong khúa, mt dựng mó húa v ... cụng khai u tiờn c xut bi Diffie v Heilman nm 1976 cựng vi khỏi nim khúa cụng khai Sau ny c bit n bi James Ellis (Anh), ngi ó xut mt nm 1970 mụ hỡnh tng t õy l phng phỏp thc t trao i cụng khai ... ngi c v ỏp dng c vo thc tin 2.15 NI DUNG 2.16 Chng 1: TNG QUAN Vẩ MT M KHểA CễNG KHAI 2.17 Mt mó khúa cụng khai l mt chuyờn ngnh mt mó hc cho phộp ngi s dng trao i cỏc thụng tin mt m khụng cn...
 • 58
 • 109
 • 0

Luận văn thạcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định
... t nhân t thuy t thành t u 10 2.2.2.2 Thuy t công b ng c a Adams 12 2.2.2.3 Thuy t k v ng c a Vroom 2.2.3 M t s nghiên c u 2.3 Các nhân t ng 12 c nm 13 th a mãn công vi c c a nhân viên Ngân hàng ... ng kê v m th th a mãn theo t ng nhân t 49 52 i v i công vi c 52 54 Các gi i pháp liên qu t n nhân s nh 55 5.1 K t lu n rút t nghiên c u 55 gi i pháp 56 5.2.1 Nhân s th ng ngân hàng 56 5.2.2 D a ... 2.1.1.2 D ch v ngân hàng m c a d ch v d ch v ngân hàng m c a d ch v m c a d ch v ngân hàng 2.2 Lý thuy t v s th a mãn công vi c 2.2.1 Khái ni m v s th a mãn công vi c 2.2.2 M t s lý thuy n hình 9 10...
 • 119
 • 161
 • 0

Tài liệu Luận văn thạc sĩ : Nghiên cứu, đánh giá các sol khí sunfat, cacbon đen cacbon hữu ảnh hưởng tới nhiệt độ lượng mưa khu vực potx

Tài liệu Luận văn thạc sĩ : Nghiên cứu, đánh giá các sol khí sunfat, cacbon đen và cacbon hữu cơ ảnh hưởng tới nhiệt độ và lượng mưa khu vực potx
... luận văn tiến hành nghiên cứu, đánh giá sol khí Sunfat, Cacbon đen Cacbon hữu ảnh hưởng tới nhiệt độ lượng mưa khu vực CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ SOL KHÍ VÀ MÔ HÌNH RegCM 1.1 TỔNG QUAN VỀ SOL KHÍ Sol khí ... cầu, sol khí khu vực từ nguồn ảnh hưởng hoạt động người ảnh hưởng lớn đến khí hậu môi trường 1.1.1 Các loại sol khí tác động mạnh tới hệ thống khí hậu Trái đất 1.1.1.1 Sol khí núi lửa Sol khí núi ... đun sol khí tính tác động sol khí – xạ, sol khí – mây tới khí hậu Trong mô hình cài đặt ba mô phỏng, tác động sol khí, hai trường hợp lại sol khí tác động dạng kết hợp không kết hợp Sol khí khí...
 • 82
 • 413
 • 0

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH ĐẤT ĐẮP CỐT ĐỂ XÂY DỰNG ĐÊ KẾT HỢP ĐƯỜNG GIAO THÔNG ỨNG DỤNG CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH ĐẤT ĐẮP CÓ CỐT ĐỂ XÂY DỰNG ĐÊ KẾT HỢP ĐƯỜNG GIAO THÔNG ỨNG DỤNG CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... tài: “ Nghiên cứu ổn đònh công trình đất đắp cốt để xây dựng đê kết hợp đường giao thông ứng dụng cho đồng sông Cửu Long công việc mang tính cấp thiết nhằm nâng cao khả ổn đònh đê, đường ... SÔNG CỬU LONG 1.1 1.2 1.3 1.4 Công trình đất đắp cốt vải đòa kỷ thuật Công trình đất cốt rào đòa kó thuật Công trình đất đắp cốt đất yếu Công trình đất cốt lưới tre 71 91 97 115 KẾT ... toàn cho công trình, tiết kiệm chi phí xây dựng sửa chữa PHẠM VI NGHIÊN CỨU Cơng trình đất đắp đê kết hợp đường giao thơng gia cường vật liệu chịu kéo đồng sơng Cửu Long PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...
 • 168
 • 386
 • 3

Luận văn thạc sĩ - Nghiên cứu khả năng trồng bằng hạt loài cỏ Xoan Halophila ovalis trong phòng thí nghiệm

Luận văn thạc sĩ - Nghiên cứu khả năng trồng bằng hạt loài cỏ Xoan Halophila ovalis trong phòng thí nghiệm
... Hydrocharitaceae Chi Loi Halophila Halophila ovalis (R Br.) Hooker, 1858 Hỡnh 2.1 Hỡnh thỏi c Halophila ovalis (R Br.) Hooker, 1858 29 C Xoan Halophila ovalis l mt loi c nhit i cú sinh thp so vi cỏc loi c khỏc ... Xoan (c Cỏnh giỏn, c ng tin) cú tờn khoa hc l Halophila ovalis (R Br.) Hooker, 1858 (hỡnh 2.1) = Caulinia ovalis R Br., 1810; Halophila ovata auct non Gaud 1858; Kernera ovalis Schult 1829; Halophila ... bin ú l: - ph ca cỏc thm thc vt bin - Cõn bng din tớch bao ph ca cỏc thm thc vt v cỏc din tớch phõn b ca chỳng ó b suy gim hoc mt i 16 - Gia tng din tớch ca cỏc thm thc vt ny nu cú th - Thay th...
 • 58
 • 126
 • 0

SLIDE bảo vệ LUẬN văn THẠCnghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển nam định

SLIDE bảo vệ LUẬN văn THẠC sĩ nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển nam định
... Kiện phát triển DLDVCĐ Chương 2: Tiềm trạng phát triển DLDVCĐ VVB Nam Định Hiện trạng phát triển du lịch vùng ven biển • Tài nguyên du lịch TN Cảnh quan bãi biển Chương 2: Tiềm trạng phát triển ... nguyên du lịch tự nhiên Cảnh quan làng quê Chương 2: Tiềm trạng phát triển DLDVCĐ VVB Nam Định Hiện trạng phát triển du lịch vùng ven biển - Tài nguyên du lịch nhân văn – Nhà thờ Cảnh nhà thờ Nam Định ... Nam Định Hiện trạng phát triển du lịch vùng ven biển - Tài nguyên du lịch tự nhiên Cảnh vườn quốc gia Xuân Thủy, Khu BTTN Chương 2: Tiềm trạng phát triển DLDVCĐ VVB Nam Định Hiện trạng phát triển...
 • 47
 • 1,582
 • 11

luận văn thạcNghiên cứu vốn ngôn ngữ bản của trẻ mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi)

luận văn thạc sĩ Nghiên cứu vốn ngôn ngữ cơ bản của trẻ mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi)
... NGHIÊN CỨU: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Vốn ngôn ngữ trẻ Mẫu giáo lớn (5 - tuổi) 3.2 Khách thể nghiên cứu: - Khách thể trực tiếp: 60 trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn (5 - tuổi): 27 nữ, 33 nam trường mầm ... luận văn với mong muốn góp phần nhỏ vào việc nâng cao vốn ngôn ngữ trẻ nói riêng chất lượng giáo dục trẻ mẫu giáo nói chung MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu thực trạng vốn ngôn ngữ trẻ Mẫu giáo lớn ... trẻ em vào líp thu kết 30% số trẻ ngôn ngữ nói chưa rành rọt (nghiên cứu 240 trẻ lúc vào líp 1) Vì tất lý trên, chọn đề tài: "Nghiên cứu vốn ngôn ngữ trẻ mẫu giáo lớn (5 - tuổi) "làm đề tài luận...
 • 120
 • 987
 • 1

tóm tắt luận văn thạcNghiên cứu thực trạng chế quản lý vốn của tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam một số giải pháp hoàn thiện

tóm tắt luận văn thạc sĩ Nghiên cứu thực trạng cơ chế quản lý vốn của tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện
... nớc giao vốn cho TCTBC thông qua Cty mẹ 1.2 Thực trạng chế quản vốn Tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam 1.2.1 Nguồn vốn Tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam * Vốn CTM đợc hình thành từ nguồn vốn Nhà ... mềm TCT Viễn thông I, II, III TCT Bu Việt Nam Dới mô hình Bu Viễn thông Việt Nam đợc sơ đồ hoá: Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức Tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam Tập đoàn bu viễn thông Việt Nam VNPT ... Nam tiền thân tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam 1.1.2 Chức nhiệm vụ Tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam Tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam hoạt động lĩnh vực: * Đầu t tài kinh doanh vốn nớc nớc * Kinh...
 • 19
 • 135
 • 0

Luận văn thạc sĩ : NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÙNG TRIỀU CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Luận văn thạc sĩ : NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÙNG TRIỀU CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... quản khai thác bảo vệ công trình thủy lợi vùng triều chịu ảnh hưởng Biến đổi khí hậu - Áp dụng nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật quản khai thác bảo vệ công trình thủy lợi cho Công ... thủy lợi Chương 2: Nghiên cứu phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật quản khai thác bảo vệ công trình thủy lợi vùng triều chịu ảnh hưởng Biến đổi khí hậu Chương 3: Áp dụng nghiên cứu xây ... pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nói chung, phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật quản khai thác bảo vệ công trình thủy lợi vùng triều chịu ảnh hưởng Biến đổi khí hậu nói riêng...
 • 124
 • 454
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trungđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt namluận văn thạc sỹ nghiên cứu kết hợp định tuyến và điều khiển cấu hình trong mạng ad hocđề cương luận văn thạc sĩ hóa hữu cơluận văn thạc sĩ hóa hữu cơmẫu luận văn thạc sỹ nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện đại từ tỉnh thái nguyênluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longluận văn thạc sỹ nghiên cứu sự thay đổi hệ số thấm của đất đắp của các đập ở đông nam bộcao thị thu thủy luận văn thạc sỹ nghiên cứu ảnh hưởng của động đất tớiluận văn thạc sĩ hành hị nhà đầu tư trên thị trường chứng khoánluận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng việt dựa trên luậtnghiên cứu xác định thời gian nuôi cấy thích hợp và ảnh hưởng của thời gian đến khả năng cố định đạm của chủng vi khuẩn tuyển chọnnghiên cứu xác định chế độ phân bón thích hợp cho cây dâu dùng cho nuôi tằm giống và tằn kén ươmnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng độ mặn lên sinh trưởng của tảo isochrysis galbana parke và phân tích thành phần hàm lượng axit béo của nó luận văn thạc sĩ sinh họcđề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩSoạn bài Khóc Dương KhuêBỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁN4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪUTỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾPHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANHTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾTÌNH HUỐNG LÊN LỊCH CUỘC HỌP TRONG HỘI THOẠI TIẾNG ANH KINH TẾTrọn bộ File Autocad Hồ sơ thiết kế nhà 9x16,6mhành vi sức khỏe dưới góc nhìn xã hộiLời bài hát Thật là hayLời bài hát Vui bước trên đường xasách di truyền y học y phạm ngọc thạchLời bài hát Vui đến trườngLời bài hát Những khúc nhạc hồngLời bài hát Nụ cười Phạm TuyênĐể viết một đoạn văn tiếng anh hiệu quảLời bài hát Em đi trong tươi xanhSafety crane liftingSổ tay chuyên khoa thần kinhLời bài hát Bóng dáng một ngôi trường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập