Chạy phần mềm weka trên c

Chạy phần mềm weka trên c

Chạy phần mềm weka trên c
... -cp C: /Progra~1 /Weka- 3-4 /weka. jar weka. classifiers.rules.NNge -G -I -t C: /Progra~1 /Weka- 3-4/data/weather.arff -x 10 Command line syntax JAVA file for Weka • Command line syntax: C: \>java -cp C: /Progra~1 /Weka- 3-4 /weka. jar ... Running results Weka In C • Requirements – WEKA http://www.cs.waikato.ac.nz/ml /weka/ – JAVA: (Free Download) http://www.java.com/zh_TW/download/index.j sp – A C/ C++ compiler • DEV C+ + • VC++ • Others ... Download- WEKA • Web pages of WEKA as below: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml /weka/ The Flow Chart of Running SVM in WEKA Prepared a training dataset Opening WEKA Software Selected Test Options Selected...
 • 14
 • 326
 • 0

Một số cách chạy phần mềmtrên Windows 7 ppsx

Một số cách chạy phần mềm cũ trên Windows 7 ppsx
... tuổi Sử dụng phần cứng Có thực tế không phần mềm không tương thích với HĐH mà nhiều phần mềm chẳng chạy tốt phần cứng Đó lý nhiều người dùng chọn giải pháp thu mua phần cứng để phục vụ ... hầu hết phần mềm Microsoft có khả chạy tốt Windows khó khăn lại điều mà phần mềm hãng thứ thường hay gặp phải driver, trình cài đặt… Vì nhu cầu cần chế độ XP chạy HĐH điều mà người dùng Windows ... trí Quả thực, phần mềm thuộc kỷ nguyên XP chạy tốt máy tính sử dụng Windows XP phần cứng sản xuất thời điểm Mặc dù phần cứng phát huy sức mạnh tương đối vượt trội so với phần cứng điều chẳng...
 • 11
 • 163
 • 0

Tiểu luận khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm Weka phân lớp cho khả năng xuất hiện các loại hoa Iris dựa trên các đặc điểm đài hoa và cánh hoa

Tiểu luận khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm Weka phân lớp cho khả năng xuất hiện các loại hoa Iris dựa trên các đặc điểm đài hoa và cánh hoa
... định WEKA xem loại hoa hoa Iris có theo thuộc tính khác hay không? Đọc liệu vào sau áp dụng toán phân lớp dựa vào thuộc tính chiều dài chiều rộng đài hoa, cánh hoa để phân lớp khả xuất loại hoa Iris. Tạo ... nhóm, phân cụm, luật kết hợp, thuộc tính kết hợp Cụ thể đề tài em tìm hiểu toán phân lớp weka áp dụng toán khả xuất loại hoa Iris dựa đặc điểm đài hoa, cánh hoa II XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU Đề tài sử ... sử dụng dataset IR cung cấp giá trị thuộc tính phân loại cho loại hoa Iris Các thuộc tính là: - Chiều dài đài hoa - Chiều rộng đài hoa - Chiều dài cánh hoa - Chiều rộng cánh hoa Báo cáo môn Khai...
 • 26
 • 565
 • 0

Kiến trúc phần mềm dựa trên agent

Kiến trúc phần mềm dựa trên agent
... quan kiến trúc phần mềm dựa Agent 1.2 Bài toán xây dựng mô hình phân tải mạng nhờ Proxy động dựa Agent 1.3 Nội dung cấu trúc khóa luận Chương TỔNG QUAN VỀ AGENT 2.1 Agent phần ... thích – trả lời, kiến trúc xếp gộp [8], kiến trúc phức tạp kiến trúc dựa tin tưởng vào mục đích (BDI-Belief Desire Intention) [9] Kiến trúc phân lớp, tổng hợp hai kiểu kiến trúc trên, bao gồm phản ... dựng dựa lý thuyết, kiến thức kiến trúc xây dựng phần mềm dựa Agent – hướng nghiên cứu phát triển phần mềm xem phương pháp hướng đối tượng Trong mô hình này, tính toán, yêu cầu đóng gói thành Agent, ...
 • 40
 • 343
 • 1

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM DỰA TRÊN AGENT

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM DỰA TRÊN AGENT
... thích – trả lời, kiến trúc xếp gộp [8], kiến trúc phức tạp kiến trúc dựa tin tưởng vào mục đích (BDI-Belief Desire Intention) [9] Kiến trúc phân lớp, tổng hợp hai kiểu kiến trúc trên, bao gồm phản ... quan kiến trúc phần mềm dựa Agent 1.2 Bài toán xây dựng mô hình phân tải mạng nhờ Proxy động dựa Agent .6 1.3 Nội dung cấu trúc khóa luận .7 Chương TỔNG QUAN VỀ AGENT 2.1 Agent ... dựng dựa lý thuyết, kiến thức kiến trúc xây dựng phần mềm dựa Agent – hướng nghiên cứu phát triển phần mềm xem phương pháp hướng đối tượng Trong mô hình này, tính toán, yêu cầu đóng gói thành Agent, ...
 • 39
 • 241
 • 0

Xây dựng phần mềm Dowload trên mạng

Xây dựng phần mềm Dowload trên mạng
... Hà Xây dựng hệ thống Download mạng • Tìm hiểu lập trình mạng Java • Xây dựng hệ thống Download .3 Cấu trúc đồ án Với mục tiêu đề ra, đồ án tập trung trình bày lý thuyết chức phần mềm Download mạng, ... quan Internet • Tìm hiểu phần mềm Download mạng • Tìm hiểu lập trình mạng Java • Xây dựng hệ thống Download dựa mã nguồn mở JDOWNZ Vì đề tài khó thời gian hạn chế nên em xây dựng chức thiết kế cho ... sử dụng thủ tuc toán gọi thuê bao Internet Cao Nguyễn Thu Hà Xây dựng hệ thống Download mạng Chương 3: CÁC PHẦN MỀM DOWNLOAD TRÊN MẠNG Từ có xuất Internet ứng dụng giúp người trao đổi thông tin...
 • 39
 • 201
 • 0

Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR và thử nghiệm ở Công ty Honda Việt Nam

Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm dựa trên CBR và thử nghiệm ở Công ty Honda Việt Nam
... ước lượng dựa kinh nghiệm CBR (Case based reasoning) - Xây dựng công cụ ước lượng chi phí phát triển phần mềm sử dụng kiến thức tìm hiểu - Thực nghiệm đánh giá phương pháp ước lượng chi phí phát ... thống – Công ty Honda Vietnam 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: dự án phần mềm phát triển công ty Honda Vietnam từ năm 2006 đến - Phạm vi: toán ước lượng chi phí phát triển phần mềm phòng ... văn - Chương 2: Quy trình ước lượng chi phí phát triển phần mềm Nội dung chương: Mô tả chi tiết bước quy trình ước lượng chi phí phát triển phần mềm số phương pháp ước lượng thường sử dụng - Chương...
 • 4
 • 214
 • 2

Tiểu luận Khai phá dữ liệu : sử dụng phần mềm WEKA cho bộ dữ liệu Tic Tac Toe

Tiểu luận Khai phá dữ liệu : sử dụng phần mềm WEKA cho bộ dữ liệu Tic Tac Toe
... với mẫu liệu Tic Tac Toe. arff Test set  Dữ liệu xây dựng mô hình  Dữ liệu để xây dựng mô hình: liệu gốc (original dataset), liệu phải có thuộc tính phân lớp (categorical attribute) Dữ liệu gốc ... RandomForest Thực nghiệm Dữ liệu chia làm 10 Folds trình Train/Test Model thực lặp lại 10 lần Tại lần Train/Test Model, phần liệu dùng để Test phần lại dùng để Train Sử dụng công cụ KnowledgeFlow ... Chia nhỏ tập liệu theo phương pháp CV (Cross-Validation) trình huấn luyện kiểm lỗi mô hình phân lớp Đây kỹ thuật chủ yếu sử dụng xây dựng predictive Model Trong liệu gốc chia thành n phần (n-fold),...
 • 11
 • 532
 • 0

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu Gamers với thuật toán phân lớp

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu Gamers với thuật toán phân lớp
... chơi , nhà phát hành game kết luận họ có chơi game hay không Thuật toán phân lớp lựa chọn áp dụng liệu II Thực nghiệm WEKA Tiền xử lý liệu: Trong qui trình khai phá liệu, công việc xử lý liệu trước ... dạng *.arff để thực thuật toán phân lớp ( mục save phía bên phải weka ) 2 .Thuật toán phân lớp Thực thuật toán - Trong toán này, ta áp dụng thử thuật toán phân lớp, là: định (Decision tree) J48 ... chọn thuật toán để phân tích dataset quan trọng , dataset thích hợp với loại thuật toán khác Chẳng hạn thuật toán hồi qui phân loại (CART – Classification And Regression Tree) J48 cho kết tốt liệu...
 • 16
 • 903
 • 7

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu Congressional Voting Records

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu Congressional Voting Records
... cần sử dụng khai phá liệu cần 4/17 thuộc tính, ta sử dụng thuộc tính này: adoption-of-the-budget-resolution anti-satellite-test-ban aid-to-nicaraguan-contras immigration III1- Tiền xử lý liệu ... thiệu tiền xử lý liệu (Data Preprocessing) - Trong qui trình khai phá liệu, công việc xử lý liệu trước đưa vào mô hình cần thiết, bước làm cho liệu có ban đầu qua thu thập liệu (gọi liệu gốc original ... entropy, số phương pháp khác thường sử dụng lựa chọn thuộc tính Bayesian with K2 Prior, Bayesian Dirichlet Equivalent with Uniform Prior 2- Trích chọn đặc tính weka - Trong WEKA, phương pháp lựa chọn...
 • 19
 • 407
 • 0

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu meta data

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu meta data
... -95% liệu để xây dựng, 5% liệu test 2011 Meta Data -90% d liệu ểxâydựng, 10% d liệu test -85% d liệu ểxâydựng, 15% liệu test 2011 Meta Data -70% d liệu ểxâydựng, 30% d liệu test 2011 Meta Data ... iscrim,ITrule,IndCART,KNN,Kohonen,LVQ,LogDisc,NewId,QuaDisc,RBF,Smart} Norm_error real -Training data 3.TIến hành Weka -Đưa liệu vào Weka 2011 Meta Data -Sử dụng toàn liệu để training 2011 Meta Data -Nội dung kếtquả === Classifier model (full ... 2011 Meta Data -Dataset s dụng: Meta Data -Thông tin dataset -Các thuộc tính: DS_Name{Aust_Credit,BT,Belgian,CUT,Chromosone,Credit,DNA,Diabetes,Digits,Faults,German_Cr...
 • 9
 • 993
 • 12

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm Weka phân lớp cho khả năng phê duyệt tín dụng cho các ứng dụng thẻ tín dụng

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm Weka phân lớp cho khả năng phê duyệt tín dụng cho các ứng dụng thẻ tín dụng
... dụng toán phân lớp dựa vào thuộc tính để phân lớp khả phê duyệt tín dụng cho ứng dụng thẻ tín dụng Tạo định khả phê duyệt ứng dụng thẻ tín dụng để hỗ trợ cho việc quản lý tín dụng hiệu IV TIẾN ... toán phân lớp weka áp dụng toán phê duyệt tín dụng cho ứng dụng thẻ tín dụng II XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU Trong đề tài này, tập tin chứa ứng dụng thẻ tín dụng Tất tên thuộc tính giá trị thay biểu ... thuộc tính) III PHÂN TÍCH BÀI TOÁN Mục đích: tạo định Weka xem khả phê duyệt tín dụng Phê duyệt Dữ liệu thuộc tính liên quan Weka decision tree Không phê duyệt Đọc liệu đầu vào sau áp dụng toán phân...
 • 19
 • 1,522
 • 6

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu STATLOG (Vehicle Silhouettes)

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu STATLOG (Vehicle Silhouettes)
... 11/2011 Vũ Tuấn Anh- Khai phá liệu -85% d liệu ểxâydựng, 15% test 13 11/2011 Vũ Tuấn Anh- Khai phá liệu -80% d liệu ểxâydựng, 20% test 14 11/2011 Vũ Tuấn Anh- Khai phá liệu -60% d liệu ểxâydựng, 40% ... Vũ Tuấn Anh- Khai phá liệu 3.Tiến hành Weka -Đưa liệu vào Weka -Sử dụng toàn liệu để Training: 11/2011 Vũ Tuấn Anh- Khai phá liệu *Nội dung kếtquả === Run information === Scheme: weka. classifiers.trees.J48 ... 11/2011 Vũ Tuấn Anh- Khai phá liệu Cáclớp -Giải toán :Sử dụng J48 Weka dựa vào thuộc tính để đưa định xem bóng loại xe 2.Xây dựng sở liệu -Dataset sử dụng: STATLOG (Vehicle Silhouettes) -Thông...
 • 16
 • 400
 • 0

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu Abalone( bào ngư) với thuật toán phân lớp

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu Abalone( bào ngư) với thuật toán phân lớp
... lượng vỏ bào ngư Rings integer III Thực nghiệm Weka Tiền xử lý dữ liệu - Trong qui trình khai phá liệu, công việc xử lý liệu trước đưa vào mô hình cần thiết, bước làm cho liệu có ban ... liệu có ban đầu qua thu thập liệu (gọi liệu gốc original data) áp dụng (thích hợp) với mô hình khai phá liệu (data mining model) cụ thể Các công việc cụ thể tiền xử lý liệu bao gồm công việc như: ... Discretization (rời rạc hóa liệu) : Nếu bạn có liệu liên tục vài mô hình áp dụng cho liệu rời rạc (như luật kết hợp chẳn hạn) bạn phải thực việc rời rạc hóa liệu _ Khởi động Weka explorer Open file,...
 • 15
 • 1,233
 • 6

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu bank-data

Tiểu luận Khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm weka khai phá bộ dữ liệu bank-data
... mô hình khai phá luật kết hợp không làm việc với kiểu liệu liên tục Quá trình goi rời rạc hóa liệu (Discretization) Nạp liệu (Loading the Data) Thông thường, định dạng chuẩn file liệu Weka la ... “income” ta lưu lại file liệu cuối có tên bank-data- final.arff” B ,Khai phá luật kết hợp(Association rule mining) Bây giờ, với file liệu qua trình lọc thuộc tính id rời rạc hóa liệu thuộc tính “children”, ... việc liệu nominal (như association rule mining) Sau kết thực thuật toán Apriori để phát luật kết hợp file liệu bank-data- final.arff” Click vào tab "Associate" để mở giao diện thuật toán khai phá...
 • 28
 • 3,476
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: triển khai cài đặt phần mềm snort trên các server của công ty novaadsphần mềm quản lý chương trình đang chạy trên androidphần mềm ghi lại các thao tác trên máy tínhphần mềm quản lý công việc trên iphonephần mềm theo dõi chứng khoán trên ipadphần mềm theo dõi chứng khoán trên máy tínhphần mềm theo dõi chứng khoán trên iphonephần mềm theo dõi chứng khoán trên androidcách gỡ bỏ phần mềm idm trên win 8phần mềm ghi lại các thao tác trên màn hìnhphần mềm ghi lại các thao tác trên bàn phímphần mềm quản lý công việc trên desktopphần mềm lập trình c trên win 7phần mềm ghi âm cuộc gọi trên iphone 4phần mềm lập trình cnc trên máy tínhVĂN CÔNG HÙNG – cái tôi TRỮ TÌNH đời tư THẾ sự CHẤT vấn CUỘC đờiNHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMNGHIÊN cứu đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG hán HIỆN đại (có SO SÁNH với đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG VIỆT)Festival du lịch Hà NộiMastering linux securityDeterminants of adidass supply chain performance in asia pacific regionExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt namBản vẽ autocad máy sàng rung có hướng, sàng rung vô hướng, trạm nghiền sàngSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML10ebook luyện nghe ms huong bí kíp đạt 990 điểmsách ngữ pháp toeic ms helen diep bí kíp đạt 990 điểmcomplete toeic listening comprehension (link tải audio ở trang cuối)tìm hiểu từ trái nghĩa trong tiếng hán hiện đạiTìm hiểu mạng vô tuyến nhận thứcTai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu tyBài giảng nhi khoa tập 2Đề tài trò chơi đóng vai theo chủ đề và vai trò của nó đối với sự phát triển tâm lý trẻ em tuổi mẫu giáo luận văn, đồ án, luan van, do an54 de trac nghiem Tiếng anh vao 10 p2Phân tích chất lượng dịch vụ hành chính công cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nghiên cứu điển hình tại huyện định quán, tỉnh đồng nai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập