HOT đề thi hsg toán 5 2016 toán học 5 trần thị xuân

De chon HSG toan 5

De chon HSG toan 5
... có 252 chân Hỏi tất có gà chó, biết số gà số chó Giải: Vì số gà số chó nên số chân chó gấp đôi số chân gà: Số chân chó: (0 ,5 ) 252 (chân) Số chân gà: Nhìn vào sơ đồ ta thấy số chân gà là: 252 ... hai hình vuông có cạnh đoạn AO (0 ,5 ) Đoạn AO dài là: : = (cm) Diện tích hình vuông ghép là: x = cm2 (0 ,5 ) (0 ,5 ) Diện tích hình vuông ABCD cho là: x = cm2 (0 ,5 ) Đáp số: a/ Hình 1a b/ cm2 Bài ... (m) (1đ) (0 ,5 ) Chu vi bãi tập hình vuông ban đầu là: 84 – 12 = 72 (m) (0 ,5 ) 4m Cạnh bãi tập ban đầu là: 72 : = 18 (m) (0 ,5 ) Hình Diện tích bãi tập ban đầu là: 18 x 18 = 324 (m2) (0 ,5 ) Đáp số:...
 • 4
 • 144
 • 2

1)De chon HSG toan 5

1)De chon HSG toan 5
... có 252 chân Hỏi tất có gà chó, biết số gà số chó Giải: Vì số gà số chó nên số chân chó gấp đôi số chân gà: Số chân chó: (0 ,5 ) 252 (chân) Số chân gà: Nhìn vào sơ đồ ta thấy số chân gà là: 252 ... hai hình vuông có cạnh đoạn AO (0 ,5 ) Đoạn AO dài là: : = (cm) Diện tích hình vuông ghép là: x = cm2 (0 ,5 ) (0 ,5 ) Diện tích hình vuông ABCD cho là: x = cm2 (0 ,5 ) Đáp số: a/ Hình 1a b/ cm2 Bài ... (m) (1đ) (0 ,5 ) Chu vi bãi tập hình vuông ban đầu là: 84 – 12 = 72 (m) (0 ,5 ) 4m Cạnh bãi tập ban đầu là: 72 : = 18 (m) (0 ,5 ) Hình Diện tích bãi tập ban đầu là: 18 x 18 = 324 (m2) (0 ,5 ) Đáp số:...
 • 4
 • 150
 • 0

DE KT HSG LOP 5 TOAN 1.2010.doc

DE KT HSG LOP 5 TOAN 1.2010.doc
... cõy, s cõy lp 5/ 1 trng c bng s cõy lp 5/ 2 trng Tỡm s cõy mi lp ó trng Bit nu lp 5/ 1 trng thờm c 55 cõy v lp 5/ 2 trng thờm c 20 cõy thỡ lỳc ú s cõy lp 5/ 1 trng c bng 17 20 s cõy lp 5/ 2 trng c Bi ... M lónh lng c 2.480.000ng gm 50 t giy bc vi loi t : 100.000 ng, 50 .000 ng v 20.000 ng Tỡm s t ca mi loi tin Bit s t loi 20.000 ng nhiu gp ụi s t loi 50 .000 ng Bi 5: (4im) Mt thựng nc hỡnh hp ... thựng l 3cm Tỡm chiu cao thựng ? Bài Tính giá trị biểu thức sau phơng pháp hợp lí: Bài ì7 + ì9 + + 59 ì61 Hãy thay chữ A, G, H, I, N, O, P chữ số khác nhau, thích hợp để phép tính sau đúng: HAI +...
 • 4
 • 170
 • 0

Bài giảng 5 BO DE+DA HSG TOAN 7

Bài giảng 5 BO DE+DA HSG TOAN 7
... Bài 1: điểm Câu a: điểm (kết = 0) Câu b: điểm 1 1 99. 97 97. 95 95. 93 5. 3 3.1 1 1 = + + + + ữ 99. 97 1.3 3 .5 5 .7 95. 97 1 1 1 1 = + + + + ữ 99. 97 3 5 95 97 1 = ữ 99. 97 97 ... 0 ,5 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0 ,5 0 ,5 Cả ba ăn hết : 1 1 + + = (xe cỏ) 12 Cả ba ăn hết xe cỏ ngày nên ăn hết xe cỏ ngày Vẽ hình A E (0 ,5) B 0 ,5 0 ,5 0 ,5 M C H D F a (0, 75 ) ... Vy s trang sỏch ca ngi th nht, th hai, th ba ỏnh c ln lt l: 180, 2 25, 150 1 ,5 0, 25 0, 75 0 ,5 0 ,5 0, 25 0 ,5 1,0 0, 75 0, 75 0, 75 0, 25 Chỳ ý : Nu hc sinh lm theo cỏch khỏc ỳng chm im ti a PHềNG GD&T...
 • 15
 • 198
 • 0

HAC HAI - DE KS HSG TOAN 5 (LAN 2)

HAC HAI - DE KS HSG TOAN 5 (LAN 2)
... Bi (2 ,5 im): a)Tớnh nhanh(1 im): 52 52 ì 53 5 353 + 1,1 + 1,2 + 1,3 + + 8,8 + 8,9 + 53 53 ì 52 5 252 52 ì 101 ì 53 ì 10101 = + 1,1 + 1,2 + 1,3 + + 8,8 + 8,9 + 53 ì 101 ì 52 ì 10101 t A = 0, 25 = 1+ ... 12 ,5 (cm2) v SCDI = 12 ,5 (cm2) SABI = 12 ,5 x = 37,5m2 Vỡ SABD = SBCD (gii thớch) v cú SADI = SCDI nờn SABI = SBCI = 37,5cm2 Suy SCEI = 37 ,5 x SBCI = = 15 (cm2) 5 SCDI + SCEI = 12 ,5 + 15 = 27 ,5( cm2); ... 13 = 59 a = 59 : 13 (phép chia có d - loại ) 0, 25 - Nếu b = a x 13 + x = 59 a x 13 + 20 = 59 a x 13 = 59 - 20 a x 13 = 39 a = 39 : 13 a=3 Vậy = 35 hay số tự nhiên cần tìm 35 Bi (1,5im): 0, 25 Ta...
 • 5
 • 138
 • 0

Đề chọn HSG lớp 5 - Toán

Đề chọn HSG lớp 5 - Toán
... Đề thi khảo sát học sinh giỏi - lớp (Vòng ) Môn thi: Toán (Thời gian làm bài: 90phút ) Bài 1: a- Với chữ số : 0; ; ; Hãy thiết lập số có chữ số khác từ chữ số chođể đợc số chia hết cho b-Tìm ... biết số số viết theo thứ tự ngợc lại Bài : a- Viết tất phân số thỏa mãn điều kiện sau: + Nhỏ + Tử số mẫu số có chữ số + 12 chia hết cho tử số mẫu số a b- a Cho phân số Khi rút gọn phân số đợc phân ... đoạn mơng Ngày thứ đội đào 15 đợc đoạn mơng 20 m mơng Ngày thứ hai đội đào đợc m mơng đoạn mơng lại.Ngày thứ ba đội đào đợc đoạn mơng lại m Ngày thứ t đội đào đợc 35 m mơng cuối Hỏi đoạn mơng...
 • 2
 • 158
 • 0

Đề KSCL HSG Toán lớp 5 - tháng 3-2010

Đề KSCL HSG Toán lớp 5 - tháng 3-2010
... chữ nhật là: 32 x 48 = 153 6 (m2 ) Diện tích lối : 153 6 : 24 = 64 ( m2 ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) Bài 2: ( 2 ,5 điểm ) Vẽ hình cho 0 ,5 điểm, câu a/ điểm, câu ... - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN : TOÁN A Phần trắc nghiệm: 14 điểm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Học sinh khoanh vào câu trả lời cho 0 ,5 điểm có kết sau: ... điểm có kết sau: Câu 1:A Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: D Câu 6: C Câu 7: B Câu 8: B Câu 9: A Câu 10: C A Phần tự luận: (5 điểm) Bài 1: ( 2 ,5 điểm ) Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : = 80 ( m)...
 • 4
 • 131
 • 0

DE DA HSG TOAN 5

DE DA HSG TOAN 5
... chữ nhật là: 32 x 48 = 153 6 (m2 ) Diện tích lối : 153 6 : 24 = 64 ( m2 ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) Bài 2: ( 2 ,5 điểm ) Vẽ hình cho 0 ,5 điểm, câu a/ điểm, câu ... chiều cao hạ từ đỉnh chung A, nên SBAE = SEAC đó: SEAC = SABC = : = 4 ,5 (cm2) Vì SHEC = SABC = : = (cm2) Nên SAHE = 4 ,5 = 1 ,5 (cm2) Lu ý: Học sinh giải khác cho điểm tối đa ... Bài 1: ( 2 ,5 điểm ) Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : = 80 ( m) Chiều rộng hình chữ nhật là: ( 80 : ) x =...
 • 2
 • 81
 • 0

Đề tuyển HSG - Toán 5 (11-12)

Đề tuyển HSG - Toán 5 (11-12)
... 45 + x x 55 = 1000 x x ( 45 + 55 ) = 1000 0 ,5 x x 100 = 1000 x = 1000 : 100 x = 10 b) + =2 x 6:x+ =2 6:x =22 6:x = 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 x = 6: 0, 25 0, 25 x = Bài (2 điểm) Mẹ 30 tuổi Sau 25 ... Chiều dài hình chữ nhật : 464600 : 50 5 = 920 (cm) Chu vi hình chữ nhật ABCD : (920 + 50 5) x = 2 850 (cm) 0 ,5 0, 25 0, 25 0 ,5 0 ,5 0, 75 Đáp số : 2 850 cm 0, 25 ... tuổi người : 100 – 25 x = 50 (tuổi) 0 ,5 Tuổi : (50 – 30) : = 10 (tuổi) 0 ,5 Tuổi mẹ : 10 + 30 = 40 (tuổi) 0 ,5 Hoặc (50 + 30) : = 40 (tuổi) Đáp số : mẹ 40 tuổi ; 10 tuổi 0 ,5 Bài (3 điểm) Ta...
 • 6
 • 46
 • 0

Đề 8 HSG toán 5 ( có đáp án tham khảo )

Đề 8 HSG toán 5 ( có đáp án tham khảo )
... phn bng l: - = (ln) (0 ,5im) S B ó bt 0,2 l: 13,14 : = 4, 38 (1 im) S B l: 4, 38 + 0,2 = 4, 58 (1 im) S A l: 4, 58 + 13,14 = 17,72 (1 im) ỏp s: (0 ,5 im) A = 17,72 ; B = 4, 58 Cõu (5 im) Mt hỡnh ch nht ... Din tớch hỡnh ch nht l: 100 x + = (phn) (0 ,5 im) : = 20 (m) (1 im) x = 100 (m) (1 im) (2 0 + 3) = 2300 (m 2) (1 im) ỏp s: 2300 (m 2) (0 ,5 im) Cõu 4: (4 im) Linh mua giy v quyn v ht 21600 ng Dng mua ... ming ỏt l: 152 : = 76 (m) Chiu di ca ming t l: 76 - 34 = 42 (m) Din tớch ming t bng 42 x 34 = 14 28 (m 2) ỏp s: 14 28 (m 2) Cõu (5 im) Cho hai s A v B Nu em s A tr 6 ,57 v em s B cng vi 6 ,57 thỡ c hai...
 • 5
 • 245
 • 0

BO DE ON HSG TOAN 8 HOT CO DAP AN

BO DE ON HSG TOAN 8 HOT CO DAP AN
... + + =6 86 84 82 x − 214 x − 132 x − 54 ⇔ ( − 1) + ( − 2) + ( − 3) = 86 84 82 x − 300 x − 300 x − 300 ⇔ + + =0 86 84 82 1   ⇔ (x-300)  + +  = ⇔ x-300=0 ⇔ x=300 VËy S = { 300}  86 84 82  a, ... ( a + ) + 15 ( =(a =(a =(a )( ) = a + 8a + a + 8a + 15 + 15 ) ( ) + 8a + 22 a + 8a + 120 ) + 8a + 12 ) ( a = ( a + 2) ( a + 6) ( a 2đ 2 + 8a + 11 − 2 ) + 8a + 10 ) ⇔ x − ( a + 10 ) x + 10a + = ... − 54 + + =6 86 84 82 b, 2x(8x-1)2(4x-1)=9 2-y2+2x-4y-10=0 víi x,ynguyªn d¬ng c, x C©u 4: (5®iĨm) Cho h×nh thang ABCD (AB//CD), lµ giao ®iĨm hai ®êng chÐo.Qua kỴ ®êng th¼ng song song víi AB c¾t...
 • 40
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiThiết kế và bảo mật web serverNgôn ngữ lập trình c# chương 1QUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTTự học ngôn ngữ lập trình c#Công nghệ HSDPA và ứng dụngTruyện cười song ngữso sánh đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT với HS THCSLHS-Phạm Ngọc Thành-Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt NamMối quan hệ giữa chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseCác yếu tố tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCMHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng biên hòaĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập