Hệ thống ôn tập tài chính quốc tế

87 câu trắc nghiệm ôn tập Tài chính quốc tế

87 câu trắc nghiệm ôn tập Tài chính quốc tế
... H i phi u ghi b ng USD c Séc ghi b ng VND công ty A VN ký phát ñ tr n cho công ty B VN d Công trái qu c gia ghi b ng VND e L/C ngo i t f C phi u c a công ty c ph n VN phát hành b ng VND g Vàng ... hàng thông báo e Ngân hàng xác nh n 26 Khi ta nh n ñư c m t h i phi u ñòi ti n c a thươgn nhân Pháp, h i phi u ñó không in tiêu ñ « H i Phi u » h i ta có quy n t ch i toán không ? a Có b Không 27 ... phi u ñòi ti n m t thương nhân H ng Kông, h i phi u cso ghi lí c a vi c ñòi ti n H i thương nhân H ng Kông có quy n t ch i toán h i phi u không ? a Có b Không 28 Có th t o l p h i phi u b ng :...
 • 13
 • 192
 • 0

Đề cương ôn tập TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Đề cương ôn tập TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
... 6: Bài tập liên quan Rs, Rb Ngày 1/1/N doanh nghiệp Q Anh có 25000 GBP dự tính nhàn rỗi tới 31/12/N Doanh nghiệp định mua cổ phiếu định danh USD doanh nghiệp K Mỹ thị trường tài quốc tế với mệnh ... trường giai đoạn bình quân 4%/năm Yêu cầu: Hãy xác định mức độ ưu đãi yếu tố không hoàn lại khoản tài trợ ODA nói Chính phủ J Giải Tóm tắt kiện A = tỷ JPY; a = 0,5 tỷ JPY; L = 4,5 tỷ JPY r f = ... không thực hợp đồng, bị lỗ Số lỗ = triệu x 90 = 90 triệu 2, Minh họa đồ thị: Điểm hòa vốn (: 30.205 Dạng 4: Xác định mức độ ưu đãi yếu tố không hoàn lại khoản ODA Có khoản ODA hỗn hợp phủ J tài...
 • 13
 • 100
 • 1

Hệ thống bài tập tài chính tiền tệ theo chương

Hệ thống bài tập tài chính tiền tệ theo chương
... tác động sách tiền tệ đến trạng thái cân thị trường hàng hóa thị trường tiền tệ Sự thay đổi sách tiền tệ thể dịch chuyển đường LM từ LM1 đến LM2 GV: Nguyễn Thị Thanh Thảo EC 205 _Bài tập Kinh tế ... ngân hàng thương mại i Tổng số tiền cho vay hệ thống ngân hàng thương mại Phần 2: Thị trường tiền tệ Hãy giải thích hoạt động sau có ảnh hưởng đến cung tiền, cầu tiền lãi suất Hãy minh họa câu ... trái phiếu hệ thống ngân hàng thương mại với giá 2500 tỷ đồng hệ thống ngân hàng thương mại cho vay toàn dự trữ dôi Hãy tính tiêu sau d Cơ sở tiền e M1 f Lượng tiền mặt ngân hàng g Lượng tiền gửi...
 • 12
 • 1,285
 • 3

ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG IFRS HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG IFRS HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF
... có th áp d ng IFRS báo cáo tài theo IFRS l n c a Báo cáo tài IFRS u tiên c a u tiên n v báo cáo tài n m u tiên ó áp d ng IFRS b ng m t báo cáo rõ ràng hoàn toàn tuân th IFRS Báo cáo tài IFRS u ... k so sánh Báo cáo IFRS m v tình hình tài báo cáo c a u nv v tình hình tài vào ngày chuy n i sang IFRS Trong báo cáo tài IFRS n v áp d ng phiên b n IFRS có hi u l c vào cu i k báo cáo IFRS hi u ... n tr áp d ng h i t IFRS B ng 1.3: Các i u gi i minh h a cho báo cáo tài theo IFRS l n B ng 2.1: S d ng IFRS u tiên l p Báo cáo tài h p nh t tháng 07/2009 B ng 2.2: Chu n m c l p báo cáo tài qu...
 • 119
 • 157
 • 1

Câu hỏi ôn tập tài chính quốc tế

Câu hỏi ôn tập tài chính quốc tế
... Bài tập Tài quốc tế - toán toán quốc tế Việt Nam? Chương 4: Đầu tư quốc tế Câu 1: Trình bày khái niệm, đặc ... đến hoạt động kinh tế đối ngoại? Liên hệ thực tế Việt Nam? Câu 4: Phân tích biện pháp điều chỉnh BP? Liên hệ thực tế Việt Nam? PGS TS., Nguyễn Thị Phương Liên Bài tập Tài quốc tế ... phiếu quốc tế? Câu 5: Phân tích yếu tố tác động đến chi phí định vay nợ nước ngoài? Cho ví dụ minh họa? Câu 6: Thế nợ nước ngoài? Giới thiệu nội dung việc điều chỉnh quan hệ tín dụng quốc tế thông...
 • 16
 • 221
 • 0

Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính quốc tế

Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính quốc tế
... QUỐC TẾ VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA I/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT Hãy cho biết khái niệm đầu tư quốc tế So sánh đầu tư quốc tế đầu tư nội địa Phân tích động thúc đẩy đầu tư quốc tế tổ chức kinh tế ... trợ quốc tế? Vay quốc tế gì? Vay quốc tế phân loại theo tiêu thức nào? Phân tích tác động khoản vay quốc tế đến kinh tế? Liên hệ thực tế Việt Nam? Nợ quốc tế quốc gia gì? Đánh giá mức độ nợ quốc ... thực tế Việt Nam Tại nói tài quốc tế yếu tố tích cực thúc đẩy trình hội nhập quốc tế toàn cầu hóa Liên hệ thực tế Việt Nam Chương 2 TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ I/ CÂU HỎI LÝ...
 • 26
 • 264
 • 0

tài chính tiền tệ bộ câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có liên hệ thực tế

tài chính tiền tệ bộ câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có liên hệ thực tế
... công cụ thị trường mở điều hành sách tiền tệ Ở Việt Nam nên sử dụng công cụ hay không? Tại sao? Nghiệp vụ thị trường mở công cụ sách tiền tệ để thực thi sách tiền tệ, mang lại hiệu cao công ... hóa Tiền tệ đời phát triển với phát sinh, tồn phát triển hàng hóa Các hình thái tiền Tiền tệ hàng hoá - Hoá tệ Đây hình thái tiền tệ Đặc điểm chung loại tiền tệ là: Hàng hoá dùng làm tiền tệ trao ... tiền tệ Hãy cho biết tình hình thị trường vốn thị trường tiền tệ Việt Nam năm gần KN Công cụ Đặc trưng công cụ Chủ thể tham gia Phân loại thị trường Chức TT tiền tệ Là nơi mua bán trao đổi công...
 • 17
 • 82
 • 0

bài tập tài chính quốc tế

bài tập tài chính quốc tế
... d Tỷ giá tính theo điểm kỳ hạn CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ CÂU HỎI: Hệ thống tiền tệ quốc tế gì? Vai trò hệ thống tiền tệ quốc tế? Chế độ tỷ giá cố định gì? Nêu điểm tích ... dịch mua tài sản tài ngắn hạn thị trường tiền tệ nước Đồng tiền quốc gia bị phá giá làm cho: a Hàng nhập rẻ tính ngoại tệ b Hàng xuất quốc gia rẻ tương đối tính ngoại tệ c Hàng xuất quốc gia ... hoảng kinh tế -tài Argentine? TRẮC NGHIỆM Các nước muốn áp dụng chế độ tỷ giá cố định vì: a Tỷ giá cố định làm ổn định giá quốc tế b Tỷ giá cố định cho phép nước theo đuổi sách tiền tệ tài khóa...
 • 14
 • 1,645
 • 0

68 ebook VCU huong dan on tap tai chinh tien te 7 cau

68 ebook VCU huong dan on tap tai chinh tien te 7 cau
... ghi danh la loại cổ phiếu có ghi tên ngươ i sở hư u Cổ phiếu ghi danh có ø ø õ loại: cổ phiếu ghi danh không chuyển nhượng va cổ phiếu ghi danh chuyển nhượng có ø điều kiện _ Cổ phiếu vô danh ... nước (công trái) Trong hoạt động na y, nha nước la ngươ i vay ø ø ø ø ø _ Nha nước tham gia thò trươ ng ta i với tư cách la ngươ i mua chứng khoán ø ø ø ø ø nợ chủ thể phát nh Trong hoạt động na ... ngươ i thứ ba; trái phiếu không đảm bảo ø õ ø + Căn va o hình thức có : trái phiếu ghi danh va trái phiếu vô danh ø ø + Căn va o cách quy đònh la i suất có: Trái phiếu có la i suất cố đònh va trái...
 • 12
 • 250
 • 1

79 cau hoi on tap tai chinh tien te bo de thi het mon co dap an

79 cau hoi on tap tai chinh tien te bo de thi het mon co dap an
... Ebook.VCU – www.ebookvcu.com 54 Chọn mệnh đề mệnh đề sau đây: a) Tỷ suất coupon trái phiếu thường cố định suốt thời gian tồn trái phiếu b) Lợi tức trái phiếu mang lại cố định c) Tỷ suất coupon trái phiếu ... suất coupon b) Lợi tức trái phiếu lãi suất coupon c) Lợi tức trái phiếu thấp tỷ suất coupon d) Không xác định lợi tức trái phiếu TL: c) lợi tức tỷ lệ nghịch với giá trái phiếu Page 14 Ebook.VCU ... có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) xem bớc phát triển lịch sử tiền tệ vì: a) Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ b) Tăng cường khả kiểm soát quan chức Nhà nước...
 • 68
 • 1,058
 • 2

Câu hỏi ôn tập Tài chính tiền tệ - Tài chính doanh nghiệp Cao học

Câu hỏi ôn tập Tài chính tiền tệ - Tài chính doanh nghiệp Cao học
... dụng nguồn tài theo thời gian, có trọng đến lợi ích rủi ro nảy sinh trình sử dụng nguồn tài Tài sử dụng cá nhân gọi tài cá nhân, sử dụng phủ gọi tài công, sử dụng doanh nghiệp gọi tài công ty sử ... tạo tiền đề cho tài đời Theo từ điển kinh tế học đại, tài biểu thị vốn dạng tiền tệ, nghĩa dạng khoảng vay mượn hay đóng góp thông qua thị trường tài hay định chế tài Nói khác đi, tài phản ánh phương ... thu, chi toán quốc tế Tài quốc tế Câu 2: Trình bày tiền đề cho đời, tồn phát triển tài chính? Tiền đề đóng vai trò định? Tại sao? Những tiền đề đời, tồn phát triển tài chính: * Sự đời sản xuất...
 • 6
 • 3,116
 • 2

Câu hỏi và đáp án ôn tập Tài chính-Tiền tệ doc

Câu hỏi và đáp án ôn tập Tài chính-Tiền tệ doc
... độ tiền tệ, vàng sử dụng làm vò làm sở cho toàn chế độ lưu thông tiền tệ quốc gia c Đặc điểm Cấm tư nhân đúc tiền vàng Không tự lưu thông tiền vàng Các dấu hiệu giá trò đổi vàng thoi không đổi ... Trình bày quy luật lưu thông tiền tệ điều kiện lưu thông tiền vàng Hãy giải thích khả tự phát điều tiết tiền vàng lưu thông Quy luật lưu thông tiền tệ điều kiện lưu thông tiền vàng Với tổng giá trò ... lưu thông đưa vào cất trữ + Thiếu tiền: từ cất trữ đem lưu thông Nếu xét thời kỳ, yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ luôn tôn trọng: Kt = Kc Khả tự phát điều tiết tiền vàng lưu thông Tiền vàng...
 • 80
 • 5,467
 • 45

Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ
... lượng tiền tệ, V vòng quay tiền tệ, P mức giá, Y thu nhập thực, PY tổng chi tiêu danh nghĩa Theo thuyết lượng tiền V số, lúc PY thay đổi theo M Ví dụ: V M (tỷ) PY (tỷ) 5 10 15 Vậy: thay đổi tiền ... tiêu ngắn hạn NHTW không đạt mục tiêu dài hạn mình, NHTW phải hy sinh một số mục tiêu ngắn hạn để đạt mục đích CSTT ổn định kinh tế lâu dài 4/ Nêu công cụ sách tiền tệ? * Các công cụ gián tiếp: ... chứng khoán thị trường tiền tệ mở để thay đổi tiền cớ sở (MB), từ tác động tới lượng tiền cung ứng mức lãi suất thị trường - Ưu nhược điểm: • NHTW kiểm soát khối lượng tiền • Chủ động, linh...
 • 11
 • 764
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập tài chính quốc tếcâu hỏi ôn tập tài chính quốc tếhệ thống báo cáo tài chính quốc tếhệ thống thị trường tài chính quốc tếđề cương ôn tập tài chính tiền tệbài tập tài chính quốc tế chương 2câu hỏi trắc nghiệm ôn tập tài chính tiền tệhệ thống bài tập tài chính doanh nghiệp thương mạihệ thống bài tập tài chính doanh nghiệptài liệu ôn thi tài chính quốc tếgiải bài tập tài chính quốc tế chương 2câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ 1các câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệcâu hỏi ôn tập tài chính tiền tệbài tập tài chính quốc tế chương 5 có lời giaiđề kiểm tra đại số 10 chương 1 (mệnh đề – tập hợp)Hô hấp tế bàoHoa vo co b3 (bai 2 can bang hoa hoc)bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số cơ bản có đáp ánHóa vô cơ BÀI 1 (BUỔI 1) PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐbài tập mảng 1 chiềuĐấu tranh phòng, chống tội giết người trên địa bàn TP hồ chí minhĐánh giá hiện trạng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và đề xuất giải pháp trên địa bàn thành phố bảo lộcNghiên cứu dòng chảy đô thị do các cơn mưa lớn ở TP HCMde thi kinh tế moi truongXây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho đối tượng thiếu nhi tại phường đông hưng thuận, quận 12 và phường 14 quận gò vấp trong công tác bảo vệ môi trường kênh tham lương bến cátĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàuThực thi chính sách đối ngoại của mỹ đối với châu á thái bình dương dưới thời tổng thống b obama (2009 2014)Message in a bottle nicholas sparksSafe haven nicholas sparksNghiên cứu điều chế phức lantan xitrat và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cây cà chuaHoàn thiện công tác quản lý tài sản công đối với các trường trung học phổ thông trực thuộc sở giáo dục và đào tạo thừa thiên huếA walk to remember nicholas sparksDear john nicholas sparksHoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quảng trị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập