công nghệ môi trường khi SOX

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU
... HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ ... khí gây hiệu ứng nhà kính xxv ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ... xiv ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU thành phố lên cao vào...
 • 96
 • 308
 • 0

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 3: Công nghệ xử lý ô nhiễm không khí

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 3: Công nghệ xử lý ô nhiễm không khí
... Phng phỏp x bi (32) D Mt s thit b tỏch bi t a Xiclon mng t b TB Venturi vi b thu git ngoi Phng phỏp x bi (33) Thit b veturi tỏch bi t Phng phỏp x bi (34) La chn cụng ngh x bi theo ... thi x - Kim soỏt quy trỡnh sn xut, phũng s cú ri ro CHNG III: CễNG NGH X Lí ễ NHIM KHễNG KH Cỏc phng phỏp x ụ nhim a Yờu cu - Chỳ ý ti c im v tớnh cht ca hn hp khớ cn x khớ cn x lý: tớnh ... vt lý, kh nng ho tan, kh nng bay hi -Yờu cu ca quy trỡnh cụng ngh: dũng khớ thi phỏt sinh liờn tc hay giỏn on, lu lng khớ cn x lý, hm lng cỏc cht ụ nhim sau x - Yờu cu chi phớ cho h thng x lý, ...
 • 73
 • 2,349
 • 16

Luận văn công nghệ môi trường Bước đầu xây dựng cơ sở tài liệu lý thuyết cho phương pháp xử lý nước thải bằng vi sinh vật hiếu khí

Luận văn công nghệ môi trường Bước đầu xây dựng cơ sở tài liệu lý thuyết cho phương pháp xử lý nước thải bằng vi sinh vật hiếu khí
... trò loại vi sinh vật xử nước thải phương pháp sinh học hiếu khí, đồ án tốt nghiệp với đề tài: Bước đầu xây dựng sở tài liệu thuyết cho phương pháp xử nước thải vi sinh vật hiếu khí đời ... thường có phương pháp xử nước thải sau: - Xử phương pháp học - Xử phương pháp hoá hoá học - Xử phương pháp sinh học 2.3.1 Xử nước thải phương pháp học Quá trình xử học thường ... Bước đầu xây dựng sở tài liệu thuyết cho phương pháp xử nước thải vi sinh vật hiếu khí nhằm giảm thiểu ô nhiễm chất hữu nước thải gây cho môi trường 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu nước...
 • 122
 • 277
 • 0

Bài thuyết trình Cơ sở công nghệ Môi trường: Quá trình sinh học hiếu khí với vi sinh vật tăng trưởng dính bám

Bài thuyết trình Cơ sở công nghệ Môi trường: Quá trình sinh học hiếu khí với vi sinh vật tăng trưởng dính bám
... hiếu khí Hiếu khí tiếp xúc Xử lý sinh học theo mẻ Lọc hiếu khí Sinh trưởng dính bám Lọc sinh học nhỏ giọt Đĩa quay sinh học 6/4/14 BỂ LỌC SINH HỌC KHÁI NIỆM – CẤU TẠO BỂ LỌC SINH HỌC Vòi phun Vật ... Các công thức liên quan vi sinh vật Vi sinh vật MỤC LỤC I • Mở Đầu II • Các Bể Lọc III • Vi Sinh Vật IV • Tài Liệu Tham Khảo I MỞ ĐẦU Quá trình xử ly sinh học thường theo sau trình xử ly học ... SINH HỌC Mục đích: Khử chất hữu (COD, BOD) Ý nghĩa: • Chi phí thấp • Thân thiện với môi trường • Dễ vận hành 6/4/14 II CÁC BỂ LỌC Acrotank Sinh trưởng lo lửng Công nghệ hiếu khí Hồ sinh học hiếu...
 • 40
 • 568
 • 0

Chương 2 công nghệ môi trường không khí (bộ môn công nghệ môi trường đại cương)

Chương 2 công nghệ môi trường không khí (bộ môn công nghệ môi trường đại cương)
... evaluation only 2. 1 Ô NHI M MÔI TRƯ NG KHÔNG KHÍ VÀ TÁC Đ NG N I DUNG CHÍNH: 2. 1.1 Khái quát v khí quy n 2. 1 .2 Ngu n gây ô nhi m môi trư ng không khí 2. 1.3 Các ch t gây ô nhi m không khí 2. 1.4 nh hư ... c a amoni - Các khí axit đư c phát th i môi trư ng không khí → hoá h p v i nư c t o thành axit → gây mưa axit HCl + H2O → axit HCl SO2 + H2O → H2SO3 SO3 + H2O → H2SO4 NOx + H2O → HNO3 Generated ... evaluation only 2. 1.3 CH T GÂY Ô NHI M KHÔNG KHÍ — SOx (SO2, SO3): - SO2 phát sinh t trình đ t nhiên li u hóa th ch ch a lưu huỳnh (than đá, d u m ) - Ra không khí: SO2 + 1/2O2 = SO3 dư i tác...
 • 74
 • 119
 • 0

Bài giảng Công nghệ môi trường - Chương 2 Công nghệ môi trường không khí

Bài giảng Công nghệ môi trường - Chương 2 Công nghệ môi trường không khí
... evaluation only 2. 1 Ô NHI M MÔI TRƯ NG KHÔNG KHÍ VÀ TÁC Đ NG N I DUNG CHÍNH: 2. 1.1 Khái quát v khí quy n 2. 1 .2 Ngu n gây ô nhi m môi trư ng không khí 2. 1.3 Các ch t gây ô nhi m không khí 2. 1.4 nh hư ... evaluation only 2. 1.3 CH T GÂY Ô NHI M KHÔNG KHÍ — SOx (SO2, SO3): - SO2 phát sinh t trình đ t nhiên li u hóa th ch ch a lưu huỳnh (than đá, d u m ) - Ra không khí: SO2 + 1/2O2 = SO3 dư i tác ... evaluation only 2. 1.1 KHÁI QUÁT V KHÍ QUY N — T NG Đ I LƯU (Troposphere): - Chi m 75% kh i lư ng không khí khí quy n - Nơi di n hi n tư ng th i ti t, khí tư ng, không khí xáo tr n m nh m - Cao đ :...
 • 74
 • 96
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG: Đề xuất sơ đồ công nghệ và tính toán các công trình chính trong một hệ thống xử lý khí thải

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG: Đề xuất sơ đồ công nghệ và tính toán các công trình chính trong một hệ thống xử lý khí thải
... hướng dẫn: Mai Quang Tuấn 1- Đề xuất đồ công nghệ tính toán công trình hệ thống xử khí thải theo số liệu đây: - Lưu lượng khí thải: 2.000 m3/giờ - Chỉ tiêu khí thải: Chỉ tiêu Đơn vị đo SO2 ... Page ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: Th.S Mai Quang Tuấn TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình ô nhiễm không khí xử khí thải, Tập Giáo trình ô nhiễm không khí xử khí thải, Tập Giáo trình ô nhiễm không khí ... Vũ Thị Thu Quỳnh_ĐH2KM2_DC00203050 Page ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: Th.S Mai Quang Tuấn CHƯƠNG ĐỀ XUẤT SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ đồ dây truyền xử bụi khí Khói thải Buồng lắng xyclon Thiết bị lọc túi...
 • 32
 • 258
 • 0

Tổ chức kế toán CPSX & tính GTSP tại Cty Phát triển Tin học , Công nghệ &môi trường

Tổ chức kế toán CPSX & tính GTSP tại Cty Phát triển Tin học , Công nghệ &môi trường
... trực tiếp kế toán trởng Sơ đồ máy kế toán công ty Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán lơng, TSC , vật t, hàng hoá Kế toán doanh thu, công nợ toán với khách hàng Kế toán toán - Kế toán trởng: ... phát triển tin học, công nghệ môi trờng có chức xuất nhập trực tiếp thiết bị tin học, môi trờng công nghệ kỹ thuật cao, phần mềm ứng dụng sản phẩm công nghệ khác, liên doanh liên kết với tổ chức ... thiết kế XD mỏ công nghệ Kế toán trởng Phòng kế toán tài chíthống kê Phòng kế hoạch đầu t quan hệ quốc tế Tổ chức lao động tiền lơng Cơ cấu tổ chức quản lý công ty phát triển tin học, công nghệ...
 • 65
 • 168
 • 0

Tổ chức kếtoán CPSX & tính GTSP tại C.ty Phát triển Tin học, Công nghệ & môi trường

Tổ chức kếtoán CPSX & tính GTSP tại C.ty Phát triển Tin học, Công nghệ & môi trường
... phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty phát triển tin học công nghệ môi trờng I Đặc điểm tình hình chung Công ty phát triển tin học công nghệ môi trờng Quá trình hình thành phát triển: - Ngày ... ứng dụng tin học công nghệ cao môi trờng doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty nghệ môi trờng (tên giao dịch quốc tế IT & E) Công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng ... tiến nh công nhân thành thạo tay nghề Công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng có chức chủ yếu sau: - Là quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ quản lý công nghệ thông tin, công nghệ...
 • 67
 • 198
 • 0

Tại Trung tâm Khoa học công nghệ Môi trường giao thông vận tải(CEPT)

Tại Trung tâm Khoa học công nghệ Môi trường giao thông vận tải(CEPT)
... vực môi trờng giao thông vận tải f Hợp tác với tổ chức khoa học công nghệ, trờng đại học, trung tâm môi trờng, sở KHCN môi trờng nớc nghiên cứu bảo vệ môi trờng 1.3 Phạm vi hoạt động trung tâm ... ngành học Trung tâm môi trờng Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải thực nhiều nhiệm vụ có tiến hành ĐTM dự án giao thông, nên kiến thức chuyên ngành môi tr9 ờng trung tâm vận dụng nhiều, ... nớc ngoài, phục vụ cho công tác nghiên cứu khảo sát, giám sát môi trờng ngành giao thông 1.2 Chức năng, nhiệm vụ trung tâm Khoa học công nghệ bảo vệ Môi trờng giao thông vận tải a Điều tra, khảo...
 • 13
 • 362
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ môi trườnggiáo trình công nghệ môi trườngcông nghệ mội trườngluận văn công nghệ môi trườngchuyên ngành công nghệ môi trườngđề tài công nghệ môi trườngđồ án công nghệ môi trườngbáo cáo tốt nghiệp công nghệ môi trườngthay đổi công nghệ môi trườngkhoa học công nghệ môi trườngngành công nghệ môi trườngbài giảng công nghệ môi trườngbáo cáo công nghệ môi trườngáp dụng công nghệ môi trườnggiáo trình cơ sở công nghệ môi trườngBài khảo sát thể loại phỏng vấn trên chuyên mục thời sự của báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minhTỐI ưu hóa vị TRÍ các NODE TRONG MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dâyVai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện trà cú, tỉnh trà vinhMở thoại và kết thoại trong tiếng anh và tiếng việtGiải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại ủy ban nhân dân quận 10 0Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt namTư tưởng hồ chí minh về phát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệmsự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta liên hệ với việc thực hiện nội dung này ở việt nam, ở địa phương và của bản thân hiện nay tiểu luận cao họcNâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninhbao cao kien tap đài PTTH hà nộiĐồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho công suất 2 triệu lítnămĐIỀU KHIỂN GIÀN PHƠI đồ THEO THỜI TIẾTGiao tiếp bàn phím và hiển thị led ma trận dùng PIC16f877AMÔ PHỎNG NHẬN DIỆN màu sắcHỆ THỐNG GIÁM sát cửa vào RA THÔNG MINHTÊN đề tài cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAYTÌM HIỂU TỔNG QUAN về xử lý ẢNH số GRAYSCALEĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIAO THỨC COMPUTE AND FORWARD TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG hợp tácMÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY DÙNG cảm BIẾN GIA tốcCLASS SMART ROOM (phòng học thông minh)Tổng hợp hạt nano tio2 fe2o3 và ứng dụng trong xử lý amoxicillin
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập