TIẾNG ANH 11 . Unit1: FRIENDSHIP . READING

tieng anh 11 unit 13 reading

tieng anh 11 unit 13 reading
... feedback  Lead-in: (2’) “What are all of them about?” “What are your hobbies?”  Stage 1: Pre -reading (10’) • Pre-teach vocabulary (7’) - Teacher elicits and presents new words:  Accomplished ... statements carefully - Teacher asks students to guess the statements are true or false  Stage 2: While -reading (22’) • Task 1: T/ F Statements (5’) - Teacher asks students to read the text carefully ... next star) - Teacher gives time for students to the task - Teacher gives feedback  Stage 3: Post -reading: (6’) • Discussion: (5’) - Review some structures: “What’s your hobby?” “My hobby is…” “Why...
 • 6
 • 519
 • 4

Tieng anh 11 Unit 10- Reading

Tieng anh 11 Unit 10- Reading
... UNIT 10 NATURE IN DANGER • SECTION A - READING WARM- UP •Matching Match the suitable words or phrases on the left with...
 • 25
 • 479
 • 0

Tiếng Anh 11 : Unit5.Reading

Tiếng Anh 11 : Unit5.Reading
... pupils Unit : ILLITERACY READING I Vocabulary - illiteracy (n) : mù chữ - Illiterate (adj) : mù chữ - Literate ( adj) : có học ( biết đọc, viết ) - To eradicate : xóa bỏ - Eradication (n) : xóa bỏ ... To eradicate : xóa bỏ - Eradication (n) : xóa bỏ - Relevant (adj) : tương đương - (to) promote : thúc đẩy - universalisation (n) : phổ cập Now, please open your books and read the passage and then ... eradication Farming techniques Family planning a b c d e Xoá mù chữ Phổ cập giáo dục tiểu học Kỷ thuật canh tác Kế hoạch hoá gia đình Hội khuyến học Việt Nam Read the passage again and list three things...
 • 24
 • 220
 • 0

Unit16-Reading -Tieng Anh 11(Ban Co Ban)

Unit16-Reading -Tieng Anh 11(Ban Co Ban)
... Pyramid was 417 metres high on a base of 320 metres square The structure consisted of approximately 2,000,000 blocks of stone A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands ... purpose of this huge stone pyramid? How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid? According to the passage, what is the boat believed to have been used for? Where is the Great Pyramid ... purpose of this huge stone pyramid? How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid? According to the passage, what is the boat believed to have been used for? Where is the Great Pyramid...
 • 34
 • 248
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 11 CB Bài 12 Reading

Giáo án Tiếng Anh 11 CB Bài 12 Reading
... simply throws them away Post -reading: talking about your hobbies: Listening to music Reading books Watching TV * Example: A: What’s your hobbies?( listening to music, reading books…) B: My hobbies ... and explanation) Tune /tju:n/ (n): giai điệu + Checking vocabulary: Rub out and remember 2.While reading : * Task 1: matching between column A and column B: Ask SS to listen and repeat - Call some...
 • 3
 • 362
 • 4

bài giảng tiếng anh 11 unit 1 friendship

bài giảng tiếng anh 11 unit 1 friendship
... 9 Activity 1: GAME: “Five little thing” -Work in groups of four -Look at the instructions and write down things as required on a piece of paper Activity 1: GAME: “Five little thing” ... instructions: 1) Write down things you often share with your close friend 2) Write down adjectives describing appearance 3) Write down adjectives describing character or personality Activity 1: GAME: ... 00 words w ore than - In not m ecome best riend has b and your f how you friends Writing” n Unit 1e new lesso - Prepare th ...
 • 19
 • 710
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 11 Nâng cao Phần 12 ( Giải bài tập Tiếng Anh 12 NC) Unit1- Unit9

Giáo án Tiếng Anh 11 Nâng cao Phần 12 ( Giải bài tập Tiếng Anh 12 NC) Unit1- Unit9
... extend (kéo dài) blink / bliηk / (v) = shut and open the eyes quickly (nháy mắt) astonisment / ə'stɔni∫mənt / ( n) = great surprise (sự ngạc nhiên) astonished (adj) = greatly surprised Tiếng Anh 12 ... Sorry ! - Sorry about that III While- speaking (1 8’) Activities Dialogues from situations (task b –page19) Tiếng Anh 12 nâng cao Gv : Nguyễn Thò Thanh Thúy -Tell Ss to read three situations , choose ... the Tiếng Anh 12 nâng cao 11 -Work in small groups Gv : Nguyễn Thò Thanh Thúy text, and add more rules - Call some Ss to give their opinions - Give feedback and comment III.While - writing ( 35’)...
 • 172
 • 686
 • 2

Slide tiếng anh 11 Unit 10Nature in danger - Lesson 1. Reading _N.V.Q Trang

Slide tiếng anh 11 Unit 10Nature in danger - Lesson 1. Reading _N.V.Q Trang
... IN DANGER Lesson Reading (Periods 61 & 62) Unit 10 NATURE IN DANGER Lesson Reading I II Pre – reading: Vocabulary While – reading: - Guessing meanings of words from the context - Reading for general ... http://gardenofeaden.blogspot.com/2 011/ 07/why-is-amazon-rainforest-being.h tml http://aisgz.org.cn/ramlog/06liaod/2 011/ 11/18/habitat-destrution -in- the-amazon -rainforest/ http://animalszooguru.blogspot.com/2 011/ 03/tigers-wallpapers-tiger-wallpaper ... specific information - Recognizing coherence - Understanding referents III Post – reading: I PRE – READING: VOCABULARY: I PRE – READING: prohibit (v) cấm = ban (v) E.g Smoking in the cinema is...
 • 41
 • 260
 • 0

Bài giảng tiếng anh 11 unit 1 friendship

Bài giảng tiếng anh 11 unit 1 friendship
... Gerund (V-ing) She plans to have a year off and go round the world with another girl to infinitive UNIT1 : GERUNDS & INFINITIVES SOME EXCEPTIONS Prepositions (in, on, at, about, for, to ) + V-ing Ex: ... 1: Put the words in the correct order : Examples - train / catch / she / a / have She has a train to catch - lot / of / a / housework / there / be / There is a lot of housework to Exercise 1: ... to hear the news my / shopping / some / mother / / have My mother has some shopping to Exercise 1: Put the words in the correct order : always / much / talk / have / you / too / about You always...
 • 21
 • 145
 • 0

Information transfer activities for the teaching of reading using Tieng Anh 11 at Nguyen Du high school in Ha Tinh province

Information transfer activities for the teaching of reading using Tieng Anh 11 at Nguyen Du high school in Ha Tinh province
... to investigate how Information Transfer used for teaching reading at Nguyen Du high school in Ha Tinh Moreove, in the hope that IT reading lessons of Tieng Anh 11 can be popular as an interesting ... of information Transfer activities, Major types of information transfer tasks, Teaching reading comprehention of english, Reason for using Information Transfer activities in the teaching of reading, ... STATEMENT OF AUTHORSHIP I hereby acknowledge that this study entitled " Information transfer activities for the teaching of reading using Tieng Anh 11" at Nguyen Du high school is my original...
 • 79
 • 476
 • 1

VẬN DỤNG ĐA DẠNG KỸ THUẬT DAYH HỌC TIẾT READING TIẾNG ANH 11

VẬN DỤNG ĐA DẠNG KỸ THUẬT DAYH HỌC TIẾT READING TIẾNG ANH 11
... Lớp dạy Tỉ lệ TB trở lên 11A1 91,1 % 11A4 93,8 % 11A1 95,2 % 11A10 62,3 % 11A6 80,5 % 11A6 85,7 % 11A14 45,6 % 11A12 61,4 % 11A9 70,5 % Kết HSG 11 năm học 2012–2013: có học sinh đạt giải khuyến ... Với dạng tập yêu cầu này, học sinh làm thụ động, chưa phát triển tư ngôn ngữ, lạm dụng sách học tốt để đối phó, học sinh sử dụng sách cũ có đáp án sẵn Hai là, giáo viên chưa vận dụng đa dạng dạng ... nghiệp, đại học? Sau nhiều năm góp nhặt kinh nghiệm vận dụng thành công, năm học 2 011 – 2012 giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Vận dụng số kỹ thuật dạy học thiết kế tập nhà cho tiết đọc...
 • 50
 • 480
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tieng anh 11 unit 4 readinggiáo án tiếng anh 11 unit 6 readingbài tập tiếng anh 11 phần friendshipgiáo án tiếng anh 11 unit 2 readinggiáo án tiếng anh 11 unit 12 readinggiao an tieng anh 11 unit 4 readinggiáo án tiếng anh 11 unit 10 readingtiếng anh 11 unit 7 readinggiao an dien tu tieng anh 11 unit 6 readingtiếng anh 11 unit 12 readinggiáo án tiếng anh 11 unit 15 readinggiao an tieng anh 11 unit 9 readingbài giảng điện tử tiếng anh 11 unit 13 readingbai giang dien tu tieng anh 11 unit 12 readingbai giang tieng anh 11 unit 1 readingTHỜI KHÓA BIỂU lớp 1a năm học 2017bản kế hoạch tuần đơn giảnTừ vựng tổng hợp Tiếng Anh 12 ( thí điểm )NHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiQUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về vấn đề tôn GIÁO từ 1930 đến NAYTÔN GIÁO ở VIỆT NAM mấy vấn đề về lý LUẬN và THỰC TIỄN cấp THIẾTCHÌNH SÁCH của NHÀ nước đối với PHẬT GIÁO NAM TÔNG và đạo TIN LÀNH của ĐỒNG bào dân tộc TIỂU sốCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)Nghiên cứu tỷ lệ các biến đổi phân tử KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA và PTEN trong carcinôm tuyến đại - trực tràng (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácSÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)SÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải)SÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).KỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGChuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangtổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên bái
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập