HOT đề thi hsg toán 5 2016 toán học 5 trần thị xuân

De chon HSG toan 5

De chon HSG toan 5
... có 252 chân Hỏi tất có gà chó, biết số gà số chó Giải: Vì số gà số chó nên số chân chó gấp đôi số chân gà: Số chân chó: (0 ,5 ) 252 (chân) Số chân gà: Nhìn vào sơ đồ ta thấy số chân gà là: 252 ... hai hình vuông có cạnh đoạn AO (0 ,5 ) Đoạn AO dài là: : = (cm) Diện tích hình vuông ghép là: x = cm2 (0 ,5 ) (0 ,5 ) Diện tích hình vuông ABCD cho là: x = cm2 (0 ,5 ) Đáp số: a/ Hình 1a b/ cm2 Bài ... (m) (1đ) (0 ,5 ) Chu vi bãi tập hình vuông ban đầu là: 84 – 12 = 72 (m) (0 ,5 ) 4m Cạnh bãi tập ban đầu là: 72 : = 18 (m) (0 ,5 ) Hình Diện tích bãi tập ban đầu là: 18 x 18 = 324 (m2) (0 ,5 ) Đáp số:...
 • 4
 • 134
 • 2

1)De chon HSG toan 5

1)De chon HSG toan 5
... có 252 chân Hỏi tất có gà chó, biết số gà số chó Giải: Vì số gà số chó nên số chân chó gấp đôi số chân gà: Số chân chó: (0 ,5 ) 252 (chân) Số chân gà: Nhìn vào sơ đồ ta thấy số chân gà là: 252 ... hai hình vuông có cạnh đoạn AO (0 ,5 ) Đoạn AO dài là: : = (cm) Diện tích hình vuông ghép là: x = cm2 (0 ,5 ) (0 ,5 ) Diện tích hình vuông ABCD cho là: x = cm2 (0 ,5 ) Đáp số: a/ Hình 1a b/ cm2 Bài ... (m) (1đ) (0 ,5 ) Chu vi bãi tập hình vuông ban đầu là: 84 – 12 = 72 (m) (0 ,5 ) 4m Cạnh bãi tập ban đầu là: 72 : = 18 (m) (0 ,5 ) Hình Diện tích bãi tập ban đầu là: 18 x 18 = 324 (m2) (0 ,5 ) Đáp số:...
 • 4
 • 137
 • 0

DE KT HSG LOP 5 TOAN 1.2010.doc

DE KT HSG LOP 5 TOAN 1.2010.doc
... cõy, s cõy lp 5/ 1 trng c bng s cõy lp 5/ 2 trng Tỡm s cõy mi lp ó trng Bit nu lp 5/ 1 trng thờm c 55 cõy v lp 5/ 2 trng thờm c 20 cõy thỡ lỳc ú s cõy lp 5/ 1 trng c bng 17 20 s cõy lp 5/ 2 trng c Bi ... M lónh lng c 2.480.000ng gm 50 t giy bc vi loi t : 100.000 ng, 50 .000 ng v 20.000 ng Tỡm s t ca mi loi tin Bit s t loi 20.000 ng nhiu gp ụi s t loi 50 .000 ng Bi 5: (4im) Mt thựng nc hỡnh hp ... thựng l 3cm Tỡm chiu cao thựng ? Bài Tính giá trị biểu thức sau phơng pháp hợp lí: Bài ì7 + ì9 + + 59 ì61 Hãy thay chữ A, G, H, I, N, O, P chữ số khác nhau, thích hợp để phép tính sau đúng: HAI +...
 • 4
 • 157
 • 0

Bài giảng 5 BO DE+DA HSG TOAN 7

Bài giảng 5 BO DE+DA HSG TOAN 7
... Bài 1: điểm Câu a: điểm (kết = 0) Câu b: điểm 1 1 99. 97 97. 95 95. 93 5. 3 3.1 1 1 = + + + + ữ 99. 97 1.3 3 .5 5 .7 95. 97 1 1 1 1 = + + + + ữ 99. 97 3 5 95 97 1 = ữ 99. 97 97 ... 0 ,5 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0 ,5 0 ,5 Cả ba ăn hết : 1 1 + + = (xe cỏ) 12 Cả ba ăn hết xe cỏ ngày nên ăn hết xe cỏ ngày Vẽ hình A E (0 ,5) B 0 ,5 0 ,5 0 ,5 M C H D F a (0, 75 ) ... Vy s trang sỏch ca ngi th nht, th hai, th ba ỏnh c ln lt l: 180, 2 25, 150 1 ,5 0, 25 0, 75 0 ,5 0 ,5 0, 25 0 ,5 1,0 0, 75 0, 75 0, 75 0, 25 Chỳ ý : Nu hc sinh lm theo cỏch khỏc ỳng chm im ti a PHềNG GD&T...
 • 15
 • 172
 • 0

HAC HAI - DE KS HSG TOAN 5 (LAN 2)

HAC HAI - DE KS HSG TOAN 5 (LAN 2)
... Bi (2 ,5 im): a)Tớnh nhanh(1 im): 52 52 ì 53 5 353 + 1,1 + 1,2 + 1,3 + + 8,8 + 8,9 + 53 53 ì 52 5 252 52 ì 101 ì 53 ì 10101 = + 1,1 + 1,2 + 1,3 + + 8,8 + 8,9 + 53 ì 101 ì 52 ì 10101 t A = 0, 25 = 1+ ... 12 ,5 (cm2) v SCDI = 12 ,5 (cm2) SABI = 12 ,5 x = 37,5m2 Vỡ SABD = SBCD (gii thớch) v cú SADI = SCDI nờn SABI = SBCI = 37,5cm2 Suy SCEI = 37 ,5 x SBCI = = 15 (cm2) 5 SCDI + SCEI = 12 ,5 + 15 = 27 ,5( cm2); ... 13 = 59 a = 59 : 13 (phép chia có d - loại ) 0, 25 - Nếu b = a x 13 + x = 59 a x 13 + 20 = 59 a x 13 = 59 - 20 a x 13 = 39 a = 39 : 13 a=3 Vậy = 35 hay số tự nhiên cần tìm 35 Bi (1,5im): 0, 25 Ta...
 • 5
 • 133
 • 0

Đề chọn HSG lớp 5 - Toán

Đề chọn HSG lớp 5 - Toán
... Đề thi khảo sát học sinh giỏi - lớp (Vòng ) Môn thi: Toán (Thời gian làm bài: 90phút ) Bài 1: a- Với chữ số : 0; ; ; Hãy thiết lập số có chữ số khác từ chữ số chođể đợc số chia hết cho b-Tìm ... biết số số viết theo thứ tự ngợc lại Bài : a- Viết tất phân số thỏa mãn điều kiện sau: + Nhỏ + Tử số mẫu số có chữ số + 12 chia hết cho tử số mẫu số a b- a Cho phân số Khi rút gọn phân số đợc phân ... đoạn mơng Ngày thứ đội đào 15 đợc đoạn mơng 20 m mơng Ngày thứ hai đội đào đợc m mơng đoạn mơng lại.Ngày thứ ba đội đào đợc đoạn mơng lại m Ngày thứ t đội đào đợc 35 m mơng cuối Hỏi đoạn mơng...
 • 2
 • 147
 • 0

Đề KSCL HSG Toán lớp 5 - tháng 3-2010

Đề KSCL HSG Toán lớp 5 - tháng 3-2010
... chữ nhật là: 32 x 48 = 153 6 (m2 ) Diện tích lối : 153 6 : 24 = 64 ( m2 ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) Bài 2: ( 2 ,5 điểm ) Vẽ hình cho 0 ,5 điểm, câu a/ điểm, câu ... - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN : TOÁN A Phần trắc nghiệm: 14 điểm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Học sinh khoanh vào câu trả lời cho 0 ,5 điểm có kết sau: ... điểm có kết sau: Câu 1:A Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: D Câu 6: C Câu 7: B Câu 8: B Câu 9: A Câu 10: C A Phần tự luận: (5 điểm) Bài 1: ( 2 ,5 điểm ) Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : = 80 ( m)...
 • 4
 • 122
 • 0

DE DA HSG TOAN 5

DE DA HSG TOAN 5
... chữ nhật là: 32 x 48 = 153 6 (m2 ) Diện tích lối : 153 6 : 24 = 64 ( m2 ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) Bài 2: ( 2 ,5 điểm ) Vẽ hình cho 0 ,5 điểm, câu a/ điểm, câu ... chiều cao hạ từ đỉnh chung A, nên SBAE = SEAC đó: SEAC = SABC = : = 4 ,5 (cm2) Vì SHEC = SABC = : = (cm2) Nên SAHE = 4 ,5 = 1 ,5 (cm2) Lu ý: Học sinh giải khác cho điểm tối đa ... Bài 1: ( 2 ,5 điểm ) Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : = 80 ( m) Chiều rộng hình chữ nhật là: ( 80 : ) x =...
 • 2
 • 66
 • 0

Đề tuyển HSG - Toán 5 (11-12)

Đề tuyển HSG - Toán 5 (11-12)
... 45 + x x 55 = 1000 x x ( 45 + 55 ) = 1000 0 ,5 x x 100 = 1000 x = 1000 : 100 x = 10 b) + =2 x 6:x+ =2 6:x =22 6:x = 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 x = 6: 0, 25 0, 25 x = Bài (2 điểm) Mẹ 30 tuổi Sau 25 ... Chiều dài hình chữ nhật : 464600 : 50 5 = 920 (cm) Chu vi hình chữ nhật ABCD : (920 + 50 5) x = 2 850 (cm) 0 ,5 0, 25 0, 25 0 ,5 0 ,5 0, 75 Đáp số : 2 850 cm 0, 25 ... tuổi người : 100 – 25 x = 50 (tuổi) 0 ,5 Tuổi : (50 – 30) : = 10 (tuổi) 0 ,5 Tuổi mẹ : 10 + 30 = 40 (tuổi) 0 ,5 Hoặc (50 + 30) : = 40 (tuổi) Đáp số : mẹ 40 tuổi ; 10 tuổi 0 ,5 Bài (3 điểm) Ta...
 • 6
 • 44
 • 0

Đề 8 HSG toán 5 ( có đáp án tham khảo )

Đề 8 HSG toán 5 ( có đáp án tham khảo )
... phn bng l: - = (ln) (0 ,5im) S B ó bt 0,2 l: 13,14 : = 4, 38 (1 im) S B l: 4, 38 + 0,2 = 4, 58 (1 im) S A l: 4, 58 + 13,14 = 17,72 (1 im) ỏp s: (0 ,5 im) A = 17,72 ; B = 4, 58 Cõu (5 im) Mt hỡnh ch nht ... Din tớch hỡnh ch nht l: 100 x + = (phn) (0 ,5 im) : = 20 (m) (1 im) x = 100 (m) (1 im) (2 0 + 3) = 2300 (m 2) (1 im) ỏp s: 2300 (m 2) (0 ,5 im) Cõu 4: (4 im) Linh mua giy v quyn v ht 21600 ng Dng mua ... ming ỏt l: 152 : = 76 (m) Chiu di ca ming t l: 76 - 34 = 42 (m) Din tớch ming t bng 42 x 34 = 14 28 (m 2) ỏp s: 14 28 (m 2) Cõu (5 im) Cho hai s A v B Nu em s A tr 6 ,57 v em s B cng vi 6 ,57 thỡ c hai...
 • 5
 • 227
 • 0

BO DE ON HSG TOAN 8 HOT CO DAP AN

BO DE ON HSG TOAN 8 HOT CO DAP AN
... + + =6 86 84 82 x − 214 x − 132 x − 54 ⇔ ( − 1) + ( − 2) + ( − 3) = 86 84 82 x − 300 x − 300 x − 300 ⇔ + + =0 86 84 82 1   ⇔ (x-300)  + +  = ⇔ x-300=0 ⇔ x=300 VËy S = { 300}  86 84 82  a, ... ( a + ) + 15 ( =(a =(a =(a )( ) = a + 8a + a + 8a + 15 + 15 ) ( ) + 8a + 22 a + 8a + 120 ) + 8a + 12 ) ( a = ( a + 2) ( a + 6) ( a 2đ 2 + 8a + 11 − 2 ) + 8a + 10 ) ⇔ x − ( a + 10 ) x + 10a + = ... − 54 + + =6 86 84 82 b, 2x(8x-1)2(4x-1)=9 2-y2+2x-4y-10=0 víi x,ynguyªn d¬ng c, x C©u 4: (5®iĨm) Cho h×nh thang ABCD (AB//CD), lµ giao ®iĨm hai ®êng chÐo.Qua kỴ ®êng th¼ng song song víi AB c¾t...
 • 40
 • 61
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGNghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)Nghiên cứu sử dụng tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố cấp phối thiên nhiên làm móng đường tại tỉnh Trà VinhChapter 1b Predicate Logic Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 8: Lý thuyết đồ thị Discrete Structures for Computer Science (CO1007)100 cau trac nghiem dia ly lop 11đề hsg tỉnh thcs (11)đề hsg tỉnh thcs (13)đề hsg tỉnh thcs (14)đề hsg tỉnh thcs (17)HSG tinh THCS 2015 2016 2HSG tinh THCS 2015 2016TỔNG HỢP LÝ THUYẾT, BÀI TẬP HÌNH HỌC 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập