LUẬN KINH KIM CƯƠNG bát NHÃ BA LA mật

LUẬN KINH KIM CƯƠNG bát NHÃ BA LA mật

LUẬN KINH KIM CƯƠNG bát NHÃ BA LA mật
... thượng v.v… + Hết thảy nhân hẳn: Kinh viết: Pháp môn nầy nên gọi gì?, cho đến: Gọi Bát- nhã Ba- la- mật v.v… Nghĩa nầy nào? Tức chư Phật, Bồ-tát, Bát- nhã Ba- la- mật, nên gian, xuất gian nhận biết ... phi Bala -mật + Nghĩa vô thượng: Tức nghĩa thế, hơn, Như kinh nói: Nầy Tu-bồ-đề! Ý Tôn giả nào? Như Lai có thuyết pháp chăng? v.v… Nghĩa sao? Do Bát- nhã Ba- la- mật, không pháp thủ đắc, nên Như Lai ... đây, Tư sinh thí gồm thâu Bố thí Ba- lamật Vô úy thí gồm thâu Ba- la- mật Trì giới Nhẫn nhục Đối với việc ác làm, chưa làm cho không sợ hãi Pháp thí gồm thâu Ba- la- mật lại Tinh không mệt mỏi dẫn phát...
 • 120
 • 98
 • 0

Bat Nha Ba La Mat da Tam kinh

Bat Nha Ba La Mat da Tam kinh
... vi hy hữu “Hà dó cố? Tu-bồ-đề, Như Lai thuyết đệ bala-mật phi đệ ba- la- mật, thò danh đệ ba- lamật “Tu-bồ-đề! Nhẫn nhục ba- la- mật Như Lai thuyết phi Nhẫn nhục ba- la- mật Hà dó cố? Tu-bồ-đề! Như ngã ... Anậu-đa -la Tam- miệu Tam- bồ-đề.” Phật ngôn: “Như thò, thò Tu-bồ-đề, thật vô hữu pháp Như Lai đắc A-nậu-đa -la Tam- miệu Tam- bồ-đề “Tu-bồ-đề, nhược hữu pháp Như Lai đắc A-nậu-đala Tam- miệu Tam- bồ-đề ... ngài Cưuma -la- thập, Chân Đế Bồ-đề-lưu-chi dòch Kim cang Bát-nhã Ba- la- mật kinh, ngài Cấp-đa dòch Kim cang đoạn Bát-nhã Bala-mật kinh, dòch ngài Huyền Trang nằm kinh Đại Bát-nhã Ba- la- mật-đa (600...
 • 61
 • 84
 • 0

Tiểu luận tôn giáo học đại cương: Lục độ ba la mật

Tiểu luận tôn giáo học đại cương: Lục độ ba la mật
... ĐẦU NỘI DUNG Lục độ ba la mật Bố Thí 1.1 Tài thí 1.2 Pháp thí 1.3 Vô úy thí Trì giới Tinh Nhẫn nhục Trí tuệ Thiền định KẾT LUẬN NỘI DUNG Lục độ ba la mật Lục sáu Độ vượt qua Ba la mật nguyên âm ... đường đến thành đạo phật Vậy trì giới ba la mật môn tu để đến bờ giác ngộ cách giữ gìn nghiêm chỉnh, trọn vẹn giới luật mà đức Phật răn dạy Vậy trì giới ba la mật phải theo giới luật? Tùy chúng ... trao tặng Bố thí cho, tặng khắp, tặng cho tất người, vật, nơi “ Bố thí ba la mật gồm loại sau +Tài thí +Pháp thí: +Vô úy thí: Ba yếu tố tạo bố thí : người cho, đồ người nhận Ví dụ: Ta có tay đồ...
 • 29
 • 302
 • 0

Vận dụng và phát triển lý luận kinh tế tư bản nhà nước trong điều kiện nước ta

Vận dụng và phát triển lý luận kinh tế tư bản nhà nước trong điều kiện nước ta
... niệm kinh tế nhà nước nước ta dùng sau: Kinh tế nhà nước hình thức liên kết kinh tế tư nhân, kinh tế nhân với nhà nước xã hội chủ nghĩa Đó hình thức kinh tế phát triển kinh tế nhiều ... toàn cầu hoá - Đề nội dung luận kinh tế nhà nước làm sở cho sách kinh tế nước ta Chương II: Vận dụng phát triển luận kinh tế nhà nước điều kiện nước ta Trong kỷ XX, cách mạng vô sản ... chức kinh tế tất yếu phải trải qua kinh tế tư nhân phần kinh tế nhân Sự hình thành kinh tế nhà nước nước kết hợp với kinh tế nhà nước lĩnh vực đầu nước thành khu vực kinh tế nhà...
 • 52
 • 244
 • 0

Những lý luận kinh tế của các nhà kinh tể tiểu tư sản

Những lý luận kinh tế của các nhà kinh tể tiểu tư sản
... TRONG LÝ LUẬN KINH TẾ CỦA CÁC NHÀ KINH TẾ TIỂU TƯ SẢN Đánh giá chung thành tựu hạn chế nhà kinh tế tiểu sản Đánh giá chung mặt tích cực tiêu cực luận kinh tế nhà kinh tế tiểu sản, là: • ... người tiểu sản thay cho trí nhà phân tích kinh tế Những tưởng nhà kinh tế tiểu sản người cải lương xã hội triệt để lợi dụng Từ đánh giá chung luận tưởng kinh tế tiểu sản ... học thuyết kinh tế tiểu sản Đặc trưng kinh tế trị tiểu sản phản ánh tưởng địa vị giai cấp tiểu sản- giai cấp trung gian xã hội Các đại biểu cảu kinh tế trị tiểu sản phê phán...
 • 29
 • 630
 • 0

tiêu luận kinh tế du lịch NHÀ HÀNG ẩm THỰC TRUYỀN THỐNG SEN VIỆT

tiêu luận kinh tế du lịch NHÀ HÀNG ẩm THỰC TRUYỀN THỐNG SEN VIỆT
... dự án: Nhà hàng ẩm thực truyền thống Sen Việt  Slogan: “Gìn giữ trải nghiệm”  Mô tả dự án: Nhà hàng ẩm thực truyền thống Sen Việt nhà hàng kinh doanh chủ yếu lĩnh vực ăn uống Với mục tiêu thu ... nhu cầu nhà hàng 2.3.3 Đối thủ cạnh tranh: Kinh doanh nhà hàng loại hình phổ biến với nhiều doanh nghiệp nhà hàng ẩm thực truyền thống Sen Việt xây dựng cho mô hình khác biệt với nhà hàng khác ... hàng tự quảng bá cho hình ảnh nhà hàng sẽ, an toàn đạt chất lượng Khu vực Hạ Long có nhiều nhà hàng phần lớn nhà hàng hải sản Nhà hàng ẩm thực truyền thống Sen Việt không chế biến ăn hải sản...
 • 35
 • 52
 • 0

BA LA MẬT docx

BA LA MẬT docx
... Từ Điển) +Hạt mít trị khí suy, thông sữa (Lục Xuyên Bản Thảo) Hiểu thêm Ba la mật Tên khoa học: Artocarpus Heterophyllus Lam Họ Moraceae Mô tả: Loại to, cao đến 30m, với cành non nhiều lông Lá ... Tác dụng Chủ trị: Ba la mật +Chỉ khát, giải phiền, giải độc rượu (tỉnh rượu), ích khí (Bản Thảo Cương Mục) +Chỉ khát, ... Trong múi mít khô có 11-15% đường (Fructoza Glucoza), tinh dầu thơm, 1,60% Protid, 1-2% muối khoáng bao gồm Calci (18mg%), Phospho (25mg%), Sắt (0,4mg%), Caroten (0,4mg%), Vitamin B2 (0,04mg%), Vitamin...
 • 5
 • 72
 • 0

DƯỢC HỌC - BA LA MẬT pptx

DƯỢC HỌC - BA LA MẬT pptx
... -Mô tả: l Loại to, cao đến 30m, với cành non nhiều lông Lá đơn, nguyên, dầy, dài 9-2 2cm, rộng 4-9 cm, cuống 1-1 ,5cm Hoa tự mọc thân cành, dài 5-8 cm, dầy 2-5 cm Hoa tự đực hình ... hình chùy Quả phức to, dài 3 0-6 0cm, mặt tua tủa gai ngắn Khi chín vỏ giữ mầu xanh lục ngả vàng Thịt chín, mầu vàng nhạt, vị ngọt, thơm, nhiều hạt -Thành phần hoa học: Trong toàn lá, có chất nhựa ... chất nhựa mủ mầu trắng, khô, dính Trong múi mít khô có 1 1-1 5% đường (Fructoza Glucoza), tinh dầu thơm, 1,60% Protid, 1-2 % muối khoáng bao gồm Calci (18mg%), Phospho (25mg%), Sắt (0,4mg%), Caroten...
 • 5
 • 165
 • 0

Lý Thuyết Dược Học: BA LA MẬT pptx

Lý Thuyết Dược Học: BA LA MẬT pptx
... độc (Nam Dược Thần Hiệu) +Vị ngọt, khí thơm, không độc (Dược Phẩm Vậng Yếu) +Hạt mít, vị ngọt, chua, tính bình, không độc (Bản Thảo Cương Mục) +Nhựa mít vị nhạt, sáp (Quảng Tây Trung Thảo Dược) ... bụng, đẹp da mặt (Nam Dược Thần Hiệu) +Chỉ khát, ích khí, trừ phiền, giải rượu,ăn vào thể cảm thấy nhẹ nhàng (Dược Phẩm Vậng Yếu) + Sinh tân, khát, vận tiêu hóa ( Quảng Tây Dược Thực Danh Lục) ... hạt -Thành phần hoa học: Trong toàn lá, có chất nhựa mủ mầu trắng, khô, dính Trong múi mít khô có 11-15% đường (Fructoza Glucoza), tinh dầu thơm, 1,60% Protid, 1-2% muối khoáng bao gồm Calci (18mg%),...
 • 4
 • 119
 • 0

Tài liệu Luận văn: Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước nhân tố quan trọng để hoàn thành và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay pptx

Tài liệu Luận văn: Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là nhân tố quan trọng để hoàn thành và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay pptx
... vai trò biện pháp tăng cưòng vai trò kinh tế Nhà nước quan trọng điều kiện Do đó, em chọn đề tài Tăng cường vai trò kinh tế Nhà nước nhân tố quan trọng để hình thành hoàn thiện chế quản kinh ... phần kinh tế: +Thành phần kinh tế Nhà nước +Thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ +Thành phần kinh tế tư tư nhân +Thành phần kinh tế tập thể +Thành phần kinh tế Nhà nước +Thành phần kinh tế có vốn ... Lịch sử đời vai trò kinh tế Nhà nước II Tính tất yếu khách quan việc hình thành vai trò kinh tế Nhà nước Phần B: Sự hình thành chế quản lí Việt Nam I chế quản lí cũ Việt Nam II chế thị trường...
 • 36
 • 241
 • 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lí kinh tế mới ở nước ta hiện nay" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... hành kinh tế. ” Như vậy, việc nghiên cứu vai trò biện pháp tăng cưòng vai trò kinh tế Nhà nước quan trọng điều kiện Do đó, em chọn đề tài “Tăng cường vai trò kinh tế Nhà nước nhân tố quan trọng để ... I .Cơ chế quản kinh tế cũ Việt Nam 1.Sự hình chế quản kinh tế cũ Trước năm 1986, với chế kế hoạch hóa tập trung( chế quan liêu bao cấp ) để quản điều hành kinh tế khiến kinh tế nước ta ... LỜIMỞĐẦU NỘI DUNG Trang Phần A: Sự cần thiết khách quan vai trò kinh tế Nhà nước nói chung I Lịch sử đời vai trò kinh tế Nhà nước II Tính tất yếu khách quan việc hình thành vai trò kinh tế Nhà nước...
 • 65
 • 264
 • 0

LUẬN VĂN: Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay potx

LUẬN VĂN: Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay potx
... tài: Tăng cường vai trò kinh tế Nhà nước nhân tố quan trọng để hình thành hoàn thiện chế quản kinh tế nước ta nay làm đề tài I luận chung vai trò kinh tế Nhà nước 1 Sự cần thiết khách quan ... II Vai trò kinh tế Nhà nước kinh tế 15 nước ta Sự cần thiết tăng cường vai trò kinh tế Nhà nước Việt Nam chế 15 Vai trò kinh tế Nhà nước KTTT định hướng XHCN nước ta 19 Mục tiêu, chức quản ... hợp với hoàn cảnh đất nước Mục lục trang Lời nói đầu I luận chung vai trò kinh tế Nhà nước Sự cần thiết khách quan vai trò kinh tế Nhà nước nói chung Sự hình thành chế quản kinh tế Việt...
 • 36
 • 173
 • 0

LUẬN VĂN: Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay ppt

LUẬN VĂN: Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay ppt
... hình thành hoàn thiện chế quản kinh tế nước ta nay nội dung I Sự cần thiết khách quan vai trò kinh tế Nhà nước nói chung Lịch sử đời vai trò kinh tế Nhà nước qua thời đại lịch sử Nhà nước ... với chế quản kinh tế hay không, điều tuỳ thuộc chủ yếu vào vai trò quản kinh tế Nhà nước Đất nước ta với kinh tế phân tán mạnh, cán quản chưa có kinh nghiệm vai trò quảnt Nhà nước ... trưng chức Nhà nước ta rút Nhà nước máy, lực lượng quản toàn xã hội có quản kinh tế Như có Nhà nước tất yếu khách quan quản Nhà nước kinh tế Hay việc xuất vai trò kinh tế Nhà nước mang...
 • 37
 • 204
 • 1

LUẬN VĂN: bản chất, cơ chế hoạt động của Nhà nước tư bản hiện đại trên cơ sở thực tiễn hoạt động của ba trung tâm kinh tế tư bản ngày nay Nhật, Mỹ, Au pdf

LUẬN VĂN: bản chất, cơ chế hoạt động của Nhà nước tư bản hiện đại trên cơ sở thực tiễn hoạt động của ba trung tâm kinh tế tư bản ngày nay là Nhật, Mỹ, Au pdf
... lí luận chủ nghĩa đại nước ta Công trình nhằm giới thiệu với bạn đọc tranh toàn cảnh hơn, cố gắng làm rõ chất, chế hoạt động Nhà nước đại sở thực tiễn hoạt động ba trung tâm kinh tế ngày ... ngày Nhật, Mỹ, Au A-/ Điều chỉnh kinh tế nhà nước nước phát triển I-/ Nhà nước điều chỉnh vận động kinh tế đòi hỏi khách quan giai đoạn đại chủ nghĩa bản: 1-/ Một số tưởng kinh tế tính ... chủ nghĩa hoạt động tức can thiệp Nhà nước vào kinh tế chịu ức chế quy luật kinh tế chủ nghĩa B-/ Hệ thống điều chỉnh kinh tế Nhà nước nước phát triển Sự thích ứng chủ nghĩa đại với...
 • 12
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tế (2)Góp phần nghiên cứu phân loại họ Ráng màng (Hymenophyllaceae) ở Việt NamMột số ứng dụng của giải tích phi tuyến vào phương trình vi phânNghiên cứu quá trình thủy phân của một số mô hình lactam đơn giản bằng các phương pháp hóa học tính toánNghiên cứu sử dụng hidroxit nhôm Tân Rai hoạt hóa trong quá trình sản xuất PAC Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngNghiên cứu tổng hợp xúc tác siêu axit trên cơ sở zircony oxit sunphat hóa để điều chế nhiên liệu sinh họcNghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT cho giám sát môi trườngTổng hợp và đánh giá khả năng xử lí anion asen, photphat, cromat của vật liệu MnO2 kích thước nanomet trên nền pyroluzitCAS comprehensive surveyXác định một số đoạn mã vạch ADN cho một số loài Trà hoa vàng ở vườn Quốc gia Tam ĐảoLập trình Mobile Game bầu cua tôm cáBáo cáo chuyên đề bảo quản thực phẩmBáo cáo chuyên đề tiến sỹ Ứng dụng enzym trong chế biến thực phẩm440 câu trắc nghiệm Hình học 11 chương 3 có giải chi tiếtChủ thể thẻ ngân hàng luyếnBÀI GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1BÀI NHO KHÔ NGHÉ Ọ CHÚ Ý CÁ TRÊ TẬP VIẾT LỚP 1BÀI Q QU GI TIẾNG VIỆT LỚP 1TIẾT 56 57BÀI CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 1BÀI ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI THỂ DỤC LỚP 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập