Thực hành vi xử lý vi điều khiển

vi xử hệ thống bài thực hành vi điều khiển

vi xử lý hệ thống bài thực hành vi điều khiển
... 1.8 tương t Bài t p: • Bài 1: Hãy vi t chương trình u n LED đư c n i v i Port3 sáng d n t t h t • Bài 2: Hãy vi t chương trình u n LED đư c n i v i Port2 sáng h t t t d n • Bài 3: Hãy vi t chương ... 1.3 đ n 1.8 tương t Bài t p: • Bài 1: Hãy vi t chương trình u n LED đư c n i v i Port3 sáng đu i • Bài 2: Hãy vi t chương trình u n LED đư c n i v i Port1 t t đu i • Bài 3: Hãy vi t chương trình ... 1.3 đ n 1.8 tương t Bài t p: • Bài 1: Hãy vi t chương trình u n LED đư c n i v i Port3 sáng d n • Bài 2: Hãy vi t chương trình u n LED đư c n i v i Port2 t t d n • Bài 3: Hãy vi t chương trình...
 • 22
 • 275
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và thực hành vi điều khiển MCS-51

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và thực hành vi điều khiển MCS-51
... n ph c t p có th giúp cho sinh vi n th c hành, thí nghi m t nghiên c u, t h c mơn h c Mơ hình thí nghi m vi i u n h tr cho vi c thí nghi m: • • • Thí nghi m lo i vi i u n như: 89C1051, 89C2051, ... nghi m i v i lo i vi i u n h 89 c a hãng Atmel m i ch làm vi c kh thi, g m lo i vi i u n 40 chân vi i u n 20 chân o o Thí nghi m vi i u n 20 chân: vi i u n c n thí nghi m s c g n vào socket U25 ... song song vào vi m ch (LD=0: t i d li u m i t ngõ vào song song vào vi m ch, LD=1: ch t d li u ã nh n c t ngõ vào song song l i th c hi n vi c ghi d ch d li u Giáo trình th c hành vi x lý 40...
 • 275
 • 844
 • 25

tài liệu hướng dẫn thực hành vi điều khiển

tài liệu hướng dẫn thực hành vi điều khiển
... AT89C4051 Giáo trình th c hành vi x lý 10 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 1: C u hình c a mơ hình thí nghi m vi i u n 1.2.2 Kh i vi i u n: • Sơ ngun lý: KHỐI VI ĐIỀU KHIỂN DATA BUS LOW ADDRESS ... p th c hành t ơn gi n n ph c t p có th giúp cho sinh vi n th c hành, thí nghi m t nghiên c u, t h c mơn h c Mơ hình thí nghi m vi i u n h tr cho vi c thí nghi m: • • • Thí nghi m lo i vi i u ... ngo i vi cho n nh ng h th ng vi i u n ph c t p Tuy nhiên, ph m vi có gi i h n c a giáo trình nh m m c ích ph c v cho cơng vi c h c t p t nghiên c u c a sinh vi n Cho nên mơ hình thí nghi m vi i...
 • 275
 • 1,099
 • 21

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm PIC17F877A và biên soạn các bài tập mẫu dùng trong thực hành vi điều khiển

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm PIC17F877A và biên soạn các bài tập mẫu dùng trong thực hành vi điều khiển
... 1:TỔNG QUAN VỂ VI ĐIỀU KHIỂN PIC TẠI SAO LÀ PIC MÀ KHÔNG LÀ CÁC HỌ VI ĐIỀU KHIỂN KHÁC ? • Họ vi điều khiển tìm mua dễ dàng thị trường Vi t Nam Giá thành không đắt • Có đầy đủ tính vi điều khiển hoạt ... thức ứng dụng cho họ vi điều khiển mang tính truyền thống: họ vi điều khiển 8051 • Số lượng người sử dụng họ vi điều khiển PIC Vi t Nam giới,nhiều • Sự hỗ trợ nhà sản xuất trình biên dịch, công cụ ... NỘI DUNG THỰC HIỆN  PHẦN 1:TỔNG QUAN VỂ VI ĐIỀU KHIỂN PIC  PHẦN 2:BỘ KIT PIC16F877A VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG 04/27/13 KHÓA HỌC 2004-20 NỘI DUNG THỰC HIỆN  PHẦN 1:TỔNG QUAN VỂ VI ĐIỀU KHIỂN PIC...
 • 22
 • 770
 • 4

Tài liệu Tài liệu thực hành Vi điều khiển BÀI 2: CÁC LỆNH CƠ BẢN CỦA 89C51 MỤC doc

Tài liệu Tài liệu thực hành Vi điều khiển BÀI 2: CÁC LỆNH CƠ BẢN CỦA 89C51 MỤC doc
... 30h lệnh tương đương lệnh MOV A,30h) - Lệnh INC: tăng giá trị lên - Lệnh DEC: giảm giá trị xuống - Lệnh SJMP: lệnh nhảy không điều kiện Phạm Hùng Kim Khánh Trang 13 Tài liệu thực hành Vi điều khiển ... nhấn DEC giảm 10 đơn vị Phạm Hùng Kim Khánh Trang 53 Tài liệu thực hành Vi điều khiển BÀI 7: GIAO TIẾP CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN MỤC ĐÍCH Giúp sinh vi n khảo sát vấn đề sau: - Sử dụng phần mềm Proteus ... Trang 38 Tài liệu thực hành Vi điều khiển BÀI 6: INTERRUPT (NGẮT) MỤC ĐÍCH Giúp sinh vi n khảo sát vấn đề sau: - Sử dụng phần mềm Proteus để mô mạch điện Tìm hiểu cách sử dụng ngắt 89C51 THIẾT...
 • 55
 • 604
 • 5

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN
... MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 24 SV: Trần phi Long MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 25 SV: Trần phi Long MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 26 SV: ... LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 10 SV: Trần phi Long MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 11 SV: Trần phi Long MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 12 SV: Trần ... MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 15 SV: Trần phi Long MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN BÀI : GIẢI MÃ MỀM Ý tưởng : em dùng phương án giải mã mềm, thực không dùng...
 • 30
 • 567
 • 1

THUC HANH VI DIEU KHIEN

THUC HANH VI DIEU KHIEN
... MATRIX_DICH KITU” Thực hành vi điều khiển 45 CHƯƠNG 6: GIAO TIẾP LCD Khoa điện tử - Trường cao đẳng nghề Vi t Nam Singapore Bài mẫu số 601: Vi t chương trình thư vi n LCD Lưu tên file “TV_LCD” ... Chương trình thư vi n có chức giải mã, hiển thị phục vụ cho LED đoạn quét Thực hành vi điều khiển 24 CHƯƠNG 3: GIAO TIẾP LED ĐOẠN THEO PP QUÉT Khoa điện tử - Trường cao đẳng nghề Vi t Nam Singapore ... thích: Hàng lệnh chương trình chọn mode làm vi c cho timer Thực hành vi điều khiển 11 CHƯƠNG 1: GIAO TIẾP LED ĐƠN Khoa điện tử - Trường cao đẳng nghề Vi t Nam Singapore Lệnh thứ cho phép timer...
 • 50
 • 230
 • 0

Tài liệu thực hành vi điều khiển

Tài liệu thực hành vi điều khiển
... Tài liệu thực hành Vi điều khiển D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 = 82h Chương trình thực sau: SETB EA SETB ET0 Hay vi t: MOV IE,#82h Danh sách ngắt 89C51 - ... Chỉnh hệ số trục hoành X (thời gian) Trang 42 Tài liệu thực hành Vi điều khiển Tiến trình thực Ngắt Timer Tạo xung vuông Sử dụng mạch hình vẽ: - Thực chương trình dùng ngắt Timer tạo xung vuông ... TR0 Here: SJMP here ; Timer0_isr: CPL P2.0 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 43 Tài liệu thực hành Vi điều khiển RETI END - Thực chương trình dùng ngắt Timer Timer đồng thời tạo xung vuông tần số f...
 • 15
 • 233
 • 0

Tài liệu thực hành vi điều khiển pptx

Tài liệu thực hành vi điều khiển pptx
... Q3 R2 D4 R3 R4 Xung điều khiển động sau: - Điều khiển bước: Ngược 1 0 0 Thuận 0 0 Phạm Hùng Kim Khánh 0 1 0 0 0 0 0 Trang 57 Tài liệu thực hành Vi điều khiển - Điều khiển nửa bước: Ngược Thuận ... Timer/Counter điều khiển hai ghi TCON TMOD Phạm Hùng Kim Khánh Trang 33 Tài liệu thực hành Vi điều khiển Thanh ghi TCON (timer control): Là ghi bit, truy xuất byte bit dùng để điều khiển hoạt động ... P0,A END - Thực thi chương trình sau kiểm tra kết quả: MOV A,#57h MOV B,#10 DIV AB MOV P0,A MOV A,B MOV P1,A END Phạm Hùng Kim Khánh Trang 17 Tài liệu thực hành Vi điều khiển BÀI 3: ĐIỀU KHIỂN LED...
 • 56
 • 153
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm thực hành vi điều khiển MCS 5 pptx

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm thực hành vi điều khiển MCS 5 pptx
... 89C2 051 , 89C4 051 , 89C51, 89LV51, 89C52, 89LV52, 89C 55, 89LV 55, 89C55WD, 89S51, 89LS51, 89S52, 89LS52, 89S53, 89LS53, 89S8 252 , 89LS8 252 Thí nghi m thi t b ngo i vi như: LED i m, LED ma tr n, LED o n, ... socket SLAVE 40 PIN): AT89C51, AT89LV51, AT89C52, AT89LV52, AT89C 55, AT89LV 55, AT89C55WD, AT89S51, AT89LS51, AT89S52, AT89LS52, AT89S53, AT89LS53, AT89S8 252 , AT89LS8 252 Lo i chip 20 chân ( c g n vào ... AT89C55WD AT89S51 AT89LS51 AT89S52 AT89LS52 AT89S53 AT89LS53 AT89S8 252 AT89LS8 252 AT89C1 051 AT89C2 051 AT89C4 051 Flash (Kbytes) 4 8 20 20 20 4 8 12 12 8 EEPROM KB KB RAM (Bytes) 128 128 256 256 256 ...
 • 180
 • 300
 • 2

Tài liệu thực hành Vi điều khiển 8051 pdf

Tài liệu thực hành Vi điều khiển 8051 pdf
... Q3 R2 D4 R3 R4 Xung điều khiển động sau: - Điều khiển bước: Ngược 1 0 0 Thuận 0 0 Phạm Hùng Kim Khánh 0 1 0 0 0 0 0 Trang 57 Tài liệu thực hành Vi điều khiển - Điều khiển nửa bước: Ngược Thuận ... Timer/Counter điều khiển hai ghi TCON TMOD Phạm Hùng Kim Khánh Trang 33 Tài liệu thực hành Vi điều khiển Thanh ghi TCON (timer control): Là ghi bit, truy xuất byte bit dùng để điều khiển hoạt động ... P0,A END - Thực thi chương trình sau kiểm tra kết quả: MOV A,#57h MOV B,#10 DIV AB MOV P0,A MOV A,B MOV P1,A END Phạm Hùng Kim Khánh Trang 17 Tài liệu thực hành Vi điều khiển BÀI 3: ĐIỀU KHIỂN LED...
 • 55
 • 413
 • 6

Tài liệu thực hành Vi điều khiển BÀI 3: ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN docx

Tài liệu thực hành Vi điều khiển BÀI 3: ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN docx
... Khánh ; Mã số Trang 21 Tài liệu thực hành Vi điều khiển SJMP main PUSH 07H MOV R7,#100 DJNZ R7,$ POP 07H Delay: RET END - Sửa đoạn chương trình để hiển thị số 15, 37 Led đoạn - Bỏ lệnh SETB nhận ... Trang 20 Tài liệu thực hành Vi điều khiển Dùng phương pháp chốt Khi thực tách riêng đường liệu Led, ta cho phép Led sáng đồng thời mà tượng ảnh hưởng Led IC chốt cho phép lưu trữ liệu cho Led sử ... giá trị xuất Led đoạn tăng dần từ 00 - 59 - Sửa đoạn chương trình để giá trị xuất Led đoạn tăng dần từ 00 - 23 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 23 Tài liệu thực hành Vi điều khiển - Sửa đoạn chương trình...
 • 7
 • 212
 • 5

thực hành vi điều khiển avr - bài 4

thực hành vi điều khiển avr - bài 4
... là:1,8, 64, 256 10 24 Các ghi Timer/ Counter: Thanh ghi điều khiển - TCCRx: Bít 3,6 –WG00-WG01: Đây bít chọn chế độ Timer.Các giá trị mô tả bảng sau Bảng chọn chế độ Timer: Bít 54 : COM00-COM01: ... chế độ cho xung Clock Thanh ghi cờ ngắt-TIFR: Bít 1-OCFx : Khi hai giá trị bít set lên Bít 1-TVOx : Khi đếm vượt giá trị Top bít set Thanh ghi mặt nạ ngắt-TIMSK: Bít – OCIEx: bít set lên cho phép ... (mặc định đếm từ 0000>FFFF bị tràn) giá trị nhỏ 65535(FFFF) 2500 (9C4 Hexa) ta tính giá trị cần nạp lại sau lần tràn FFFF- 9C4 = F63B #include unsigned char count=0; interrupt [TIM1_OVF] void...
 • 7
 • 162
 • 0

Thực hành vi điều khiển AVR - Bài 2 docx

Thực hành vi điều khiển AVR - Bài 2 docx
... File hex nạp vào Avr file nhận USB bạn liên lạc thành vi n VAGAM giotdang1985@yahoo.com ...
 • 3
 • 160
 • 0

Thực hành vi điều khiển AVR - Bài 1 pptx

Thực hành vi điều khiển AVR - Bài 1 pptx
... Cấu trúc chân AVR phân biệt rõ chức (vào ra) trạng thái (0 1) từ ta có kiểu vào cho chân avr. Khác với 89 có trạng thái (0 1) Đặc biệt nguồn từ chân AVR đủ khoẻ để điều khiển Led trực tiếp ... trực tiếp (mA) 89 vài uA Để điều khiển chân có ghi -> PORTx :giá trị chân (0 – 1) truy cập tới bit PORTx.n -> DDRx : ghi trạng thái chân , vào Ví dụ : Dùng nút ấn điều khiển đèn led bật tắt Sơ ... Func1=In Func0=Out // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=P State0=0 PORTD=0x02; // 0b00000 010 Giá trị chân D .1 1(treo trở 5V pullup) cổng khác có giá trị DDRD=0x 01; //...
 • 3
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng thực hành vi điều khiểnthuc hanh vi dieu khienhướng dẫn thực hành vi điều khiển avrthiết kế bộ kit thực hành vi điều khiển 8051kit thực hành vi điều khiển picbáo cáo thực hành vi điều khiểngiáo trình thực hành vi điều khiểnkit thực hành vi điều khiểntài liệu thực hành vi điều khiểnthực hành vi điều khiển 8051thực hành vi điều khiển mscbài thực hành vi điều khiểntài liệu tài liệu thực hành vi điều khiển bài 2 các lệnh cơ bản của 89c51 mục docthuc hanh vi dieu khien 8051 ked matran pham quang trivi xử lý và điều khiếnPlay framework Tien NguyenLý thuyết hình học tôpô và khả năng sáng tạo kiến trúcHIỆP ĐỊNH TPP - CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢCBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani appendixaBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch0 appendixbBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch02Business analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch04Idoms in english thành ngữ tất yếu phải có trong đề thi đại học 2018Tieu luan chuong trinh chuyen vienGIAO TRÌNH VAT LY PHAN02 10 BI QUYET CHINH PHUC PHUONG PHAP GIAI TOAN CHU CHOT MON HOA HOC MEGABOOKGIAO TRÌNH VAT LY PHAN03 10 DANG TOAN VAN DUNG CAO HOA HOC THPT QGGIAO TRÌNH VAT LY PHAN09 30 GIAY CONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUGIAO TRÌNH VAT LY PHAN16 BAI TAP TRAC NGHIEM UNG DUNG CUA DAO HAM DE KHAO SAT VA VEGIAO TRÌNH VAT LY PHAN58 DS11 CHUONG LUONG GIACGIAO TRÌNH VAT LY PHAN63 HAM SO BAC 3GIAO TRÌNH VAT LY PHAN64 HINH HOC KHONG GIAN CO BAN FB THICH HOC CHUIGIAO TRÌNH VAT LY PHAN23 BI QUYET CASIO 3 TIM NHANH GIA TRI MIN MAX THAY CONG CHINH(1)GIAO TRÌNH VAT LY PHAN66 HON 6 DIEM TREN 2 TO a4GIAO TRÌNH VAT LY PHAN26 BO TRO KIEN THUC 8 9 10GIAO TRÌNH VAT LY PHAN27 BT VE GTLN VA NN CUA HAM SO 2k TAI LIEU ON THI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập