CAO TUẤN ôn tập HÌNH học 11 CHƯƠNG 1 PHÉP BIẾN HÌNH

Ôn tập Vật lý 11 chương 1 (đầy đũ - hay)

Ôn tập Vật lý 11 chương 1 (đầy đũ - hay)
... C2 -6 -6 -6 C1 A Q1 = 4 .10 C; Q2 = 2 .10 C; Q3 = 2 .10 C C3 B Q1 = 2 .10 -6 C; Q2 = 3 .10 -6 C; Q3 = 1, 5 .10 -6 C -6 -6 -6 C Q1 = 4 .10 C; Q2 =10 C; Q3 = 3 .10 C D Q1 = 4 .10 -6 C; Q2 = 1, 5 .10 -6 C; Q3 = 2,5 .10 -6 C ... là: A Q1 = 3 .10 -3 (C) Q2 = 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) Q2 = 7,2 .10 -4 (C) 39 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 ... Q2 = 16 .10 -5 C; Q3 = 8 .10 -5 C -5 -5 -5 C Q1 = 15 .10 C; Q2 = 10 .10 C; Q3 = 5 .10 C D Q1 = 16 .10 -5 C; Q2 = 10 .10 -5 C; Q3 = 6 .10 -5 C 72 Tụ điện phẳng gồm hai hình vuông cạnh a= 20cm, đặt cachs d= 1cm điện...
 • 36
 • 21,781
 • 543

BÀI TẬP ÔN TẬP HÓA HỌC 12 - CHƯƠNG 1

BÀI TẬP ÔN TẬP HÓA HỌC 12 - CHƯƠNG 1
... béo lỏng triglixerit chứa gốc axit không no.(5) Những câu A (1) ; (3); (4); (5) B (1) ; (2); (4) C (1) ; (4); (5) D (1) ; (2); (3); (5) 20 Trong thể Lipit bị oxi hóa thành A NH3, CO2, H2O B amoniac ... béo 13 Trong thể, trước bị oxi hóa, lipit A bị hấp thụ C bị phân hủy thành CO2 H2O B không thay đổi D bị thủy phân thành glixerin axit béo 14 Khi đun nóng glixerin với hỗn hợp hai axit béo C17H35COOH ... D 12 gam 17 Mỡ tự nhiên A este axit panmitic đồng đẳng v.v… C muối axít béo B este axit Oleic đồng đẳng v.v… D hỗn hợp Triglyxêrit khác 18 Hãy chọn câu sai nói lipit A Các lipit nặng nước, không...
 • 3
 • 5,037
 • 66

Ôn tập văn học 11 part 1 pps

Ôn tập văn học 11 part 1 pps
... đêm 14 /12 âm lịch (18 61) Hơn 20 nghĩa quân anh dũng hy sinh Tuần phủ Gia Định Đỗ Q uang yêu cầu Đồ C hiểu viết văn tế N gay sau đó, vua Tự Đức lệnh phổ biến văn tế địa phương khác - Bài văn tế ... đầy lệ khách ly hương Tác giả N guyễn Đình C hiểu (18 22 – 18 88) sáng văn nghệ đất nước ta nửa sau kỷ 18 Bị mù, vừa dạy học, làm thuốc viết văn thơ Sống vào thời kỳ đen tối đất nước: giặc Pháp ... ngưởng” cách sống ngất ngưởng ông thể chất tài hoa, tài tử, không ô trọc, “không vướng tục” không thoát li Nghệ thuật độc đáo C nhan đề, thi đề độc đáo Cách bộc lộ ngã ông Hi Văn độc đáo Chất thơ, chất...
 • 13
 • 197
 • 2

ÔN TẬP SINH HỌC 12 Chương I: Đột biến gen potx

ÔN TẬP SINH HỌC 12 Chương I: Đột biến gen potx
... loại đột biến nói : a Loại đột biến làm cho gen có vị trí xa b Loại đột biến làm cho gen không thay đổi nhóm liên kết gen Bài giải 33 a Đột biến lặp đoạn QR lần b Đột biến đoạn J c Đột biến đảo ... nuclêôtit gen Cho biết dạng đột biến, số nuclêôtit loại gen đột biến trường hợp sau, biết đột biến không chạm đến cặp nuclêôtit Sau đột biến, số liên kết hyđrô gen tăng liên kết Sau đột biến số ... Loại đột biến phát sinh nòi lại 31 Trật tự chế phát sinh nòi từ nòi II ban đầu Bài giải Loại đột biến phát sinh nòi lại : Sau đột biến, chiều dài nhóm liên kết gen NST không đổi Vậy đột biến...
 • 95
 • 250
 • 2

Ôn tập vật lí 11 chương 1 ppsx

Ôn tập vật lí 11 chương 1 ppsx
... A Q1 = 3 .10 -3 (C) v Q2 = 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) v Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) v Q2 = 7,2 .10 -4 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) v Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) 1. 76 Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 ... điện l : B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) v Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) A Q1 = 3 .10 -3 (C) v Q2 = 3 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) v Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) v Q2 = 7,2 .10 -4 (C) Năng lợng điện trờng 1. 79 Phát ... điện tích - điện trờng 1C 2B 3C 4C 5D 6C 7C 8B 9A 10 D 11 D 12 B 13 D 14 C 15 C 16 D 17 B 18 D 19 C 20A 21B 22D 23B 24B 25C 26C 27D 28B 29A 30A 31D 32C 33C 34B 35D 36A 37C 38B 39A 40B 41C 42D 43A 44C 45C 46D...
 • 11
 • 162
 • 1

Hình học 11 chương 1 phép dời hìnhphép đồng dạng trong mặt phẳng

Hình học 11 chương 1  phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
... y – = 12 Tìm ảnh đường tròn sau qua phép đối xứng trục Ox: Ơn Thi Hình Học 11 13 14 15 16 17 a) (x + 1) 2 + (y – 1) 2 = b) x2 + (y – 2)2 = 2 c) x + y – 4x – 2y – = d) x2 + y2 + 2x – 4y – 11 = Tìm ... tròn (O, R) qua phép ( I ,1 ) 10 11 12 13 14 15 16 Tìm ảnh điểm sau qua phép vò tự tâm I(2; 3), tỉ số k = –2: A(2; 3), B(–3; 4), C(0; 5), D(3; 0), O(0; 0) Tìm ảnh điểm sau qua phép vò tự tâm ... + 1) 2 + (y – 1) 2 = b) x2 + (y – 2)2 = c) x2 + y2 – 4x – 2y – = d) x2 + y2 + 2x – 4y – 11 = Tìm ảnh elip sau qua phép đối xứng tâm I (1; –2): x y2 + =1 a) b) x2 + 4y2 = c) 9x2 + 16 y2 = 14 4 16 10 ...
 • 8
 • 322
 • 1

HÌNH học 11 CHƯƠNG 1 PHÉP dời HÌNHPHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG mặt PHẲNG

HÌNH học 11 CHƯƠNG 1 PHÉP dời HÌNH và PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG mặt PHẲNG
... = 12 Tìm ảnh đường tròn sau qua phép đối xứng trục Ox: Hình học 11 13 14 15 16 17 Phan Thế Vinh a) (x + 1) 2 + (y – 1) 2 = b) x2 + (y – 2)2 = 2 c) x + y – 4x – 2y – = d) x2 + y2 + 2x – 4y – 11 ... trình đường tròn (C′) là: 2 2 2 a) ( x - 1) + ( y - 5) = b) ( x + 2) + ( y + 1) = c) x + y = Hình học 11 Phan Thế Vinh ÔN TẬP CHƯƠNG I 10 11 12 13 14 15 Cho hình bình hành ABCD có CD cố đònh, đường ... tròn (O, R) qua phép ( I ,1 ) 10 11 12 13 14 15 16 Tìm ảnh điểm sau qua phép vò tự tâm I(2; 3), tỉ số k = –2: A(2; 3), B(–3; 4), C(0; 5), D(3; 0), O(0; 0) Tìm ảnh điểm sau qua phép vò tự tâm...
 • 9
 • 351
 • 0

Toán lớp 11 chương 1 PHÉP BIẾN HÌNHPHÉP DỜI HÌNH

Toán lớp 11 chương 1 PHÉP BIẾN HÌNH VÀ PHÉP DỜI HÌNH
... Biên soạn : Nguyễn Viet Hung Trang 15 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG PHÉP BIẾN HÌNH VÀ PHÉP DỜI HÌNH Ví dụ ( Bài 43-tr 11- BTHH11NC)Về phía tam giác ABC vẽ hình vuông BCMN ACPQ có tâm O O’ a/ ... ứng dụng phép quay đối xứng tâm BÀI TOÁN 1: BÀI TOÁN QUỸ TÍCH ĐIỂM Biên soạn : Nguyễn Viet Hung Trang 13 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG PHÉP BIẾN HÌNH VÀ PHÉP DỜI HÌNH Bài toán : Cho hình H điểm ... MỘT HÌNH Định nghĩa : Biên soạn : Nguyễn Viet Hung Trang CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG PHÉP BIẾN HÌNH VÀ PHÉP DỜI HÌNH * Đường thẳng d gọi trục đối xứng hình H phép dối xứng qua d biến hình...
 • 28
 • 2,470
 • 2

Ôn tập Hình học 11. chương 1

Ôn tập Hình học 11. chương 1
... R’ = 2.R = 14 Vậy (C1 ): (x - 4)2 +(y + 6)2 = 56 b/ H1 = Q(O ,90 ) ( H )  H1 ( 3; ) Gọi H = V(O ,−3) ( H )  H2 ( -9; -6 ) Ban kinh R ' = −3 1. R = 14 Vậy (C2 ): (x +9 )2 +(y + 6)2 = 12 6 ... bán kính R/ = k.R ; OI/ = K.OI; (OI, OI/ ) = α - Định nghĩa về hai hình nhau: Hai hình gọi có phép dời hình biến hình thành hình Các tính chất phép vị tự: Phép vị tự tâm O tỉ số k phép đồng ... thẳng nối điểm ảnh luôn qua O; ảnh d’ đường thẳng d song song trùng với d - Mỗi phép đồng dạng xem hợp thành phép vị tự phép dời hình - Định nghĩa về hai hình đồng dạng: Hai hình gọi đồng...
 • 4
 • 201
 • 0

Luyên tập Hình học 11 chương 1

Luyên tập Hình học 11 chương 1
... động 2: Bài tập SGK trang 29 Bài làm mong đợi: R’ I’ R I O Giáo viên gọi ba học sinh lên bảng vẽ hình, yêu cầu nêu bước cụ thể, yêu cầu học sinh khác nhận xét, uốn nắn sửa sai cho học sinh R’ ... động 3: Bài tập SGK trang 29 - Giáo viên phát vấn hướng dẫn: Gọi ảnh Bài làm mong đợi: M qua V( O ,k ) M’, gọi ảnh M’ qua V( O ,k ) Hãy viết biểu thức vectơ ( O,k1 ) - Giáo viên gọi học sinh lên ... làm Ta có: bài, yêu cầu học sinh khác nhận xét, uốn ( O k ) nắn sửa sai cho học sinh V    V ( M ) = M ' ⇔ OM ' = k OM ( M ') = M ' ' ⇔ OM ' ' = k OM ' ⇒ OM ' ' = k k1 OM Vậy thực liên tiếp...
 • 3
 • 833
 • 5

ôn tập hóa học 11 - nâng cao

ôn tập hóa học 11 - nâng cao
... trường trung tính 31 Các ion sau tồn dd? a Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO 3- b Fe2+, K+, OH-, NH4+ c NH4+, CO3 2-, HCO 3-, OH-, Al3+ d Na+, Cu2+, Fe2+, NO 3-, Cl- 32 Chọn cách phát biểu sai: a Phản ứng axít ... chứa tập ion sau: A Cl-, NH4+, Na+, SO42B Ba2+, Cl-, Ca2+, OHC K+, H+, Na+, NO3D K+, NH4+, HCO 3-, CO3 2- Trộn dd với cặp không phản ứng : a A + B b B + C c C + D d D + A e Tất sai 36 Ion CO3 2- không ... ion: a HCO 3-, Na+, Cl- trung tính b NH4+, Al(H2O)3+, CO3 2- bazơ + 3+ 2+ c NH4 , Al(H2O) , Zn(H2O) axít d Tất axít 25 Theo Bronsted chất ion : a CO3 2-, S 2-, NH3 bazơ b Na+, NH3, Cl- trung tính...
 • 6
 • 1,210
 • 35

Giáo án Hình học 11 chương I: Phép dời hìnhphép đồng dạng trong mặt phẳng

Giáo án Hình học 11 chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
... hỏi sau: H2 So sánh khác phép vị tự phép đồng dạng * GV nêu nhận xét Phép dời hình phép đồng dạng tỉ số Phép vị tự tỉ số k phép đồng dạng tỉ số k Nếu thực liên tiếp hai phép đồng dạng tỉ số k tỉ ... giác đồng dạng không? Nêu ví dụ Hoạt động Tóm tắt học Phép biến hình F đợc gọi phép đồng dạng tỉ số k (k>0) với hai điểm M,N ảnh M,N có MN=kMN Phép đồng dạng: Phép dời hình phép đồng dạng tỉ số Phép ... thứ: 11 Đ phép đồng dạng Mục tiêu 1.1 Về kiến thức - Nắm đợc khái niệm phép đồng dạng - Các tính chất phép đồng dạng 1.2 Về kỹ - Tìm ảnh điểm, ảnh hình qua phép đồng dạng - Hai phép đồng dạng...
 • 74
 • 970
 • 3

Ôn tập Số học 6 chương III

Ôn tập Số học 6 chương III
... + :1 36 25 3 : : + 28 20 Bài 3: Tìm x: a) x : 1 =1 15 b) : x =13 c) 7x 3x = 3,2 d) x x= 12 1 e) x = 1,5 g) 19 x: + =1 5 10 10 Một số tham khảo: Bài 1: Tìm tất số nguyên ... nhanh: a) c) e) + 15 15 11 12 +2 23 14 23 11 + b) d) 13 27 16 + 25 25 14 +3 15 27 15 Bài 2: Thực phép tính: a) 16 21 : 20 b) + + 0,4 3 c) 1 20 + : 4 d) e) 32 1 : ... tham khảo: Bài 1: Tìm tất số nguyên n để Bài 2: Tính: rút gọn đợc 4 + + + 7 59 61 Bài 3: So sánh hai phân số: Bài 4: Tính: S = 4n + 5n + 33 10 3774 3 10 +7000 5217 1 + + + 3 10 ...
 • 2
 • 3,290
 • 48

On tap sinh hoc 11

On tap sinh hoc 11
... phân bào Tất -d HÌnh thức sinh sản mà thể hình thành từ tế bào đặc biệt gọi bào tử hình thức: Sinh sản vô tính Sinh sản sinh dưỡng Sinh sản hữu tính Nuôi cấy mô a Trong trình thụ tinh: Bộ NST ... giảm phân II Kì sau giảm phân I a Ở tế bào sinh vật có nhân thức, ADN thấy ở: Trong nhân Trong nhân lưới nội sinh chất Trong nhân tỉ lệ, lạp thể Trong nhân ribôxôm c Ruồi giấm có nhiễm sắc thể ... trường cung cấp cho tế bào sinh dưỡng ruồi giấm sau trải qua đợt nguyên phân liên tiếp là: 32 tế bào con, 248 NST 32 tế bào con, 256 NST 64 tế bào con, 504 NST 64 tế bào con, 512 NST c Quá trình...
 • 8
 • 1,416
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: on tap sinh hoc 11 chuong 1ôn tập sinh học 11 chương 1đề cương ôn tập sinh học 11 chương 1on tap hoa hoc 11 chuong 1on tap sinh hoc 11 chuong 3đề cương ôn tập sinh học 11 chương 3bai tap hoa hoc 11 chuong 1 nang caoôn tập hóa học 11 chương 2bai tap on tap hoa hoc 11 chuong 2ôn tập sinh học 11 chương 2bài tập hóa học 11 chương 1ôn tập vật lý 11 chương 1on tap sinh hoc 11 ki 1ôn tập sinh học 12 chương 1ôn tập hóa học 9 chương 1đề kiểm tra đại số 10 chương 1 (mệnh đề – tập hợp)Cơ sở hóa học của sự sốngHóa vô cơ (B4: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH)Hóa vô cơ (B7: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IIIA)Hóa vô cơ (B1: PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ)bài tập mảng 1 chiềuTương tác biểu tượng trong ca từ trịnh công sơn (tt)Các giải pháp kỹ thuật sinh thái nhằm giảm nhẹ tác động của mưa ở TPHCMNhu cầu lựa chọn sản phẩm du lịch của sinh viên ngành việt nam học trường đại học sài gòn (giai đoạn 2011 2014)The choice nicholas sparksde thi kinh tế moi truongXây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho đối tượng thiếu nhi tại phường đông hưng thuận, quận 12 và phường 14 quận gò vấp trong công tác bảo vệ môi trường kênh tham lương bến cátĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàuHiện trạng quản lý chất thải công nghiệp nguy hại trong KCN KCX ở TP hồ chí minhTìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch huyện côn đảo, tỉnh bà rịa vũng tàuĐánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên địa bàn thành phố đông hà của công ty điện lực quảng trịGiải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hà tĩnhA walk to remember nicholas sparksDear john nicholas sparksHoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quảng trị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập