Tap viet 2 tuan 10 chu hoa H

Bài giảng tiếng việt 2 tuần 10 bài tập viết chữ hoa h

Bài giảng tiếng việt 2 tuần 10 bài tập viết  chữ hoa h
... phần mềm dạy TV2 –tập Hai sương môt Tổng số: 32 10 Tổng số: 32 TȆứ năm ngàσ 16 κánƑ năm 20 10 Vắng: H H H H H H H H H H H H H H H H Hai Hai Hai Hai Hai Hai Hai Hai Hai Hai Hai sương môt Hai ... số: 32 Hai sương môt Tổng số: 32 Vắng: Tập viết: Chữ hoa H Phần này Hyperlinh với phần mềm dạy TV2 –tập Hai Vắng: TȆứ năm ngàσ 16 κánƑ năm 20 10 Tập viết: Chữ hoa H Phần này Hyperlinh với ... -Hai chân để song song thoải mái 12 Tập viết: Chữ hoa H 20 10 năm ngàσ 16 κánƑ năm \ dong \ dong \ dong \ H H Hai Hai sương nắng 13 H t Viết tên bạn hay tên địa danh có chữ H 10 14 Bài nhà:...
 • 15
 • 289
 • 0

Bài giảng tiếng việt 2 tuần 10 bài chính tả tập chép ngày lễ phân biệt CK, LN, dấu hỏidấu ngã

Bài giảng tiếng việt 2 tuần 10 bài chính tả  tập chép ngày lễ phân biệt CK, LN, dấu hỏidấu ngã
... bảng chép vào vở: Lỗi Môn: Chính tả (tập chép) Bài : Ngày lễ Ngày tháng năm Ngày Quốc tế Phụ nữ Ngày tháng Ngày Quốc tế Lao động Ngày tháng Ngày Quốc tế Thiếu nhi Còn ngày tháng 10 lấy làm Ngày ... Môn: Chính tả (Tập chép) Bài: Ngày lễ * Hoạt động Bài mới: - Giúp học sinh nắm nội dung nhận xét: - Mời lớp theo dõi thầy đọc tả: Ngày tháng năm Ngày Quốc tế Phụ nữ Ngày tháng Ngày Quốc ... Phụ nữ Ngày tháng Ngày Quốc tế Lao động Ngày tháng Ngày Quốc tế Thiếu nhi Còn ngày tháng 10 lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi + Bài tả có câu? + Có câu Ngày tháng năm Ngày Quốc tế Phụ nữ Ngày...
 • 18
 • 271
 • 0

tap viet lop2 tuan 10 . ...

tap viet lop2 tuan 10 . ...
.. . ỳng ch hoaI (1 dũng c va,1dũng c nh),ch v cõu ng dng : Ich(1dũng c va,1 dũng c nh) Ich nc li nh.(3ln).Ch vit rừ rng ,tng i u nột,thng hng ,bc u bit ni nột gia ch vit hoa vi ch vit thng ch ghi ting .. . trỏi , phn cui un vo nh nột ca ch B ,DB trờn k - GV vit mu , nờu li cỏch vit - GV yờu cu HS vit b.con - CL quan sỏt - CL vit bng TRệễỉNG TH MINH ẹệC GV nhn xột, un nn c) HD vit cõu ng dng * Gii .. . ỳng ch hoa K(1 dng c va,1dng c nh),ch v cu ng dng : K (1dng c va,1 dng c nh) K vai sỏt cỏnh(3ln).Ch vit rừ rng ,tng i u nột,thng hng ,bc u bit ni nột gia ch vit hoa vi ch vit thng ch ghi ting...
 • 12
 • 121
 • 0

Tập viết lớp 3 : Ôn chữ hoa

Tập viết lớp 3 : Ôn chữ hoa
... T Tập viế t Ôn c hữ hoa N (tiế p the o)         Tập viết Ôn chữ hoa N ( tiế p theo)  Tập viế t Ôn chữ hoa N ( tiế p the o) Tập viết Ôn c hữ hoa N ( tiế p theo) Tập viế t Ôn c hữ ho a ... bµi c : ViÕt ch÷ hoa NH Tập viế t Ôn c hữ hoa N ( tiế p theo)      Ng   N    Vg  T Tập viếatN Ôn c hữ ho (tiế p the o ) N Vg Ng         Vă Trỗ    Nguy ễn  n i T Tập ... viết Ôn c hữ hoa N ( tiế p theo) Tập viế t Ôn c hữ ho a N ( tiế p the o ) Củng cố, dặn d : - Con chữ N viết nét? ...
 • 11
 • 397
 • 5

ON TAP LOP 2 ( TUAN 10 )

ON TAP LOP 2 ( TUAN 10 )
... + 12 = 71 17 + x = 32 Tr ờng tiểu học x + = 36 + x = 19 + Môn Tiếng Việt Bài 1( 0,5 điểm) Điền l n vào chỗ trống: Không có việc khó Chỉ sợ òng không bền Đào ấp biển Quyết chí àm ên Bài 2: ( 0,5 ... hỏi nội ừa có tự bao Bài 4 :( 0,5 điểm) Cây úc Điền vào chỗ trống ch hay tr úc mừng lại che Bài 5: ( 1,5 điểm) Tìm từ hoạt động Đặt câu với từ vừa tìm đợc Bài 6: ( điểm) Tìm ghi lại -5 từ ngời: ... -5 từ vật: -5 từ cối: Bài 7: ( 1,5 điểm) Đặt câu theo mẫu Ai ( gì, ) gì? a/ Giới thiệu trờng em b/ Giới thiệu môn học em yêu thích c/ Giới thiệu xóm em Bài 8 :( điểm) Viết lại từ viết sai từ sau:...
 • 3
 • 118
 • 0

Tài liệu Tập viết 1 - Bài 10: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa doc

Tài liệu Tập viết 1 - Bài 10: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa doc
... 3 .Bài : TG Hoạt động GV 1ph Hoạt động HS 1. Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: Biết tên tập viết hôm +Cách tiến hành : Ghi đề Bài 10 cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, mưa ph 2.Hoạt ... 2.Hoạt động :Quan sát chữ mẫu viết bảng +Mục tiêu: Củng cố kĩ viết từ ứng dụng : cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, mưa +Cách tiến hành : -GV đưa chữ mẫu HS quan sát - ọc vàphân tích cấu tạo ... đọc phân tích -Giảng từ khó -Sử dụng que tô chữ mẫu HS quan sát -GV viết mẫu -Hướng dẫn viết bảng con: HS viết bảng con: GV uốn nắn sửa sai cho HS cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò 5ph 15 ph Giải lao...
 • 4
 • 247
 • 0

TẬP VIẾT Tiết 21 : ÔN CHỮ HOA O, Ô, Ơ. I pps

TẬP VIẾT Tiết 21 : ÔN CHỮ HOA O, Ô, Ơ. I pps
... trước giá gương Ngư i nước ph i thương - HS lên bảng - Lớp viết bảng Nguyễn, Nhiễu B Dạy m i: - Nhận xét, sửa chữa, cho i m - HS nghe gi i Gi i thiệu b i: - GV gi i thiệu b i, ghi đề thiệu Hướng ... viết lên bảng con: (12 phút) a) Luyện viết chữ hoa: - HS tìm chữ - Viết mẫu, nhắc l i cách hoa có L, viết chữ O, Ô, Ơ, Q, T Ô, Q, B, H, T, Đ - HS tập viết - GV nhận xét, tuyên bảng dương HS viết ... HS tập viết bảng ch : i, Quảng, Tây - Nhận xét, sửa Hướng dẫn chữa HS viết vào tập viết: (15 phút) - Nhận xét, sửa chữa - HS viết vào - Nêu yêu cầu - Theo d i, uốn nắn thêm Chấm chữa b i: (5...
 • 6
 • 897
 • 1

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 2 bài Tập viết - Chữ hoa Ă, Â

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 2 bài Tập viết - Chữ hoa Ă, Â
... chữ Ă - Â, qui trình viết Ă - Â, Ăn • Thái độ: Kiên nhẫn, cẩn thận để viết đều,đẹp chữ Ă câu Ăn chậm nhai kĩ • Kĩ năng: +Viết nét chữ Ă - , viết cách nối Ă sang n chữ Ăn +Viết đẹp chữ câu ... • LÀM QUEN VỚI • TẬP VIẾT CHỮ CHỮ HOA QUA TẬP HOA VÀ CÁC CÂU TÔ CHỮ CÓ CHỮ HOA Chữ A viết nét ? Chữ Ă Â có điểm giống điểm khác với A? ? Chữ A viết nét Giống nét Khác chữ Ă , Â có dấu phụ • ... cách cân đối vừa phải Nối chữ k với i tiếng kú kĩ Bài tập thể dục Múa tập thể: Lí xanh Viết tập viết dòng chữ Ă cỡ vừa cao li dòng chữ Â cỡ vừa cao li dòng chữ Ă cỡ nhỏ cao li rưỡi dòng chữ Â cỡ...
 • 15
 • 493
 • 0

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 5 bài Tập viết - Chữ hoa D

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 5 bài Tập viết - Chữ hoa D
... Tập viết Chữ hoa D Tập viết Chữ hoa D D D Quan sát nhận xét chữ hoa: Cách viết chữ hoa: Chữ hoa D Tập viết Đặt bút đường kẻ ngang 6, viết nét lượn đầu theo chiều d c, chuyển hướng viết tiếp ... trong, d ng bút đường kẻ ngang Tập viết Chữ hoa D Tập viết Chữ hoa D 1- Tư ngồi viết: - Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn - Đầu cúi - Mắt cách khoảng 25 đến 30 cm - Tay phải cầm bút - Tay trái ... trong, d ng bút đường kẻ ngang Tập viết Chữ hoa D D Cách viết chữ hoa: - Đặt bút đường kẻ ngang 6, viết nét lượn đầu theo chiều d c, chuyển hướng viết tiếp nét cong phải, tạo vòng xoắn nhỏ chân chữ, ...
 • 13
 • 346
 • 0

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 6 bài Tập viết - Chữ hoa Đ

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 6 bài Tập viết - Chữ hoa Đ
... Tập viết Chữ hoa Đ Tập viết Chữ hoa Đ Đ Quan sát nhận xét chữ hoa: Tập viết Chữ hoa Đ Cách viết chữ hoa: Đ Tập viết Chữ hoa Đ Đ Cách viết chữ hoa: Chữ hoa Đ viết hai nét: Nét 1: Đ t bút đ ờng ... Tập viết Chữ hoa Đ Tập viết 1- Tư ngồi viết: - Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn - Đ u cúi - Mắt cách khoảng 25 đ n 30 cm - Tay phải cầm bút - Tay trái tì nhẹ lên mép đ giữ - Hai chân đ song ... 6, viết nét lượn đ u theo chiều dọc, chuyển hướng viết tiếp nét cong phải, tạo vòng xoắn nhỏ chân chữ, phần cuối nét cong lượn hẳn vào trong, dừng bút đ ờng kẻ ngang Tập viết Chữ hoa Đ Tập viết...
 • 9
 • 262
 • 0

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 8 bài Tập viết - Chữ hoa G

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 8 bài Tập viết - Chữ hoa G
... kẻ ngang li Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Chữ G viết hoa cỡ vừa cao li, Chữ Gviết hoa cỡ vừa cao li, g m g m đường kẻ ngang? đường kẻ ngang Tập viết: Chữ hoa G Nét kết hợp nét cong nét cong trái ... tạo Tập viết: Chữ hoa G Cách viết Tập viết: Chữ hoa G Góp sức chung tay Em câu ứng dụng chữ ghi Khoảng cách cáccó nghĩa Câu ứng dụng có chữ? tiếng ta nênthế nào? viết nào? Tập viết: Chữ hoa G Góp ... Tập viết: Chữ hoa G Tuầnnào nhắc lại câu viết Trong câu em Bạn trướcviết ứngđược học viết chữ đó? nào? dụng có chữ ứng dụng viết hoa chứa chữ hoa C? Tập viết: Chữ hoa G Đường kẻ ngang Đường...
 • 12
 • 224
 • 0

TẬP VIẾT 2 - CHỮ HOA Đ

TẬP VIẾT 2 - CHỮ HOA Đ
... Tập viết Chữ hoa Đ Tập viết Chữ hoa Đ Quan sát nhận xét chữ hoa: Đ Tập viết Chữ hoa Đ Đ Cách viết chữ hoa: Tập viết Chữ hoa Đ Đ Chữ hoa Đ viết hai nét: Cách viết chữ hoa: Nét 1: Đ t bút đ ... Tập viết 1- Tư ngồi viết: - Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn - Đ u cúi - Mắt cách khoảng 25 đ n 30 cm - Tay phải cầm bút - Tay trái tì nhẹ lên mép đ giữ - Hai chân đ song song thoải mái 2- Cách ... kẻ ngang 6, viết nét lượn đ u theo chiều dọc, chuyển h ng viết tiếp nét cong phải, tạo vòng xoắn nhỏ chân chữ, Tập viết Chữ hoa Đ Tập viết Chữ hoa Đ Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 20 07 Trường...
 • 9
 • 90
 • 0

Tập viết 2-Bài:Chữ hoa M(Bùi Hạnh)@.com

Tập viết 2-Bài:Chữ hoa M(Bùi Hạnh)@.com
... Chữ hoa M viết nét? Chữ hoa M viết nét Hoạt đông 1: Hướng dẫn viết chữ hoa M Chữ hoa M có nét giống với chữ viết hoa ta học? Hoạt đông 1: Hướng dẫn viết chữ hoa M Nét Nét chữ hoagiống nét chữ hoa ... Bạn nhắc viết ược câu viết viết chữ ởchữ đó? nào? viết hoa dụng có ứng dụng chứa chữ hoa L? VIẾT VÀO BẢNG CON VIẾT VÀO BẢNG CON Viết chữ :Lá CȄữ hΞ: M Hoạt đông 1: Hướng dẫn viết chữ hoa M Đường ... làm Khi viết chữ MΗİnƑ, em ý nối liền nét điểm dừng bút chữ M với nét hất Trong chữ i cụm từ, chữ chứa chữ hoa ta vừa luyện viết? M VIẾT VÀO BẢNG CON Hoạt đông : Hướng dẫn viết vào tập viết Hoàn...
 • 18
 • 116
 • 0

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 2 bài Chính tả - Tập chép Phần thưởng.Phân biệt SX, ĂNĂNG. Bảng chữ cái

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 2 bài Chính tả - Tập chép Phần thưởng.Phân biệt SX, ĂNĂNG. Bảng chữ cái
... l……… Chính tả ( tập chép ) Phần thưởng * Bài tập Học thuộc lòng bảng chữ vừa viếttrong bảng sau : Viết vào chữ thiếu Số thứ tự Chữ Tên chữ 20 p pê 21 q quy 22 r e-rờ 23 s ét- 24 t u v x y tê 25 26 ... : tên riêng nên viết hoa Chính tả ( tập chép ) Phần thưởng Viết Bắt lỗi Chỗ sửa Lỗi Chính tả ( tập chép ) Phần thưởng Cuối năm học, Na tặng phần thưởng đặc biệt Đây phần thưởng lớp đề nghị tặng ... Chính tả * Kiểm tra cũ : Ngày hôm qua đâu rồi? Bảng hồng chăm Chính tả ( tập chép ) Phần thưởng Tìm hiểu nội dung viết * Giới thiệu : Phần thưởng Cuối năm học, Na tặng phần thưởng đặc biệt...
 • 8
 • 707
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tập viết lớp 3 ôn chữ hoagián án tập viết lớp 3 ôn chữ hoa itap viet lop 3 on chu hoa 9giáo an mon tap viet lop 1 tô chữ hoa sgiao an mon tap viet lop 1 to chu hoa vgiáo án tập viết lớp 3 ôn chữ hoa igiáo án tiếng việt 2 tuần 3 bài tập viết chữ hoa bbài giang tieng viet 2 tuần 19 bài tập hoa pviết chữmục tiêu giúp hs bước đầu bắt chước chữ hoa q r tập viết 2 con chữ đóde cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon hoangày 2 9 1945 chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn ộc lập khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hoàđề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn hóađề thi học kì 2 lớp 10 môn hóabài tập viết phương trình phản ứng hóa họcđề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hóaLuận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu giá trị siêu âm nội soi và chọc hút bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy (TT)tim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triThiết kế hệ thống cô đặc ba nồi xuôi thiet bị cô đặc phòng đốt ngoài kiểu đứng Cô đặc dung dịch NaOH.Chuyên đề câu điều kiệnHoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt namhoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractNghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim (bidens pilosa l , họ asteraceae)”Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 15 file word có đáp án chi tiếtBÁO CÁO THUC HÀNH HOA DUOC 2luan van nghien cuu song hai he thong ESPGIUP TRI NHO CHUOI PHAN UNG HOA HOCBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 16 file word có đáp án chi tiếtcảm xúc và tình cảmchủ đề 3 hoạt động và nhận thức336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ áncông nghệ nanoĐỀ THI THỬ THPT QG TOÁN 2017 TRÊN TẠP CHÍ THTT NXB GIÁO DỤCĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HOÁ CÓ GIẢI CHI TIẾT02 tinh toan do gian dai DUL v2