TIẾNG ANH 11 . Unit1: FRIENDSHIP . READING

tieng anh 11 unit 13 reading

tieng anh 11 unit 13 reading
... feedback  Lead-in: (2’) “What are all of them about?” “What are your hobbies?”  Stage 1: Pre -reading (10’) • Pre-teach vocabulary (7’) - Teacher elicits and presents new words:  Accomplished ... statements carefully - Teacher asks students to guess the statements are true or false  Stage 2: While -reading (22’) • Task 1: T/ F Statements (5’) - Teacher asks students to read the text carefully ... next star) - Teacher gives time for students to the task - Teacher gives feedback  Stage 3: Post -reading: (6’) • Discussion: (5’) - Review some structures: “What’s your hobby?” “My hobby is…” “Why...
 • 6
 • 482
 • 4

Tieng anh 11 Unit 10- Reading

Tieng anh 11 Unit 10- Reading
... UNIT 10 NATURE IN DANGER • SECTION A - READING WARM- UP •Matching Match the suitable words or phrases on the left with...
 • 25
 • 465
 • 0

Tiếng Anh 11 : Unit5.Reading

Tiếng Anh 11 : Unit5.Reading
... pupils Unit : ILLITERACY READING I Vocabulary - illiteracy (n) : mù chữ - Illiterate (adj) : mù chữ - Literate ( adj) : có học ( biết đọc, viết ) - To eradicate : xóa bỏ - Eradication (n) : xóa bỏ ... To eradicate : xóa bỏ - Eradication (n) : xóa bỏ - Relevant (adj) : tương đương - (to) promote : thúc đẩy - universalisation (n) : phổ cập Now, please open your books and read the passage and then ... eradication Farming techniques Family planning a b c d e Xoá mù chữ Phổ cập giáo dục tiểu học Kỷ thuật canh tác Kế hoạch hoá gia đình Hội khuyến học Việt Nam Read the passage again and list three things...
 • 24
 • 210
 • 0

Unit16-Reading -Tieng Anh 11(Ban Co Ban)

Unit16-Reading -Tieng Anh 11(Ban Co Ban)
... Pyramid was 417 metres high on a base of 320 metres square The structure consisted of approximately 2,000,000 blocks of stone A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands ... purpose of this huge stone pyramid? How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid? According to the passage, what is the boat believed to have been used for? Where is the Great Pyramid ... purpose of this huge stone pyramid? How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid? According to the passage, what is the boat believed to have been used for? Where is the Great Pyramid...
 • 34
 • 237
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 11 CB Bài 12 Reading

Giáo án Tiếng Anh 11 CB Bài 12 Reading
... simply throws them away Post -reading: talking about your hobbies: Listening to music Reading books Watching TV * Example: A: What’s your hobbies?( listening to music, reading books…) B: My hobbies ... and explanation) Tune /tju:n/ (n): giai điệu + Checking vocabulary: Rub out and remember 2.While reading : * Task 1: matching between column A and column B: Ask SS to listen and repeat - Call some...
 • 3
 • 348
 • 4

bài giảng tiếng anh 11 unit 1 friendship

bài giảng tiếng anh 11 unit 1 friendship
... 9 Activity 1: GAME: “Five little thing” -Work in groups of four -Look at the instructions and write down things as required on a piece of paper Activity 1: GAME: “Five little thing” ... instructions: 1) Write down things you often share with your close friend 2) Write down adjectives describing appearance 3) Write down adjectives describing character or personality Activity 1: GAME: ... 00 words w ore than - In not m ecome best riend has b and your f how you friends Writing” n Unit 1e new lesso - Prepare th ...
 • 19
 • 695
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 11 Nâng cao Phần 12 ( Giải bài tập Tiếng Anh 12 NC) Unit1- Unit9

Giáo án Tiếng Anh 11 Nâng cao Phần 12 ( Giải bài tập Tiếng Anh 12 NC) Unit1- Unit9
... extend (kéo dài) blink / bliηk / (v) = shut and open the eyes quickly (nháy mắt) astonisment / ə'stɔni∫mənt / ( n) = great surprise (sự ngạc nhiên) astonished (adj) = greatly surprised Tiếng Anh 12 ... Sorry ! - Sorry about that III While- speaking (1 8’) Activities Dialogues from situations (task b –page19) Tiếng Anh 12 nâng cao Gv : Nguyễn Thò Thanh Thúy -Tell Ss to read three situations , choose ... the Tiếng Anh 12 nâng cao 11 -Work in small groups Gv : Nguyễn Thò Thanh Thúy text, and add more rules - Call some Ss to give their opinions - Give feedback and comment III.While - writing ( 35’)...
 • 172
 • 622
 • 2

Slide tiếng anh 11 Unit 10Nature in danger - Lesson 1. Reading _N.V.Q Trang

Slide tiếng anh 11 Unit 10Nature in danger - Lesson 1. Reading _N.V.Q Trang
... IN DANGER Lesson Reading (Periods 61 & 62) Unit 10 NATURE IN DANGER Lesson Reading I II Pre – reading: Vocabulary While – reading: - Guessing meanings of words from the context - Reading for general ... http://gardenofeaden.blogspot.com/2 011/ 07/why-is-amazon-rainforest-being.h tml http://aisgz.org.cn/ramlog/06liaod/2 011/ 11/18/habitat-destrution -in- the-amazon -rainforest/ http://animalszooguru.blogspot.com/2 011/ 03/tigers-wallpapers-tiger-wallpaper ... specific information - Recognizing coherence - Understanding referents III Post – reading: I PRE – READING: VOCABULARY: I PRE – READING: prohibit (v) cấm = ban (v) E.g Smoking in the cinema is...
 • 41
 • 244
 • 0

Bài giảng tiếng anh 11 unit 1 friendship

Bài giảng tiếng anh 11 unit 1 friendship
... Gerund (V-ing) She plans to have a year off and go round the world with another girl to infinitive UNIT1 : GERUNDS & INFINITIVES SOME EXCEPTIONS Prepositions (in, on, at, about, for, to ) + V-ing Ex: ... 1: Put the words in the correct order : Examples - train / catch / she / a / have She has a train to catch - lot / of / a / housework / there / be / There is a lot of housework to Exercise 1: ... to hear the news my / shopping / some / mother / / have My mother has some shopping to Exercise 1: Put the words in the correct order : always / much / talk / have / you / too / about You always...
 • 21
 • 131
 • 0

Information transfer activities for the teaching of reading using Tieng Anh 11 at Nguyen Du high school in Ha Tinh province

Information transfer activities for the teaching of reading using Tieng Anh 11 at Nguyen Du high school in Ha Tinh province
... to investigate how Information Transfer used for teaching reading at Nguyen Du high school in Ha Tinh Moreove, in the hope that IT reading lessons of Tieng Anh 11 can be popular as an interesting ... of information Transfer activities, Major types of information transfer tasks, Teaching reading comprehention of english, Reason for using Information Transfer activities in the teaching of reading, ... STATEMENT OF AUTHORSHIP I hereby acknowledge that this study entitled " Information transfer activities for the teaching of reading using Tieng Anh 11" at Nguyen Du high school is my original...
 • 79
 • 423
 • 1

VẬN DỤNG ĐA DẠNG KỸ THUẬT DAYH HỌC TIẾT READING TIẾNG ANH 11

VẬN DỤNG ĐA DẠNG KỸ THUẬT DAYH HỌC TIẾT READING TIẾNG ANH 11
... Lớp dạy Tỉ lệ TB trở lên 11A1 91,1 % 11A4 93,8 % 11A1 95,2 % 11A10 62,3 % 11A6 80,5 % 11A6 85,7 % 11A14 45,6 % 11A12 61,4 % 11A9 70,5 % Kết HSG 11 năm học 2012–2013: có học sinh đạt giải khuyến ... Với dạng tập yêu cầu này, học sinh làm thụ động, chưa phát triển tư ngôn ngữ, lạm dụng sách học tốt để đối phó, học sinh sử dụng sách cũ có đáp án sẵn Hai là, giáo viên chưa vận dụng đa dạng dạng ... nghiệp, đại học? Sau nhiều năm góp nhặt kinh nghiệm vận dụng thành công, năm học 2 011 – 2012 giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Vận dụng số kỹ thuật dạy học thiết kế tập nhà cho tiết đọc...
 • 50
 • 441
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tieng anh 11 unit 4 readinggiáo án tiếng anh 11 unit 6 readingbài tập tiếng anh 11 phần friendshipgiáo án tiếng anh 11 unit 2 readinggiáo án tiếng anh 11 unit 12 readinggiao an tieng anh 11 unit 4 readinggiáo án tiếng anh 11 unit 10 readingtiếng anh 11 unit 7 readinggiao an dien tu tieng anh 11 unit 6 readingtiếng anh 11 unit 12 readinggiáo án tiếng anh 11 unit 15 readinggiao an tieng anh 11 unit 9 readingbài giảng điện tử tiếng anh 11 unit 13 readingbai giang dien tu tieng anh 11 unit 12 readingbai giang tieng anh 11 unit 1 readingGiải pháp đẩy mạnh tiêu thụ cà phê sạch trên thị trường TPHCMMột số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Thuận AnĐánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp nhà nước tại TPHCMNhững nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt NamTHỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHGiải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánhtiên sơnNghiên cứu tổng hợp oxit kim loại cacbon hoạt tính dùng làm vật liệu điện cực cho tụ điện hoáHỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lý CHƯƠNG 2 cơ sở hạ TẦNG của hệ THỐNG THÔNG TINHỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lý CHƯƠNG 4 hệ THỐNG xử lý GIAO DỊCHHỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lý CHƯƠNG 5 hệ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lýKỸ NĂNG GIAO TIẾP CHƯƠNG 2 văn hóa TRONG GIAO TIẾPKỸ NĂNG GIAO TIẾP CHƯƠNG 3 kỹ NĂNG GIAO TIẾP HIỂU QUẢPHÁP LUẬT KINH tế CHƯƠNG 3 địa vị PHÁP lý của DOANH NGHIỆP tư NHÂNTỔ CHỨC sự KIỆN CHƯƠNG 4 tổ CHỨC sự KIỆN TRUYỀN THÔNGTỔ CHỨC sự KIỆN CHƯƠNG 7 đo LƯỜNG và ĐÁNH GIÁTIN học văn PHÒNG CHƯƠNG 1 hệ điều HÀNH WINDOWS PHẦN 2TIN học văn PHÒNG CHƯƠNG 2 sử DỤNG MICROSOFT WORDTIN học văn PHÒNG CHƯƠNG 4 sử DỤNG MICROSOFT EXCELQUẢN cáo TRÊN INTERNET CHƯƠNG 4 QUẢNG cáo QUỐC tế TRÊN INTERNETQUAN hệ CÔNG CHÚNG CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU về QUAN hệ CÔNG CHÚNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập