Các hàm số lượng giác và các dạng bài tập

Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN Đề tài: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN Đề tài: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppt
... số lượng giác, dạng đồ thị hàm số lượng giác; + Định nghĩa phương trình lượng giác bản; + Nhận phương trình bậc bậc hai hàm số lượng giác, phương trình đưa phương trình bậc hai hàm số lượng giác, ... Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh Chủ đề Phương trình lượng giác hàm số lượng giác chủ đề quan trọng chương trình Toán THPT Chủ đề giới thiệu số hàm số lượng ... số lượng giác, phương trình lượng giác cac dạng phương trình lượng giác thường gặp Mục đích chủ đề giúp học sinh nắm tính chất tuần hoàn hàm số lượng giác, sử dụng đường tròn lượng giác để tìm...
 • 17
 • 493
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT
... học phân hóa môn toán Trong có thực trạng dạy học phân hóa nội dung Hàm số lƣợng giác Phƣơng trình lƣợng giác lớp 11 nâng cao + Xây dựng hệ thống câu hỏi tập phân hóa dạy học Hàm số lƣợng giác ... NGHỊ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRƢỜNGTHPT (Chương trình nâng cao) Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học ... phân hóa, quan điểm dạy học phân hóa Hệ thống hóa sở lí luận câu hỏi tập; câu hỏi tập phân hóa  Thực trạng việc dạy học phân hóa môn toán trƣờng THPT nay: ƣu điểm, vấn đề tồn dạy học phân hóa...
 • 168
 • 1,965
 • 6

Bài giảng: Phương trình lượng giác cơ bản (Đại số Giải tích 11 - Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC)

Bài giảng: Phương trình lượng giác cơ bản (Đại số và Giải tích 11 - Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC)
... phơng trình lợng giác Đ2 A giảng Định nghĩa: Phơng trình lợng giác phơng trình chứa hay nhiều hàm số lợng giác ẩn Trên thực tế, có nhiều toán dẫn đến việc giải phơng trình có dạng: sinx ... có nghĩa cho hàm số tang hàm phân thức Giải Điều kiện để hàm số xác định là: + k , k Z + k Vậy, ta đợc tập xác định hàm số D = R\{ + k, + k}, với k Z Ví dụ 3: Giải phơng trình: tan[ (cosx ... 450).tan(1800 Bài tập 9: Tìm tập xác định hàm số y = x ) = tan x + tan x (sinx cosx)] = Bài tập 11: Giải phơng trình sau: x a cot2x = cot b cot + 20 ữ = Bài tập 12: Giải phơng trình sau:...
 • 30
 • 3,854
 • 2

Bài giảng: Một số phương trình lượng giác thường gặp (Đại số Giải tích 11 - Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC)

Bài giảng: Một số phương trình lượng giác thường gặp (Đại số và Giải tích 11 - Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC)
... một số dạng phơng trình lợng giác thờng gặp Đ3 Dạng 1: Phơng trình bậc hai hàm số lợng giác Phơng pháp áp dụng Đặt hàm số lợng giác làm ẩn phụ đặt điều kiện cho ... tơng đơng phơng trình chứa hàm Nếu phơng trình chứa hàm lợng giác nhiều cung khác biến đổi tơng đơng phơng trình chứa hàm lợng giác cung Giải phơng trình sau khoảng cho dùng bảng số máy tính bỏ ... tập 29: Giải phơng trình = cos9x Bài tập 30: Giải phơng trình cos x = sin x , với x [; ] Bài tập 31: Giải phơng trình: (tanx + 7)tanx + (cotx + 7)cotx + 14 = Bài tập 32: Giải phơng trình: (tan2x...
 • 76
 • 3,622
 • 0

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
... ⇔ ∈ tanx = x {-π;0;π} 3π ]để hàm số y = tanx nhận giá tr5 GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG I : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC §3 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Gv soạn : Nguyễn Thị ... có vơ số giá trị x thỏa tóan: x= π 5π + k 2π v x= + k 2π 6 Ghi bảng – Trình chiếu I/ Phương trình lượng giác phương trình có ẩn số nằm hàm số lượng giác - Giải pt LG tìm tất giá trị ần số thỏa ... a, cotx = a - BTVN: SGK GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG I : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC §3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP TIẾT : Gv soạn : Nguyễn Thị Xn Thân Tuấn Anh...
 • 15
 • 946
 • 4

Hàm số lượng giác phương trình lượng giác

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
... tra cũ Nội dung Nội dung Phương trình bậc phương trình bậc hai hàm số lượng giác a Phương trình bậc hàm số lượng giác * Ví dụ 1: ( SGK) b Phương trình bậc hai hàm số lượng giác * Ví dụ 2: ( SGK) ... cách giải số loại phương trình lượng giác đơn giản: dạng phương trình bậc bậc hai hàm số lượng giác, dạng phương trình bậc sin cos,dạng phương trình bậc hai sinx cosx,một vài phương trình quy ... SGK GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 11 Chương I: Hàm số lượng giác phương trình lượng giác Bài 3: Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản Giáo viên soạn: Nguyễn Đình Phương Nguyễn Thế Cường Trường THPT...
 • 11
 • 625
 • 3

Tài liệu chương I: Hàm số lượng giác phương trình lượng giác ppt

Tài liệu chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ppt
... sinx;cosx;tanx;cotx vào pt (1),(2) ta phương trình bậc nhất,bậc hai hàm số lượng giác II .Phương pháp giải 1 )Phương trình bậc hàm số lượng giác: Biến đổi đưa phương trình 2 )Phương trình bậc hai hàm số lượng giác: : ... 3: MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN **** PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT,BẬC HAI ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG-PHẢN XỨNG ĐỐI VỚI sinx cosx I.Định nghĩa: Cho phương trình ... bậc +phương trình c) d) trước giải phải có điều kiện ÔN TẬP CHƯƠNG I CÁC DẠNG TOÁN Tập xác định hàm số lượng giác Xét tính chẵn lẻ hàm số lượng giác Xét biến thiên hàm số lượng giác...
 • 4
 • 374
 • 9

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf
... NGHỊ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRƢỜNGTHPT (Chương trình nâng cao) Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học ... học phân hóa môn toán Trong có thực trạng dạy học phân hóa nội dung Hàm số lƣợng giác Phƣơng trình lƣợng giác lớp 11 nâng cao + Xây dựng hệ thống câu hỏi tập phân hóa dạy học Hàm số lƣợng giác ... phân hóa, quan điểm dạy học phân hóa Hệ thống hóa sở lí luận câu hỏi tập; câu hỏi tập phân hóa  Thực trạng việc dạy học phân hóa môn toán trƣờng THPT nay: ƣu điểm, vấn đề tồn dạy học phân hóa...
 • 168
 • 452
 • 0

Hàm số lượng giác phương trình lượng giác

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
... Z ) Một số điều cần ý: a/ Khi giải phương trình có chứa hàm số tang, cotang, có mẫu số chứa bậc chẵn, thiết phải đặt điều kiện để phương trình xác đònh * * * * π + kπ (k ∈ Z ) Phương trình chứa ... + 1) d/ 4π e/ π f/ 70π g/ π h/ π i/ π ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ LƯNG GIÁC 1/ Vẽ đồ thò hàm số lượng giác: – Tìm tập xác đònh D – Tìm chu kỳ T0 hàm số – Xác đònh tính chẵn – lẻ (nếu cần) – Lập bảng biến ... tiếp cách thay giá trò x vào biểu thức điều kiện Dùng đường tròn lượng giác Giải phương trình vô đònh • cos x ≠ ⇔ x ≠ Trang 14 Trần Só Tùng Đại số 11 Bài Giải phương trình:  π 1) cos  x +...
 • 20
 • 389
 • 0

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (P2) potx

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (P2) potx
... (Một số phương trình lượng giác thường gặp) Hoạt Hoạt động HS Nội dung động GV HĐ1( Bài tập 1: Giải phương trình sau: ): (Bài a) 2cos2x-3cosx+1=0; tập b)sin2x + phương HS suy nghĩ trả lời… trình ... lời… trình bậc hai HS ý theo dõi hàm số HS thảo luận theo nhóm lượng để tìm lời giải cử đại giác) diện báo cáo GV để HS nhận xét, bổ sung giải sửa chữa, ghi chép phương HS trao đổi cho kết sinx+1=0; ... chép phương HS trao đổi cho kết sinx+1=0; c) tan x  1   t anx+1=0 trình quả: bậc hai a)x=k2  ;x=   k 2  hàm số lượng giác ta tiến hành nào? GV nhắc lại bước giải GV nêu đề tập 1, phân ...
 • 8
 • 237
 • 0

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (P3) ppt

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (P3) ppt
... -Nêu phương trình lượng giác sinx = a, cosx = a, tanx = a va cotx = a công thức nghiệm tương ứng -Dạng phương trình bậc hàm số lượng giác cách giải -Phương trình bậc hai hàm số lượng giác -Phương ... thức phương trình lượng giác tập áp dụng Tiết 2: Ôn tập kiến thức phương trình bậc nhất, bậc hai phương trình bậc môt số lượng giác Tiết 3: Bài tập phương trình bậc sinx cosx phương trình đưa phương ... giác -Phương trình bậc sinx cosx cách giải (phương trình a.sinx + b.cosx = c) +Bài mới: Hoạt động Hoạt động HS Nội dung GV HĐ1( ): Bài tập 1: Giải phương (Bài tập trình sau: phương trình HS thảo...
 • 5
 • 151
 • 0

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC docx

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC docx
... thức phương trình lượng giác tập áp dụng Tiết 2: Ôn tập kiến thức phương trình bậc nhất, bậc hai phương trình bậc môt số lượng giác Tiết 3: Bài tập phương trình bậc sinx cosx phương trình đưa phương ... +Bài mới: (Một số phương trình lượng giác thường gặp) Hoạt động GV Hoạt động Nội dung HS HĐ1 (Phương trình bậc Bài tập 1: Giải phương sinx cosx; phương trình sau: trình đưa phương trình bậc a)3sinx ... nhóm trình bày kết nhóm nhận xét, bổ gọi HS nhận xét, bổ sung sung sửa (nếu cần) chữa ghi chép GV hướng dẫn nêu lời giải HĐTP 2( ): Phương trình Bài tập 2: Giải phương đưa phương trình bậc trình...
 • 5
 • 160
 • 0

Hàm số lượng giác phương trình lượng giác pptx

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác pptx
... ph i hàm s ch n không ph i hàm s l D ng 3: Xét chi u bi n thiên c a hàm s lư ng giác : Phương pháp: Tìm t p xác ñ nh c a hàm s D a vào chi u bi n thiên c a hàm s lư ng giác b n  π  π • Hàm ... ñó hàm s y = tan3x ñ ng bi n kho ng  − ;   12  D ng 4: Tìm GTLN, GTNN c a hàm s lư ng giác Phương pháp: + D a vào b ng bi n thiên c a hàm s lư ng giác + D a vào tính ch t c a hàm s lư ng giác ... −1 ⇔ x = π + k2π d Ghép nghi m (g p nghi m) phương trình lư ng giác : M t nghi m c a phương trình lư ng giác thwongf m t h cung m t phương trình lư ng giác thư ng có nghi m g m nhi u h cung th...
 • 7
 • 177
 • 0

CHƯƠNG I : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppt

CHƯƠNG I : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppt
... Ta n i m i giá trị x thỏa (*) nghiệm (*), (*) phương trình lượng giác Ghi bảng – Trình chiếu I/ Phương trình lượng giác phương trình có ẩn số nằm hàm số lượng giác - Gi i pt LG tìm tất giá trị ... Câu : Cách xác định tính chẳn lẻ hàm số ? Câu 4: Nhắc l i biến thiên hàm lượng giác E Rút kinh nghiệm: 2.PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN TIẾT : - 10 A.MỤC TIÊU Về kiến thức : Giúp học sinh: -Hiểuphươngphápxâydựngcôngthứcnghiệmcủacácphươngtrìnhlượng ... = cotx hàm số tuần hồn chu kì π Nhớ l i kiến thức trả l i - u cầu học sinh nhắc l i III Sự biến thiên đồ thị TXĐ, TGT hàm số sinx hàm số lượng giác - Hàm số sin hàm số chẳn Hàm số y = sinx hay...
 • 48
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về hàm số lượng giác và phương trình lượng giácbài tập hàm số lượng giác và phương trình lượng giácchuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giáchàm số lượng giác và phương trình lượng giáccong thuc ham so luong giac va phuong trinh luong giacbai tap chuong ham so luong giac va phuong trinh luong giacham so luong giac va phuong trinh luong giac 11ham so luong giac va phuong trinh luong giac lop 11bài tập hàm số lượng giác và phương trình lượng giác 11hàm số lượng giác và dấu của nótỉ số lượng giác của góc nhọn bài tậpgiai cac bai tap thi dai hoc phuong trinh co dang bac 2 theo mot ham so luong giaccác dạng tích phân hàm số lượng giáccác dạng bài tập về hàm số lượng giáccác dạng bài tập hàm số lượng giácchuong 2 gia tri thoi gian cua tien(1)ThS.Phan Anh Thế Phân biệt một số triệu chứng trên lá cây có múiHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Vấn đề ô nhiễm môi trườngTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của Vinamilktiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTìm hiểu thành phần hợp chất thứ cấp trong cây lược vàng Callisia fragvan (Lindl). WoodTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch. Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt-AnhTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMTình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW IVận dụng mô hình phân tích SWOT khi lập kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh tại trường THPT Nguyễn DuTìm Hiểu Các Phương Pháp Bảo Quản Khoai Tây Ở Việt NamBài Dự Thi Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực Tiễn7 LOẠI cây hút SẠCH bức xạCHIẾN lược MARKETING địa PHƯƠNG NHẮM THU hút KHÁCH DU LỊCH đến với ĐỒNG NAI151019 gioithieuvehethonghvac 151204032044 lva1 app6891
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập